English to Estonian Translation
EnglishEstonian
1-30 days overdue1-30 päeva üle tähtaja
1 day1 päev
31-60 days overdue31-60 päeva üle tähtaja
61-90 days overdue61-90 päeva üle tähtaja
90+ days overdue90 + päeva üle tähtaja
... then allocate to... siis seo
{0} days overdue{0} päeva üle tähtaja
AcceptedAktsepteeris
Access typeJuurdepääsu tüüp
AccountKonto
Show account codesKuva konto koodid
Accounting feesRaamatupidamise kulud
Accounting methodRaamatupidamismeetod
Accounts payableMaksmata ostuarved
Accounts receivableLaekumata müügiarved
Accrual basisTekkepõhine
Accumulated amortizationAkumuleeritud kulum
Accumulated depreciationAkumuleeritud kulum
Acquisition costSoetusmaksumus
ActionTegevus
ActiveAktiivne
ActualKäesolev
Actual balanceJooksev saldo
AddLisa
Add BusinessLisa ettevõte
Add comparative columnLisa võrdluse veerg
AdditionsTäiendused
Add lineLisa rida
Add non-inventory cost into productionLisa teenuse kulu tootmise omahinnale
AddressAadress
Adjusted BalanceKorrigeeritud saldo
Adjusted closing balance as per bank statementKorrigeeritud saldo vastavalt panga väljavõttele
AdjustmentsKohandamine
Adjustments to reconcile net profit (loss) to net cash from operating activitiesPõhiteveuse puhaskasumi (kahjumi) sularaha liikumise korrigeerimine
AdministratorAdministraator
Advertising and promotionReklaam ja promo
Aged PayablesMaksetähtaja ületanud ostuarved
Aged ReceivablesMaksetähtaja ületanud müügiarved
AliasTeise nimega
Error. Please complete all fields.Viga. Palun täida kõik väljad.
AllocationMääramine
AmortizationKulum
Amortization Calculation WorksheetAmortisatsiooni kalkulatsiooni tööleht
Amortization daysAmortisatsiooni päevad
Amortization EntriesAmortisatsiooni kirjed
Amortization EntryAmortisatsiooni kirje
Amortization rateAmortisatsiooni määr
AmountSumma
Amount paidMakstud summa
Amount receivedLaekunud summa
Amounts are tax exclusiveSummad on ilma maksudeta
Amounts are tax inclusiveSummad sisaldavad käibemaksu
Amount to payMaksmisele kuuluv summa
... and description contains... ja kui kirjeldus sisaldab
Application DataRakenduse andmed
ArchivedArhiveeritud
Are you sure?Oled kindel?
As at {0}Seisuga {0}
AscendingKasvav järjestus
AssetsVarad
At costSoetusmaksumus
AttachmentManused
AttachmentsManused
Audit TrailKontrolljälg
Authorized byNõusoleku andis
AutomaticAutomaatne
Automatic referenceAutomaatne number
Available creditVaba krediidilimiit
Average costKeskmine kulu
BackTagasi
BackupVarukoopia
BalanceSaldo
Balance due if paid by {0}Saldo kui on makstud ajaks {0}
Balance at beginning of periodSaldo perioodi alguses
Balance at end of periodSaldo perioodi lõpus
BalancedTasakaalus
Balance dueTasumata summa
Balance SheetBilanss
Balance Sheet AccountBilansikonto
Balance Sheet Built-in AccountSisseehitatud bilansikonto
Balance Sheet GroupBlansigrupp
Bank accountPangakonto
Bank chargesPanga teenustasud
Bank accountPangakonto
Bank AccountsPangakontod
Bank Account SummaryPangakonto ülevaade
Bank and Cash AccountsKassa ja pangakontod
Bank ReconciliationPanga saldeerimine
Bank ReconciliationsPanga saldeerimine
Bank Reconciliation StatementPanga saldeerimise aruanne
Bank rulePanga reegel
Bank RulesPanga reeglid
Base CurrencyBaasvaluuta
Based on entered production orders, at least one inventory item needs to have production stage elevated.Vastavalt sisestatud tootmistellimustele, peab vähemalt üks laoartikkel olema kõrgemal tootmisstaadiumil.
Batch CreateHulgi loomine
Batch DeleteHulgi kustutamine
You are in batch delete mode. Remember to always backup your data before executing batch delete.Oled hulgi kustutamise mooduses. Tee alati varukoopia enne kui alustad hulgitoiminguid.
Batch Open or Close InvoicesAva või sulge korraga arveid
Batch OperationHulgi toimingud
Batch UpdateHulgi värskendamine
Batch ViewHulgi vaade
BilingualKahekeelne
Billable expensesOstjate poolt hüvitatavad kulud
Billable expenses - costHüvitatavad kulud - kulu
Billable expenses - invoicedHüvitatavad kulud - arve esitatud
Billable timeTasustatav aeg
Billable time - invoicedTasustatav aeg - arved koostatud
Billable expenseHüvitatav kulu
Billable ExpensesHüvitatavad kulud
Billable TimeTasustatav aeg
Billable time - movementTasustatav aeg - liigutamine
Billable time adjustmentTasustatava aja seadistus
Billable Time SummaryTasustatava aja kokkuvõte
Billing addressArveaadress
Bill of materialsMaterjaliandmik
Book valueKonteeritav väärtus
BudgetEelarve
Built-in themeSisseehitatud kujundus
Bulk UpdateHulgivärskendamine
BusinessEttevõte
Business NameEttevõtte nimi
Business DetailsEttevõtte andmed täpsemalt
BusinessesEttevõtted
Business IdentifierEttevõtte tunnus
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX jne
Business LogoEttevõtte logo
ByKuupäev
CancelTühista
CancelledTühistatud
Capital AccountKapitalikonto
Capital AccountsKapitalikontod
Capital Accounts SummaryKapitalikontode kokkuvõte
Capital subaccountsKapitali alamkontod
Cash accountKassakonto
Cash AccountsKassakontod
Cash Account SummaryKassakonto ülevaade
Cash & cash equivalentsSularaha ja tema ekvivalendid
Cash at bankRaha pangas
Cash at the beginning of the periodSularaha perioodi algul
Cash at the end of the periodSularaha perioodi lõpus
Cash basisKassapõhine
Cash basis adjustmentKassapõhise arvestuse korrigeerimine
Cash flows from (used in) financing activitiesFinantseerimise rahavood ()
Cash flows from (used in) investing activitiesInvesteerimise rahavood ()
Cash flows from (used in) operating activitiesPõhitegevuse rahavood ()
Cash Flow StatementRahavoogude aruanne
Cash Flow Statement GroupsRahavoogude aruande grupid
Cash on handSularaha
Change FolderMuuda kataloogi
Changes in working capitalKäibekapitali muutused
Charge monthlyTasusta iga kuu
Chart of AccountsKontoplaan
ClearedKorrastatud
Cleared balanceKorrastatud saldo
CloneKlooni
Closed invoiceLõpetatud arve
Closing balanceLõppsaldo
Closing balance after importLõppsaldo pärast importi
Closing balance as per balance sheetPanga väljavõtte lõppsaldo
Closing balance as per bank statementPanga väljavõtte lõppsaldo
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement?Mis oli pangakonto {0} lõppsaldo seisuga {1} vastavalt panga väljavõttele?
Closing balance before importLõppsaldo enne importi
Closing balancesLõppsaldod
CodeKood
ColumnVeerg
Column nameVeeru nimi
ColumnsVeerud
CompletedLõpetatud
Computer equipmentArvutitehnika
Consideration receivedSaadud hüvitis
ContactKontakt
containssisaldab
ContentSisu
ContributionTööandja maks töötasult
ContributionsTasud
Control accountKontrollkonto
Control account - acquisition costSoetusmaksumuse kontrollkonto
Control account - accumulated depreciationAkumuleeritud kulumi kontrollkonto
Control account - acquisition costSoetusmaksumuse kontrollkonto
Control account - accumulated amortizationAkumuleeritud kulumi kontrollkonto
Control AccountsKontrollkontod
ConvertKonverteeri
Convert into bank accountKonventeeri pangakontoks
Convert into cash accountKonventeeri kassakontoks
CopiedKopeeritud
Copy to clipboardKopeeri vahemällu
Copy data from a spreadsheet and paste it into the text field belowKopeeri andmed tabelarvutus programmist allolevasse tekstivälja
Copy toKopeeri
Cost adjustment to recover from negative inventoryKulude seadistus negatiivse laojäägi korrigeerimiseks
Cost of salesOmahind
CountryRiik
CreateKoosta
Create & add anotherKoosta ja lisa uus
Create New BusinessLoo uus ettevõtte
CreditKreedit
Credit limitKrediidilimiit
Credit NoteMüügi-kreeditarve
Credit NotesMüügi-kreeditarved
CurrencyVääring
Currency amountSumma valuutas
Foreign exchange gains (losses)Kursimuutuse kasum (kahjum)
CurrentMaksetähtaeg saabumata
Current BalanceHetkesaldo
CustomKohandatud
Custom accessKohandatud juurdepääs
Custom amortization expense accountKohandatud amortisatsiooni kulukonto
Custom credit note titleKohandatud müügi-kreeditarve pealkiri
Custom depreciation expense accountKohandatud kulumi kulukonto
CustomerKlient
Customer PortalKliendiportaal
Customer PortalsKliendiportaalid
CustomersKliendid
Customer StatementMüügireskontro
Customer StatementsKlientide aruanded
Customer Statements (Transactions)Klientide aruanded (tehingud)
Customer Statements (Unpaid Invoices)Klientide aruanded (müügireskontro)
Customer SummaryKlientide kokkuvõtted
Custom expense accountKohandatud kulude konto
Custom FieldLisaväli
Custom FieldsLisaväljad
Custom income accountKohandatud tulude konto
Custom inventory locationsKohandatud lao asukohad
CustomizeKohanda
Custom %Kohandatud %
Custom ReportKohandatud aruanne
Custom ReportsKohandatud aruanded
Custom sales invoice titleKohandatud müügiarve pealkiri
Custom templateKohandatud mall
Custom themeKohandatud kujundus
Custom titleKohandatud nimetus
DateKuupäev
Date & Number FormatKuupäeva & numbri vorming
Date formatKuupäeva formaat
dayspäeva
days after issue datepäeva pärast koostamist
DebitDeebet
Debit NoteOstu-kreeditarve
Debit NotesOstu-kreeditarved
Decimal placesKomakohad
DeductionKinnipidamine
DeductionsMahaarvamised
Deduct withholding taxKinnipeetav käibemaks
DeleteKustuta
Delivery addressTarneaadress
Delivery dateTarnekuupäev
Delivery InstructionsTarnejuhised
Delivery NoteSaateleht
Delivery NotesSaatelehed
DepositDeposiit
DepreciationKulum
Depreciation Calculation WorksheetKulumi kalkulatsiooni tööleht
Depreciation daysPäevade arv
Depreciation EntriesKulumi kirjed
Depreciation EntryKulumi kirje
Depreciation rateKulumi määr
DescendingKahanev järjestus
DescriptionKirjeldus
DeviceSeade
Direct costsOtsesed kulud
Direct methodOtsemeetod
DiscountAllahindlus
DiscrepancyErinevus
Show custom field as a columnKuva lisavälja kui veergu
Show custom field on printed documentsKuva lisavälja trükitud dokumentidel
Date of disposalVõõrandamise kuupäev
DisposalsMüügid
DisposedLähetatud
Disposed fixed assetVäljaläinud põhivara
Disposed intangible assetVäljaläinud immateriaalne põhivara
DivisionOsakond
Division Exception ReportOsakonnata tehingute aruanne
DivisionsOsakonnad
does not containei sisalda
DonationsAnnetused
Do not recodeÄra kodeeri ümber
DownloadLae alla
DrawingsSularaha väljamaksed omanikele
Drop-down listRippmenüü nimekiri
Due in {0} daysMaksetähtaeg on {0} päeva pärast
Due todayMaksetähtaeg on täna
Due tomorrowMaksetähtaeg on homme
Due dateMaksetähtaeg
Early payment discountVarase tasumise allahindlus
Early payment discountsVarase tasumise allahindlused
EarningsTulud
EditMuuda
Edit Bank RuleMuuda panga reegleid
ElectricityElekter
EmailSaada e-mail
Email addressE-maili aadress
EmailsE-mailid
Email sending formatE-maili saatmise formaat
Email SettingsE-maili seaded
Email templateE-maili mall
Email TemplatesE-maili mallid
EmployeeTöötaja
Employee clearing accountTöötasude võlg
EmployeesTöötajad
Employee SummaryTöötaja kokkuvõte
Employer contributionTööandja maksud töötasudelt
EmptyTühi
EntertainmentMeelelahutus
EquityOmakapital
ErrorViga
EveryIga
Exact amountTäpne summa
Exchange rateVahetuskurss
Exchange RatesVahetuskursid
Exclude inventory items with no movementVäljaarvatud liikumiseta kaubad
Exclude zero balancesVäljaarvatud null saldoga
Expense claimsMajanduskulude võlad
Expense accountKulu konto
Expense ClaimMajanduskulude võlg
Expense Claim PayersMajanduskulude saajad
Expense ClaimsMajanduskulude võlad
PayerMaksja
Expense Claims SummaryMajanduskulu võlgade kokkuvõte
Expense groupKulude grupp
ExpensesKulud
ExpiredAegunud
Expiry dateAegumise kuupäev
ExportEksport
ExtensionLaiendus
ExtensionsLaiendused
FaxFaks
FeaturesVõimalused
Fill in data in your spreadsheet programSisesta andmed tabelarvutus programmi
FilterFilter
Filter by custom fieldFiltreeri lisavälju
Financial StatementsFinantsaruanded
Financing activitiesFinantseerimine
FindOtsi
Find & mergeOtsi ja seo
Find & recodeOtsi ja kodeeri ümber
Find and replaceOtsi ja asenda
Finished itemValmis laoartikkel
First day of weekNädala esimene päev
Fixed assetPõhivara
Fixed assets, at costPõhivarade soetusmaksumus
Fixed assets - depreciationPõhivara kulum
Fixed AssetPõhivara
Fixed Asset DepreciationPõhivara kulum
Fixed Asset DisposalPõhivara väljaminek
Fixed AssetsPõhivarad
Fixed assets, accumulated depreciationPõhivarade akumuleeritud kulum
Fixed assets - loss on disposalKahjum põhivara mahakandmisest
Fixed Asset SummaryPõhivarade kokkuvõte
Fixed totalLõppsumma
Flat rateKindel määr
FolderKataloog
FoldersKataloogid
FooterJalus
For the period from {0} to {1}Alates {0} kuni {1}
Foreign BalanceBilanss teises valuutas
Foreign CurrenciesVälisvaluutad
Foreign CurrencyVälisvaluuta
Foreign exchange gainKasum valuutakursi muutustest
Foreign exchange lossKahjum valuutakursi muutustest
Foreign Exchange RevaluationVälisvaluuta ümberhindlus
Form DefaultsVormide vaikeväärtused
For tax purposes, this isMaksustamise mõttes on see
ForumFoorum
Free Accounting SoftwareTasuta raamatupidamistarkvara
Free DownloadTasuta allalaadimine
Freight-inKaup sisse
FromSaatja
FromAlates
Full accessKõik õigused
Funds contributedRahalised toetused
Gain / LossKasum / kahjum
General LedgerPearaamat
General Ledger AccountPearaamatu konto
General Ledger SummaryKäibeandmik
General Ledger TransactionsPearaamatu tehingud
Goods ReceiptKauba sissetulek
Goods ReceiptsKaupade sissetulek
Gross payBruto maksta
GroupGrupp
Groups to collapseGruppeerida kokku
GuidesJuhendid
Group by…Grupeeritud
Order by…Sorteeritud
Where…Kus
{0} rows hidden because they do not contain {1}{0} rida on peidetud, sest need ei sisalda {1}
Hide due datePeida maksetähtaeg
Hide total amountPeida kokku summa
HistoryAjalugu
HostnameDomeen
Hourly rateTunnitasu
HoursTunnid
If paid withinKui makstud
If bank account is:Kui pangakonto on:
ImagePilt
ImportImport
Import business from a fileImpordi ettevõte failist
Import business from a URLImpordi ettevõte lingilt
Import bank statementImpordi pangakonto väljavõte
Import BusinessImpordi ettevõte
The file you are trying to import is invalidImporditav fail ei sobi või on vigane
InactiveEi ole kasutuses
In-built Tax CodeSisseehitatud käibemaksu kood
Includes {0}Sisaldab {0}
IncomeTulud
Income groupTulude grupp
Indirect methodKaudne meetod
InflowsSissetulekud
InstructionsJuhendid
Insufficient QtyEbapiisav kogus
Intangible assetImmateriaalne põhivara
Intangible assets, at costImmateriaalsete põhivarade soetusmaksumus
Intangible AssetImmateriaalne põhivara
Intangible Asset AmortizationImmateriaalse põhivara kulumiarvestus
Intangible AssetsImmateriaalsed põhivarad
Intangible assets, accumulated amortizationImmateriaalse põhivara akumuleeritud kulum
Intangible assets - amortizationImmateriaalse põhivara kulum
Intangible assets - loss on disposalKahjum immateriaalse põhivara mahakandmisest
Intangible Asset SummaryImmateriaalse põhivara kokkuvõte
Inter Account TransferKontodevaheline ümberkanne
Inter Account TransfersÜmberkanded
Interdivisional loanOsakondadevaheline laen
Interest receivedLaekunud intress
IntervalIntervall
Invalid username or password. Please try again.Vale kasutajanimi või salasõna! Proovi uuesti!
Inventory on handMüügiks ostetud kaubad
Inventory - costMüüdud kaupade kulud
Inventory ItemLaoartikkel
Inventory ItemsLaoartiklid
Inventory kitLaoartikli komplekt
Inventory KitsLaoartikli komplektid
Inventory locationLao asukoht
Inventory locationsLao asukohad
Inventory MovementLaoartiklite liikumine
Inventory Price ListLaoartiklite hinnakiri
Inventory Profit MarginLaoartiklite kasumimarginaal
Inventory Quantity by LocationLao kogused asukohtade järgi
Inventory Quantity SummaryLaoartiklite koguste kokkuvõte
Inventory - salesKaubamüügi tulud
Inventory TransferLaoartikli ümberkanne
Inventory TransfersLaoartikli ümberkanded
Inventory Value SummaryLaoartiklite väärtuse kokkuvõte
Inventory Write-offLao mahakandmine
Inventory Write-offsLao mahakandmised
Investing activitiesInvesteerimine
InvoiceArve
InvoicedArve esitatud
Invoice dateArve kuupäev
Invoice numberArve number
InvoicesArved
Invoice totalArve kokku
isvõrdub
is betweenon vahemikus
is checkedKontrollitud
is emptyon tühi
is less thanon väiksem kui
is more thanon rohkem kui
is notei võrdu
is not checkedKontrollimata
is not emptyei ole tühi
is not zeroei ole null
Issue dateVäljastamise kuupäev
is zeroon null
ItemArtikkel
Item codeArtikli kood
Item nameArtikli nimi
Journal EntriesFinantskanded
Journal EntryFinantskanne
LabelNimetus
LanguageKeel
LargeSuur
Last reconciliationViimane saldeerimine
Late Payment FeesMaksmisega hilinemise tasud
Late Payment FeeMaksmisega hilinemise tasu
Late payment feesHilinenud makse tasu
LayoutKujundus
Learn MoreLoe lähemalt
Legal feesÕiguskulud
LessMiinus
LiabilitiesKohustised
Liability accountKohustuste konto
LicenseLitsents
Limited accessPiiratud juurdepääs
LineRida
Line descriptionRea kirjeldus
LocationAsukoht
Lock accounting periodsSulge raamatupidamise perioodid
Lock DatePerioodi lukustamise kuupäev
If lock date is specified, all transactions dated on lock date or before will be read-only.Kui määrata lukustamise kuupäev, siis tehinguid enne seda kuupäeva muuta ja lisada enam ei saa.
Lock date is in place as at {0}. You can only update or delete transactions dated after this date.Tehingute sisestamine on lukustatud kuni {0}. Tehinguid saad muuta ja kustutada pärast seda kuupäeva.
LoginLogi sisse
LogoLogo
LogoutLogi välja
MarginKasumimarginaal
MaxMaksimaalne
MediumKeskmine
MergeSeo
Message bodyE-maili sisu
MethodMeetod
MinutesMinutid
MobileMobiil
MondayEsmaspäev
Month(s)Kuu(d)
Motor vehicle expensesLiiklusvahendite kulud
Multiple ratesMitme määraga
Multi-user access is not available in desktop edition.Mitme kasutaja funktsionaalsus pole desktop versioonis saadaval!
NameNimi
NarrationSelgitus
NetPäevades
Net assetsNetovara
Net lossNetokahjum
Net movementNetokäive
Net profitNetokasum
Net profit (loss)Netokasum (-kahjum)
Net increase (decrease) in cash heldSularaha suurenemine (vähenemine)
Net payNeto maksta
Net PurchasesNeto ostukulu
Net SalesNeto müügitulu
NeverMitte kunagi
New AccountUus konto
New Foreign CurrencyUus välisvaluuta
New Amortization EntryUus kulumikirje
New AttachmentUus fail
New Bank AccountUus pangakonto
New Bank ReconciliationUus panga saldeerimine
New Bank RuleUus panga reegel
New Billable TimeUus tasustatav aeg
New Capital AccountUus kapitalikonto
New Cash AccountUus kassakonto
New Control AccountUus kontrollkonto
New Credit NoteUus müügi-kreeditarve
New CustomerUus klient
New Customer PortalUus kliendiportaal
New Custom FieldUus lisaväli
New Debit NoteUus ostu-kreeditarve
New Delivery NoteUus saateleht
New Depreciation EntryUue kulumi sisestus
New DivisionUus osakond
New EmployeeUus töötaja
New Exchange RateUus vahetuskurss
New Expense ClaimUus majanduskulude võlg
New Expense Claim PayerUus majanduskulude saaja
New ExtensionUus laiendus
New Fixed AssetUus põhivara
New FolderUus kataloog
New Goods ReceiptUus kauba sissetulek
New GroupUus grupp
New Intangible AssetUus immateriaalne põhivara
New Inter Account TransferUus kontodevaheline ümberkanne
New Inventory ItemUus laoartikkel
New Inventory KitUus laoartikli komplekt
New Inventory LocationUus lao asukoht
New Inventory TransferUus laoartikli ümberkanne
New Journal EntryUus finantskanne
New Late Payment FeeUus maksmisega hilinemise tasu
New Non-inventory ItemUus teenuste artikkel
New PaymentUus tasumine
New Payment RuleUus tasumise reegel
New PayslipUus palgalipik
New Payslip ItemUus palgalipiku artikkel
New Production OrderUus tootmistellimus
New ProjectUus projekt
New Purchase InvoiceUus ostuarve
New Purchase OrderUus ostutellimus
New Purchase QuoteUus ostukalkulatsioon
New ReceiptUus laekumine
New Receipt RuleUus laekumise reegel
New Recurring Journal EntryUus korduv finantskanne
New Recurring PayslipUus korduv palgalipik
New Recurring Purchase InvoiceUus korduv ostuarve
New Recurring Sales InvoiceUus korduv müügiarve
New ReportUus aruanne
New Reporting CategoryUus aruandluse kategooria
New Report TransformationUus aruande formaadi muutmine
New Sales InvoiceUus müügiarve
New Sales OrderUus müügitellimus
New Sales QuoteUus müügikalkulatsioon
New Special AccountUus erikonto
New SubaccountUus alamkonto
New SupplierUus tarnija
New Tax CodeUus käibemaksu kood
New tax liabilityUus maksukohustus
New ThemeUus kujundus
New TotalUus koondsumma
New UserUus kasutaja
New User PermissionsUue kasutaja õigused
New Withholding Tax ReceiptUus kinnipeetava käibemaksu kviitung
New Write-offUus mahakandmine
NextEdasi
Next issue dateJärgmine koostamise kuupäev
No due dateMaksetähtajata
No accessJuurdepääs puudub
No matches foundEi leidnud sobivaid tulemusi
NonePuudub
Non-inventory ItemTeenuste artikkel
Non-inventory ItemsTeenuste artikkel
No pending deposits as at {0}Ei ole ootel deposiite seisuga {0}
No pending withdrawals as at {0}Ei ole ootel makseid seisuga {0}
No taxKoodita
Not DeliveredSaatmata
NotesMärkused
Not reconciledSaldeerimata
NumberNumber
Number formatNumbri formaat
Number of transactions already importedTehingute arv, mis on juba imporditud
Number of transactions in the fileTehingute arv failis
Number of transactions to importImporditavate tehingute arv
OffVäljas
OnSees
One option per lineÜks võimalus rea kohta
Only administrators can rename business name.Ainult administraatorid saavad muuta ettevõtte nime
Copy to clipboard, then paste data to your spreadsheet programKopeeri andmed vahemällu, pärast kleebi andmed enda tabelarvutus programmi
Copy to clipboard, then paste columns to your spreadsheet programKopeeri veerud vahemällu, pärast kleebi veerud enda tabelarvutus programmi
Opening balanceAlgsaldo
Operating activitiesPõhitegevus
OptionalValikuline
Options for drop-down listValikuvõimalused rippmenüü nimekirjale
Order numberTellimuse number
OrdersTellimused
OtherMuu
Other movementsTeised muutused
OutflowsVäljaminekud
Out of balanceTasakaalust väljas
OverdueTähtaja ületanud
Overdue yesterdayMaksetähtaeg oli eile
OverpaidEttemakstud
Page {0} of {1}Lk {0} / {1}
Paper sizeLehe formaat
PaidMakstud
Paid in fullMakstud täis summas
Paid byMaksis
Paid fromMakstud kontolt
Paid in advanceEttemakstud
Paragraph textTekstiväli
Partially DeliveredOsaliselt saadetud
Partially InvoicedArve osaliselt koostatud
Partial paymentOsaliselt makstud
PasswordSalasõna
PayeeMakse saaja
Payer or payeeMaksja või makse saaja
PaymentTasumine
Payment RuleTasumise reegel
Payment RulesTasumiste reeglid
PaymentsTasumised
Payroll liabilitiesTöötasude võlg
PayslipPalgalipik
Payslip Contribution ItemTööandja maksu artikkel töötasult
Payslip Contribution ItemsTööandja maksude artiklid töötasult
Payslip Deduction ItemPalgalipiku kinnipidamise artikkel
Payslip Deduction ItemsPalgalipiku kinnipidamise artiklid
Payslip Earnings ItemPalgalipiku tasu artikkel
Payslip Earnings ItemsPalgalipiku tasu artiklid
Payslip ItemsPalgalipiku artiklid
PayslipsPalgalipikud
Payslip SummaryPalgalipiku kokkuvõte
Payslip Totals per Item and EmployeePalgalipiku kokkuvõte artikli ja töötaja kaupa
PendingOotel
Pending depositOotel deposiit
Pending depositsOotel deposiidid
Pending withdrawalOotel makse
Pending withdrawalsOotel maksed
PercentageProtsent
Permitted actionsLubatud tegevused
PlacementPaigutus
PlainStandardne
Plain textTekstina
PopularEnimkasutatud
PortPort
PositionAsukoht
PreferencesEelistused
PrintTrüki
Printing and stationeryKontorikulud
Production in progressTootmine pooleli
Production OrderTootmistellimus
Production OrdersTootmistellimused
Production stageTootmise staadium
ProfitKasum
Profit and Loss StatementKasumiaruanne
Profit and Loss Statement AccountKasumiaruande konto
Profit and Loss Statement (Actual vs Budget)Kasumiaruanne (käesolev vs eelarve)
Profit and Loss Statement Built-in AccountSisseehitatud kasumiaruande konto
Profit and Loss Statement GroupKasumiaruande grupp
Profit (loss)Kasum (kahjum)
Profit (loss) for the periodPerioodi kasum (kahjum)
ProjectProjekt
ProjectsProjektid
PublishedAvaldatud
Purchase InvoiceOstuarve
Purchase Invoice CreditOstuarve kreedit
Purchase InvoicesOstuarved
Purchase OrderOstutellimus
Purchase OrdersOstutellimused
purchase or purchase adjustmentost või ostu kohandus
Purchase priceOstuhind
Purchase QuoteOstukalkulatsioon
Purchase QuotesOstukalkulatsioonid
PurchasesOstud
QtyKogus
Qty on handKaupa laos
Qty ownedKogus laos
Qty to deliverKogus saatmiseks
Qty to invoiceKogus arvele
Qty to receiveKogus saada
QuoteKalkulatsioon
Quote numberKalkulatsiooni number
QuotesKalkulatsioonid
RateMäär
ReceiptLaekumine
Payment or ReceiptTasumine või laekumine
Receipt RuleLaekumise reegel
Receipt RulesLaekumiste reeglid
ReceiptsLaekumised
Receipts & PaymentsLaekumised & tasumised
Receipts & Payments SummaryLaekumiste & tasumiste kokkuvõte
Received inLaekunud kontole
Receive email replies at a different address than you send fromSaa emaili vastused muule aadressile kui saatja aadressile
RecipientSaaja
ReconciledSaldeeritud
Recurring Journal EntriesKorduvad finantskanded
Recurring Journal EntryKorduv finantskanne
Recurring PayslipKorduv palgalipik
Recurring PayslipsKorduvad palgalipikud
Recurring Purchase InvoiceKorduv ostuarve
Recurring Purchase InvoicesKorduvad ostuarved
Recurring Sales InvoiceKorduv müügiarve
Recurring Sales InvoicesKorduvad müügiarved
ReferenceNumber
RefundTagasimaksmine
RefundsTagastused
RemainingJärelejäänud
Remove BusinessKustuta ettevõte
RenameNimeta ümber
Rename columnsNimeta veerud ümber
Rename reportNimeta aruanne ümber
RentRent
Repairs and maintenanceRemont ja hooldus
Replace withMillega asendada
Reporting CategoriesAruandluse kategooriad
Reporting CategoryAruandluse kategooria
ReportsAruanded
Report TransformationAruande formaadi muutmine
Report TransformationsAruannete formaatide muutmised
Request for quotationHinnapäring
RequiredKohustuslik
Reset FolderLähtesta kataloog
Restricted userPiiratud kasutaja
Retained earningsAruandeaasta kasum (kahjum)
Reverse chargedPöördmaksustatud
Reverse signsPööra märgid ümber
RoleRoll
Round decimalsÜmarda kümmnendkohad
Round downÜmarda väiksemaks
RoundingÜmardus
Rounding expenseKulude ümardamine
Round off the totalÜmarda kokku summa täisarvuni
Round to nearestÜmarda lähimani
sale or sale adjustmentmüük või müügi kohandus
Sales priceMüügihind
SalesMüük
Sales InvoiceMüügiarve
Sales Invoice CreditMüügiarve kreedit
Sales InvoicesMüügiarved
Sales Invoice Totals by CustomerKlientide müügid kokku
Sales Invoice Totals by Custom FieldMüük kokku lisaväljade kaupa
Sales Invoice Totals by ItemLaoartiklite müügid kokku
Sales OrderMüügitellimus
Sales OrdersMüügitellimused
Sales QuoteMüügikalkulatsioon
Sales QuotesMüügikalkulatsioon
SaturdayLaupäev
SchemaSkeem
ScreenshotsEkraanitõmmised
SearchOtsi
Searching ...Otsin ...
SelectVali
Select file from your computerVali fail arvutist
SendSaada
Send a copy of every email to this addressSaada koopia igast e-mailist sellele aadressile
SenderSaatja
SentSaadetud
Set DateMäära kuupäev
Set PeriodMäära periood
SettingsSeaded
Set zero if negativeSea nulliks kui negatiivne
Share of profitKasumi jaotamine
Show balances for specified periodKuva saldosid soovitud perioodil
Show InvoicesKuva arveid
Show passwordKuva salasõna
Show totals for the periodNäita perioodi summasid
sign reversedStorneeritud märkega
Single line textÜherealine tekst
Single rateÜhe määraga
SizeSuurus
SmallVäike
SMTP credentialsSMTP sisselogimise andmed
SMTP serverSMTP server
Sort BySorteeritud
Special AccountErikonto
Special AccountsErikontod
Start DateAlguskuupäev
Starting balanceAlgsaldo
Starting balance equityOmakapitali algsaldo
Starting BalancesAlgsaldod
StatementAruanne
Statement balanceAruande saldo
Statement of Changes in EquityOmakapitali muutuste aruanne
StatusStaatus
Sub AccountAlamkonto
Subgroup ofAlamgrupp
SubjectTeema
Sub-totalVahesumma
SummaryKokkuvõte
This summary is set to show balance sheet as at {1} and profit and loss statement for the period from {0} to {1}.Bilanss seisuga {1} ja kasumiaruande periood {0}-{1}.
SundayPühapäev
SupplierTarnija
SuppliersTarnijad
Supplier StatementsTarnija aruanded
Supplier Statements (Transactions)Tarnija aruanded (tehingud)
Supplier Statements (Unpaid Invoices)Tarnija aruanded (ostureskontro)
Supplier SummaryTarnija kokkuvõte
SupportKasutajatugi
SuspenseVajadusel vali konto
SymbolSümbol
TabsTabelid
TaxKäibemaks
Taxable PurchaseMaksustatav ost
Taxable Purchases per SupplierMaksustavad ostud tarnijate kaupa
Taxable SaleMaksustatav müük
Taxable Sales per CustomerMaksustatav müük klientide kaupa
Tax AmountKäibemaksu summa
Tax AuditKäibemaksuarvestuse audit
Tax CodeKäibemaksu kood
Tax CodesKäibemaksu koodid
Tax liabilityKäibemaksu võlg
Tax on PurchasesOstu käibemaks
Tax on SalesMüügi käibemaks
Tax payableKäibemaksu võlg
Tax rateMaksumäär
Tax ReconciliationKäibemaksu saldeerimine
Tax SummaryKäibemaksu aruanne
Tax TransactionsTehingud käibemaksuga
TelephoneTelefon
TerminationLõpetamine
Test email settingsTest e-maili seaded
Test message has been successfully sent.Test e-maili saatmine õnnestus!
Test MessageTest sõnum
The form cannot be deleted because it is referenced in the following transactionsSeda vormi ei saa kustutada, kuna see on seotud järgimiste tehingutega
ThemeKujundus
ThemesKujundused
There is at least one invoice with pending early payment discountVähemalt üks varajase makse allahindluse arve ootab maksmist
There is at least one invoice with pending late payment feeVähemalt üks maksmise hilinemise tasuga arve ootab koostamist
There is one or more recurring invoices pending to be issuedVähemalt üks korduv arve ootab koostamist
There is one or more recurring journal entries pending to be createdVähemalt üks korduv finantskanne ootab koostamist
There is at least one recurring payslip pending to be issuedVähemalt üks korduv palgalipik ootab koostamist
There are duplicates in this view.Selles vaates on duplikaate.
This ComputerSee arvuti
This item can be purchasedSeda artiklit saab osta
This item can be soldSeda artiklit saab müüa
ThreeKolm
Time formatAja vorming
Time spentAjakulu
TimestampAjatempel
TitlePealkiri
ToSaaja
ToKuni
TodayTäna
TotalKokku
Total assetsKokku varad
Total costKulud kokku
Total creditsKreedit kokku
Total debitsDeebet kokku
Total equityOmakapital kokku
Total liabilities & equityKokku kohustised & omakapital
Total {0}Kokku {0}
Total amount in base currencyKokku summa baasvaluutas
Total amount in wordsKokku summa sõnadega
Total contributionsKokku tööandja maksud töötasudelt
Total deductionsKokku kinnipidamised
Total PurchasesOstud kokku
Pass-through (100%)Läbijooks (100%)
Total SalesMüük kokku
Track quantity to deliverJälgi kauba väljaminekut
Track quantity to receiveJälgi kauba sissetulekut
TransactionTehing
TransactionsTehingud
Transaction typeKande tüüp
There are {0} transactions dated after {1} therefore they are not accounted for in this view.Pärast {1} on veel {0} tehingut, seepärast ei ole neid selles kuvas.
TransferÜmberkanne
Trial BalanceVahebilanss
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.Proovi pilvelahendust mitme kasutaja funktsionaalsuse ja teiste kasulike omaduste saamiseks!
TwoKaks
TypeTüüp
UnbalancedTasakaalustamata
UncategorizedKategoriseerimata
Uncategorized PaymentsSidumata tasumised
There is one or more uncategorized payments which can be categorized using payment rulesÜks või mitu tasumist on sidumata, mida võiks automaatselt teha tasumiste reeglite abil
Uncategorized ReceiptsSidumata laekumised
There is one or more uncategorized receipts which can be categorized using receipt rulesÜks või mitu laekumist on sidumata, mida võiks automaatselt teha laekumiste reeglite abil
Uncategorized transactionsKategoriseerimata tehingud
UndoTühista
UninvoicedArve esitamata
Unit NameÜhiku nimi
Unit priceÜhiku hind
UnnamedNimetu
UnpaidMaksmata
Unpaid invoicesTasumata arved
UnspecifiedMääramata
Unspecified locationMääramata asukohaga
UntilKuni
Until further noticeKuni järgmise teate saamiseni
UpdateVärskenda
Update data in your spreadsheet programVärskenda andmeid tabelarvutus programmis
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.Sa proovid avada faili, mis on juba avatud Manager'i uuema versiooni poolt. Uuenda Manager uusimaks versiooniks ja proovi uuesti.
UserKasutaja
UsernameKasutajanimi
User PermissionsKasutajaõigused
UsersKasutajad
Valid forKehtiv kuni
Value on handKauba saldo
ViewKuva
ViewedVaadatud
Wages & salariesTöö- ja puhkusetasude kulud
WebsiteKodulehekülg
Week(s)Nädal(ad)
When purchasedKui ostetakse
When soldKui müüakse
Where You Are Logged InKuhu sa oled sisselogitud?
WithdrawalRaha väljavõtmine kontolt
Withholding taxKinnipeetav käibemaks
Withholding tax payableTasumisele kuuluv kinnipeetav käibemaks
Withholding tax receiptKinnipeetava käibemaksu kviitung
Withholding Tax ReceiptsKinnipeetava käibemaksu kviitungid
Withholding tax receivableKinnipeetav käibemaks müügilt
Write-offMahakandmine
Write-onArvele võtmine
Written-offKanna maha
{0} Cr{0} Kr
{0} days{0} päeva
{0} Dr{0} De
{0} transactions{0} tehingut
{0}h{0} h
{0}m{0} min
Zero (0%)Null (0%)

Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

© 2022 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally