Free Accounting Software

Download

Windows

19.2.4

Free Download

Windows Vista / 7 / 8 / 10

Mac

19.2.4

Free Download

Mac OS X 10.7+

Ubuntu

19.2.4

Free Download

Ubuntu 16.04+ LTS (x64)

Fedora

19.2.4

Free Download

Fedora 22+ (x64)

Features

Pinigų apskaičiavimo principu
Mokėtinos sumos
Gautinos sumos
Uždelstos mokėtinos sumos
Vėluojantys gautini mokėjimai
Pinigų apskaičiavimo principu
Pinigų gavimo principu
Sąskaitų sąrašas
Pardavimų kaina
Kreditinės sąskaitos
Valiutų išlošiai (praradimai)
Klientai
Ataskaita pagal klientus
Naudotojo sukurti laukai
Debetiniai dokumentai
Pristatymo aktai
Early payment discounts
El. pašto šablonai
Darbuotojai
Valiutų kursai
Avanso apyskaitos
Pelningumo suvestinė
Ilgalaikis turtas
Formų nustatymai
Didžioji knyga
Prekių įplaukos
Importuoti banko išrašą
Nematerialusis ilgalaikis turtas
Pervedimai tarp sąskaitų
Inventorius
Inventoriaus rinkiniai
Inventory locations
Inventoriaus nurašymai
Žurnalo įrašai
Delspinigiai
Neinventorizuoti elementai
Algalapiai
Gamybos užsakymai
Pelno-nuostolio ataskaita
Pirkimų sąskaitos
Užsakymai
Mokėjimai
Pasikartojantys žurnalo įrašai
Pasikartojantys atlyginimo lapeliai
Pasikartojančios pirkimų sąskaitos
Reguliarių pardavimų sąskaitos
Pardavimų sąskaitos
Pardavimų užsakymai
Pardavimų pasiūlymai
Specialios sąskaitos
Kapitalo pokyčių išrašas
Tiekėjai
Tiekėjo išrašai
Mokesčių kodai
Mokesčių suderinimas
Temos
Sekimo kodai
Bandomasis balansas
Išskaičiuojamasis mokestis
Manager is rated 5 out of 5 by 33 reviewers
www.manager.io