Gratis Boekhoud Software

Download

Windows

19.6.51

Gratis Download

Windows Vista / 7 / 8 / 10

Mac

19.6.51

Gratis Download

Mac OS X 10.7+

Ubuntu

19.6.51

Gratis Download

Ubuntu 16.04+ LTS (x64)

Fedora

19.6.51

Gratis Download

Fedora 22+ (x64)

Kenmerken

Transactiebasis
Crediteuren
Debiteuren
Openstaande Schulden
Openstaande Vorderingen
Transactiebasis
Kasbasis
Rekeningschema
Kostprijs Verkopen
Crediteringen
Valutawinsten (verliezen)
Debiteuren/Klanten
Rekeningoverzichten Debiteuren
Eigen Velden
Debetnota's
Pakbonnen
Vroege betalingskortingen
Email Sjablonen
Werknemers
Wisselkoersen
Onkostendeclaraties
Financieel Overzicht
Vaste Activa
Standaardformulieren
Grootboek
Goederen Ontvangsten
Importeer bankoverzicht
Immateriële Vaste Activa
Interne Overboekingen
Voorraad Artikelen
Voorraadpakketten
Voorraadlocaties
Afschrijvingen Voorraad
Memoriaalboekingen
Toeslag te late betaling
Niet-voorraadartikelen
Loonstroken
Productieorders
Winst- en Verliesrekening
Inkoopfacturen
Inkooporders
Ontvangsten & Betalingen
Terugkerende journaalposten
Terugkerende loonstroken
Terugkerende Inkoopfacturen
Terugkerende verkoopfacturen
Verkoopfacturen
Verkooporders
Verkoopoffertes
Bijzondere Rekeningen
Overzicht van Mutaties in Eigen Vermogen
Crediteuren/Leveranciers
Rekeningoverzichten Crediteuren
BTW-tarieven
Traceercodes
Proefbalans
Bronbelasting
Manager is rated 5 out of 5 by 42 reviewers
© 2019 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally