Free Accounting Software

Download

Windows

19.6.51

Free Download

Windows Vista / 7 / 8 / 10

Mac

19.6.51

Free Download

Mac OS X 10.7+

Ubuntu

19.6.51

Free Download

Ubuntu 16.04+ LTS (x64)

Fedora

19.6.51

Free Download

Fedora 22+ (x64)

Features

Base acumulativa
Comptes per pagar
Comptes per cobrar
Comptes per pagar
Comptes per cobrar
Base acumulativa
Base d'efectiu
Pla de comptes
Coste de ventas
Notes de crèdits
Guanys (pèrdues) de moneda
Clients
Estat de comptes de clients
Camps personalitzats
Notes de dèbit
Notes sobre l'entrega
Early payment discounts
Plantilles de correu electrònic
Treballadors
Tipus de canvi
Declaracions de despeses
Estats financers
Propietat planta i equip
Form Defaults
Llibre major
Recibos de Bienes
Importar extractes de comptes
Actius intangibles
Transferencias Inter-Cuentas
Articles d'inventaris
Kits d'inventari
Inventory locations
Liquidacions d'inventari
Ingressos del diari
Multes per demora
Artículos fuera de inventario
Rebuts de sous
Ordres de producció
Resultats de guanys i pèdues
Factures de compres
Comandes
Receipts & Payments
Recurring Journal Entries
Pagaments recurrents
Recurring Purchase Invoices
Factures per vendes recurrents
Factures de vendes
Ordres de vendes
Cotitzacions
Cuentas especiales
Estat de variacions del patrimoni net
Proveidors
Estat de comptes del proveïdor
Codis tributaris
Codis de seguiment
Balanç de prova
Retenció d'impostos
Manager is rated 5 out of 5 by 42 reviewers
© 2019 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally