Free Accounting Software

Pobierz

Windows

19.6.51

Pobieranie Darmowe

Windows Vista / 7 / 8 / 10

Mac

19.6.51

Pobieranie Darmowe

Mac OS X 10.7+

Ubuntu

19.6.51

Pobieranie Darmowe

Ubuntu 16.04+ LTS (x64)

Fedora

19.6.51

Pobieranie Darmowe

Fedora 22+ (x64)

Features

Rozliczenia okresowe
Zobowiązania
Należności
Przeterminowane zobowiązania
Przeterminowane należności
Rozliczenia okresowe
Raport kasowy
Plan kont
Cost of sales
Noty kredytowe / obciążeniowe
Różnice kursowe (straty)
Klienci
Wyciąg z konta klienta
Pola niestandardowe
Noty Debetowe
Listy przewozowe
Early payment discounts
Email Templates
Pracownicy
Kurs wymiany
Oświadczenia dotyczące wydatków
Zeznania finansowe
Środki trwałe
Form Defaults
Księga główna
Goods Receipts
Importuj wyciąg bankowy
Wartości niematerialne
Inter Account Transfers
Asortyment
Inventory Kits
Inventory locations
Inventory Write-offs
Wpisy do księgi
Opłaty za opóźnione płatności
Non-inventory Items
Wyciągi
Production Orders
Rachunek zysków i strat
Faktury zakupowe
Zamówienia
Receipts & Payments
Recurring Journal Entries
Recurring Payslips
Recurring Purchase Invoices
Recurring Sales Invoices
Faktury sprzedażowe
Zlecenia sprzedaży
Oferty
Special Accounts
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Dostawcy
Supplier Statements
Kody podatkowe
Kody śledzenia
Bilans próbny
Withholding tax
Manager is rated 5 out of 5 by 42 reviewers
© 2019 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally