Free Accounting Software

Download

Windows

18.12.10

Free Download

Windows Vista / 7 / 8 / 10

Mac

18.12.10

Free Download

Mac OS X 10.7+

Ubuntu

18.12.10

Free Download

Ubuntu 16.04+ LTS (x64)

Fedora

18.12.10

Free Download

Fedora 22+ (x64)

Features

Periodiserad rapport
Leverantörsskulder
Kundfordringar
Förfallna skulder
Förfallna fordringar
Periodiserad rapport
Kontantmetoden
Kontoplan
Kostnad för sålda varor
Kreditnotor
Valutakursvinster (förluster)
Kunder
Kontoutdrag, kunder
Anpassade fält
Debetnotor
Följesedlar
Early payment discounts
E-postmallar
Medarbetare
Valutakurser
Kostnadsutlägg
Bokslut
Anläggningstillgångar
Form Defaults
Huvudbok
Godsmottagningar
Importera kontoutdrag
Immateriella tillgångar
Inbördes kontoöverföringar
Lagerartiklar
Lagerpaket
Inventory locations
Lagernedskrivningar
Journalposter
Förseningsavgifter
Icke-lagerartiklar
Lönespecifikationer
Produktionsordrar
Resultaträkning
Inköpsfakturor
Inköpsorder
Kvitton & betalningar
Recurring Journal Entries
Återkommande lönebesked
Recurring Purchase Invoices
Återkommande fakturor
Fakturor
Kundorder
Offerter
Specialkonton
Kontoutdrag, förändringar eget kapital
Leverantörer
Leverantörssammanställning
Momskoder
Momsavstämning
Teman
Spårningskoder
Råbalans
Källskatt
www.manager.io