English to Bosnian Translation
EnglishBosnian
1-30 days overdue1-30 dana kašnjenja
1 day1 dan
31-60 days overdue31-60 dana kašnjenja
61-90 days overdue61-90 dana kašnjenja
90+ days overdue90+ dana kašnjenja
{0} days overdue{0} dana kašnjenja
AccountKonto
Show account codesPrikaži šifre računa
Accounting feesNaknada za knjigovodstvo
Accounting methodRačunovodstvena metoda
Accounts payableObaveze
Accounts receivablePotraživanja
Accrual basisObračunska osnovica
Accumulated amortizationAkumulirana amortizacija
Accumulated depreciationAkumulirana amortizacija
Actual balanceStvarni saldo
AddDodaj
Add comparative columnDodaj kolonu za uporedbu
AdditionsPovećanja
Add lineDodaj liniju
Add non-inventory cost into productionU proizvodnju dodajte troškove koji nisu zalihe
AddressAdresa
AdjustmentsKorekcije
Advertising and promotionOglašavanje i promocija
Aged PayablesZastarjele obaveze
Aged ReceivablesZastarjela potraživanja
AllocationDodjela
AmountIznos
Amount paidPlaćeni iznos
Amounts are tax inclusiveIznosi sadrže porez
Amount to payIznos za uplatu
Are you sure?Da li ste sigurni?
As at {0}Zaključno sa {0}
AssetsImovina
At costprema trošku
Authorized byOvlastio
AutomaticAutomatsko
Available creditDostupni saldo
Average costProsječan trošak
BackNazad
BackupSigurnosna kopija
Remember to always backup your business before executing any batch operationsNe zaboravite da uvijek napravite sigurnosnu kopiju baze preduzeća prije nego što izvršite bilo koju serijsku operaciju
BalanceSaldo
Balance dueDospijeće salda
Balance at beginning of periodSaldo na početku perioda
Balance at end of periodSaldo na kraju perioda
BalancedUravnoteženo
Balance SheetBilans stanja
Bank accountTransakcijski račun
Bank chargesBankarske provizije
Bank accountTransakcijski račun
Bank ReconciliationUsaglašavanje bankovnog računa
Bank Reconciliation StatementIzjava o poravnanju banke
Bank ruleUslovi plaćanja
Bank RulesPravila banke
Base CurrencyOsnovna valuta
Batch CreateNapravi seriju
Batch DeleteIzbriši seriju
Batch UpdateAžuriraj seriju
Billable expensesNaplativi troškovi
Billable timeNaplativo vrijeme
Billable time - invoicedNaplativo vrijeme - Fakturisano
Billable expenseNaplativi trošak
Billable ExpensesNaplativi troškovi
Billable TimeNaplativo vrijeme
Billable time - movementNaplativo vrijeme - promet
Billable time adjustmentPodešavanja za naplativo vrijeme
Billing addressAdresa primaoca
Bill of materialsTrošak materijala
Book valueVrijednost
Bulk UpdateZbirne nadogradnje
Business DetailsDetalji o kompaniji
Business IdentifierIdentifikator kompanije
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.PDV XXX XXX XXX, IDB XXX XXX XXX, JIB XXX XXX XXX, ...
Business LogoPoslovni logo
Byod
CancelOtkaži
Capital AccountKonto Kapitala
Capital AccountsKapitalni troškovi
Capital Accounts SummaryZbir konta kapitala
Capital subaccountsPodračuni kapitala
Cash accountGotovniski račun
Cash AccountsGotovinski račun
Cash & cash equivalentsNovac i novčani ekvivalenti
Cash at the beginning of the periodGotovina na početku perioda
Cash at the end of the periodGotovina na kraju perioda
Cash basisNovac i novčani ekvivalenti
Charge monthlyPromjeni mjesečno
Chart of AccountsKontni plan
ClearedOčišćeno
CloneKloniraj
Closing balanceZavršno stanje
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement?Koje je završno stanje {0} na {1} prema bankovnom izvodu?
Closing balancesZavršno stanje
CodeŠifra
Column nameNaziv kolone
Computer equipmentKompjuterska oprema
ContactKontakt
ContributionDoprinos
Copy data from a spreadsheet and paste it into the text field belowKopirajte podatke iz tabele i zalijepite je u tekstualno polje ispod
Copy toKopiraj u
Cost adjustment to recover from negative inventoryPrilagođavanje troškova za nadoknadu negativnog stanja zaliha
Cost of salesTrošak prodaje
CreateIzradi
Create & add anotherKreiraj i dodaj novo
CreditPotražuje
Credit limitLimit za kreditiranje
Credit NoteKnjižno odobrenje
Credit NotesKnjižna odobrenja
CurrencyValuta
Foreign exchange gains (losses)Dobici (gubici) od kursnih razlika
CurrentTrenutno
CustomPrilagođeno
CustomerKupac
CustomersKupci
Customer StatementKartica kupca
Customer StatementsIzvodi kupaca
Custom FieldDodatno polje
Custom FieldsDodatna polja
CustomizePrilagodi
Custom ReportPrilagođeni izvještaj
Custom ReportsPrilagođeni izvještaji
DateDatum
Date formatFormat datuma
daysdana
days after issue datedana nakon izdavanja
DebitDuguje
Debit NoteKnjižna terećenja
Debit NotesKnjižna terećenja
DeductionOdbitak
DeleteIzbriši
Delivery addressAdresa isporuke
Delivery dateDatum isporuke
Delivery InstructionsUpute za isporuku
Delivery NoteBilješka isporuke
Delivery NotesBilješke isporuke
DepreciationAmortizacija
DescriptionOpis
DiscountPopust
Show custom field as a columnPrikaži prilagođeno polje kao kolonu
Show custom field on printed documentsPrikaži prilagođena polja na printanom dokumentu
Date of disposalDatum rashoda
DisposalsRashodi
Disposed fixed assetRashodovano stalno sredstvo
Disposed intangible assetOdložena nematerijalna imovina
DonationsDonacije
Do not recodeNe mijenjaj konto
DrawingsIzvlačenja
Drop-down listPadajuća lista
Due in {0} daysDospijeva za {0} dana
Due todayDospijeva danas
Due tomorrowDospijeva sutra
Due dateDatum dospijeća
EarningsZarade
EditUredi
ElectricityElektrična energija
EmailEmail
Email addressEmail adresa
EmailsEmailovi
Email SettingsEmail postavke
Email templatePredložak emiala
Email TemplatesEmail šablon
EmployeeZaposlenik
Employee clearing accountPrelazni račun zaposlenika
EmployeesZaposlenici
Employer contributionDoprinosi poslodavca
EmptyPrazno
EntertainmentReprezentacija
EquityKapital
ErrorGreška
EverySvaki
Exchange rateKurs
Exchange RatesKurs valute
Expense claimsPotraživanje za troškove
Expense accountTroškovni konto
Expense ClaimZahtjev za nadoknadu troškova
Expense Claim PayersObveznici potraživanja
Expense ClaimsPotraživanje troškova
PayerPlatiša
Expense Claims SummarySažetak potraživanja
ExpensesRashodi
ExportIzvoz
FaxFax
Fill in data in your spreadsheet programPopunite podatke u Vašoj tabeli
Financial StatementsFinansijski izvještaji
Find & mergePronaći & spoji
Find & recodePronađi & promijeni konto
Finished itemZavršeni proizvod
Fixed assets - depreciationStalna sredstva - amortizacija
Fixed AssetStalno sredstvo
Fixed Asset DepreciationAmortizacija stalnih sredstava
Fixed Asset DisposalRashod stalnog sredstva
Fixed AssetsStalna sredstva
Fixed assets, accumulated depreciationStalna sredstva, akumulirana amortizacija
Fixed assets - loss on disposalStalna sredstva - gubitak pri rashodu
Fixed Asset SummaryPregled stalnih sredstava
FooterPodnožje
For the period from {0} to {1}Za period od {0} do {1}
Foreign exchange gainDobit od kursnih razlika
Foreign exchange lossGubitak od kursnih razlika
Freight-inŠpedicija u
FromOd
FromOd
Full accessPotpuni pristup
Funds contributedDoprinos sredstava
General LedgerGlavna knjiga
General Ledger SummaryPregled glavne knjige
General Ledger TransactionsTransakcije glavne knjige
Gross payBruto plata
GroupGrupa
{0} rows hidden because they do not contain {1}{0} redova sakriven jer ne sadrže {1}
Hourly ratesatnica
HoursSati
ImageSlika
Import bank statementUvezi izvod iz banke
InactiveNeaktivan
In-built Tax CodeUgrađena šifra poreza
Includes {0}Sadrži {0}
IncomePrihod
InflowsPrilivi
Intangible AssetNematerijalna imovina
Intangible Asset AmortizationAmortizacija nematerijalne imovine
Intangible AssetsNematerijalna imovina
Intangible assets, accumulated amortizationNematerijalna imovina, akumulirana amortizacija
Intangible assets - amortizationNematerijalna imovina - amortizacija
Intangible assets - loss on disposalNematerijalna imovina - gubitak pri otpisu
Interest receivedPrimljena kamata
IntervalInterval
Invalid username or password. Please try again.Neispravno korisničko ime ili lozinka. Molimo pokušajte ponovo.
Inventory on handLager
Inventory - costTrošak zalihe
Inventory ItemArtikal zalihe
Inventory ItemsArtikli na zalihi
Inventory kitSet inventara
Inventory KitsSetovi Inventara
Inventory MovementKretanje zalihe
Inventory Quantity SummaryKretanje količine zaliha
Inventory - salesProdaja zalihe
Inventory Value SummaryKretanje količine zaliha
Inventory Write-offOtpis zaliha
Inventory Write-offsOtpisi zaliha
InvoiceRačun
InvoicedFakturisano
Invoice dateDatum računa
Invoice numberBroj fakture
Invoice totalIznos računa
Issue dateDatum izdavanja
ItemStavka
Item codeKod artikla
Item nameNaziv artikla
Journal EntriesUnosi dnevnika
Journal EntryUnos u dnevnik
LabelNatpis
LargeVelika
Late payment feesNaknade za kašnjenje pri plaćanju
Learn MoreSaznajte više
Legal feesPravni troškovi
LessManje
LiabilitiesObaveze
Limited accessOgraničeni pristup
Lock DateDatum zaključavanja
If lock date is specified, all transactions dated on lock date or before will be read-only.Ako je datum zaključavanja naveden, sve transakcije nastale na datum zaključavanja ili ranije će biti samo za pregled.
LoginPrijavite se
LogoutOdjava
MarginMarža
MediumSrednja
Message bodyPoruka
MinutesMinuta
MobileMobitel
Month(s)Mjesec(i)
Motor vehicle expensesTroškovi motornih vozila
Multi-user access is not available in desktop edition.Pristup više korisnika nije moguć za desktop verziju
NameNaziv
NarrationIstorija
NetNeto
Net assetsNeto imovina
Net lossNeto gubitak
Net movementNeto kretanje
Net profitNeto dobit
Net profit (loss)Neto dobit (gubitak)
Net increase (decrease) in cash heldNeto povećanje (smanjenje) gotovine
Net payNeto plata
Net PurchasesNeto trošak nabave
Net SalesNeto prihod od prodaje
New AccountNovi račun
New Amortization EntryNovi unos amortizacije
New Bank RuleNovi uslov plaćanja
New Billable TimeNovo naplativo vrijeme
New Capital AccountNeto konto kapitala
New Cash AccountNovi gotovinski račun
New Credit NoteNovo knjižno odobrenje
New CustomerNovi kupac
New Custom FieldNovo dodatno polje
New Delivery NoteNova bilješka isporuke
New Depreciation EntryNova stavka amortizacije
New EmployeeNovi zaposlenik
New Expense ClaimNovo potraživanje troškova
New Fixed AssetNovo stalno sredstvo
New GroupNova grupa
New Intangible AssetNova nematerijalna imovina
New Inventory ItemNovi artikal zalihe
New Inventory KitNovi set inventara
New Journal EntryNovi unos u dnevnik
New PayslipNova platna lista
New Production OrderNalog za proizvodnju
New Purchase InvoiceNova faktura nabavke
New Purchase OrderNova narudžbenica
New ReceiptNova priznanica
New Recurring PayslipNova ponavljajuća uplatnica
New Recurring Sales InvoiceNovi periodični prodajni račun
New ReportNovi izvještaj
New Sales InvoiceNovi prodajni račun
New Sales OrderNova narudžbenica
New Sales QuoteNova prodajna ponuda
New SubaccountNovi podračun
New SupplierNovi dobavljač
New Tax CodeNova šifra poreza
New tax liabilityNova obaveza za porez
New TotalNovi total
New Tracking CodeNova šifra praćenja
New UserNovi korisnik
New Write-offNovi otpis
NextSljedeća
Next issue dateSledeći datum izdanja
No due dateBez datuma dospijeća
No matches foundNema rezultata
NoneNijedan
Non-inventory ItemStavka izvan inventara
Non-inventory ItemsStavke izvan inventara
No taxBez poreza
NotesBilješke
Number formatFormat broja
OffUgasi
OnUključi
One option per lineJedna opcija po liniji
Opening balancePočetno stanje
OptionalPo izboru
Options for drop-down listOpcije padajuće liste
Order numberBroj narudžbe
Other movementsOstale promjene
OutflowsOdlivi
OverdueDugovanje
Overdue yesterdayKašnjenje od jučer
OverpaidPretplaćen
Page {0} of {1}Stranica {0} od {1}
Paper sizeVeličina papira
Paid in fullPlaćen u potpunosti
Paid fromPlaćeno iz
Paid in advanceUnaprijed plaćeno
Paragraph textParagraf tekst
PasswordLozinka
PayeePrimalac uplate
PaymentsUplate
Payroll liabilitiesObaveze za plate
PayslipPlatna lista
Payslip ItemsStavke na platnoj listi
PayslipsPlatne liste
Payslip SummarySažetak uplatnice
PendingNa čekanju
Pending depositsPolozi gotovine na čekanju
Pending withdrawalsPodizanja gotivine na čekanju
PopularPopularno
PortPort
PositionPoložaj
PrintPrintaj
Printing and stationeryPrint i kancelarijski materijal
Production OrderNalog za proizvodnju
Production OrdersNalozi za proizvodnju
ProfitDobit
Profit and Loss StatementBilans uspjeha
Profit (loss) for the periodDobit (gubitak) perioda
Purchase InvoiceRačun nabavke
Purchase InvoicesRačuni nabavke
Purchase OrderNarudžbenica
Purchase OrdersNarudžbenice
PurchasesNabavke
QtyKol
Qty on handDostupne količine
QuotePonuda
RateStopa
ReceiptsRačuni
Received inPrimljeno u
ReconciledIzmireno
Recurring PayslipPonavljanje uplatnice
Recurring PayslipsPonavljajuće isplate
Recurring Sales InvoicePeriodični prodajni račun
Recurring Sales InvoicesPeriodični prodajni račun
ReferenceReferenca
RefundPovrat
RentZakup
Repairs and maintenancePopravke i održavanja
ReportsIzvještaji
Retained earningsZadržana dobit
Round downspusti se niže
RoundingZaokruženje
Rounding expenseTrošak zaokruživanja
Round to nearestZaokruži na najbliži
SalesProdaja
Sales InvoiceProdajni račun
Sales InvoicesProdajni računi
Sales OrderNarudžbenica
Sales OrdersNarudžbenice
Sales QuoteProdajna ponuda
Sales QuotesProdajne ponude
SearchTraži
Searching ...Tražim ...
Select file from your computerOdaberite datoteku sa vašeg računara
Send a copy of every email to this addressPošalji kopiju svakog e-maila na ovu adresu
Set PeriodPostavke perioda
SettingsPostavke
Share of profitUdio u dobiti
Show balances for specified periodPrikaži balans za specfičan period
Single line textJedna linija teksta
SmallMala
Start DateDatum početka
Starting balancePočetno stanje
Starting balance equityPočetni saldo kapitala
Starting BalancesPočetna stanja
StatementKartica
Statement of Changes in EquityIzvještaj o promjenama u kapitalu
StatusStanje
Sub AccountPod-konto
SubjectNaslov poruke
Sub-totalIznos bez PDV-a
SummarySažetak
This summary is set to show balance sheet as at {1} and profit and loss statement for the period from {0} to {1}.Ovaj pregled prikazuje bilansa stanja na dan {1} te bilansa uspjeha za period od {0} do {1}.
SupplierDobavljač
SuppliersDobavljači
Supplier StatementsIzjave dobavljača
SuspenseBlokiraj nalog
TaxPorez
Tax liabilityPoreska obaveza
Tax AuditPorezna revizija
Tax CodeŠifra poreza
Tax CodesŠifre poreza
Tax payableObaveza za porez
Tax ReconciliationPoreska izmirenja
Tax SummaryPregled poreza
Tax TransactionsPorezne transakcije
TelephoneTelefon
Test email settingsTestiraj postavke email-a
Test MessageTestna poruka
There are duplicates in this view.U ovom pogledu postoje duplikati.
Time spentUtrošeno vrijeme
TitleNaslov
ToZa
ToZa
TodayDanas
TotalUkupno
Total assetsUkupna imovina
Total costUkupan trošak
Total creditsUkupno potražuje
Total debitsUkupno duguje
Total equityUkupan kapital
Total liabilities & equityUkupne obaveze i kapital
Total {0}Ukupno {0}
Total contributionsUkupni doprinosi
Total deductionsUkupni odbici
Total PurchasesUkupno nabavka
Total SalesUkupno prodaja
Tracking CodeŠifra praćenja
Tracking CodesŠifre praćenja
Tracking Exception ReportIzvješaj o odstupanju
TransactionTransakcija
TransactionsTransakcija
There are {0} transactions dated after {1} therefore they are not accounted for in this view.Trenutno su evidentirane {0} transakcije koje imaju datum izdavanja poslije {1} i one nisu uračunate u ovaj pregled.
Trial BalanceProbni bilans
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.Pokušajte online verziju za pristup s više korisnika i druge prednosti
TypeVrsta
UnbalancedNeuravnoteženo
UncategorizedNekategorisano
Uncategorized transactionsNekategorisana transakcija
UndoVrati
UninvoicedNefakturisano
Unit NameNaziv jedinice
Unit priceJedinična cijena
UnnamedNeimenovan
Unpaid invoicesNeplaćeni računi
UntilDo datuma:
UpdateAžuriraj
Update data in your spreadsheet programAžurirajte podatke u tabeli
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.Izgleda da pokušavate otvoriti datoteku koja je već otvorena u novijoj verziji Menadžera. Nadogradite program na najnoviju verziju Menadžera, zatim ponovo pokušajte da otvorite ovu datoteku.
UserKorisnik
UsernameKorisničko ime
User PermissionsDozvole korisnika
UsersKorisnici
Value on handVrednost količina
ViewPregledaj
Wages & salariesPlate i zarade
Week(s)Sedmica(e)
Withholding taxPorez po odbitku
Withholding tax receivablePotraživanje za zadržani porez
Write-offOtpis
Write-onDoknjižiti
Written-offOtpisano
{0} Cr{0} potražuje
{0} days{0} dana
{0} Dr{0} duguje
{0}h{0}h
{0}m{0}m

Get Involved
Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

© 2021 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally