English to Estonian Translation
EnglishEstonian
1-30 days overdue1-30 päeva üle tähtaja
1 day1 päev
31-60 days overdue31-60 päeva üle tähtaja
61-90 days overdue61-90 päeva üle tähtaja
90+ days overdue90 + päeva üle tähtaja
... and description contains... ja kui kirjeldus sisaldab
... then allocate to... siis seo
{0} days overdue{0} päeva üle tähtaja
AccountKonto
Accounting feesRaamatupidamise kulud
Accounting methodRaamatupidamismeetod
Accounts payableMaksmata ostuarved
Accounts receivableTasumata müügiarved
Accrual basisTekkepõhine
Accumulated amortizationAkumuleeritud kulum
Accumulated depreciationAkumuleeritud kulum
ActiveAktiivne
ActualKäesolev
Actual balanceJooksev saldo
AddLisa
Add BusinessLisa ettevõte
Add comparative columnLisa võrdluse veerg
AdditionsTäiendused
Add lineLisa rida
Add non-inventory cost into productionLisa teenuse kulu tootmise omahinnale
AddressAadress
AdjustmentsKohandamine
AdministratorAdministraator
Advertising and promotionReklaam ja promo
Aged PayablesMaksetähtaja ületanud ostuarved
Aged ReceivablesMaksetähtaja ületanud müügiarved
Error. Please complete all fields.Viga. Palun täida kõik väljad.
AllocationMääramine
AmortizationKulum
AmountSumma
Amount paidMakstud summa
Amount receivedLaekunud summa
Amounts are tax inclusiveSummad sisaldavad käibemaksu
Amount to payMaksmisele kuuluv summa
Application DataRakenduse andmed
ArchivedArhiveeritud
Are you sure?Oled kindel?
As at {0}Seisuga {0}
AscendingKasvav järjestus
AssetsVarad
At costSoetusmaksumus
Audit TrailKontrolljälg
Authorized byNõusoleku andis
AutomaticAutomaatne
Available creditVaba krediidilimiit
Average costKeskmine kulu
BackTagasi
BackupTagavarakoopia
Remember to always backup your business before executing any batch operationsTee alati varukoopia enne kui alustad hulgitoiminguid
BalanceSaldo
Balance dueTasumata summa
Balance due if paid by {0}Saldo kui on makstud ajaks {0}
Balance SheetBilanss
Balance at beginning of periodSaldo perioodi alguses
Balance at end of periodSaldo perioodi lõpus
BalancedTasakaalus
Bank accountPangakonto
Bank chargesPanga teenustasud
Bank rulePanga reegel
Bank accountPangakonto
Bank AccountsPangakontod
Bank Account SummaryPangakonto ülevaade
Bank ReconciliationPanga saldeerimine
Bank ReconciliationsPanga saldeerimine
Bank Reconciliation StatementPanga saldeerimise aruanne
Bank RulesPanga reeglid
Base CurrencyBaasvaluuta
Batch CreateHulgi loomine
Batch DeleteHulgi kustutamine
You are in batch delete mode. Remember to always backup your data before executing batch delete.Oled hulgi kustutamise mooduses. Tee alati varukoopia enne kui alustad hulgitoiminguid.
Batch UpdateHulgi värskendamine
Billable expensesTasustatavad kulud
Billable expenses - markupTasustatavad kulud - juurdehindlus
Billable expenses - unrecoverableTasustatavad kulud - ei kuulu katmisele
Billable timeTasustatav aeg
Billable time - invoicedTasustatav aeg - arved koostatud
Billable expenseTasustatav kulu
Billable ExpensesTasustatavad kulud
Billable TimeTasustatav aeg
Billable time - movementTasustatav aeg - liigutamine
Billable time adjustmentTasustatava aja seadistus
Billing addressArveaadress
Bill of materialsMaterjaliandmik
Book valueKonteeritav väärtus
BudgetEelarve
Built-in themeSisseehitatud kujundus
Bulk UpdateHulgivärskendamine
Business NameEttevõtte nimi
Business DetailsEttevõtte andmed täpsemalt
BusinessesEttevõtted
Business IdentifierEttevõtte tunnus
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX jne
Business LogoEttevõtte logo
ByKuupäev
CancelTühista
Capital AccountKapitalikonto
Capital AccountsKapitalikontod
Capital Accounts SummaryKapitalikontode kokkuvõte
Capital subaccountsKapitali alamkontod
Cash basisKassapõhine
Cash accountKassakonto
Cash AccountsKassakontod
Cash Account SummaryKassakonto ülevaade
Cash & cash equivalentsSularaha ja tema ekvivalendid
Cash at bankRaha pangas
Cash at the beginning of the periodSularaha perioodi algul
Cash at the end of the periodSularaha perioodi lõpus
Cash on handRaha käes
Cash SummarySularaha kokku
Charge monthlyTasusta iga kuu
Chart of AccountsKontoplaan
ClearedKorrastatud
CloneKlooni
Closing balanceLõppsaldo
Closing balance after importLõppsaldo pärast importi
Closing balance as per balance sheetPanga väljavõtte lõppsaldo
Closing balance as per bank statementPanga väljavõtte lõppsaldo
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement?Mis oli pangakonto {0} lõppsaldo seisuga {1} vastavalt panga väljavõttele?
Closing balance before importLõppsaldo enne importi
Closing balancesLõppsaldod
CodeKood
ColumnVeerg
Column nameVeeru nimi
ColumnsVeerud
Computer equipmentArvutitehnika
ContactKontakt
containssisaldab
ContributionTööandja maks töötasult
Control accountKontrollkonto
ConvertKonverteeri
Convert into bank accountKonventeeri pangakontoks
Convert into cash accountKonventeeri kassakontoks
CopiedKopeeritud
Copy to clipboardKopeeri vahemällu
Copy data from a spreadsheet and paste it into the text field belowKopeeri andmed tabelarvutus programmist allolevasse tekstivälja
Copy toKopeeri
Cost adjustment to recover from negative inventoryKulude seadistus negatiivse laojäägi korrigeerimiseks
Cost of salesOmahind
CreateKoosta
Create & add anotherKoosta ja lisa uus
Create New BusinessLoo uus ettevõtte
CreditKreedit
Credit limitKrediidilimiit
Credit NoteMüügi-kreeditarve
Credit NotesMüügi-kreeditarved
CurrencyVääring
Foreign exchange gains (losses)Kursimuutuse kasum (kahjum)
CurrentMaksetähtaeg saabumata
CustomKohandatud
Custom expense accountKohandatud kulude konto
Custom income accountKohandatud tulude konto
Custom titleKohandatud nimetus
CustomerKlient
Customer SummaryKliendi ülevaade
CustomersKliendid
Customer StatementMüügireskontro
Customer StatementsMüügireskontrod
Custom FieldLisaväli
Custom FieldsLisaväljad
CustomizeKohanda
Custom ReportKohandatud aruanne
Custom ReportsKohandatud aruanded
Custom themeKohandatud kujundus
DateKuupäev
Date formatKuupäeva formaat
Date of disposalVõõrandamise kuupäev
dayspäeva
days after issue datepäeva pärast koostamist
DebitDeebet
Debit NoteOstu-kreeditarve
Debit NotesOstu-kreeditarved
DeductionKinnipidamine
Deduct withholding taxKinnipeetav käibemaks
DeleteKustuta
Delivery addressTarneaadress
Delivery dateTarnekuupäev
Delivery InstructionsTarnejuhised
Delivery NoteSaateleht
Delivery NotesSaatelehed
DepositDeposiit
DepreciationKulum
DescendingKahanev järjestus
DescriptionKirjeldus
DiscountAllahindlus
DisposalsMüügid
Disposed intangible assetVäljaläinud immateriaalne põhivara
Disposed fixed assetVäljaläinud põhivara
does not containei sisalda
DonationsAnnetused
Do not recodeÄra kodeeri ümber
DownloadLae alla
DrawingsSularaha väljamaksed omanikele
Drop-down listRippmenüü nimekiri
Due dateMaksetähtaeg
Due in {0} daysMaksetähtaeg on {0} päeva pärast
Due todayMaksetähtaeg on täna
Due tomorrowMaksetähtaeg on homme
Early payment discountVarase tasumise allahindlus
Early payment discountsVarase tasumise allahindlused
EarningsTulud
EditMuuda
ElectricityElekter
Email addressE-maili aadress
EmailsE-mailid
Email sending formatE-maili saatmise formaat
Email SettingsE-maili seaded
Email templateE-maili mall
Email TemplatesE-maili mallid
EmployeeTöötaja
Employee clearing accountTöötasude jaotuskonto
EmployeesTöötajad
Employee SummaryTöötaja kokkuvõte
Employer contributionTööandja maksud töötasudelt
EmptyTühi
EntertainmentMeelelahutus
EquityOmakapital
ErrorViga
EveryIga
Exact amountTäpne summa
Exchange rateVahetuskurss
Exchange RatesVahetuskursid
Exclude inventory items with no movementVäljaarvatud liikumiseta kaubad
Exclude zero balancesVäljaarvatud null saldoga
Expense claimsMajanduskulude võlad
Expense accountKulu konto
Expense ClaimMajanduskulude võlg
Expense Claim PayersMajanduskulude saajad
Expense ClaimsMajanduskulude võlad
Expense Claims SummaryMajanduskulu võlgade kokkuvõte
ExpensesKulud
ExportEksport
FaxFaks
FeaturesVõimalused
Fill in data in your spreadsheet programSisesta andmed tabelarvutus programmi
FilterFilter
Filter by custom fieldFiltreeri lisavälju
Financial StatementsFinantsaruanded
Find & mergeOtsi ja seo
Find & recodeOtsi ja kodeeri ümber
Finished itemValmis laoartikkel
First Day of WeekNädala esimene päev
Fixed assetPõhivara
Fixed assetsPõhivarad
Fixed assets - depreciationPõhivara kulum
Fixed AssetPõhivara
Fixed Asset DepreciationPõhivara kulum
Fixed Asset DisposalPõhivara väljaminek
Fixed AssetsPõhivarad
Fixed assets, accumulated depreciationPõhivarade akumuleeritud kulum
Fixed assets - loss on disposalKahjum põhivara mahakandmisest
Fixed Asset SummaryPõhivarade kokkuvõte
Flat rateKindel määr
FolderKataloog
FoldersKataloogid
FooterJalus
For the period from {0} to {1}Alates {0} kuni {1}
Foreign exchange gainKasum valuutakursi muutustest
Foreign exchange lossKahjum valuutakursi muutustest
Form DefaultsVormide vaikeväärtused
ForumFoorum
Free Accounting SoftwareTasuta raamatupidamistarkvara
Free DownloadTasuta allalaadimine
Freight-inKaup sisse
FromSaatja
FromAlates
Full accessKõik õigused
Funds contributedRahalised toetused
General LedgerPearaamat
General Ledger SummaryKäibeandmik
General Ledger TransactionsPearaamatu tehingud
Goods ReceiptKauba sissetulek
Goods ReceiptsKaupade sissetulek
Gross payBruto maksta
GroupGrupp
Group ByGrupeeritud
GuidesJuhendid
{0} rows hidden because they do not contain {1}{0} rida on peidetud, sest need ei sisalda {1}
Hide due datePeida maksetähtaeg
Hide total amountPeida kokku summa
HostnameDomeen
Hourly rateTunnitasu
HoursTunnid
If bank account is:Kui pangakonto on:
If paid withinKui makstud
ImagePilt
ImportImport
Import bank statementImpordi pangakonto väljavõte
Import BusinessImpordi ettevõte
The file you are trying to import is invalidImporditav fail ei sobi või on vigane
InactiveEi ole kasutuses
In-built Tax CodeSisseehitatud käibemaksu kood
Includes {0}Sisaldab {0}
IncomeTulud
InflowsSissetulekud
Intangible assetImmateriaalne põhivara
Intangible assetsImmateriaalsed põhivarad
Intangible AssetImmateriaalne põhivara
Intangible Asset AmortizationImmateriaalse põhivara kulumiarvestus
Intangible AssetsImmateriaalsed põhivarad
Intangible assets, accumulated amortizationImmateriaalse põhivara akumuleeritud kulum
Intangible assets - amortizationImmateriaalse põhivara kulum
Intangible assets - loss on disposalKahjum immateriaalse põhivara mahakandmisest
Intangible Asset SummaryImmateriaalse põhivara kokkuvõte
Inter Account TransferKontodevaheline ümberkanne
Inter Account TransfersKontodevahelised ümberkanded
Interest receivedLaekunud intress
IntervalIntervall
Invalid username or password. Please try again.Vale kasutajanimi või salasõna! Proovi uuesti!
Inventory on handMüügiks ostetud kaubad
Inventory - costMüüdud kaupade kulud
Inventory ItemLaoartikkel
Inventory ItemsLaoartiklid
Inventory kitLaoartikli komplekt
Inventory KitsLaoartikli komplektid
Inventory locationLaoartikli asukoht
Inventory locationsInventuuri asukohad
Inventory MovementLaoartiklite liikumine
Inventory Price ListLaoartiklite hinnakiri
Inventory Profit MarginLaoartiklite kasumimarginaal
Inventory Quantity by LocationInventuuri kogused asukohtade järgi
Inventory Quantity SummaryLaoartiklite koguste kokkuvõte
Inventory - salesKaubamüügi tulud
Inventory TransferLaoartikli ümberkanne
Inventory TransfersLaoartikli ümberkanded
Inventory Value SummaryLaoartiklite väärtuse kokkuvõte
Inventory Write-offLao mahakandmine
Inventory Write-offsLao mahakandmised
InvoiceArve
InvoicedArve esitatud
Invoice dateArve kuupäev
Invoice numberArve number
InvoicesArved
Invoice totalArve kokku
isvõrdub
is betweenon vahemikus
is checkedKontrollitud
is emptyon tühi
is less thanon väiksem kui
is more thanon rohkem kui
is notei võrdu
is not checkedKontrollimata
is not emptyei ole tühi
is not zeroei ole null
is zeroon null
Issue dateVäljastamise kuupäev
ItemArtikkel
Item codeArtikli kood
Item nameArtikli nimi
Journal EntriesFinantskanded
Journal EntryFinantskanne
LabelNimetus
LargeSuur
Last reconciliationViimane saldeerimine
Late Payment FeeMaksmisega hilinemise tasu
Late Payment FeesMaksmisega hilinemise tasud
Late payment feesHilinenud makse tasu
LayoutKujundus
Learn MoreLoe lähemalt
Legal feesÕiguskulud
LessMiinus
LiabilitiesKohustused
Liability accountKohustuste konto
Limited accessPiiratud juurdepääs
LineRida
LocationAsukoht
Lock DatePerioodi lukustamise kuupäev
If lock date is specified, all transactions dated on lock date or before will be read-only.Kui määrata lukustamise kuupäev, siis tehinguid enne seda kuupäeva muuta ja lisada enam ei saa.
Lock date is in place as at {0}. You can only update or delete transactions dated after this date.Tehingute sisestamine on lukustatud kuni {0}. Tehinguid saad muuta ja kustutada pärast seda kuupäeva.
LoginLogi sisse
LogoutLogi välja
MarginKasumimarginaal
MediumKeskmine
MergeSeo
Message bodyE-maili sisu
MinutesMinutid
MobileMobiil
Month(s)Kuu(d)
Motor vehicle expensesLiiklusvahendite kulud
Multiple ratesMitme määraga
Multi-user access is not available in desktop edition.Mitme kasutaja funktsionaalsus pole desktop versioonis saadaval!
NameNimi
NarrationSelgitus
NetPäevades
Net assetsNetovara
Net lossNetokahjum
Net movementNetokäive
Net profitNetokasum
Net profit (loss)Netokasum (-kahjum)
Net increase (decrease) in cash heldSularaha suurenemine (vähenemine)
Net payNeto maksta
Net PurchasesNeto ostukulu
Net SalesNeto müügitulu
NeverMitte kunagi
New AccountUus konto
New Amortization EntryUus kulumikirje
New AttachmentUus fail
New Bank AccountUus pangakonto
New Bank ReconciliationUus panga saldeerimine
New Bank RuleUus panga reegel
New Billable TimeUus tasustatav aeg
New Capital AccountUus kapitalikonto
New Cash AccountUus kassakonto
New Credit NoteUus müügi-kreeditarve
New CustomerUus klient
New Custom FieldUus lisaväli
New Debit NoteUus deebeti märge
New Delivery NoteUus saateleht
New Depreciation EntryUue kulumi sisestus
New EmployeeUus töötaja
New Exchange RateUus vahetuskurss
New Expense ClaimUus majanduskulude võlg
New Fixed AssetUus põhivara
New FolderUus kataloog
New Goods ReceiptUus kauba sissetulek
New GroupUus grupp
New Intangible AssetUus immateriaalne põhivara
New Inter Account TransferUus kontodevaheline ümberkanne
New Inventory ItemUus laoartikkel
New Inventory KitUus laoartikli komplekt
New Inventory LocationUus inventuuri asukoht
New Inventory TransferUus laoartikli ümberkanne
New Journal EntryUus finantskanne
New Late Payment FeeUus maksmisega hilinemise tasu
New Non-inventory ItemUus teenuste artikkel
New PaymentUus tasumine
New PayslipUus palgalipik
New Payslip ItemUus palgalipiku artikkel
New Production OrderUus tootmistellimus
New Purchase InvoiceUus ostuarve
New Purchase OrderUus ostutellimus
New Purchase QuoteUus ostukalkulatsioon
New ReceiptUus laekumine
New Recurring Journal EntryUus korduv finantskanne
New Recurring PayslipUus korduv palgalipik
New Recurring Purchase InvoiceUus korduv ostuarve
New Recurring Sales InvoiceUus korduv müügiarve
New ReportUus aruanne
New Report TransformationUus aruande formaadi muutmine
New Sales InvoiceUus müügiarve
New Sales OrderUus müügitellimus
New Sales QuoteUus müügikalkulatsioon
New Special AccountUus erikonto
New SubaccountUus alamkonto
New SupplierUus tarnija
New Tax CodeUus käibemaksu kood
New tax liabilityUus maksukohustus
New ThemeUus kujundus
New TotalUus koondsumma
New Tracking CodeUus objekti kood
New UserUus kasutaja
New Write-offUus mahakandmine
NextEdasi
Next issue dateJärgmine koostamise kuupäev
No due dateMaksetähtajata
No matches foundEi leidnud sobivaid tulemusi
NonePuudub
Non-inventory ItemTeenuste artikkel
Non-inventory ItemsTeenuste artikkel
No pending deposits as at {0}Ei ole ootel deposiite seisuga {0}
No pending withdrawals as at {0}Ei ole ootel makseid seisuga {0}
No taxKoodita
NotesMärkused
Not reconciledSaldeerimata
NumberNumber
Number formatNumbri formaat
Number of transactions already importedTehingute arv, mis on juba imporditud
Number of transactions in the fileTehingute arv failis
Number of transactions to importImporditavate tehingute arv
OffVäljas
OnSees
One option per lineÜks võimalus rea kohta
Only administrators can rename business name.Ainult administraatorid saavad muuta ettevõtte nime
Copy to clipboard, then paste data to your spreadsheet programKopeeri andmed vahemällu, pärast kleebi andmed enda tabelarvutus programmi
Copy to clipboard, then paste columns to your spreadsheet programKopeeri veerud vahemällu, pärast kleebi veerud enda tabelarvutus programmi
Opening balanceAlgsaldo
OptionalValikuline
Options for drop-down listValikuvõimalused rippmenüü nimekirjale
Order BySorteeritud
Order numberTellimuse number
Other movementsTeised muutused
OutflowsVäljaminekud
OverdueTähtaja ületanud
Overdue yesterdayMaksetähtaeg oli eile
OverpaidEttemakstud
Page {0} of {1}Lk {0} / {1}
Paper sizeLehe formaat
Paid in fullMakstud täis summas
Paid fromMakstud kontolt
Paid in advanceEttemakstud
Paragraph textTekstiväli
PasswordSalasõna
PayeeMakse saaja
PayerMaksja
PaymentTasumine
Payment or ReceiptTasumine või laekumine
PaymentsTasumised
Payroll liabilitiesTöötasude võlg
PayslipPalgalipik
Payslip Contribution ItemTööandja maksu artikkel töötasult
Payslip Contribution ItemsTööandja maksude artiklid töötasult
Payslip Deduction ItemPalgalipiku kinnipidamise artikkel
Payslip Deduction ItemsPalgalipiku kinnipidamise artiklid
Payslip Earnings ItemPalgalipiku tasu artikkel
Payslip Earnings ItemsPalgalipiku tasu artiklid
Payslip ItemsPalgalipiku artiklid
PayslipsPalgalipikud
Payslip SummaryPalgalipiku kokkuvõte
PendingOotel
Pending depositsOotel deposiidid
Pending withdrawalsOotel maksed
PercentageProtsent
PlainStandardne
Plain textTekstina
PopularEnimkasutatud
PortPort
PositionAsukoht
PreferencesEelistused
PrintTrüki
Printing and stationeryKontorikulud
Production OrderTootmistellimus
Production OrdersTootmistellimused
ProfitKasum
Profit and Loss StatementKasumiaruanne
Profit and Loss Statement (Actual vs Budget)Kasumiaruanne (käesolev vs eelarve)
Profit (loss) for the periodPerioodi kasum (kahjum)
Purchase costOstu kulu
Purchase InvoiceOstuarve
Purchase InvoicesOstuarved
Purchase OrderOstutellimus
Purchase OrdersOstutellimused
Purchase priceOstuhind
Purchase QuoteOstukalkulatsioon
Purchase QuotesOstukalkulatsioonid
PurchasesOstud
QtyKogus
Qty on handKaupa laos
Qty ownedKogus laos
Qty to deliverKogus saatmiseks
Qty to invoiceKogus arvele
Qty to receiveKogus saada
QuoteKalkulatsioon
Quote numberKalkulatsiooni number
RateMäär
ReceiptLaekumine
ReceiptsLaekumised
Receipts & PaymentsLaekumised & tasumised
Receipts & Payments SummaryLaekumiste & tasumiste kokkuvõte
Received inLaekunud kontole
ReconciledSaldeeritud
Recurring Journal EntriesKorduvad finantskanded
Recurring Journal EntryKorduv finantskanne
Recurring PayslipKorduv palgalipik
Recurring PayslipsKorduvad palgalipikud
Recurring Purchase InvoiceKorduv ostuarve
Recurring Purchase InvoicesKorduvad ostuarved
Recurring Sales InvoiceKorduv müügiarve
Recurring Sales InvoicesKorduvad müügiarved
ReferenceNumber
RefundTagasimaksmine
Remove BusinessKustuta ettevõte
RenameNimeta ümber
Rename columnsNimeta veerud ümber
Rename reportNimeta aruanne ümber
RentRent
Repairs and maintenanceRemont ja hooldus
ReportsAruanded
Report TransformationAruande formaadi muutmine
Report TransformationsAruannete formaatide muutmised
Request for QuotationKüsi kalkulatsiooni
Restricted userPiiratud kasutaja
Retained earningsAruandeaasta kasum (kahjum)
Reverse signsPööra märgid ümber
RoleRoll
Round downÜmarda väiksemaks
RoundingÜmardus
Rounding expenseKulude ümardamine
Round off the totalÜmarda kokku summa täisarvuni
Round to nearestÜmarda lähimani
SalesMüük
Sales InvoiceMüügiarve
Sales InvoicesMüügiarved
Sales Invoice Totals by CustomerKlientide müügid kokku
Sales Invoice Totals by Custom FieldMüük kokku lisaväljade kaupa
Sales Invoice Totals by ItemLaoartiklite müügid kokku
Sales OrderMüügitellimus
Sales OrdersMüügitellimused
Sales priceMüügihind
Sales QuoteMüügikalkulatsioon
Sales QuotesMüügikalkulatsioon
ScreenshotsEkraanitõmmised
SearchOtsi
Searching ...Otsin ...
SelectVali
Select file from your computerVali fail arvutist
SendSaada
EmailSaada e-mail
Send a copy of every email to this addressSaada koopia igast e-mailist sellele aadressile
Set DateMäära kuupäev
Set PeriodMäära periood
SettingsSeaded
Share of profitKasumi jaotamine
Show totals for the periodNäita perioodi summasid
Show account codesKuva konto koodid
Show balances for specified periodKuva saldosid soovitud perioodil
Show custom field as a columnKuva lisavälja kui veergu
Show custom field on printed documentsKuva lisavälja trükitud dokumentidel
sign reversedStorneeritud märkega
Single rateÜhe määraga
Single line textÜherealine tekst
SmallVäike
SMTP serverSMTP server
Special AccountErikonto
Special AccountsErikontod
Start DateAlguskuupäev
Starting balanceAlgsaldo
Starting balance equityOmakapitali algsaldo
Starting BalancesAlgsaldod
StatementAruanne
Statement balanceAruande saldo
Statement of Changes in EquityOmakapitali muutuste aruanne
StatusStaatus
Sub AccountAlamkonto
SubjectTeema
Sub-totalVahesumma
SummaryKokkuvõte
This summary is set to show balance sheet as at {1} and profit and loss statement for the period from {0} to {1}.Bilanss seisuga {1} ja kasumiaruande periood {0}-{1}.
Supplier SummaryTarnija ülevaade
SupplierTarnija
SuppliersTarnijad
Supplier StatementsOstureskontrod
SupportKasutajatugi
SuspenseVajadusel vali konto
TabsTabelid
TaxKäibemaks
Tax AuditKäibemaksuarvestuse audit
Tax liabilityKäibemaksu võlg
Tax SummaryKäibemaksu aruanne
Taxable Purchases per SupplierMaksustavad ostud tarnijate kaupa
Taxable Sales per CustomerMaksustatav müük klientide kaupa
Tax AmountKäibemaksu summa
Tax CodeKäibemaksu kood
Tax CodesKäibemaksu koodid
Tax on PurchasesOstu käibemaks
Tax on SalesMüügi käibemaks
Tax payableKäibemaksu võlg
Tax rateMaksumäär
Tax ReconciliationKäibemaksu saldeerimine
Tax TransactionsTehingud käibemaksuga
TelephoneTelefon
TerminationLõpetamine
Test email settingsTest e-maili seaded
Test message has been successfully sent.Test e-maili saatmine õnnestus!
Test MessageTest sõnum
ThemeKujundus
ThemesKujundused
There is at least one invoice with pending early payment discountVähemalt üks varajase makse allahindluse arve ootab maksmist
There is at least one invoice with pending late payment feeVähemalt üks maksmise hilinemise tasuga arve ootab koostamist
There is one or more recurring invoices pending to be issuedVähemalt üks korduv arve ootab koostamist
There is one or more recurring journal entries pending to be createdVähemalt üks korduv finantskanne ootab koostamist
There is at least one recurring payslip pending to be issuedVähemalt üks korduv palgalipik ootab koostamist
There are duplicates in this view.Selles vaates on duplikaate.
This item can be purchasedSeda artiklit saab osta
This item can be soldSeda artiklit saab müüa
Time spentAjakulu
TitlePealkiri
ToSaaja
ToKuni
TodayTäna
TotalKokku
Total assetsKokku varad
Total costKulud kokku
Total creditsKreedit kokku
Total debitsDeebet kokku
Total equityOmakapital kokku
Total liabilities & equityKokku kohustused & omakapital
Total {0}Kokku {0}
Total contributionsKokku tööandja maksud töötasudelt
Total deductionsKokku kinnipidamised
Total PurchasesOstud kokku
Total SalesMüük kokku
Tracking CodeObjekti kood
Tracking CodesObjekti koodid
Tracking Exception ReportObjektita tehingute aruanne
TransactionTehing
TransactionsTehingud
Transaction typeKande tüüp
There are {0} transactions dated after {1} therefore they are not accounted for in this view.Pärast {1} on veel {0} tehingut, seepärast ei ole neid selles kuvas.
TransferÜmberkanne
Trial BalanceVahebilanss
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.Proovi pilvelahendust mitme kasutaja funktsionaalsuse ja teiste kasulike omaduste saamiseks!
TypeTüüp
UnbalancedTasakaalustamata
UncategorizedKategoriseerimata
Uncategorized transactionsKategoriseerimata tehingud
UndoTühista
UninvoicedArve esitamata
Unit priceÜhiku hind
Unit NameÜhiku nimi
UnnamedNimetu
Unpaid invoicesTasumata arved
UnspecifiedMääramata
Unspecified locationMääramata asukohaga
UntilKuni
Until further noticeKuni järgmise teate saamiseni
UpdateVärskenda
Update data in your spreadsheet programVärskenda andmeid tabelarvutus programmis
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.Sa proovid avada faili, mis on juba avatud Manager'i uuema versiooni poolt. Uuenda Manager uusimaks versiooniks ja proovi uuesti.
UserKasutaja
UsernameKasutajanimi
User PermissionsKasutajaõigused
UsersKasutajad
Value on handKauba saldo
ViewKuva
Wages & salariesTöötasude kulud
WebsiteKodulehekülg
Week(s)Nädal(ad)
WhereKus
WithdrawalRaha väljavõtmine kontolt
Withholding tax receiptKinnipeetava käibemaksu kviitung
Withholding taxKinnipeetav käibemaks
Withholding tax receivableKinnipeetav käibemaks müügilt
Write-offMahakandmine
Write-onArvele võtmine
Written-offKanna maha
{0} Cr{0} Kr
{0} days{0} päeva
{0} Dr{0} De
{0} transactions{0} tehingut
{0}h{0} h
{0}m{0} min

Get Involved
Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

Manager is rated 5 out of 5 by 46 reviewers
© 2019 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally