Besplatan Računovodstveni Softver

Preuzimanje

Windows

19.6.51

Besplatno Preuzimanje

Windows Vista / 7 / 8 / 10

Mac

19.6.51

Besplatno Preuzimanje

Mac OS X 10.7+

Ubuntu

19.6.51

Besplatno Preuzimanje

Ubuntu 16.04+ LTS (x64)

Fedora

19.6.51

Besplatno Preuzimanje

Fedora 22+ (x64)

Karakteristike

Osnovno Razgraničenje
Računi Obaveza
Računi Potraživanja
Starost Obaveza u Danima
Starost Potraživanja u Danima
Osnovno Razgraničenje
Gotovinsko Razgraničenje
Kontni Okvir
Troškovi prodaje
Knjižna Odobrenja
Kursne razlike (dobitak / gubitak)
Klijenti
IOS Klijenata
Prilagođena polja
Knjižna Zaduženja
Otpremnice
Popusti za prijevremene isplate
Email šabloni
Zaposleni
Devizni kursevi
Potraživanje Troškova
Finansijski Izvještaji
Osnovna Sredstva
Zadane Postavke Obrazaca
Glavna Knjiga
Ulaz Zaliha
Uvoz bankarskih izvoda
Nematerijalna Ulaganja
Interni Transveri Gotovine
Stavke Zaliha
Kompletiranje Zaliha 3u1
Lokacije Zaliha
Otpis Zaliha
Dnevnik Unosa
Naknade za zakašnjelo plaćanje
Artikli/Usluge Van Zaliha
Platne Liste
Nalozi Proizvodnji
Bilans Uspjeha
Ulazne Fakture
Narudžbenice
Uplate i isplate
Ponavljanje Unosa Knjiženja
Ponavljanje Obračunskih Lista
Ponavljajuće Ulazne Fakture
Ponavljajuće Izlazne Fakture
Izlazne Fakture
Predračuni
Ponude/Prijemnice
Posebni Računi
Izveštaj o Promjenama na Kapitalu
Dobavljači
IOS Dobavljača
PDV
Šifre za Praćenje
Probni Bilans
Porez po odbitku
Manager is rated 5 out of 5 by 42 reviewers
© 2019 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally