Free Accounting Software

Download

Windows

19.6.51

Free Download

Windows Vista / 7 / 8 / 10

Mac

19.6.51

Free Download

Mac OS X 10.7+

Ubuntu

19.6.51

Free Download

Ubuntu 16.04+ LTS (x64)

Fedora

19.6.51

Free Download

Fedora 22+ (x64)

Features

Periodiseringsgrunnlag
Ventet Utgift
Ventet Inntekt
Forfalt transportgjeld
Forfalt transportbetalinger
Periodiseringsgrunnlag
Kontantbeholdning
Kontoplan
Cost of sales
Kreditnota
Valutagevinster (Tapt)
Kunder
Kontoutdrag for kunde
Egendefinerte Felt
Debit Notes
Pakkseddel
Early payment discounts
E-post maler
Ansatte
Valutakurser
Ansattutlegg
Årsregnskap
Anleggsmidler
Form Defaults
Finans
Goods Receipts
Importer kontoutskrift
Imaterielle eiendeler
Inter Account Transfers
Lager
Inventory Kits
Inventory locations
Inventory Write-offs
Posteringer
Forsinkelsesgebyr
Non-inventory Items
Lønnsslipp
Lagerpåfyll
Resultatregnskap
Transport fakturaer
Påfyllingsordre
Receipts & Payments
Recurring Journal Entries
Recurring Payslips
Recurring Purchase Invoices
Recurring Sales Invoices
Fakturaer
Ordre
Tilbud
Special Accounts
Oppstilling av endringer i egenkapital
Transportør
Supplier Statements
Skatteavgifter: MVA og Moms
Sporingskoder
Balanse
Withholding tax
Manager is rated 5 out of 5 by 42 reviewers
© 2019 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally