Free Accounting Software

Download

Windows

19.6.51

Free Download

Windows Vista / 7 / 8 / 10

Mac

19.6.51

Free Download

Mac OS X 10.7+

Ubuntu

19.6.51

Free Download

Ubuntu 16.04+ LTS (x64)

Fedora

19.6.51

Free Download

Fedora 22+ (x64)

Features

Po zaračunani realizaciji
Obveznosti
Terjatve
Pregled obveznosti
Pregled terjatev
Po zaračunani realizaciji
Po plačani realizaciji
Kontni načrt
Strošek prodaje
Poročilo o preplačilu
Devizni dobički (izgube)
Stranke
Izjava kupca
Polja po meri
Bremepisi
Obvestila dostave
Early payment discounts
Predloge E-pošte
Zaposleni
Menjalni tečaj
Zahtevki povračila stroškov
računovodski izkazi
Osnovna sredstva
Form Defaults
Glavna knjiga
Goods Receipts
Uvozi bančni izpisek
Neopredmetena sredstva
Inter Account Transfers
Blago na zalogi
Popis inventarja
Inventory locations
Odpis blaga
Dnevniški vnosi
Zamudne obresti
Non-inventory Items
Plačilni listi
Naročila proizvodnje
Izkaz poslovnega izida
Prejeti računi
Naročilo blaga
Receipts & Payments
Recurring Journal Entries
Ponavljajoči plačilni listi
Recurring Purchase Invoices
Ponavljajoče Prodajne fakture
Izstavljeni računi
Naročila prodaje
Ponudbe
Posebni računi
Gibanje kapitala
Dobavitelji
Izjave dobaviteljev
Davčne kode
Sledilne kode
Bruto bilanca
Davčni odtegljaj
Manager is rated 5 out of 5 by 42 reviewers
© 2019 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally