English to Mongolian Translation
EnglishMongolian
1-30 days overdue1-30 өдрөөр хугацаа хэтэрсэн
1 day1 ѳдѳр
31-60 days overdue31-60 хоногоор хэтэрсэн
61-90 days overdue61-90 хоногоор хугацаа хэтэрсэн
90+ days overdue90 с дээш хоногоор хугацаа хэтэрсэн
{0} days overdue{0}хоногоор хугацаа хэтэрсэн
AccountДанс
Accounting feesня-бо бүртгэлийн хураамж
Accounting methodня-бо арагчлал
Accounts payableтѳлбѳрийн данс
Accounts receivableхүлээн авах данс
Accrual basisхуримтлалын бүртгэл
Accumulated amortizationхуримтлагдсан хорогдол
Accumulated depreciationхуримтлагдсан элэгдэл
Actual balanceбодит үлдэгдэл
Add comparative columnхарьцуулах багана нэмэх
Additionsнэмэгдэл
Add lineмѳр шугам нэмэх
AddressХаяг
Adjustmentsтохируулга
Advertising and promotionзар сурталчилгаа ба урамшуулал
Aged PayablesХугацаа хэтэрсэн өр
Aged ReceivablesХугацаа хэтэрсэн авлага
Allocationхуваарилалт
AmountДүн
Amount paidТөлсөн дүн
Amounts are tax inclusiveтатвар багтсан дүн
Amount to payтѳлѳх дүн
Are you sure?та итгэлтэй байна уу ?
As at {0}{0}байдлаар
AssetsХөрөнгө
At costѳртгѳѳр
Authorized byзѳвшѳѳрсѳн
Available creditболомжит зээлийн эрх
Backбуцах
Backupнөөцийн хадаглалт
BalanceБаланс
Balance at beginning of periodбалансын эхний үлдэгдэл
Balance at end of periodбалансын эцэсийн үлдэгдэл
Balancedбаланс тэнцсэн
Balance dueҮлдэгдэл ѳр тѳлбѳр
Balance SheetҮлдэгдэл Тэнцэл
Bank accountбанк дахь данс
Bank chargesбанкны хурамж
Bank accountбанк дахь данс
Bank Reconciliationбанкны дансын тохиргоо
Bank ruleбанкны журам
Bank Rulesбанкны дүрэм журам
Base Currencyүндсэн валют
Batch Createбагц үүсгэх
Batch Deleteбагц устгах
Batch Updateбагц шинчлэх
Billable expensesнэхэмжлэгдэх зардалууд
Billable timeнэхэмжлэх цаг
Billable time - invoicedнэхэмжлэх цаг-падаан хийгдсэн
Billable Timeнэхэмжлэх цаг
Billable time - movementнэхэмжлэх цаг-хѳдѳлгѳѳн
Billable time adjustmentнэхэмжлэх цагын тохиргоо
Billing addressНэхэмжлэх хаяг
Bill of materialsбарааны нэхэмжлэл
Book valueбүртгэлийн ѳртѳг
Bulk Updateбѳѳнѳѳр нь шинзчлэх
Business Detailsбизнэсийн дэлэгрэнгүй
Business Identifierаж ахуйг тодорхойлол
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.НѲАТ тѳлѳгчийн дугар , улсын бүртгэлийн гэрчилгэ
Business LogoАж Ахуйн нэгжийн лого
Byтүүгээр
Cancelцуцлах
Cash accountКасс дахь бэлэн мөнгө
Cash AccountsБэлэн мөнгөний бүртгэл
Cash basisМөнгөн суурьт
Chart of AccountsДансны жигсаалт
Closing balanceЭцсийн үлдэгдэл
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement?хаалтын үлдэгдэл нь юу байсан бэ {0} байдлаар {1} банкны тайлан ногдох уу?
Closing balancesХаалтын баланс
Computer equipmentКомпьютер техник хэрэгсэл
CreateШинээр үүсгэх
CreditКредит
Credit NoteЗээлийн тэмдэглэл
Credit NotesЗээлийн тэмдэглэл
CurrentТөлбөл зохих дүн
CustomerХарилцагч
CustomersХарилцагчид
Customer StatementsХарилцагчын тайлан
Customizeөөрт тохируулж өөрчлөх
DateОгноо
DebitДебит
DeleteУстгах
Delivery addressХүлээн авах хаяг
Delivery dateХүлээн авах өдөр
Delivery InstructionsХүлээн авалтын зааварчилгаа
Delivery NoteХүлээн авах тэмдэглэл
Delivery NotesХүлээн авах тэмдэглэл
DescriptionУтга
DiscountХөнгөлөлт
DonationsХандив тусламж
Due in {0} days{0} хоногийн дараа төлөх
Due todayӨнөөдөр төлөгдөх
Due tomorrow1 хоногийн дараа төлөгдөх
Due dateТөлбөр_төлөх_огноо
EditЗасах
ElectricityЦахилгаан ашиглалтын зардал
EmailЦахим шуудан
Email addressцахим шуудан
Email Settingsцахим шуудангийн тохиргоо
Emptyхоосон
EntertainmentХүлээн авалтын зардал
EquityӨмч
ErrorАлдаа
Expense ClaimЗардлын тооцоо
Expense ClaimsЗардлын нэхэмжлэлүүд
PayerТөлбөр төлөгч
ExpensesЗардал
ExportЭкспорт
FaxФакс
For the period from {0} to {1}{0} -с {1} -ний хугацаанд
FromХаанаас
General LedgerЕрөнхий дэвтэрийн хураангуй
General Ledger SummaryЕрөнхий дэвтэрийн хураангуй
{0} rows hidden because they do not contain {1}Тэд агуулсан байх учраас {0} эгнээ далд {1}
Import bank statementБанкны хуулга импортлох
Includes {0}{0} орсон
IncomeОрлого
Interest receivedбодогдсон хүү
Invalid username or password. Please try again.Хэрэглэгчийн нэр буруу эсвэл пасспорт буруу. Дахин хандана уу.
Inventory on handБэлэн бүтээгдэхүүн
InvoiceНэхэмжлэх
Invoice numberНэхэмжлэхний дугаар
Issue dateЗөвшөөрсөн огноо
ItemБүлэг
Journal EntriesЖурналын бичилт
Journal EntryЖурнал хөтлөх
Learn MoreИлүүг
Legal feesХуулийн татвар хураамж
LessБага
LiabilitiesӨглөг
LoginНэвтрэх
LogoutГарах
Message bodyШуудангийн бүтэц
MobileГар утас
Motor vehicle expensesТээврийн зардал
Multi-user access is not available in desktop edition.Олон-хэрэглэгчийн хандалт энэ програмд байхгүй байна.
NameНэр
NarrationХүүрнэл
Net assetsЦэвэр хөрөнгө
Net lossАлдагдал
Net profitЦэвэр ашиг
Net profit (loss)Цэвэр ашиг (алдагдал)
New AccountШинэ данс
New Cash AccountШинэ кассын данс
New CustomerШинэ харилцагч
New Delivery NoteШинээр хүлээн авах тэмдэглэл
New Journal EntryШинэ журналын бүртгэл
New Purchase InvoiceШинээр худалдан авалтын нэхэмжлэх
New Purchase OrderШинэ борлуулалтын захиалга
New Sales InvoiceШинээр борлуулалтын нэхэмжлэх үүсгэх
New Sales QuoteШинэ борлуулалтын үнэлгээ
New SupplierШинэ нийлүүлэгч
New UserШинэ хэрэглэгч
NextДараагийх
No due dateДуусах хугацаа байхгүй
No matches foundТаарах утга олдсонгүй
No taxТатваргүй дүн
NotesТэмдэглэл
Opening balanceЭхний үлдэгдэл
OptionalНэмэлт
Overdue yesterdayХугацаа 1 хоногоор хэтэрсэн
OverpaidИлүү төлөгдсөн
Page {0} of {1}хуудас: {0} of {1}
Paid in fullБүрэн төлбөр хийгдсэн
Paid from-ээс төлөгдсөн
PasswordНууц үг
PayeeТөлбөр хүлээн аваагч
PaymentsТөлбөр
PortОролт
PrintХэвлэх
Printing and stationeryБичиг хэргийн зардал
Profit and Loss StatementАшиг_алдагдлын_тайлан
Purchase InvoiceХудалдан авалтын нэхэмжлэх
Purchase InvoicesХудалдан авалтын нэхэмжлэлхүүд
Purchase OrderХудалдан авалтын захиалга
Purchase OrdersХудалдан авалтын захиалгууд
QtyТоо хэмжээ
Received inХүлээн авсан
ReconciledЭвлэрэл
ReferenceЛавлах дугаар
RentТүрээсийн зардал
Repairs and maintenanceЗасвар үйлчилгээний зардал
ReportsТайлан мэдээ
Retained earningsХуримтлагдсан ашиг
SalesБорлуулалт
Sales InvoiceНэхэмжлэх
Sales InvoicesБорлуулалтын нэхэмжлэх
Sales QuotesБорлуулалтын үнэ
SearchХайх
Searching ...Хайж байна....
Select file from your computerКомьпютерээс файл сонгох
SettingsТохиргоо
StatementТайлан
StatusТөлөв
SubjectСэдэв
Sub-totalНийт дүн
SummaryНийт дүн
SupplierНийлүүлэгч
SuppliersХанган нийлүүлэгчид
SuspenseХүлээгдэж байгаа
TaxТатвар
Tax AuditАудитын төлбөр
Tax CodesТатварын код
Tax liabilityТатварын өглөг
Tax payableТатварын төлбөр
Tax SummaryТатварын хураангуй
TelephoneУтас
ToХэнд
TodayӨнөөдөр
TotalНийт дүн
Total creditsНийт Кт дүн
Total debitsНийт Дт дүн
Total equityНийт хөрөнгө
Total {0}Нийт дүн {0}
Total SalesНийт борлуулалт
TransactionГүйлгээ
TransactionsГүйлгээ
Trial BalanceГүйлгээ баланс
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.олон хэрэглэгчийн хандалтаар үүлэн тооцооллын системд хандана уу.
UndoҮйлдэл буцаах
Unit priceНэгжийн үнэ
UnnamedНэр байхгүй
Untilхүртэл
UpdateШинэчлэх
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.Та менежерийн шинэ хувилбарт хандаж файлыг нээх гэж байна. Менежерийн програмын хамгийн сүүлийн хувилбарын файлыг нээж шинэчилнэ үү.
UserХэрэглэгч
UsernameХэрэглэгчийн нэр
UsersХэрэглэгч
ViewХарах
{0} Cr{0} Кт
{0} daysӨдрүүд
{0} Dr{0} Дт

Get Involved
Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

© 2021 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally