အခကြေးငွေ ပေးရန်မလိုသည့် စာရင်းကိုင် စနစ်

ဒေါင်းလုပ်ယူပါ

လုပ်ဆောင်ချက်များ

ဖြစ်ရပ် အခြေခံစာရင်း
ပေးရန်ရှိ
ရရန်ရှိ
ကာလအလိုက် ပေးရန်ရှိသည်များ
ကာလအလိုက် ရရန်ရှိသည်များ
ဖြစ်ရပ် အခြေခံစာရင်း
ငွေသားအခြေခံစာရင်း
စာရင်းခေါင်းစဉ်များ
အရောင်းကုန်ကျစရိတ်များ
ငွေကြိုတင်လက်ခံရရှိမှုမှတ်တမ်းများ
ငွေကြေးလဲလှယ်မှု နှုန်းထားကြောင့် ဖြစ်သော အမြတ်(အရှုံး)
ဝယ်သူ/ဖောက်သည်များ
ဝယ်သူ/ဖောက်သည် ရှင်းတမ်းများ
ထပ်မံထည့်သွင်းလိုသည့်အရာများ
ငွေကြိုသွင်းမှုမှတ်တမ်းများ
ကုန်ပစ္စည်းပေးပို့လွှာများ
ဆောလျင်စွာ ငွေပေးချေသည့်အတွက် ရသည့်လျှော့ပေးငွေများ
အီးမေလ် စာလွှာပုံစံများ
ဝန်ထမ်း
ငွေလဲလှယ်နှုန်းထား
ကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံခြင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများ
ပုံသေရပိုင်ခွင့်များ
အမြဲပြချင်သည့်အရာများ
အထွေထွေလယ်ဂျာ
ကုန်ပစ္စည်း လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ
ဘဏ်စာရင်းရှင်းတမ်းများထည့်သွင်းခြင်း
ကိုင်တွယ်မရသော ပိုင်ဆိုင်မှုများ
စာရင်းလွှဲပြောင်းခြင်းများ
ကုန်ပစ္စည်း
ကုန်ပစ္စည်း အတွဲ
ကုန်သိုလှောင်သည့်နေရာများ
ကုန်ပစ္စည်း စာရင်းကိုက်ညှိခြင်းများ
ဂျာနယ်စာရင်းများ
နောက်ကျသည့်အတွက် ပေးချေရသည့် အခများ
ကုန်ပစ္စည်း မဟုတ်သော အရာများ
လစာဖြတ်ပိုင်းများ
ထုတ်ကုန် အမှာများ
အရှုံးအမြတ်ရှင်းတမ်း
အဝယ်ပြေစာများ
ကုန်ဝယ်အမှာစာ
ငွေလက်ခံလွှာများ နှင့် ငွေပေးချေလွှာများ
ထပ်တလဲလဲပြုလုပ်မည့် ဂျာနယ်စာရင်းများ
ထပ်တလဲလဲပြုလုပ်မည့် လစာဖြတ်ပိုင်းများ
ထပ်တလဲလဲပြုလုပ်မည့် အဝယ်ပြေစာများ
ထပ်တလဲလဲပြုလုပ်မည့် အရောင်းပြေစာများ
အရောင်းပြေစာများ
အရောင်းအမှာစာများ
အရောင်းဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာများ
အထူးစာရင်းများ
ရှယ်ယာတန်ဖိုး ပြောင်းလဲမှု အစီရင်ခံစာ
ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ
ကုန်ပေးသွင်းသူ ရှင်းတမ်း
အခွန်အမှတ်အသား
အခွန်ရှင်းတမ်း
အပြင်အဆင်များ
ခြေရာခံ အမှတ်အသားများ
အစမ်းရှင်းတမ်း
အခွန်ဆောင်ပြီး
Manager is rated 5 out of 5 by 33 reviewers
www.manager.io