English to Romanian Translation
EnglishRomanian
1-30 days overdueDepăşit cu 1-30 zile
1 dayo zi
31-60 days overdueDepăşit cu 31-60 zile
61-90 days overdueDepăşit cu 61-90 zile
90+ days overdueDepăşit cu peste 90 zile
{0} days overdueDepăşit cu {0} zile
AccountCont Bancar
Show account codesArată codurile contului
Accounting feesTaxe contabile
Accounting methodMetoda contabilă
Accounts payableDatorii furnizori
Accounts receivableCreanțe
Accrual basisRaport bazat pe provizioane
Accumulated amortizationAmortizare cumulată
Accumulated depreciationAmortizare cumulată
ActualActual
Actual balanceSold actual
AddAdaugă
Add BusinessAdaugă Companie
Add comparative columnAdaugă coloană de comparație
AdditionsAdăugări
Add lineAdăugare linie
Add non-inventory cost into productionAdaugă cost suplimentar în producție
AddressAdresă
AdjustmentsAjustări
AdministratorAdministrator
Advertising and promotionPublicitate și reclamă
Aged PayablesPlăți furnizori restante
Aged ReceivablesCreanțe neîncasate
Error. Please complete all fields.Eroare. Completează te rog toate câmpurile.
AllocationAlocare
AmortizationAmortizare
Amortization Calculation WorksheetBorderou de calcul al amortizării
Amortization daysZile de amortizare
Amortization EntriesIntrări de amortizare
Amortization EntryIntrare de amortizare
Amortization rateRata de amortizare
AmountSuma
Amount paidSuma achitată
Amount receivedSumă primită
Amounts are tax inclusiveSumele includ TVA
Amount to paySuma de plată
Application DataDatele aplicației
ArchivedArhivate
Are you sure?Sunteți sigur?
As at {0}La data de {0}
AscendingAscendent
AssetsActive
At costLa un cost de
Audit TrailControl audit
Authorized byAutorizat de
AutomaticAutomat
Available creditCredit disponibil
Average costCost mediu
BackÎnapoi
BackupCopie de siguranță
BalanceSold
Balance at beginning of periodSold la începutul perioadei
Balance at end of periodSold la sfârșitul perioadei
BalancedBalansat
Balance dueSold scadent
Balance SheetBilanţul contabil
Bank accountCont bancar
Bank chargesTaxe bancare
Bank accountCont bancar
Bank AccountsConturi bancare
Bank ReconciliationCompensare cont bancar
Bank ReconciliationsVerificare bancară
Bank Reconciliation StatementExtras reconciliere cont bancar
Bank ruleRegulă import extras bancar
Bank RulesReguli bancare
Base CurrencyValuta de referință
Batch CreateCreare lot
Batch DeleteȘtergere lot
Batch UpdateActualizare lot
Billable expensesCheltuieli de facturat
Billable timePerioada facturare
Billable time - invoicedPerioadă de facturare - facturat
Billable expenseCheltuială facturabilă
Billable ExpensesCheltuieli facturabile
Billable TimePerioada de facturare
Billable time - movementPerioada facturare - rulaj
Billable time adjustmentAjustarea perioadei de facturare
Billing addressAdresa de facturare
Bill of materialsListă materiale
Book valueValoarea contabilă
BudgetBuget
Built-in themeTema încorporată
Bulk UpdateActualizare integrală
Business NameNumele companiei
Business DetailsAdresa firmei
BusinessesCompanii
Business IdentifierC.U.I./C.I.F.
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.RO XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX
Business LogoLogo firmă
ByDe
CancelAnulați
Capital AccountCont de capital
Capital AccountsConturi de capital
Capital Accounts SummarySumar conturi de capital
Capital subaccountsSubconturi de capital
Cash accountCont numerar
Cash AccountsConturi de numerar
Cash & cash equivalentsNumerar și asimilate
Cash at bankBani la bancă
Cash at the beginning of the periodNumerar la începutul perioadei
Cash at the end of the periodNumerar la sfârșitul perioadei
Cash basisRaport bazat pe incasări și cheltuieli
Cash on handBani numerar
Charge monthlyTarifează lunar
Chart of AccountsPlanul de conturi
ClearedAchitat
CloneClonare
Closing balanceSold final
Closing balance after importSold închidere după importare
Closing balance as per balance sheetSold final conform balanței
Closing balance as per bank statementSold final conform extrasului bancar
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement?Care a fost soldul final al {0} la data de {1} conform extrasului de cont?
Closing balance before importSold închidere înainte de importare
Closing balancesSolduri finale
CodeCod
ColumnColoană
Column nameDenumirea coloanei
ColumnsColoane
Computer equipmentEchipament informatic
ContactContact
containsconține
ContributionContribuție
Control accountCont de control
ConvertTransformare
Convert into bank accountTransformare în cont bancar
Convert into cash accountTransformare în cont de numerar
CopiedCopiat
Copy to clipboardCopiat in clipboard
Copy data from a spreadsheet and paste it into the text field belowCopiați datele dintr-un tabel și dați paste in spațiul text de mai jos
Copy toCopiere în
Cost adjustment to recover from negative inventoryAjustare costuri pentru recuperarea diferențelor negative stocuri
Cost of salesCostul producției/vânzărilor
CreateCreare
Create & add anotherCreează și adaugă altul
Create New BusinessCrează companie nouă
CreditCredit
Credit limitLimita de credit
Credit NoteNotă de credit
Credit NotesNote de credit
CurrencyValuta
Foreign exchange gains (losses)Câștiguri (pierderi) din schimbul valutar
CurrentSume curente
CustomCustomizat
CustomerClient
CustomersClienți
Customer StatementExtras client
Customer StatementsExtrase client
Custom expense accountCont personalizat de cheltuieli
Custom FieldSpațiu customizat
Custom FieldsSpații customizate
Custom income accountCont personalizat de venit
CustomizePersonalizează
Custom ReportRaport customizat
Custom ReportsRapoarte customizate
Custom themeTema personalizată
Custom titleTitlu Customizat
DateData
Date formatFormatul datei
dayszile
days after issue datezile după data emiterii
DebitDebit
Debit NoteNotă de debit
Debit NotesNote de debit
DeductionDeducere
Deduct withholding taxDeduce taxa reținută
DeleteŞtergere
Delivery addressAdresă livrare
Delivery dateData livrare
Delivery InstructionsInstrucţiuni livrare
Delivery NoteNotă livrare
Delivery NotesNote livrare
DepreciationAmortizare
Depreciation Calculation WorksheetBorderou de calcul al deprecierii
Depreciation EntriesIntrări de depreciere
DescendingDescendent
DescriptionDescriere
DiscountDiscount
Show custom field as a columnAdaugă spațiul customizat ca și coloană
Show custom field on printed documentsArată spațiile customizate pe documentele listate
Date of disposalData vânzării
DisposalsVânzări
Disposed fixed assetMijloc fix vândut
Disposed intangible assetActiv intangibil vândut
does not containnu conține
DonationsDonații
Do not recodeNu recodifica
DownloadDescărcare
DrawingsRetrageri
Drop-down listListă drop-down
Due in {0} daysScadent în {0} zile
Due todayScadent astăzi
Due tomorrowScadent mâine
Due dateData scadentă
Early payment discountDiscount plată in avans
EarningsCâștiguri
EditEditează
ElectricityElectricitate
EmailE-mail
Email addressAdresă de email
EmailsEmail-uri transmise
Email sending formatFormat transmitere e-mail
Email SettingsSetari e-mail
Email templateModel e-mail
Email TemplatesModele de e-mail-uri
EmployeeAngajat
Employee clearing accountCont bancar angajat
EmployeesAngajați
Employee SummaryRezumatul angajaților
Employer contributionContribuții angajator
EmptyNimic de afișat
EntertainmentDivertisment
EquityCapitaluri proprii
ErrorEroare
EveryÎn fiecare
Exact amountCantitate exactă
Exchange rateCurs de schimb
Exchange RatesCurs de schimb valutar
Expense claimsSolicitări de cheltuieli
Expense accountCont cheltuieli
Expense ClaimSolicitare cheltuială
Expense Claim PayersPlătitori cheltuieli
Expense ClaimsCreante cheltuieli
PayerPlătitor
Expense Claims SummarySumar cheltuieli taxate
ExpensesCheltuieli
ExportExport
FaxFax
Fill in data in your spreadsheet programCompletați datele în programul dumneavoastră de calcul tabelar
FilterFiltru
Filter by custom fieldFiltrare după campul custom
Financial StatementsSituații financiare
Find & mergeGăsire și adăugare
Find & recodeGăsește și recodifică
Finished itemProdus finit
First day of weekPrima zi a săptămânii
Fixed assets - depreciationMijloace fixe - amortizare
Fixed AssetMijloc fix
Fixed Asset DepreciationAmortizarea mijlocului fix
Fixed Asset DisposalVânzare mijloc fix
Fixed AssetsMjloace fixe
Fixed assets, accumulated depreciationMijloace fixe, amortizare cumulată
Fixed assets - loss on disposalMijloace fixe - pierdere din vânzare
Fixed Asset SummarySumar mijloace fixe
FolderDosar
FoldersDosare
FooterNotă subsol
For the period from {0} to {1}Pentru perioada de la {0} la {1}
Foreign exchange gainVenituri din cursul de schimb
Foreign exchange lossPierderi din cursul de schimb
ForumForum
Free DownloadDescărcare gratis
Freight-inCost livrare inclus
FromExpeditor
FromDe la data de
Full accessAcces complet
Funds contributedSume adăugate
General LedgerRegistrul tranzacțiilor
General Ledger SummarySumarul registrului de tranzacții
General Ledger TransactionsRegistru general tranzacții
Goods ReceiptRecipisă bunuri
Goods ReceiptsRecipise bunuri
Gross payPlată brută
GroupGrup
GuidesGhiduri
Group by…Grupare după
Order by…Ordonare după
Where…Unde
{0} rows hidden because they do not contain {1}{0} linii au fost ascunse deoarece nu conțin {1}
Hide due dateAscunde data scadenței
Hide total amountAscundeți suma totală
Hourly rateTarif orar
HoursOre
If paid withinDacă e plătit în
ImageImagine
ImportImport
Import bank statementImport extras bancar
Import BusinessImport companie
The file you are trying to import is invalidFișierul importat nu este valid
InactiveInactiv
In-built Tax CodeCod TVA inclus
Includes {0}Include {0}
IncomeVenituri
InflowsIntrări
Intangible AssetActiv intangibil
Intangible Asset AmortizationAmortizare activ intangibil
Intangible AssetsActive intangibile
Intangible assets, accumulated amortizationActive intangibile, amortizare cumulată
Intangible assets - amortizationActive intangibile - amortizare
Intangible assets - loss on disposalActive intangibile - pierdere la vânzare
Intangible Asset SummaryListă active intangibile
Inter Account TransferTransfer între conturi
Inter Account TransfersTransfer între conturi
Interest receivedDobanda primite
IntervalInterval
Invalid username or password. Please try again.Nume utilizator sau parolă greşite. Vă rog încercaţi din nou.
Inventory on handInventar pe mana
Inventory - costStoc - cost
Inventory ItemArticol de stoc
Inventory ItemsStocuri
Inventory kitPachet stoc
Inventory KitsKit-uri de stocur
Inventory locationLocație inventar
Inventory MovementRulaj stocuri
Inventory Price ListListă de prețuri mărfuri
Inventory Profit MarginMarja profit stocuri
Inventory Quantity SummaryRulaj cantitativ stocuri
Inventory - salesStoc - vânzări
Inventory TransferTransfer inventar
Inventory TransfersTransferuri inventar
Inventory Value SummaryRulaj valoric stocuri
Inventory Write-offVânzare stoc
Inventory Write-offsVânzări stocuri
InvoiceFactură
InvoicedFacturat
Invoice dateData factură
Invoice numberNumăr factură
InvoicesFactură
Invoice totalTota factură
iseste
is betweeneste între
is checkedeste controlat
is emptyeste gol
is less thanmai puțin decât
is more thanmai mult decât
is notnu este
is not checkednu este controlat
is not emptynu este gol
is not zeronu este zero
Issue dateData emiterii
is zeroeste zero
ItemArticol
Item codeCodul articolului
Item nameNumele articolului
Journal EntriesÎnregistrări jurnal
Journal EntryÎnregistrare in jurnal
LabelEtichetă
LargeMare
Last reconciliationUltima verificare
Late Payment FeesPenalități întârziere la plată
Late Payment FeePenalitate întârziere la plată
Late payment feesPenalități întârziere la plată
LayoutAranjare
Learn MoreÎnvaţă mai mult
Legal feesTaxe legale
LessMinus
LiabilitiesDatorii
Liability accountCont datorii
Limited accessAcces limitat
LineLinie
LocationLocație
Lock DateDată fixă
If lock date is specified, all transactions dated on lock date or before will be read-only.Daca data de blocare este specificată, toate tranzacțiile datate pe data blocării vor fi read-only
LoginLogin
LogoutLogout
MarginMarja
MediumMediu
MergeUnește
Message bodyConținut mesaj
MinutesMinute
MobileTelefon mobil
Month(s)Lună (i)
Motor vehicle expensesCheltuieli pentru automobile
Multi-user access is not available in desktop edition.Accesul mai multor utilizatori nu este permis în varianta desktop
NameNume
NarrationDescriere
NetNet
Net assetsActive nete
Net lossPierdere neta
Net movementRulaj net
Net profitProfit net
Net profit (loss)Profit (pierdere) net (ă)
Net increase (decrease) in cash heldCreștere (scădere) numerar
Net payPlată netă
Net PurchasesAchziții totale
Net SalesVânzări nete
NeverNiciodată
New AccountCont nou
New Amortization EntryAmortizare nouă
New AttachmentAtașament nou
New Bank AccountCont bancar nou
New Bank ReconciliationVerificare bancară nouă
New Bank RuleRegulă import extras bancar nouă
New Billable TimePerioadă de facturare nouă
New Capital AccountCont capital nou
New Cash AccountCont nou de numerar
New Credit NoteNotă de credit nouă
New CustomerClient nou
New Custom FieldSpațiu customizat nou
New Debit NoteNotă de debit nouă
New Delivery NoteNotă livrare nouă
New Depreciation EntryIntroducere amortizare nouă
New EmployeeAngajat nou
New Exchange RateRată de schimb nouă
New Expense ClaimSolicitare cheltuială nouă
New Fixed AssetMijloc fix nou
New FolderDosar nou
New Goods ReceiptRecipisă bunuri nouă
New GroupGrup nou
New Intangible AssetActiv intangibil nou
New Inter Account TransferTransfer între conturi nou
New Inventory ItemObiect de stoc nou
New Inventory KitPachet stoc nou
New Inventory TransferTransfer inventar nou
New Journal EntryÎnregistrare nouă în jurnal
New Late Payment FeePenalitate întârziere la plată nouă
New Non-inventory ItemArticol din afara stocului nou
New PaymentPlată nouă
New PayslipFluturaș de salariu nou
New Payslip ItemObiect fluturaș nou
New Production OrderComandă nouă producție
New Purchase InvoiceFactură cumpărare nouă
New Purchase OrderComandă cumpărare nouă
New ReceiptChitanță nouă
New Recurring Journal EntryIntrare recurentă nouă in jurnal
New Recurring PayslipFluturaș de salariu recurent nou
New Recurring Purchase InvoiceFactură recurentă de achiziție nouă
New Recurring Sales InvoiceFactură recurentă nouă
New ReportRaport nou
New Sales InvoiceFactură nouă
New Sales OrderComandă nouă client
New Sales QuoteOfertă nouă
New Special AccountCont special nou
New SubaccountSubcont nou
New SupplierFurnizor nou
New Tax CodeCod taxă nou
New tax liabilityTaxă datorată nouă
New ThemeTemă nouă
New TotalTotal nou
New UserUtilizator nou
New Write-offAnulare/ștergere nouă
NextUrmatorul
Next issue dateUrmătoarea dată de emitere
No due dateFără dată scadentă
No matches foundNicio potrivire găsită
NoneNiciuna
Non-inventory ItemArticol din afara stocului
Non-inventory ItemsArticole din afara stocului
No pending deposits as at {0}Nu sunt înregistrate depozite la data de {0}
No pending withdrawals as at {0}Nu sunt retrageri înregistrate la data de {0}
No taxNu a fost selectata nici o taxa
NotesNote
Not reconciledNu s-a reconciliat
NumberNumăr
Number formatFormatul numerotației
Number of transactions already importedNumărul de tranzacții deja importate
Number of transactions in the fileNumărul de tranzacții în fișier
Number of transactions to importNumărul de tranzacții de importat
OffOprit
OnPornit
One option per lineO singură opțiune per linie
Only administrators can rename business name.Numai administratorii pot schimba numele companiei
Copy to clipboard, then paste data to your spreadsheet programCopie și inserează datele în programul de calcul tabelar
Copy to clipboard, then paste columns to your spreadsheet programCopie și inserează coloane în programul de calcul tabelar
Opening balanceSold iniţial
OptionalOpțional
Options for drop-down listOpțiuni pentru lista drop-down
Order numberNumăr comandă
Other movementsAlte rulaje
OutflowsIeșiri
OverdueScadenta depașită
Overdue yesterdayRestante ieri
OverpaidAchitat suplimentar
Page {0} of {1}Pagina {0} din {1}
Paper sizeDimensiunea paginii
Paid in fullAchitată integral
Paid fromAchitat de
Paid in advanceAchitat în avans
Paragraph textText în paragraf
PasswordParola
PayeeBeneficiar
PaymentPlată
PaymentsPlăți
Payroll liabilitiesSalarii datorate
PayslipFluturaș salariu
Payslip Contribution ItemObiect contribuție fluturaș
Payslip Contribution ItemsObiecte contribuții fluturaș
Payslip Deduction ItemObiect deducere fluturas
Payslip Deduction ItemsObiecte deducere fluturaș
Payslip Earnings ItemObiect câștiguri fluturaș
Payslip Earnings ItemsObiecte deducere fluturaș
Payslip ItemsObiecte fluturaș salariu
PayslipsFluturasi de salariu
Payslip SummarySumar fluturași salariu
PendingÎn așteptare
Pending depositsDepozite în așteptare
Pending withdrawalsRetrageri în așteptare
PercentageProcent
PlainObișnuit
Plain textText simplu
PopularPopular
PortPort
PositionPoziție
PreferencesPreferințe
PrintImprimați
Printing and stationeryConsumabile și birotică
Production OrderComandă producție
Production OrdersComenzi producție
ProfitProfit
Profit and Loss StatementRaportul de Profit și Pierderi
Profit and Loss Statement (Actual vs Budget)Raport profit și pierderi (Actual vs Buget)
Profit (loss) for the periodProfitul (pierderea) perioadei
Purchase InvoiceFactură de achiziții
Purchase InvoicesFacturi achiziții
Purchase OrderComandă achiziție
Purchase OrdersComenzi
Purchase pricePreț achiziție
Purchase QuoteNotă achiziții
PurchasesAchiziții
QtyCant.
Qty on handStoc disponibil
Qty ownedCantitate proprie
Qty to deliverCantitate livrare
Qty to receiveCantitate de recepționat
QuoteOferta
Quote numberNumăr ofertă
RateMarja
ReceiptChitanță
Payment or ReceiptPlăți sau Chitanțe
ReceiptsChitanțe
Receipts & Payments SummarySumar plăți si chitanțe
Received inÎncasat în
ReconciledCompensat
Recurring PayslipFluturaș de salariu recurent
Recurring PayslipsFluturași de salariu recurenți
Recurring Purchase InvoiceFactură recurentă de achiziție
Recurring Purchase InvoicesFacturi recurente de achiziție
Recurring Sales InvoiceFactură recurentă vânzări
Recurring Sales InvoicesFacturi vânzări recurente
ReferenceNumăr referintă
RefundRambursare
Remove BusinessEliminare companie
RenameRedenumire
Rename columnsRedenumire coloană
Rename reportRedenumire raport
RentChirie
Repairs and maintenanceReparații și întreținere
ReportsRapoarte
Restricted userUtilizator restricționat
Retained earningsRezultat reportat
Reverse signsSchimbă semnul
RoleRol
Round downRotunjire în jos
RoundingRotunjire
Rounding expenseCheltuială rotunjiri
Round off the totalRotunjire totaluri
Round to nearestRotunjire către cel mai apropiat
Sales pricePreț vânzare
SalesVânzări
Sales InvoiceFactură
Sales InvoicesFacturi vânzări
Sales Invoice Totals by CustomerTotalul facturilor de vânzare de către client
Sales Invoice Totals by Custom FieldTotalul facturilor de vânzare pe câmpul personalizat
Sales Invoice Totals by ItemTotalul facturilor de vânzare după articol
Sales OrderComandă de vânzare
Sales OrdersComenzi clienți
Sales QuoteOfertă pret
Sales QuotesOferte de preț
SearchCăutare
Searching ...Caută ...
SelectSelectare
Select file from your computerAlege un fișier de pe computer
SendTrimite
Send a copy of every email to this addressTransmite o copie a fiecărui e-mail la această adresă
Set DateSetare dată
Set PeriodSetare perioadă
SettingsSetări
Share of profitDistribuire profit
Show balances for specified periodArată soldurile pentru perioada selectată
sign reversedsemn inversat
Single line textText pe o singură linie
SmallMic
Special AccountCont special
Special AccountsConturi speciale
Start DateData începerii activității
Starting balanceSold inițial
Starting balance equityCapitaluri proprii inițiale
Starting BalancesSolduri inițiale
StatementExtras
Statement balanceBilanțul contabil
Statement of Changes in EquityExtras schimbări capitaluri proprii
StatusStatus
Sub AccountSubcont
SubjectSubiect
Sub-totalSubtotal
SummaryTotal
This summary is set to show balance sheet as at {1} and profit and loss statement for the period from {0} to {1}.Acest raport este setat pentru a arăta balanța la data de {1} și contul de profit și pierddere pentru perioada de la {0} la {1}.
SupplierFurnizor
SuppliersFurnizori
Supplier StatementsExtrase furnizor
SupportSuport
SuspenseCont pentru sume tranzitori
TabsTab-uri
TaxTaxă
Tax AmountTaxa
Tax AuditTaxa audit
Tax CodeCod taxă
Tax CodesCoduri taxe
Tax liabilityTaxe datorate
Tax on PurchasesTaxa pe achiziții
Tax on SalesTaxa pe vânzări
Tax payableTVA de plată
Tax rateCota taxei
Tax ReconciliationCompensare taxe
Tax SummaryRezumatul taxelor
Tax TransactionsTranzacții taxe
TelephoneTelefon
Test email settingsTestare setări e-mail
Test message has been successfully sent.Mesajul de test a fost transmis cu succes
Test MessageMesaj de test
ThemeTemă
ThemesTeme
There is at least one invoice with pending late payment feeEste cel puțin un invoice cu penalitate întârziere la plată
There is one or more recurring invoices pending to be issuedExistă una sau mai multe facturi recurente în curs de a fi emise
There is at least one recurring payslip pending to be issuedExistă cel puțin un payslip repetat în așteptare pentru a fi emis
There are duplicates in this view.Nu există duplicate în vizualizarea aceasta
Time spentTimp
TitleTitlu
ToDestinatar
ToPână la data de
TodayAzi
TotalTotal
Total assetsTotal active
Total costCost total
Total creditsTotal credite
Total debitsTotal debite
Total equityTotal capitaluri proprii
Total liabilities & equityTotal datorii și capitaluri proprii
Total {0}Total {0}
Total contributionsTotal conribuții
Total deductionsTotal deduceri
Total PurchasesTotal achiziții
Total SalesVânzări totale
TransactionTranzacție
TransactionsTranzacții
Transaction typeTipul tranzacției
There are {0} transactions dated after {1} therefore they are not accounted for in this view.Sunt înregistrate {0} tranzacții datate după data de {1} de aceea acestea nu au fost afișate în acest ecran.
TransferTransferă
Trial BalanceBalanta de incercare
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.Încercați varianta cloud pentru acces multi-utilizator și alte beneficii
TypeTipul
UnbalancedNebalansat
UncategorizedNecategorizat
Uncategorized transactionsTranzacții necategorizate
UndoAnulează acțiunea anterioară
UninvoicedNefacturat
Unit NameNumele unității
Unit pricePreț unitar
UnnamedFără nume
Unpaid invoicesFacturi neachitate
UnspecifiedNespecificat
Unspecified locationLocație nespecificată
UntilPână la
UpdateActualizare
Update data in your spreadsheet programActualizați datele în programul dumneavoastră de calcul tabelar
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.Se pare că încercați să deschideți un fișier care a fost deja accesate cu o versiune mai nouă de Manager. Faceti o actualizare la cea mai recentă versiune de Manager și încercați să deschideți din nou acest fișier.
UserUtilizator
UsernameNume utilizator
User PermissionsPermisiuni utilizator
UsersUtilizatori
Value on handValoare disponibilă
ViewVizualizare
Wages & salariesSalarii
WebsiteSite web
Week(s)Săptămână (i)
Withholding taxImpozit cu reținere la sursă
Withholding tax receivableImpozit cu reținere la sursă de încasat
Write-offȘtergere
Write-onAdăugare
Written-offAnulat
{0} Cr{0}C
{0} days{0} zile
{0} Dr{0} D
{0} transactions{0} tranzacții
{0}h{0} ore
{0}m{0} min

Get Involved
Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

© 2021 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally