English to Croatian Translation
EnglishCroatian
1-30 days overdue1-30 dana kašnjenja
1 day1 dan
31-60 days overdue31-60 dana kašnjenja
61-90 days overdue61-90 dana kašnjenja
90+ days overdue90 i više dana kašnjenja
{0} days overdue{0} dana kašnjenja
AccountKonto
Show account codesPrikaži kodove računa
Accounting feesKnjigovodstvena naknada
Accounting methodKnjigovodstvena metoda
Accounts payableObveze prema dobavljačima
Accounts receivablePotraživanja od kupaca
Accrual basisObračunska osnova
Accumulated amortizationAkumulirana amortizacija
Accumulated depreciationAkumulirana amortizacija
Actual balanceSaldo
AddDodaj
Add BusinessDodaj poslovanje
Add comparative columnDodaj stupac za usporedbu
AdditionsPovećanja
Add lineDodaj liniju
Add non-inventory cost into productionDodaj vanjski trošak u proizvodnju
AddressAdresa
AdjustmentsPrilagodbe
AdministratorAdministrator
Advertising and promotionOglašavanje i promocija
Aged PayablesObveze u dospjeću
Aged ReceivablesPotraživanja u dospjeću
Error. Please complete all fields.Greška, molimo popunite sva polja.
AllocationRaspodjela
AmortizationAmortizacija
AmountIznos
Amount paidPlaćeni iznos
Amount receivedPrimljeni iznos
Amounts are tax inclusiveIznosi s uključenim porezom
Amount to payIznos za platiti
Are you sure?Jeste li sigurni?
As at {0}Dana {0}
AssetsAKTIVA
At costNabavna vrijednost
Audit TrailRevizijski trag
Authorized byOdobrio:
AutomaticAutomatski
Available creditDostupna sredstva
Average costProsječna nabavna cijena
BackNatrag
BackupSigurnosna kopija
Remember to always backup your business before executing any batch operationsUvijek ažurirajte svoju tvrtku prije izvršavanja serijskih operacija
BalanceSaldo
Balance dueSaldo dugovanja
Balance at beginning of periodSaldo na početku razdoblja
Balance at end of periodSaldo na kraju razdoblja
BalancedUravnotežen
Balance SheetBILANCA
Bank accountBankovni račun
Bank chargesBankovne naknade
Bank accountTransakcijski računi u bankama
Bank AccountsBankovni računi
Bank ReconciliationBankovno usklađenje
Bank Reconciliation StatementIzvješće - Usklađenje sa bankovnim izvodom
Bank rulePredložak banke
Bank RulesPravila banke
Base CurrencyBazna valuta
Batch CreateSerijsko kreiranje
Batch DeleteSerijsko brisanje
Batch UpdateSerijsko ažuriranje
Billable expensesNaplativi troškovi
Billable timeNaplaćeno vrijeme
Billable time - invoicedRok dospijeća - naplaćeno
Billable expenseNaplativi trošak
Billable ExpensesNaplativi troškovi
Billable TimeVrijeme naplate
Billable time - movementNaplaćeno vrijeme - promjene
Billable time adjustmentPostavke naplaćenog utrošenog vremena
Billing addressAdresa računa
Bill of materialsKartica meterijala
Book valueKnjigovodstvena vrijednost
BudgetProračun
Bulk UpdateGrupno ažuriranje
Business NameNaziv poslovanja
Business DetailsPojedinosti o poduzeću
BusinessesPoslovanja
Business IdentifierOIB (VAT ID):
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.OIB: XXX XXX XXX, VAT ID: XXX XXX XXX
Business LogoLogo tvrtke
ByDo
CancelPoništeno
Capital AccountRačun kapitala
Capital AccountsKapitalni računi
Capital Accounts SummaryKapitalni računi pregled
Capital subaccountsPodračun kapitala
Cash accountBlagajna
Cash AccountsBlagajne
Cash & cash equivalentsNovac i novčani ekvivalenti
Cash at bankNovac na transakcijskim računima
Cash at the beginning of the periodNovac na početku razdoblja
Cash at the end of the periodNovac na kraju razdoblja
Cash basisNovčana osnova
Cash on handNovac u blagajni
Charge monthlyNaplatiti mjesečno
Chart of AccountsKontni plan
ClearedProvedeno
CloneKloniraj
Closing balanceZavršna bilanca
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement?Koja je bila zaključna bilanca {0} na dan {1} po izvodu banke?
Closing balancesZavršni račun
CodeKod
Column nameIme stupca
Computer equipmentRačunalna oprema
ContactKontakt
ContributionDoprinos
Control accountSintetički konto
Copy data from a spreadsheet and paste it into the text field belowKopirajte podatke iz proračunske tablice i zalijepite u polje za tekst
Copy toKopiraj u
Cost adjustment to recover from negative inventoryKompenzacija troškova za oporavak od negativnog inventara
Cost of salesTrošak prodaje
CreateKreiraj
Create & add anotherStvori i dodaj novi
Create New BusinessStvori novo poslovanje
CreditCredit
Credit limitKreditni limit
Credit NoteKnjižna nota - Financijsko odobrenje kupcu
Credit NotesKnjižne note - Financijsko odobrenje kupcu
CurrencyValuta
Foreign exchange gains (losses)Pozitivne (negativne) tečajne razlike
CurrentTekuće
CustomPrilagođen
CustomerKupac
CustomersKupci
Customer StatementKonto kartica kupca
Customer StatementsKonto kartica kupca
Custom FieldPrilagođeno polje
Custom FieldsPrilagođena polja
CustomizePrilagodi
Custom ReportPrilagođen izvještaj
Custom ReportsPrilagođeni izvještaji
DateDatum
Date formatFormat datuma
daysdana
days after issue datedana nakon datuma izdavanja
DebitDebit
Debit NoteKnjižna nota - Financijsko zaduženje dobavljača
Debit NotesKnjižne note - Financijsko zaduženje dobavljača
DeductionOdbitak
DeleteIzbriši
Delivery addressAdresa dostave
Delivery dateDatum dostave
Delivery InstructionsUpute o dostavi
Delivery NoteOtpremnica
Delivery NotesOtpremnice
DepreciationAmortizacija
DescriptionOpis
DiscountPopust
Show custom field as a columnPrikaži prilagođeno polje kao stupac
Show custom field on printed documentsPrikaži prilagođeno polje na ispisanim dokumentima
Date of disposalDatum otpisa
DisposalsOtpisi
Disposed fixed assetOtpisana osnovna sredstva
Disposed intangible assetOtpisana nematerijalna imovina
DonationsDonacije
Do not recodeNe kodirati ponovno
DrawingsIsplate vlasnicima
Drop-down listPadajući popis
Due in {0} daysDospijeva za {0} dana
Due todayDospijeva danas
Due tomorrowDospijeva sutra
Due dateDatum dospijeća
EarningsZarada
EditUredi
ElectricityElektrična energija
EmailElektronska pošta
Email addressEmail adresa
EmailsElektronička pošta
Email sending formatFormat za slanje e-pošte
Email SettingsPostavke el. pošte
Email templatePredložak elektroničke pošte
Email TemplatesPredlošci elektroničke pošte
EmployeeZaposlenik
Employee clearing accountRačun zaposlenika
EmployeesZaposlenici
Employer contributionZaposlenici - doprinosi
EmptyPrazno
EntertainmentReprezentacija
EquityKAPITAL
ErrorGreška
EverySvaki
Exact amountU iznosu
Exchange rateTečaj
Exchange RatesTečajevi
Expense claimsRashodi potraživanja
Expense accountKonto troškova
Expense ClaimPotraživanja za troškove
Expense Claim PayersPlaćanje potraživanja troškova
Expense ClaimsPotraživanja za troškove
PayerPlatitelj
Expense Claims SummaryRashod potraživanja ukupno
ExpensesTROŠKOVI I RASHODI
ExportIzvoz
FaxFax
Fill in data in your spreadsheet programIspunite podatke u svom programu za proračunske tablice
FilterFilter
Filter by custom fieldFiltriraj po prilagođenom polju
Financial StatementsFinancijski izvještaji
Find & mergePronađi i spoji
Find & recodeNaći i ponovno kodirati
Finished itemGotova stavka
Fixed assets - depreciationDugotrajna imovina - amortizacija
Fixed AssetOsnovna sredstva
Fixed Asset DepreciationAmortizacija dugotrajne imovine
Fixed Asset DisposalOtpis osnovnih sredstava
Fixed AssetsDugotrajna imovina (osnovna sredstva)
Fixed assets, accumulated depreciationAkumulirana amortizacija
Fixed assets - loss on disposalDugotrajna imovina - gubici kod otpisa
Fixed Asset SummaryUkupna dugotrajna imovina
FolderMapa
FoldersMape
FooterPodnožje
For the period from {0} to {1}Za razdoblje od {0} do {1}
Foreign exchange gainPozitivne tečajne razlike
Foreign exchange lossNegativne tečajne razlike
Form DefaultsZadane vrijednosti obrazaca
Freight-inZavisni trošak transporta
FromŠalje
FromOd:
Full accessPotpuni pristup
Funds contributedPrinos sredstava vlasnika
General LedgerGlavna knjiga
General Ledger SummarySažetak glavne knjige
General Ledger TransactionsPregled Dnevnika
Goods ReceiptPrimka
Goods ReceiptsPrimke
Gross payBruto plaća
GroupGrupa
{0} rows hidden because they do not contain {1}{0} skrivenih redova jer ne sadrže {1}
Hourly rateSatnica
HoursSati
ImageSlika
ImportUvezi
Import bank statementUvezi bankovni izvod
Import BusinessUvezi poslovanje
InactiveNeaktivan
In-built Tax CodeUgrađena porezna stopa
Includes {0}{0} uključen
IncomePRIHODI
InflowsPriljevi
Intangible AssetNematerijalna imovina
Intangible Asset AmortizationAmortizacija nematerijalne imovine
Intangible AssetsNematerijalna imovina
Intangible assets, accumulated amortizationNematerijalna imovina - akumulirana amortizacija
Intangible assets - amortizationNematerijalna imovina - amortizacija
Intangible assets - loss on disposalNematerijalna imovina - gubitak od prodaje
Intangible Asset SummaryNematerijalna imovina - sažetak
Inter Account TransferPrebacivanje novčanih sredstava
Inter Account TransfersPrebacivanje novčanih sredstava
Interest receivedOdobrene kamate
IntervalInterval
Invalid username or password. Please try again.Pogrešno korisničko ime ili lozinka. Molim pokušajte ponovo
Inventory on handRaspoložive zalihe
Inventory - costRoba - trošak
Inventory ItemArtikl
Inventory ItemsArtikli
Inventory kitInventar - komplet
Inventory KitsInventar - kompleti
Inventory locationRobno skladište
Inventory locationsRobna skladišta
Inventory MovementPrijenos robe - vlastita skladišta
Inventory Profit MarginProdana roba - bruto marža i zarada
Inventory Quantity by LocationKoličina robe po robnom skladištu
Inventory Quantity SummaryStanje i kretanje robe - količina
Inventory - salesRoba - prodaja
Inventory TransferMeđuskladišnica
Inventory TransfersMeđuskladišnice
Inventory Value SummaryStanje i kretanje robe - vrijednost
Inventory Write-offOtpis trgovačke robe
Inventory Write-offsOtpis trgovačke robe
InvoiceRačun
InvoicedFakturirano
Invoice dateDatum računa
Invoice numberBroj računa
InvoicesRačuni
Invoice totalSveukupno
Issue dateDatum izdavanja
ItemPredmet
Item codeŠifra stavke
Item nameIme stavke
Journal EntriesTemeljnice
Journal EntryTemeljnica
LabelOznaka
LargeVeliko
Late payment feesKamate na zakašnjela plaćanja
LayoutIzgled
Learn MoreNaučite više
Legal feesOdvjetničke naknade
LessUmanjeno
LiabilitiesPASIVA - Obveze
Liability accountKonto obveza
Limited accessOgraničen pristup
LocationLokacija
Lock DateDatum izvršenja
If lock date is specified, all transactions dated on lock date or before will be read-only.Ako je specificiran datum izvršenja, sve transakcije na taj dan ili prije biti će samo za čitanje.
LoginPrijava
LogoutOdjava
MarginMarža
MediumSrednje
MergeSpojiti
Message bodySadržaj poruke
MinutesMinuta
MobileMob.
Month(s)Mjesec(i)
Motor vehicle expensesTroškovi motornog vozila
Multi-user access is not available in desktop edition.Pristup za više korisnika nije dostupan u desktop izdanju.
NameIme
NarrationOpis stavke
NetNeto
Net assetsNeto imovina
Net lossNeto gubitak
Net movementSaldo
Net profitNeto dobit
Net profit (loss)Neto dobit (gubitak)
Net increase (decrease) in cash heldNeto povećanje (smanjenje) novčanog toka
Net payNeto plaća
Net PurchasesNeto rashodi
Net SalesNeto prihodi od prodaje
NeverNikada
New AccountNovi konto
New Amortization EntryUnos nove amortizacije
New AttachmentNovi prilog
New Bank AccountNovi transakcijski račun
New Bank RuleNovo predložak banke
New Billable TimeNovo vrijeme naplaćeno utrošeno vrijeme
New Capital AccountNovi račun kapitala
New Cash AccountNova blagajna
New Credit NoteNova Knjižna nota - Financijsko odobrenje kupcu
New CustomerNovi kupac
New Custom FieldNovo prilagođeno polje
New Debit NoteNova knjižna nota - Financijsko terećenje dobavljača
New Delivery NoteNova otpremnica
New Depreciation EntryUnos nove amortizacije
New EmployeeNovi zaposlenik
New Expense ClaimNovi obračun troškova
New Fixed AssetNovo osnovno sredstvo
New FolderNova mapa
New Goods ReceiptNova primka
New GroupNova grupa
New Intangible AssetNova nematerijalna imovina
New Inter Account TransferNovo prebacivanje novčanih sredstava
New Inventory ItemNovi artikl
New Inventory KitNovi inventar - komplet
New Inventory LocationNovo robno skladište
New Inventory TransferNova međuskladišnica
New Journal EntryNova temeljnica
New Non-inventory ItemNova stavka izvan inventara
New PaymentNova isplatnica
New PayslipNova obračunska lista
New Payslip ItemObračunska lista - nova stavka
New Production OrderNovi radni nalog
New Purchase InvoiceNovi ulazni račun
New Purchase OrderNova narudžbenica
New ReceiptNova uplatnica
New Recurring Journal EntryNova ponavljajuća Temeljnica
New Recurring PayslipNova ponavljajuća obračunska lista
New Recurring Purchase InvoiceNovi ponavljajući ulazni račun
New Recurring Sales InvoiceNovi ponavljajući račun
New ReportNovi izvještaj
New Sales InvoiceNovi izlazni račun
New Sales OrderNovi predračun
New Sales QuoteNova ponuda
New Special AccountNovi analitički konto
New SubaccountNovi sekundarni račun
New SupplierNovi dobavljač
New Tax CodeNova prilagođena (custom) financisjka stopa
New tax liabilityNova porezna obveza
New TotalNovo ukupno
New Tracking CodeNovi kod za praćenje
New UserNovi korisnik
New Write-offNovi otpis
NextSljedeće
Next issue dateSljedeći datum izdavanja
No due dateBez datuma dospjeća
No matches foundNije pronađen nijedan rezultat
NoneNijedan
Non-inventory ItemStavka izvan inventara
Non-inventory ItemsStavke izvan inventara
No taxNeoporezivo
NotesBilješke
Number formatFormat brojeva
OffIsključeno
OnUključeno
One option per lineJedna opcija za svaku liniju
Opening balancePočetna bilanca
OptionalNeobavezno
Options for drop-down listOpcije za padajući popis
Order numberBroj narudžbenice
Other movementsOstale promjene
OutflowsOdljevi
OverdueDospjelo
Overdue yesterdayU dospjeću na jučerašnji datum
OverpaidPreplaćeno
Page {0} of {1}Stranica {0} od {1}
Paper sizeVeličina papira
Paid in fullPlaćeno u cijelosti
Paid fromPlatio:
Paid in advancePlaćeno unaprijed
Paragraph textOdlomak teksta
PasswordLozinka
PayeePrimatelj plaćanja
PaymentIsplatnica
PaymentsPlaćanja
Payroll liabilitiesObračun plaća
PayslipObračunska lista
Payslip Contribution ItemObračunska lista - stavka za doprinos
Payslip Contribution ItemsObračunska lista - stavke doprinosa
Payslip Deduction ItemObračunska lista - stavka za odbitak
Payslip Deduction ItemsObračunska lista - stavke odbitaka
Payslip Earnings ItemObračunska lista - stavka za primitak
Payslip Earnings ItemsObračunska lista - stavke primitaka
Payslip ItemsStavke obračunske liste
PayslipsObračunska lista
Payslip SummaryPregled obračunskih lista
PendingNa čekanju
PercentageU postotku
Plain textObičan tekst
PopularOmiljeni
PortPort
PositionPozicija
PreferencesPostavke
PrintIspis
Printing and stationeryIspis i uredski materijal
Production OrderRadni nalog
Production OrdersRadni nalozi
ProfitZarada
Profit and Loss StatementRDG - Račun dobiti i gubitka
Profit (loss) for the periodDobit (gubitak) razdoblja
Purchase InvoiceUlazni račun
Purchase InvoicesUlazni računi
Purchase OrderNarudžbenica
Purchase OrdersNarudžbenica
Purchase priceNabavna cijena
PurchasesNabava
QtyKol.
Qty on handKoličina na raspolaganju
Qty to deliverKoličina za dostavu
Qty to receiveKoličina za primku
QuoteNavesti
Quote numberBroj ponude
RateStopa
ReceiptUplatnica
Payment or ReceiptIsplatnica ili uplatnica
ReceiptsUplatnice
Receipts & PaymentsUplatnice i isplatnice
Receipts & Payments SummarySažetak uplatnica i isplatnica
Received inUplaćeno na
ReconciledUsklađeno
Recurring Journal EntriesPonavljajuća Temeljnica
Recurring Journal EntryPonavljajuća Temeljnica
Recurring PayslipPonavljajuća obračunska lista
Recurring PayslipsPonavljajuće obračunske liste
Recurring Purchase InvoicePonavljajući ulazni račun
Recurring Purchase InvoicesPonavljajući ulazni računi
Recurring Sales InvoicePonavljajući prodajni račun
Recurring Sales InvoicesPonavljajući prodajni računi
ReferenceReferenca
RefundPovrat
Remove BusinessUkloni poslovanje
RenamePreimenuj
RentNajam
Repairs and maintenancePopravak i održavanje
ReportsIzvještaji
Retained earningsZadržana dobit
Round downZaokruži manje
RoundingZaokruživanje
Rounding expenseZaokruženi trošak
Round off the totalZaokruživanje ukupnog
Round to nearestZaokruži najbližem
Sales priceProdajna cijena
SalesProdaja
Sales InvoiceIzlazni račun
Sales InvoicesIzlazni računi
Sales OrderPredračun
Sales OrdersPredračuni
Sales QuotePonuda
Sales QuotesPonude
SearchPretraži
Searching ...Pretraga...
Select file from your computerOdaberite datoteku sa svog računala
SendPošalji
Send a copy of every email to this addressPošalji kopiju svekog email-a na ovu adresu
Set PeriodPostavi razdoblje
SettingsPostavke
Share of profitRapodjela dobiti
Show balances for specified periodPrikaži stanja za određeni period
Single line textJedan redak teksta
SmallMalo
Special AccountAnalitički konto
Special AccountsAnalitička konta
Start DateDatum početka
Starting balancePočetno stanje
Starting balance equityPočetno stanje - kapital
Starting BalancesPočetna stanja
StatementKonto kartica
Statement of Changes in EquityIzvještaj o promjenama u kapitalu
StatusStatus
Sub AccountPod-račun
SubjectPredmet
Sub-totalPodzbroj
SummarySažetak
This summary is set to show balance sheet as at {1} and profit and loss statement for the period from {0} to {1}.Ovaj izvještaj prikazuje bilancu od {1} i račun dobiti i gubitka u periodu od {0} do {1}.
SupplierDobavljač
SuppliersDobavljači
Supplier StatementsKonto kartica dobavljača
SuspensePrijelazni konto
TaxPorez
Tax liabilityObveze za porez
Tax AmountIznos poreza
Tax AuditPorezna revizija
Tax CodePorezna stopa
Tax CodesPorezne stope
Tax on PurchasesPretporez
Tax on SalesPDV
Tax payableObveze za porez
Tax ratePorezna stopa
Tax ReconciliationPorezno usklađenje
Tax SummaryUkupno porez
Tax TransactionsPorezne transakcije
TelephoneTelefon
Test email settingsProvjeri postavke el. pošte
Test message has been successfully sent.Testna poruka uspješno je poslana.
Test MessageTestna poruka
ThemeTema
ThemesTeme
There is one or more recurring journal entries pending to be createdPostoji barem jedna ponavljajuća Temeljnica na čekanju da bude stvorena
There are duplicates in this view.U ovom pregledu ima duplikata.
Time spentUtrošeno vrijeme
TitleNaslov
ToPrima:
ToDo:
TodayDanas
TotalUkupno
Total assetsUkupna imovina
Total costUkupni trošak
Total creditsUkupno potražuje
Total debitsUkupno duguje
Total equityKapital - ukupno
Total {0}Ukupno {0}
Total contributionsUkupni doprinosi
Total deductionsUkupni odbici
Total PurchasesUkupni rashodi
Total SalesUkupni prihodi od prodaje
Tracking CodeKod za praćenje
Tracking CodesKodovi za praćenje
Tracking Exception ReportIzvještaj o praćenju
TransactionTransakcija
TransactionsTransakcije
There are {0} transactions dated after {1} therefore they are not accounted for in this view.Imate {0} transakcija nakon {1} pa stoga nisu prikazane u ovom pregledu.
TransferPrijenos
Trial BalanceProbna bilanca
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.Isprobajte Cloud izdanje za pristup više korisnika i ostale pogodnosti.
TypeVrsta
UnbalancedNeuravnotežen
UncategorizedNekategorizirano
Uncategorized transactionsNekategorizirane transakcije
UndoPoništi
UninvoicedNefakturirano
Unit NameIme jedinice
Unit priceJedinična cijena
UnnamedNeimenovano
Unpaid invoicesNeplaćeni računi
Unspecified locationNeodređena lokacija
Untildo
UpdateDopuna
Update data in your spreadsheet programAžurirajte podatke u svom programu za proračunske tablice
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.Čini se da pokušavate otvoriti datoteku kojoj već pristupa nova verzija Managera. Nadogradite Manager na najnoviju verziju i pokušajte ponovno otvoriti datoteku.
UserKorisnik
UsernameKorisničko ime
User PermissionsDozvoljenja korisnicima
UsersKorisnici
Value on handVrijednost na raspolaganju
ViewPregled
Wages & salariesPlaće i nadnice
Week(s)Tjedan(a)
Withholding taxPorez po odbitku
Withholding tax receivablePotraživanja za porez po odbitku
Write-offOtpis
Write-onZapis - višak
Written-offOtpisano
{0} Cr{0} Potražuje
{0} days{0} dana
{0} Dr{0} Duguje
{0}h{0}h
{0}m{0}m

Get Involved
Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

© 2021 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally