Perisian Perakaunan Bebas

Muat Turun

Windows

19.6.51

Muat Turun Percuma

Windows Vista / 7 / 8 / 10

Mac

19.6.51

Muat Turun Percuma

Mac OS X 10.7+

Ubuntu

19.6.51

Muat Turun Percuma

Ubuntu 16.04+ LTS (x64)

Fedora

19.6.51

Muat Turun Percuma

Fedora 22+ (x64)

Ciri-ciri

Asas akruan
Akaun belum bayar
Akaun belum terima
Pemiutang Lama
Penghutang Lama
Asas akruan
Asas tunai
Carta Akaun
Kos jualan
Nota Kredit
Keuntungan (kerugian) tukaran asing
Pelanggan
Penyata Pelanggan
Ruangan Khas
Nota Debit
Nota Serahan
Diskaun bayaran awal
Templat E-mel
Pekerja
Kadar Tukaran
Tuntutan Perbelanjaan
Penyata Kewangan
Aset Tetap
Form Defaults
Lejar Am
Resit Barangan
Import penyata bank
Aset Tak Ketara
Pemindahan Antara Akaun
Butiran Inventori
Kit Inventori
Lokasi Inventori
Pembatalan Inventori
Catatan Jurnal
Caj Lewat Bayar
Non-inventory Items
Penyata Gaji
Pesanan Pengeluaran
Penyata Untung Rugi
Invois belian
Pesanan Belian
Resit & Bayaran
Catatan Jurnal Berulang
Penyata Gaji Berulang
Invois Belian Berulang
Invois Jualan Berulang
Invois jualan
Pesanan Jualan
Sebut Harga Jualan
Akaun Khas
Penyata Perubahan dalam Ekuiti
Pembekal
Penyata Pembekal
Kod Percukaian
Kod Pengesanan
Imbangan Duga
Cukai pegangan
Manager is rated 5 out of 5 by 42 reviewers
© 2019 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally