Free Accounting Software

Download

Windows

19.6.51

Free Download

Windows Vista / 7 / 8 / 10

Mac

19.6.51

Free Download

Mac OS X 10.7+

Ubuntu

19.6.51

Free Download

Ubuntu 16.04+ LTS (x64)

Fedora

19.6.51

Free Download

Fedora 22+ (x64)

Features

Obračunska osnovica
Obaveze
Potraživanja
Zastarjele obaveze
Zastarjela potraživanja
Obračunska osnovica
Novac i novčani ekvivalenti
Kontni plan
Trošak prodaje
Knjižna odobrenja
Dobici (gubici) od kursnih razlika
Kupci
Izvodi kupaca
Dodatna polja
Knjižna terećenja
Bilješke isporuke
Early payment discounts
Email šablon
Zaposlenici
Kurs valute
Potraživanje troškova
Finansijski izvještaji
Stalna sredstva
Form Defaults
Glavna knjiga
Goods Receipts
Uvezi izvod iz banke
Nematerijalna imovina
Inter Account Transfers
Artikli na zalihi
Inventory Kits
Inventory locations
Otpisi zaliha
Unosi dnevnika
Naknade za kašnjenje pri plaćanju
Stavke izvan inventara
Platne liste
Nalozi za proizvodnju
Bilans uspjeha
Računi nabavke
Narudžbenice
Receipts & Payments
Recurring Journal Entries
Recurring Payslips
Recurring Purchase Invoices
Periodični prodajni račun
Prodajni računi
Narudžbenice
Prodajne ponude
Special Accounts
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Dobavljači
Izjave dobavljača
Šifre poreza
Šifre praćenja
Probni bilans
Porez po odbitku
Manager is rated 5 out of 5 by 42 reviewers
© 2019 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally