Free Accounting Software

Download

Windows

19.6.51

Free Download

Windows Vista / 7 / 8 / 10

Mac

19.6.51

Free Download

Mac OS X 10.7+

Ubuntu

19.6.51

Free Download

Ubuntu 16.04+ LTS (x64)

Fedora

19.6.51

Free Download

Fedora 22+ (x64)

Features

Obračunska osnova
Obveze prema dobavljačima
Potraživanja od kupaca
Obveze u dospjeću
Potraživanja u dospjeću
Obračunska osnova
Novčana osnova
Kontni plan
Trošak prodaje
Knjižne note - Financijsko odobrenje kupcu
Pozitivne (negativne) tečajne razlike
Kupci
Konto kartica kupca
Prilagođena polja
Knjižne note - Financijsko zaduženje dobavljača
Otpremnice
Early payment discounts
Predlošci elektroničke pošte
Zaposlenici
Tečajevi
Potraživanja za troškove
Financijski izvještaji
Dugotrajna imovina (osnovna sredstva)
Zadane vrijednosti obrazaca
Glavna knjiga
Primke
Uvezi bankovni izvod
Nematerijalna imovina
Prebacivanje novčanih sredstava
Artikli
Inventar - kompleti
Robna skladišta
Otpis trgovačke robe
Temeljnice
Kamate na zakašnjela plaćanja
Stavke izvan inventara
Obračunska lista
Radni nalozi
RDG - Račun dobiti i gubitka
Ulazni računi
Narudžbenica
Uplatnice i isplatnice
Ponavljajuća Temeljnica
Ponavljajuće obračunske liste
Ponavljajući ulazni računi
Ponavljajući prodajni računi
Izlazni računi
Predračuni
Ponude
Analitička konta
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Dobavljači
Konto kartica dobavljača
Porezne stope
Kodovi za praćenje
Probna bilanca
Porez po odbitku
Manager is rated 5 out of 5 by 42 reviewers
© 2019 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally