English to Bulgarian Translation
EnglishBulgarian
1-30 days overdue1-30 дни просрочване
1 day1 ден
31-60 days overdue31-60 дни просрочване
61-90 days overdue61-90 дни просрочване
90+ days overdue61-90 дни просрочване
{0} days overdue{0} дни просрочване
AccountСметка
Accounting feesСчетоводни разходи
Accounting methodСчетоводен метод
Accounts payableЗадължения
Accounts receivableВземания
Accrual basisТекущо начисляване
AddressАдрес
Advertising and promotionМаркетинг и реклама
Aged PayablesПросрочени задължения
Aged ReceivablesПросрочени взимания
AmountСтойност
Amount paidПлатена стойност
Amounts are tax inclusiveСумите са посочени заедно с данъка
Are you sure?Сигурни ли сте?
As at {0}Както в {0}
AssetsАктиви
Authorized byОдобрено от
BackНазад
BackupАрхив
BalanceСалдо
Balance dueДължима стойност
Balance SheetБаланс
Bank accountБанкова сметка
Bank chargesБанкови такси
Bank accountБанкова сметка
Billing addressАдрес за фактуриране
Business DetailsФирмени данни
Business IdentifierЕИК
Business LogoЛого на предприятието
CancelОтмяна
Cash accountСметка (налични пари)
Cash AccountsПарични средства
Cash basisКасова основа
Chart of AccountsСметкоплан
CloneКопирай
Closing balanceЗатваряне на баланс
Closing balancesКрайни салда
Computer equipmentКомпютърно оборудване
CreateСъздай
CreditКредит
Credit NoteКредитна нота
Credit NotesКредитни ноти
CurrentТекущи
CustomerКлиент
CustomersКлиенти
Customer StatementИзвлечение по клиенти
Customer StatementsОтчети по клиенти
CustomizeПерсонализиране
DateДата
DebitДебит
DeleteИзтрий
Delivery addressАдрес на доставка
Delivery dateДата на доставка
Delivery InstructionsИнструкции за доставка
Delivery NoteПриемно-предавателен протокол
Delivery NotesПриемно-предавателни протоколи
DescriptionОписание
DiscountОтстъпка
DonationsДарения
Due in {0} daysПадеж след {0} дни
Due todayПадежът е днес
Due tomorrowПадежа е утре
Due dateДата на падеж
EditРедактирай
ElectricityЕлектричество
Emailе-Адрес
Email addressе-Адрес
Email SettingsНастройки имейл
EmptyПразно
EntertainmentПредставителни разходи
EquityСобствен капитал
ErrorГрешка
Expense ClaimИскане за разход
Expense ClaimsИскане за разход
PayerПлатец
ExpensesРазходи
ExportЕкспортиране
FaxФакс
Fixed AssetsДълготрайни активи
For the period from {0} to {1}За периода от {0} до {1}
FromОт
General LedgerСчетоводство
General Ledger SummaryОбобщение по сметки
Import bank statementИмпортирай банково извлечение
Includes {0}Включва {0}
IncomeДоход
Interest receivedПолучени лихви
Invalid username or password. Please try again.Невалидно име или парола. Моля опитайте отново
Inventory on handМатериални запаси
Inventory ItemsСтокови артикули
InvoiceФактура
Invoice numberНомер на фактура
Issue dateДата на издаване
ItemАртикул
Journal EntriesЗаписи в дневника
Journal EntryЗапис в дневника
Learn MoreНаучи повече
Legal feesРазходи за юридически услуги
LessБез
LiabilitiesЗадължения
LoginПотребителски вход
LogoutИзход
Message bodyСъобщение
MobileМоб. телефон
Motor vehicle expensesРазходи за автомобилния парк
Multi-user access is not available in desktop edition.Не е възможно ползването на множество потребители за настолна инсталация
NameИме
NarrationОписание
Net assetsНетни активи
Net lossНетна загуба
Net movementНетнo движение
Net profitНетна печалба
Net profit (loss)Нетна печалба (загуба)
Net PurchasesНетни покупки
Net SalesНетни продажби
New AccountНова сметка
New Cash AccountНова сметка (налични пари)
New Credit NoteНова кредитна нота
New CustomerНов клиент
New Delivery NoteНов приемно-предавателен протокол
New Expense ClaimНово искане за разход
New Journal EntryНов запис
New Purchase InvoiceВъвеждане на получена фактура
New Purchase OrderНов ордер за покупка
New ReportНов отчет
New Sales InvoiceИздаване на нова фактура
New Sales QuoteНова котировка
New SupplierНов доставчик
New UserНов потребител
NextСледващ
No due dateНяма краен срок
No taxБез данък
NotesБележки
Opening balanceНачално салдо
OptionalПо избор
Order numberНомер на поръчка
OverdueПросрочени
Overdue yesterdayПросрочени вчера
OverpaidНадплатени
Page {0} of {1}Страница {0} от {1}
Paid in fullИзплатена в пълен размер
Paid fromИзплатено от
PasswordПарола
PayeeПолучател на плащането
PaymentsПлащания
PortПорт
PrintПечат
Printing and stationeryОфис консумативи
Profit and Loss StatementОтчет за приходи и разходи
Purchase InvoiceПолучена фактура
Purchase InvoicesПолучени фактури
Purchase OrderОрдер за покупка
Purchase OrdersПоръчки
QtyК-во
Received inПолучено в
ReconciledИзравнени сметки
ReferenceРеферентен №
RentНаеми
Repairs and maintenanceРемонт и поддръжка
ReportsОтчети
Retained earningsНеразпределена печалба
SalesПриходи от продажби
Sales InvoiceФактура
Sales InvoicesИздадени фактури
Sales QuoteТърговска оферта
Sales QuotesОферирани цени
SearchТърсене
Searching ...Търсене...
Select file from your computerИзберете файл
SettingsНастройки
StatementИзвлечение
StatusСтатус
SubjectОтносно
Sub-totalМеждинен сбор
SummaryОбобщение
SupplierДоставчик
SuppliersДоставчици
SuspenseВременна сметка
TaxДанък
Tax liabilityДанъчни задължения
Tax AuditДанъчен одит
Tax CodeТип данък
Tax CodesДанъчни кодове
Tax payableДължими данъци
Tax SummaryДанъчни резюме
TelephoneТелефон
ToДо
TodayДнес
TotalОбщо
Total creditsОбщо кредит
Total debitsОбщо дебит
Total equityОбщо собствен капитал
Total {0}Обща сума {0}
Total SalesСума на продажбите
TransactionТранзакция
TransactionsТранзакции
Trial BalanceМеждинен отчет
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.Опитайте онлайн версията за да получите възможност за работа с много потребители, както и други предимства
Unit priceЕдинична цена
UnnamedБез име
UntilДо
UpdateАктуализирай
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.Вие се опитвате да отворите файл, който вече е бил използван от по-нова версия на Мениджър. Актуализирайте Мениджър до най-новата версия и се опитайте да отворите файла отново.
UserПотребител
UsernameПотребител
UsersПотребители
ViewПреглед
{0} Cr{0} Cr
{0} Dr{0} Dr

Get Involved
Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

© 2021 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally