Gratis Boekhoud Software

Download

Windows

Gratis Download

Windows 7 (64-bit) +

Mac

Gratis Download

Mac OS X 10.13+

Linux

Gratis Download

Ubuntu 16.04+ LTS (x64) / Fedora 29+ (x64)

Kenmerken

Transactiebasis
Crediteuren
Debiteuren
Openstaande Schulden
Openstaande Vorderingen
Geldstroom overzicht
Kasbasis
Rekeningschema
Kostprijs Verkopen
Crediteringen
Valutawinsten (verliezen)
Debiteuren/Klanten
Rekeningoverzichten Debiteuren/Klanten
Eigen Velden
Debetnota's
Pakbonnen
Vroege betalingskortingen
E-mail Sjablonen
Werknemers
Wisselkoersen
Onkostendeclaraties
Financiële Overzichten
Vaste Activa
Standaardformulieren
Grootboek
Goederen Ontvangsten
Importeer bankoverzicht
Immateriële Vaste Activa
Interne Overboekingen
Voorraad Artikelen
Voorraadpakketten
Voorraadlocaties
Afschrijvingen Voorraad
Memoriaalboekingen
Toeslagen te late betaling
Niet-voorraadartikelen
Loonstroken
Productieorders
Winst- en Verliesrekening
Inkoopfacturen
Inkooporders
Ontvangsten & Betalingen
Terugkerende Journaalposten
Terugkerende Loonstroken
Terugkerende Inkoopfacturen
Terugkerende Verkoopfacturen
Verkoopfacturen
Verkooporders
Verkoopoffertes
Bijzondere Rekeningen
Overzicht van Mutaties in Eigen Vermogen
Crediteuren/Leveranciers
Rekeningoverzichten Crediteuren
BTW-tarieven
Divisies
Proefbalans
Bronbelasting
Manager is rated 4.8 out of 5 by 62 reviewers
© 2022 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally