Free Accounting Software

Download

Windows

18.12.10

Free Download

Windows Vista / 7 / 8 / 10

Mac

18.12.10

Free Download

Mac OS X 10.7+

Ubuntu

18.12.10

Free Download

Ubuntu 16.04+ LTS (x64)

Fedora

18.12.10

Free Download

Fedora 22+ (x64)

Features

උපචිත පදනම
ගෙවිය යුතු ශේෂ
ලැබිය යුතු ශේෂ
පැරණි ගෙවීම්
පැරණි ලැබිම්
උපචිත පදනම
මුදල් පදනම
ගිණුම් සටහන්
විකුණුම් මිල
බැර සටහන්
විදේශ විනිමය ලාභ ( පාඩු )
පාරිභෝගිකයින්
පාරිභෝගික ප්රකාශන
රේගු ෆීල්ඩ්ස්
හර සටහන්
සැපයුම් සටහන්
Early payment discounts
විද්යුත් ආකෘති පත්ර
සේවක
විනිමය අනුපාත
වියදම් හිමිකම්
මුල්ය ප්රකාශනය
ස්ථාවර වත්කම්
Form Defaults
පොදු ලෙජරය
Goods Receipts
ආනයන බැංකු ප්රකාශයක්
අස්පෘශ්ය වත්කම්
Inter Account Transfers
බඩු තොග අයිතම
බඩු තොග කිට්ස්
Inventory locations
බඩු තොග කපාහැරීම්
ජර්නල් සටහන්
මුදල් ගෙවීම ප්රමාද ගාස්තු
Non-inventory Items
Payslips
නිෂ්පාදනය නියෝග
ලාභ සහ අලාභ ප්‍රකාශය
මිලදී ඉන්වොයිසි
මිලදී ගැනීමේ නියෝග
Receipts & Payments
Recurring Journal Entries
පුනරාවර්තනය වැටුප් ස්ලිප්
Recurring Purchase Invoices
විකුණුම් ඉන්වොයිසි නැවත
විකුණුම් ඉන්වොයිස
විකුණුම් නියෝග
විකුණුම් Quotes
Special Accounts
කොටස් වෙනස් ප්රකාශයක්
භාණ්ඩ සපයන්නන්
සැපයුම්කරු ප්රකාශ
බදු අංක
බදු ප්රතිසන්ධාන
Themes
සොයා ගැනීමේ සං කේත
ශේෂ පිරික්සුම
රැඳවුම් බද්ද
www.manager.io