အခကြေးငွေ ပေးရန်မလိုသည့် စာရင်းကိုင် စနစ်

Download

Windows

19.2.4

Free Download

Windows Vista / 7 / 8 / 10

Mac

19.2.4

Free Download

Mac OS X 10.7+

Ubuntu

19.2.4

Free Download

Ubuntu 16.04+ LTS (x64)

Fedora

19.2.4

Free Download

Fedora 22+ (x64)

လုပ်ဆောင်ချက်များ

ဖြစ်ရပ် အခြေခံစာရင်း
ပေးရန်ရှိ
ရရန်ရှိ
ကာလအလိုက် ပေးရန်ရှိသည်များ
ကာလအလိုက် ရရန်ရှိသည်များ
ဖြစ်ရပ် အခြေခံစာရင်း
ငွေသားအခြေခံစာရင်း
စာရင်းခေါင်းစဥ်များ
အရောင်းကုန်ကျစရိတ်များ
ငွေကြိုတင်လက်ခံရရှိမှု မှတ်တမ်းများ
ငွေကြေးလဲလှယ်မှု နှုန်းထားကြောင့် ဖြစ်သော အမြတ်(အရှုံး)
ဝယ်သူ/ဖောက်သည်များ
ဝယ်သူ/ဖောက်သည် ရှင်းတမ်းများ
စိတ်ကြိုက်အချက်အလက်များ
ငွေကြိုသွင်းမှု မှတ်တမ်းများ
ကုန်ပစ္စည်းပေးပို့လွှာများ
စောလျင်စွာ ငွေပေးချေသည့် အတွက် ရသည့် လျော့ပေးငွေများ
အီးမေလ် စာလွှာပုံစံများ
ဝန်ထမ်း
ငွေလဲလှယ်နှုန်းထား
ကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံခြင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများ
ပုံသေပိုင်ဆိုင်မှုများ
အမြဲပြချင်သည့်အရာများ
အထွေထွေ လယ်ဂျာ
ကုန်ပစ္စည်း လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ
ဘဏ်စာရင်းရှင်းတမ်းများထည့်သွင်းခြင်း
ကိုင်တွယ်မရသော ပိုင်ဆိုင်မှုများ
စာရင်းလွှဲပြောင်းခြင်းများ
ကုန်ပစ္စည်း
ကုန်ပစ္စည်း အတွဲ
ကုန်သိုလှောင်သည့်နေရာများ
ကုန်ပစ္စည်း စာရင်းကိုက်ညှိခြင်း
ဂျာနယ်စာရင်းများ
နောက်ကျသည့်အတွက် ပေးချေရသည့် အခများ
ကုန်ပစ္စည်း မဟုတ်သော အရာများ
လစာဖြတ်ပိုင်းများ
ထုတ်ကုန် အမှာများ
အရှုံး နှင့် အမြတ် ရှင်းတမ်း
အဝယ်ပြေစာများ
ကုန်ဝယ်အမှာစာ
ငွေလက်ခံလွှာများ နှင့် ငွေပေးချေလွှာများ
ထပ်ခါထပ်ခါပြုလုပ်သော ဂျာနယ်စာရင်းများ
ထပ်ခါထပ်ခါပြုလုပ်မည့် လစာဖြတ်ပိုင်းများ
ထပ်ခါထပ်ခါ ပြုလုပ်မည့် အဝယ်ပြေစာများ
ထပ်ခါထပ်ခါပြုလုပ်သော အရောင်းပြေစာများ
အရောင်းပြေစာများ
အရောင်းအမှာစာများ
အရောင်းဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာများ
အထူးစာရင်းများ
ရှယ်ယာတန်ဖိုး ပြောင်းလဲမှု အစီရင်ခံစာ
ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ
ကုန်ပေးသွင်းသူ ရှင်းတမ်း
အခွန်အမှတ်အသား
အခွန်ရှင်းတမ်း
Themes
ခြေရာခံ အမှတ်အသားများ
အစမ်းရှင်းတမ်း
Withholding tax
Manager is rated 5 out of 5 by 33 reviewers
www.manager.io