Free Accounting Software

İndir

Windows

19.6.51

Ücretsiz indirin

Windows Vista / 7 / 8 / 10

Mac

19.6.51

Ücretsiz indirin

Mac OS X 10.7+

Ubuntu

19.6.51

Ücretsiz indirin

Ubuntu 16.04+ LTS (x64)

Fedora

19.6.51

Ücretsiz indirin

Fedora 22+ (x64)

Özellikler

Tahakkuk Esaslı
Borç Hesabı
Alacak Hesabı
Eski Borçlar
Eski Alacaklar
Tahakkuk Esaslı
Nakit Esaslı
Hesap Planı
Satışların Maliyeti
Alacak Dekontları
Döviz kazançları ( kayıpları )
Müşteriler
Müşteri Tabloları
Özel Alanlar
Borç Dekontları
Sevk İrsaliyeleri
Erken ödeme indirimleri
E-posta şablonları
Personel
Döviz Kurları
Gider Talepleri
Finansal Tablolar
Duran Varlıklar
Varsayılan Formu
Ana Hesap Defteri
Mal Makbuzları
Banka Durumunu İçe Aktar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Inter Hesap Transferleri
Stok Ürünleri
Envanter Setleri
Stok konumları
Envanter Değer Kayıpları
Yevmiye Kayıtları
Geç ödeme ücreti
Olmayan Envanter Kalemleri
Maaş Bordroları
Üretim Siparişleri
Kar ve Zarar Tablosu
Satın Alım Faturaları
Verilen Siparişler
Makbuz & Ödemeler
Tekrar Eden Yevmiye Kayıtları
Yinelenen Maaş Bordroları
Tekrar Eden Satın Alım Faturaları
Yinelenen Satış Faturaları
Satış Faturaları
Alınan Siparişler
Satış Teklifleri
Özel Hesaplar
Özkaynak Değişim Tablosu
Satıcılar
Tedarikçi Durumu
KDV Kodları
Takip Kodları
Geçici Bilanço
Stopaj
Manager is rated 5 out of 5 by 42 reviewers
© 2019 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally