Pulsuz Mühasibat Proqramı

Yüklə

Windows

19.6.51

Pulsuz Yüklə

Windows Vista / 7 / 8 / 10

Mac

19.6.51

Pulsuz Yüklə

Mac OS X 10.7+

Ubuntu

19.6.51

Pulsuz Yüklə

Ubuntu 16.04+ LTS (x64)

Fedora

19.6.51

Pulsuz Yüklə

Fedora 22+ (x64)

Xüsusiyyətlər

Xərcin və ya Gəlirin yaranması əsasında
Ödənəcəklər
Alınacaqlar
Gecikmiş Ödənəcəklər
Gecikmiş Alınacaqlar
Xərcin və ya Gəlirin yaranması əsasında
Nəğdləşmə əsasında
Hesabların Strukturası
Satış maliyyəti
Kredit Qeydləri
Mubadilə mənfəətləri (zərərləri)
Müştərilər
Müştəri hesabatları
Özəl Parametrlər
Debit notları
Çatdırılma qeydləri
Ərkən ödəmə endirimləri
Email şablonları
Işçilər
Məzənnələr
Xərc iddiaları
Maliyyə hesabatları
Sabit Aktivlər
Form Defaults
Ümumi Uçot Kitabı
Əşya Qəbulu
Bank hesabatını import etmək
qeyri-maddi aktivlər
Hesab-içi transferlər
Invertar
İnvertar Dəstləri
İnvertar yerləri
Invertar məhsullarından imtina
Məlumatların qeydiyyatı
Gec ödəmə faizi
Invertarda olmayan əşyalar
Işçi ödənişləri
İstehsal Sifarişləri
Qazanc və Zərər haqqında hesabat
Alış fakturaları
Alış sifarişləri
Pul Qəbulu & Ödəmələr
Təkrarlanan Məlumat Qeydiyyatı
Təkrarlanan Işçi ödənişi
Təkrarlanan Alış Fakturaları
Təkrarlanan Satış Fakturaları
Satış fakturaları
Satış Sifarişləri
Satış təklifi
Özəl Hesablar
Kapitalda olan dəyişiklər haqqında hesabat
Təchizatçılar
Təchizatçı Hesabatları
Vergi kodu
İzləmə kodları
Yoxlama əməliyyatı üçün balans
Withholding tax
Manager is rated 5 out of 5 by 42 reviewers
© 2019 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally