English to Icelandic Translation
EnglishIcelandic
1-30 days overdueGjaldfallið fyrir 1-30 dögum
1 day1 dagur
31-60 days overdueGjaldfallið fyrir 31-60 dögum
61-90 days overdueGjaldfallið fyrir 61-90 dögum
90+ days overdueGjaldfallið fyrir 90+ dögum
... and description contains... og lýsingin inniheldur
... then allocate to... þá úthlutaðu til
{0} days overdueGjaldfallið fyrir {0} dögum
Access typeAðgangsgerð
AccountLykill
Show account codesSýna reiknings kóða
Accounting feesUmsýslukostnaður
Accounting methodReikningshaldsaðferð
Accounts payableViðskiptaskuldir
Accounts receivableViðskiptakröfur
Accrual basisReikningsskil á rekstrargrunni
Accumulated amortizationUppsafnaðar afskriftir
Accumulated depreciationUppsafnaðar afskriftir
Acquisition costInnkaupa kostnaður
ActionAðgerð
ActiveVirkur
ActualRaunstaða
Actual balanceRaunstaða
AddBæta við
Add BusinessStofna fyrirtæki
Add comparative columnBæta við samanburðar dálki
AdditionsViðbætur
Add lineSetja inn línu
Add non-inventory cost into productionAnnað en birgðum bætt við framleiðslukostnað
AddressHeimilisfang
Adjusted BalanceLeiðrétt staða
Adjusted closing balance as per bank statementLeiðrétt lokauppgjör samkvæmt bankayfirliti
AdjustmentsLeiðréttingar
Adjustments to reconcile net profit (loss) to net cash from operating activitiesRekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi
AdministratorKerfisstjóri
Advertising and promotionAuglýsingar og markaðsmál
Aged PayablesViðskiptaskuldir aldursgreining
Aged ReceivablesViðskiptakröfur aldursgreining
AliasSamheiti
Error. Please complete all fields.Villa: Vinsamlega fylltu út í öll svæði.
AllocationÚthlutun
AmortizationAfskrift
Amortization Calculation WorksheetVinnublað fyrir útreikning á afskriftum
Amortization daysAfskriftadagar
Amortization EntriesAfskriftafærslur
Amortization EntryAfskriftarfærsla
Amortization rateHlutfall afskrifta
AmountUpphæð
Amount paidGreidd upphæð
Amount receivedMóttekin upphæð
Amounts are tax inclusiveVerð er með VSK
Amount to payUpphæð til greiðslu
Application DataGrunngögn
ArchivedSett í geymslu
Are you sure?Ertu viss?
As at {0}Frá {0}
AscendingHækkandi
AssetsEignir
At costÁ kostnaðarverði
AttachmentViðhengi
AttachmentsViðhengi
Audit TrailNotendasaga
Authorized bySamþykkt af
AutomaticSjálfvirkt
Available creditÓnotuð lánsgeta
Average costMeðalkostnaður
BackTil baka
BackupÖryggisafrit
Remember to always backup your business before executing any batch operationsÞað er góð regla að taka öryggisafrit af fyrirtæki áður en unnið er með hóp færslna
BalanceStaða
Balance dueStaða ógreitt
Balance due if paid by {0}Staða ógreitt ef greitt fyrir {0}
Balance at beginning of periodStaða í byrjun tímabils
Balance at end of periodStaða í lok tímabils
BalancedÍ jafnvægi
Balance SheetEfnahagsreikningur
Balance Sheet AccountEfnahagsreikningur
Balance Sheet Built-in AccountInnbyggður efnahagsreikningur
Balance Sheet GroupEfnahagsreikningur hópur
Bank accountBankareikningur
Bank chargesÞjónustugjöld
Bank accountBankareikningur
Bank AccountsBankareikningar
Bank Account SummarySamantekt bankareiknings
Bank ReconciliationBankaafstemming
Bank ReconciliationsBanka afstemming
Bank Reconciliation StatementEndurskoðað bankayfirlit, yfirlýsíng
Bank ruleBókunarregla banka
Bank RulesBókunarreglur banka
Base CurrencyGjaldmiðill
Based on entered production orders, at least one inventory item needs to have production stage elevated.Miðað við skráðar framleiðslupantanir þarf minnst einn lagerhluta svo framleiðslustig sé hækkað.
Batch PDFSafn PDF
Batch CreateBúa til færsluhóp
Batch DeleteEyða færsluhópi
You are in batch delete mode. Remember to always backup your data before executing batch delete.Þú ert í aðstöðu til að eyða hópi færslna. Mundu að taka alltaf öryggisafrit áður en hópi færslna er eytt.
Batch OperationHópaðgerð
Batch UpdateUppfæra færsluhóp
Billable expensesRukkaður kostnaður
Billable expenses - costGreiðsluhæf gjöld - Kostnaður
Billable expenses - invoicedGreiðsluhæf gjöld - Reikningsfærð
Billable timeRukkaðar vinnustundir
Billable time - invoicedRukkaðar vinnustundir, reikningsfært
Billable expenseRukkaður kostnaður
Billable ExpensesRukkaður kostnaður
Billable TimeRukkaðar vinnustundir
Billable time - movementRukkaðar vinnustundir, hreyfingar
Billable time adjustmentRukkaðar vinnustundir, leiðrétting
Billable Time SummarySamantekt gjaldfæranlegra tíma
Billing addressHeimilisfang reiknings
Bill of materialsFramleiðsluseðill
Book valueBókfært verð
BudgetFjárhagsáætlun
Built-in themeInnbyggt þema
Bulk UpdateMagnuppfærsla
BusinessViðskipti
Business NameNafn fyrirtækis
Business DetailsUm fyrirtækið
BusinessesFyrirtæki
Business IdentifierKennitala
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.Kennitala á sölureikning
Business LogoVörumerki fyrirtækis
ByMeð
CancelHætta við
Capital AccountHlutafé
Capital AccountsHlutafjárreikningar
Capital Accounts SummaryYfirlit hlutafjárreikninga
Capital subaccountsHlutafé, undirreikningar
Cash accountSjóðsreikningur
Cash AccountsSjóðslyklar
Cash Account SummaryYfirlit sjóðs
Cash & cash equivalentsHandbært fé og ígildi þess
Cash at bankFjármunir á bankareikningi
Cash at the beginning of the periodHandbært fé í byrjun tímabils
Cash at the end of the periodHandbært fé í lok tímabils
Cash basisGreiðslugrunnur
Cash flows from (used in) financing activitiesFjármögnunarhreyfingar
Cash flows from (used in) investing activitiesFjárfestingarhreyfingar
Cash flows from (used in) operating activitiesHandbært fé (til) frá rekstri, fjárfestingu og fjármögnun
Cash Flow StatementSjóðstreymisyfirlit
Cash on handHandbært fé
Change FolderBreyta möppu
Changes in working capitalBreytingar á eignum og skuldum
Charge monthlyHlaða mánaðarlega
Chart of AccountsLyklarammi
ClearedStaðfest
Cleared balanceHrein jöfnun
CloneKlóna
Closing balanceLokastaða
Closing balance after importLokastaða eftir gagnainnflutning
Closing balance as per balance sheetNiðurstaða sbr. efnahagsreikningur
Closing balance as per bank statementNiðurstaða sbr. bankayfirlit
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement?Hver var lokastaða {0} þann {1} samkvæmt bankayfirliti?
Closing balance before importLokastaða fyrir innflutning á gögnum
Closing balancesLokastöður
CodeKóði
ColumnDálkur
Column nameDálkheiti
ColumnsDálkar
CompletedLokið
Computer equipmentTölvubúnaður
Consideration receivedTillit tekið til
ContactTengiliður
containsInniheldur
ContentInnihald
ContributionFramlag
Control accountSafnlykill
Control account - acquisition costStjórnarreikningur - yfirtökukostnaður
Control account - accumulated depreciationStjórnarreikningur - uppsafnaðar afskriftir
Control account - acquisition costStjórnarreikningur - yfirtökukostnaður
Control account - accumulated amortizationStjórnarreikningur - uppsafnaðar afskriftir
Control AccountsSafnreikningar
ConvertBreyta
Convert into bank accountBreyta yfir í bankareikning
Convert into cash accountBreyta yfir í sjóðslykil
CopiedAfritað
Copy to clipboardAfrita á minnisborð
Copy data from a spreadsheet and paste it into the text field belowAfrita gögn úr töflureikni og líma í textaboxið fyrir neðan
Copy toAfrita á
Cost adjustment to recover from negative inventoryAðlögun kostnaðar vegna neikvæðra birgða
Cost of salesKostnaðarverð seldra vara
CountryLand
CreateStofna
Create & add anotherStofna og bæta við
Create New BusinessStofna nýtt fyrirtæki
CreditKredit
Credit limitLánshæfisþak
Credit NoteKreditreikningur
Credit NotesKreditreikningar
CurrencyGjaldmiðill
Currency amountgjaldeyrisupphæð
Foreign exchange gains (losses)Gengishagnaður (-tap)
CurrentNúverandi
Current BalanceNúverandi gjaldeyrisstaða
CustomSérsniðinn
Custom accessSérsniðinn aðgangur
Custom amortization expense accountSérsniðin afskrifta reikningskostnaður
Custom credit note titleSérsniðið heiti kreditreiknings
Custom depreciation expense accountSérsniðinn afskrifta kostnaðarreikningur
CustomerViðskiptamaður
CustomersViðskiptamenn
Customer StatementViðskiptayfirlit viðskiptamanns
Customer StatementsViðskiptayfirlit viðskiptamanna
Customer Statements (Transactions)Viðskiptayfirlit viðskiptamanna
Customer Statements (Unpaid Invoices)Viðskiptayfirlit viðskiptamanna (ógreiddir reikningar)
Customer SummaryViðskiptamenn samantekt
Custom expense accountSérsniðinn kostnaðarlykill
Custom FieldSérreitur
Custom FieldsSérreitir
Custom income accountSérsniðinn tekjulykill
CustomizeSérsníða
Custom %Sérsniðin %
Custom ReportSérsniðin skýrsla
Custom ReportsSérsniðnar skýrslur
Custom sales invoice titleSérsniðið heiti sölureiknings
Custom templateSérsniðinn sniðmáti
Custom themeSérsniðið þema
Custom titleSérsniðinn titill
DateDags
Date & Number FormatSnið dagsetninga og talna
Date formatSnið dagsetningar
daysdagar
days after issue datedögum eftir útgáfudag
DebitDebet
Debit NoteDebetreikningur
Debit NotesDebetreikningar
Decimal placesAukastafur
DeductionFrádr.
Deduct withholding taxFrádr. staðgreiðsluskattur
DeleteEyða
Delivery addressHeimilisfang viðtakanda
Delivery dateAfhending dags.
Delivery InstructionsAfhendingarskilmálar
Delivery NoteAfhendingarseðill
Delivery NotesAfhendingarseðlar
DepositInnborgun
DepreciationAfskriftir
Depreciation Calculation WorksheetVinnublað fyrir útreikning á afskriftum
Depreciation daysAfskriftar dagar
Depreciation EntriesEndurteknar fjárhagsfærslur
Depreciation EntryAfskriftar gjald
Depreciation rateHlufall afskrifta
DescendingLækkandi
DescriptionLýsing
Direct methodBein aðferð
DiscountAfsláttur
DiscrepancyMisræmi
Show custom field as a columnSýna sérreit sem dálk
Show custom field on printed documentsSýna sérreit á útprentuðum skjölum
Date of disposalDags selt
DisposalsNiðurfærslur
DisposedFargað
Disposed fixed assetNiðurfærður fastafjármunur
Disposed intangible assetNiðurfærð óefnisleg eign
does not containinniheldur ekki
DonationsStyrkir
Do not recodeEkki endurstilla
DownloadNiðurhal
DrawingsÚttektir eiganda
Drop-down listFellilisti
Due in {0} daysTil greiðslu eftir {0} daga
Due todayTil greiðslu í dag
Due tomorrowTil greiðslu á morgun
Due dateGjalddagi
Early payment discountStaðgreiðsluafsláttur
Early payment discountsStaðgreiðsluafslættir
EarningsLaunatekjur
EditBreyta
Edit Bank RuleBreyta bankareglu
ElectricityRafmagn
EmailTölvupóstur
Email addressTölvupóstfang
EmailsTölvupóstur
Email sending formatSnið tölvupósts
Email SettingsTölvupóststillingar
Email templateSniðmát tölvupósts
Email TemplatesSniðmát tölvupósts
EmployeeStarfsmaður
Employee clearing accountUppgjörslykill launa
EmployeesStarfsmenn
Employee SummarySamantekt starfsmanna
Employer contributionFramlag launagreiðanda
EmptyTómt
EntertainmentSkemmtun
EquityEigið fé
ErrorVilla
EveryHvern
Exact amountNákvæm upphæð
Exchange rateGengi
Exchange RatesGengi
Exclude inventory items with no movementUndanskilja birgðir sem hafa ekki hreyfst
Exclude zero balancesUndanskilja núllstöður
Expense claimsÚtgjaldakröfur
Expense accountKostnaðarreikningur
Expense ClaimÚtgjaldakrafa
Expense Claim PayersGreiðendur útgjaldakrafna
Expense ClaimsÚtgjaldakröfur
PayerGreiðandi
Expense Claims SummarySamantekt útgjaldakrafna
Expense groupGjaldahópur
ExpensesÚtgjöld
ExportFlytja út
FaxFax
FeaturesEiginleikar
Fill in data in your spreadsheet programFærðu inn gögn inni í töflureikni
FilterSía
Filter by custom fieldSía eftir sérreit
Financial StatementsÁrsreikningur
Financing activitiesFjármögnunarstarfsemi
Find & mergeFinna og sameina
Find & recodeFinna og endurstilla
Finished itemFullkláruð vara
First day of weekFyrsti dagur viku
Fixed assetFastafjármunur
Fixed assets, at costVaranlegir rekstrarfjármunir, á kostnaðarverði
Fixed assets - depreciationFastafjármunir - Afskriftir
Fixed AssetFastafjármunur
Fixed Asset DepreciationFastafjármunir, afskrift
Fixed Asset DisposalFastafjármunir, niðurfært
Fixed AssetsFastafjármunir
Fixed assets, accumulated depreciationFastafjármunir, uppsöfnuð afskrift
Fixed assets - loss on disposalFastafjármunir, tap af niðurfærslu
Fixed Asset SummaryYfirlit fastafjármuna
Flat rateFast gjald
FolderMappa
FoldersUpplýsingar
FooterNeðanmáls
For the period from {0} to {1}Fyrir tímabilið {0} til {1}
Foreign BalanceGjaldeyrisjafnvægi
Foreign CurrenciesErlendir gjaldmiðlar
Foreign CurrencyErlendur gjaldmiðill
Foreign exchange gainGengishagnaður
Foreign exchange lossGengistap
Foreign Exchange RevaluationEndurmat gjaldeyris
Form DefaultsStöðluð form
For tax purposes, this isÍ skattalegum tilgangi, er þetta
ForumVettvangur
Free Accounting SoftwareFrír viðskiptahugbúnaður
Free DownloadFrítt niðurhal
Freight-inFlutningskostnaður
FromFrá
FromFrá
Full accessFullur aðgangur
Funds contributedFjárframlag
Gain / LossHagnaður / Tap
General LedgerFjárhagur
General Ledger AccountAlmennur reikningur
General Ledger SummaryFjárhagsyfirlit
General Ledger TransactionsFjárhagsfærslur
Goods ReceiptAfhendingarseðill
Goods ReceiptsAfhendingarseðlar
Gross payHeildargreiðsla
GroupHópur
Groups to collapseHópar sem skal eyða.
GuidesHandbók
Group by…Flokka eftir
Order by…Panta fyrir
Where…Hvar
{0} rows hidden because they do not contain {1}{0} línur faldar þar sem þær innihalda ekki {1}
Hide due dateFela gjalddaga
Hide total amountFela heildarfjárhæð
HistorySaga
HostnameNafn Hýsingaraðila
Hourly rateTímagjald
HoursKlukkustundir
If bank account is:ef bankareikningur er:
If paid withinEf greitt innan
ImageMynd
ImportFlytja inn gögn
Import business from a fileFlytja inn viðskipti af skrá
Import business from a URLFlytja inn viðskipti frá vefslóð
Import bank statementFlytja inn bankayfirlit
Import BusinessFlytja inn fyrirtæki
The file you are trying to import is invalidSkjalið sem reynt er að flytja inn er ótækt
InactiveÓvirkur
In-built Tax CodeVSK innifalinn
Includes {0}Þar af {0}
IncomeTekjur
Income groupTekjuhópur
Indirect methodÓbein aðferð
InflowsInnstreymi
Insufficient QtyÓfullnægjandi magn
Intangible assetÓefnislegar eignir
Intangible assets, at costÓefnislegar eignir, á kostnaðarverði
Intangible AssetÓefnisleg eign
Intangible Asset AmortizationÓefnisleg eign, afskrift
Intangible AssetsÓefnislegar eignir
Intangible assets, accumulated amortizationÓefnislegar eignir, upps. afskrift
Intangible assets - amortizationÓefnislegar eignir, afskrift
Intangible assets - loss on disposalÓefnislegar eignir, tap af niðurfærslu
Intangible Asset SummarySamantekt óefnislega eigna
Inter Account TransferFærsla milli bankareikninga
Inter Account TransfersFærslur milli bankareikninga
Interest receivedMótteknir vextir
IntervalTími á milli
Invalid username or password. Please try again.Rangt notendanafn eða lykilorð. Vinsamlegast reynið aftur
Inventory on handBirgðastaða
Inventory - costBirgðir, kostnaðarverð
Inventory ItemBirgðavara
Inventory ItemsBirgðir
Inventory kitBirgðasett
Inventory KitsBirgðasett
Inventory locationBirgðastaðsetning
Inventory locationsBirgðastaðsetningar
Inventory MovementBirgðatilfærsla
Inventory Price ListVerðskrá birgða
Inventory Profit MarginBirgðir framlegð
Inventory Quantity by LocationStaðsetning birgða
Inventory Quantity SummaryMagn birgða samantekt
Inventory - salesBirgðasala
Inventory TransferBirgðafærsla
Inventory TransfersBirgðatilfærslur
Inventory Value SummaryVerðmæti birgða samantekt
Inventory Write-offAfskriftafærsla
Inventory Write-offsBirgðarýrnun
Investing activitiesVirkni fjárfestinga
InvoiceReikningur
InvoicedReikningsfært
Invoice dateDags. reiknings
Invoice numberReikn. nr.
InvoicesSölureikningar
Invoice totalReikn. samtals
iser
is betweener miðsvegar
is checkeder valið
is emptyer tómt
is less thaner minna en
is more thaner meira en
is noter ekki
is not checkeder ekki valið
is not emptyer ekki tómt
is not zeroekki núll
Issue dateÚtgáfudagur
is zeroer núll
ItemVara
Item codeVörunúmer
Item nameVöruheiti
Journal EntriesFjárhagsfærslur
Journal EntryFjárhagsfærsla
LabelMerking
LanguageTungumál
LargeStórt
Last reconciliationSíðasta afstemming
Late Payment FeesEindagagreiðslur
Late Payment FeeEindagagreiðsla
Late payment feesEindagagreiðslur
LayoutSkipulag
Learn MoreLærðu meira
Legal feesLögfræðikostnaður
LessFrádr.
LiabilitiesSkuldir
Liability accountSkuldareikningur
LicenseLeyfi
Limited accessTakmarkaður aðgangur
LineLína
Line descriptionLínulýsing
LocationStaðsetning
Lock DateLæsingardagur
If lock date is specified, all transactions dated on lock date or before will be read-only.Ef dagsetning læsingar er tilgreind eru færslur einungis læsilegar til og með þeirrar dagsetningar.
Lock date is in place as at {0}. You can only update or delete transactions dated after this date.Dagsetning læsingar er {0}. Þú getur aðeins uppfært eða eytt færslum sem eru dagsettar eftir þennan dag.
LoginInnskráning
LogoMerki
LogoutSkrá út
MarginSpássía
MaxMest
MediumMillistærð
MergeSameina
Message bodyTexti
MethodAðferð
MinutesMínútur
MobileFarsími
MondayMánudag
Month(s)Hvers
Motor vehicle expensesBifreiðakostnaður
Multiple ratesFjöldi gjalda
Multi-user access is not available in desktop edition.Fjölnotenda aðgangur er ekki til staðar í skjáborðs útgáfu.
NameNafn
NarrationSkýring
NetNet
Net assetsEignir nettó
Net lossTap
Net movementNettó hreyfingar
Net profitHagnaður
Net profit (loss)Hagnaður (tap) tímabils
Net increase (decrease) in cash heldHækkun (lækkun) á handbæru fé
Net payÚtborguð laun
Net PurchasesInnkaup nettó
Net SalesSala nettó
NeverAldrei
New AccountNýr lykill
New Foreign CurrencyNýr erlendur gjaldmiðill
New Amortization EntryNý afskriftarfærsla
New AttachmentNýtt viðhengi
New Bank AccountNýr bankareikningur
New Bank ReconciliationNý bankaafstemming
New Bank RuleNý bókunarregla banka
New Billable TimeNý rukkuð vinnustund
New Capital AccountNýr hlutafjárreikningur
New Cash AccountNýr sjóðsreikningur
New Control AccountNýtt Stjórnun reikninga
New Credit NoteNýr kreditreikningur
New CustomerNýr viðskiptamaður
New Custom FieldNýr sérreitur
New Debit NoteNýr debetreikningur
New Delivery NoteNýr afhendingarseðill
New Depreciation EntryNý afskriftafærsla
New EmployeeNýr starfsmaður
New Exchange RateNýtt gengi
New Expense ClaimNý útgjaldakrafa
New Expense Claim PayerNý útgjöld Kröfugreiðsla
New Fixed AssetNýr fastafjármunur
New FolderNý mappa
New Goods ReceiptNýr móttökuseðill
New GroupNýr hópur
New Intangible AssetNý óefnisleg eign
New Inter Account TransferNý millifærsla á eigin reikning
New Inventory ItemSkrá nýja vöru
New Inventory KitSkrá nýja samstæðu
New Inventory LocationNý staðsetning skráa
New Inventory TransferNý Lagerfærslu skráning
New Journal EntryNý fjárhagsfærsla
New Late Payment FeeNý eindaga greiðsla
New Non-inventory ItemNý umboðsvara
New PaymentNý greiðsla
New PayslipNýr launaseðill
New Payslip ItemNý vörufærsla á launaseðil
New Production OrderNýtt framleiðslu númer
New Purchase InvoiceNýr innkaupareikningur
New Purchase OrderNý innkaupapöntun
New Purchase QuoteNýtt kauptilboð
New ReceiptNý kvittun
New Recurring Journal EntryNýjar endurgerðar dágbóka færslur
New Recurring PayslipNýr launaseðill
New Recurring Purchase InvoiceNýr endurtekinn innkaupareikningur
New Recurring Sales InvoiceNýr endurtekinn sölureikningur
New ReportNý skýrsla
New Report TransformationNý skýrsluumbreyting
New Sales InvoiceNýr sölureikningur
New Sales OrderNý pöntun
New Sales QuoteNýtt sölutilboð
New Special AccountNýr sérlykill
New SubaccountNýr undirreikningur
New SupplierNýr birgi
New Tax CodeNý VSK prósenta
New tax liabilityNý VSK-skuld
New ThemeNýtt þema
New TotalNý samtala
New Tracking CodeNýr víddarkóði
New UserNýr notandi
New User PermissionsHeimildir nýs notanda
New Write-offNý niðurfærsla
NextNæsta
Next issue dateNæsti útgáfudagur
No due dateEnginn gjalddagi
No accessEnginn aðgangur
No matches foundEkkert fannst
NoneEkkert
Non-inventory ItemÞjónusta/vara utan birgðakerfis
Non-inventory ItemsÞjónusta/vörur utan birgðakerfis
No pending deposits as at {0}Engar innborganir á bið {0}
No pending withdrawals as at {0}Engar útborganir á bið {0}
No taxÁn VSK
NotesSkýringar
Not reconciledÓafstemmt
NumberNúmer
Number formatTalnasnið
Number of transactions already importedFjöldi þýðinga sem fyrir eru
Number of transactions in the fileFjöldi færslna í skrá
Number of transactions to importFjöldi færslna að flytja inn
OffAf
OnÁ
One option per lineEinn valkostur fyrir hverja línu
Only administrators can rename business name.Aðeins kerfisstjóri má endurnefna fyrirtæki.
Copy to clipboard, then paste data to your spreadsheet programAfritaðu á klemmuspjald og límdu svo í töflureikni.
Copy to clipboard, then paste columns to your spreadsheet programAfritaðu á klemmuspjald og límdu dálka í töflureikni
Opening balanceOpnunarstaða
Operating activitiesRekstrarhreyfingar
OptionalValkvætt
Options for drop-down listValkostir fyrir fellilista
Order numberPöntun nr.
OtherAnnað
Other movementsAðrar hreyfingar
OutflowsÚtstreymi
Out of balanceÚr jafnvægi
OverdueGjaldfallið
Overdue yesterdayGjaldfallið í gær
OverpaidOfgreitt
Page {0} of {1}Síða {0} af {1}
Paper sizePappírsstærð
Paid in fullGreitt að fullu
Paid fromGreitt af
Paid in advanceGreitt fyrirfram
Paragraph textTexti málsgreinar
Partial paymentHlutagreiðsla
PasswordLykilorð
PayeeViðtakandi greiðslu
PaymentGreiðsla
PaymentsGreiðslur
Payroll liabilitiesLaunaskrárskuldir
PayslipLaunaseðill
Payslip Contribution ItemLaunaseðill, framlag
Payslip Contribution ItemsLaunaseðill, framlag
Payslip Deduction ItemLaunaseðill, frádráttarliður
Payslip Deduction ItemsLaunaseðill, frádráttarliðir
Payslip Earnings ItemLaunaseðill, tekjuliður
Payslip Earnings ItemsLaunaseðill, tekjuliðir
Payslip ItemsLaunaseðilsliðir
PayslipsLaunaseðlar
Payslip SummarySamantekt launaseðla
Payslip Totals per Item and EmployeeSumma launa sundurliðað niður á launaliði og starfsmenn
PendingÍ bið
Pending depositInnborgun í bið
Pending depositsInnborganir í bið
Pending withdrawalBíður afturköllunar
Pending withdrawalsÚtborganir í bið
PercentagePrósenta
Permitted actionsLeyfðar aðgerðir
PlainVenjulegur
Plain textEinfaldur texti
PopularVinsælt
PortPort
PositionStaðsetning á skjá
PreferencesStillingar
PrintPrenta
Printing and stationeryPrentun og ritföng
Production in progressÍ vinnslu
Production OrderFramleiðslupöntun
Production OrdersFramleiðslupantanir
Production stageFramleiðslustig
ProfitHagnaður
Profit and Loss StatementRekstrarreikningur
Profit and Loss Statement AccountRekstrarreikningur
Profit and Loss Statement (Actual vs Budget)Rekstrarreikningur (rauntölur samanborið við áætlun)
Profit and Loss Statement Built-in AccountHagnaður og tap Innbyggður reikningur
Profit and Loss Statement GroupRekstrarreikningur hópur
Profit (loss)Hagnaður (tap)
Profit (loss) for the periodHagnaður (tap) tímabils
Purchase InvoiceInnkaupareikningur
Purchase Invoice CreditInnkaupareikningur Inneign
Purchase InvoicesInnkaupareikningar
Purchase OrderInnkaupapöntun
Purchase OrdersInnkaupapantanir
purchase or purchase adjustmentinnkaup- eða innkaupa leiðrétting
Purchase priceKaupverð
Purchase QuoteKauptilboð
Purchase QuotesKauptilboð
PurchasesInnkaup
QtyMagn
Qty on handMagn til staðar
Qty ownedMagn til ráðstöfunar
Qty to deliverMagn að senda
Qty to invoiceMagn reikningsfæra
Qty to receiveMagn til móttöku
QuoteTilboð
Quote numberTilboð nr.
RateSkráð verð
ReceiptKvittun
Payment or ReceiptGreiðsla eða kvittun
ReceiptsKvittanir
Receipts & PaymentsGreiðslur og kvittanir
Receipts & Payments SummarySamantekt greiðslna og kvittana
Received inGreitt inn á
ReconciledAfstemmt
Recurring Journal EntriesEndurteknar fjárhagsfærslur
Recurring Journal EntryEndurtekin fjárhagsfærsla
Recurring PayslipEndurtekinn launaseðill
Recurring PayslipsEndurteknir launaseðlar
Recurring Purchase InvoiceEndurtekinn innkaupareikningur
Recurring Purchase InvoicesEndurteknir innkaupareikningar
Recurring Sales InvoiceEndurtekinn sölureikningur
Recurring Sales InvoicesEndurteknir sölureikningar
ReferenceTilvísun
RefundEndurgreiðsla
RemainingEftir
Remove BusinessFjarlægja fyrirtæki
RenameEndurnefna
Rename columnsEndurnefna dálka
Rename reportEndurnefna skýrslu
RentLeiga
Repairs and maintenanceViðhald og viðgerðir
ReportsSkýrslur
Report TransformationSkýrsluumbreyting
Report TransformationsSkýrsluumbreytingar
Request for quotationBeiðni um tilboð
RequiredNauðsynlegt
Reset FolderEndurstilla möppu
Restricted userTakmarkaður notandi
Retained earningsÓráðstafað eigið fé
Reverse chargedInnflutt VSK skyld þjónusta
Reverse signsVíxla formerkjum
RoleHlutverk
Round decimalsAfrúnun
Round downNámunda niður
RoundingNámundun
Rounding expenseNámundun kostnaðar
Round off the totalRúnuð samtala
Round to nearestNærtækasta námundun
sale or sale adjustmentsölu- eða söluaðlögun
Sales priceSöluverð
SalesSala
Sales InvoiceReikningur
Sales Invoice CreditSölureikningur Inneign
Sales InvoicesSölureikningar
Sales Invoice Totals by CustomerSamtala sölu eftir viðskiptamönnum
Sales Invoice Totals by Custom FieldSamtala sölu eftir sérreit
Sales Invoice Totals by ItemSamtala sölu eftir gerð
Sales OrderSölupöntun
Sales OrdersSölupantanir
Sales QuoteSölutilboð
Sales QuotesSölutilboð
SaturdayLaugardag
SchemaSkýring
ScreenshotsSkjáskot
SearchLeita
Searching ...Leitar ...
SelectVelja
Select file from your computerVeldu skjal á tölvu
SendSenda
Send a copy of every email to this addressSenda afrit af öllum póstföngum á þetta heimilisfang
Set DateSkrá dagsetningu
Set PeriodFæra inn tímabil
SettingsStillingar
Share of profitHlutdeild í hagnaði
Show balances for specified periodSýna jöfnu fyrir tiltekið tímabil
Show InvoicesSýna reikninga
Show passwordSýna lykilorð
Show totals for the periodSýna samtölu fyrir tímabilið
sign reversedformerki víxlað
Single line textEinnar línu texti
Single rateEinfalt gjald
SizeStærð
SmallSmátt
SMTP credentialsSMTP persónuskilríki
SMTP serverSMTP netþjónn
Sort ByRaða eftir
Special AccountSérlykill
Special AccountsSérreikningar
Start DateUpphafsdagsetning
Starting balanceUpphafsstaða
Starting balance equityUpphafsstaða eigin fjár
Starting BalancesUpphafsstaða
StatementYfirlit
Statement balanceStaða banka
Statement of Changes in EquityEiginfjáryfirlit
StatusStaða
Sub AccountUndirlykill
Subgroup ofUndirhópur af
SubjectEfni
Sub-totalMillisumma
SummarySamantekt
This summary is set to show balance sheet as at {1} and profit and loss statement for the period from {0} to {1}.Þessi samantekt sýnir fjárhagsstöðu þessa aðila {1} og afkomu á tímabilinu frá {0} til {1}.
SundaySunnudag
SupplierBirgi
SuppliersBirgjar
Supplier StatementsInnkaupareikningar
Supplier Statements (Transactions)Innkaupareikningar
Supplier Statements (Unpaid Invoices)Innkaupareikningar (ógreitt)
Supplier SummaryYfirlit birgja
SupportStuðningur
SuspenseBiðreikningur
SymbolTákn
TabsFlipar
TaxVSK
Tax liabilitySkattskylda
Taxable PurchaseSkattskyld innkaup
Taxable Purchases per SupplierInnkaup með VSK eftir birgjum
Taxable SaleSkattskyld sala
Taxable Sales per CustomerSala með VSK eftir viðskiptamönnum
Tax AmountVSK upphæð
Tax AuditVSK útreikningur úr lyklum
Tax CodeVSK prósenta
Tax CodesVSK-prósentur
Tax on PurchasesVSK á innkaupum
Tax on SalesVSK á sölu
Tax payableVSK til greiðslu
Tax rateVSK hlutfall
Tax ReconciliationVSK afstemming
Tax SummaryVSK greining sölu og innkaupa
Tax TransactionsVSK færslur
TelephoneSímakostnaður
TerminationUppsögn
Test email settingsPrófa tölvupóstsstillingar
Test message has been successfully sent.Prófa hvort skilaboð hafi verið send.
Test MessagePrufuskilaboð
The form cannot be deleted because it is referenced in the following transactionsEkki er hægt að eyða þessu þar sem vísað er í eftirfarandi viðskipti
ThemeÞema
ThemesÞema
There is at least one invoice with pending early payment discountÞað er allavega einn reikningur með yfirstandandi staðgreiðsluafslátt
There is at least one invoice with pending late payment feeÞað er allavega einn reikningur með yfirstandandi eindagakostnaði
There is one or more recurring invoices pending to be issuedÞað er allavega einn endurtekinn reikingur í bið v. bókunar
There is one or more recurring journal entries pending to be createdÞað er allavega ein endurtekin fjárhagsfærsla í bið v. bókunar
There is at least one recurring payslip pending to be issuedÞað er allavega einn endurtekinn launaseðill í bið v. bókunar
There are duplicates in this view.Það eru tvíteknar færslur í þessu yfirliti.
This item can be purchasedÞessi hlutur fæst keyptur
This item can be soldÞennan hlut má selja
Time formatTímasnið
Time spentVinnustundir
TimestampTímamörk
TitleTitill
ToTil
ToTil
TodayÍ dag
TotalSamtals
Total assetsEignir samtals
Total costKostnaður alls
Total creditsAlls kredit
Total debitsAlls debit
Total equityEigið fé samtals
Total liabilities & equitySkuldir og eigið fé samtals
Total {0}Alls {0}
Total contributionsHeildarframlög
Total deductionsFrádr. alls
Total PurchasesInnkaup samtals
Pass-through (100%)Fer í gegn (100%)
Total SalesSala alls
Tracking CodeVíddarkóði
Tracking CodesVídd
Tracking Exception ReportFærslur sem vantar í víddarkóða
TransactionFærsla
TransactionsFærslur
Transaction typeFærslutegund
There are {0} transactions dated after {1} therefore they are not accounted for in this view.Það eru {0} færslur dagsettar eftir {1} og eru því ekki með í þessu yfirliti.
TransferFlytja
Trial BalancePrófjöfnuður
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.Prófaðu skýja útgáfuna okkar sem býður upp á fjölnotendaumhverfi ásamt öðrum kostum.
TypeGerð
UnbalancedÓafstemmt
UncategorizedÓbókað
Uncategorized transactionsÓflokkaðar færslur
UndoFæra til baka
UninvoicedÓreikningsfært
Unit NameEin. nafn
Unit priceEin. verð
UnnamedÓnefnt
Unpaid invoicesÓgreiddir reikningar
UnspecifiedÓtilgreint
Unspecified locationÓtilgreind staðsetning
UntilÞar til
Until further noticeMeð frekari fyrirvara
UpdateUppfæra
Update data in your spreadsheet programUppfæra gðgn í gagnagrunns forriti
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.Reynt er að opna skrá sem hefur þegar verið opnuð í nýrri útgáfu af hugbúnaðinum. Uppfærðu yfir í nýjustu útgáfu og reyndu aftur.
UserNotandi
UsernameNotendanafn
User PermissionsAðgangsheimildir notanda
UsersNotendur
Value on handVerðmæti til staðar
ViewSkoða
Wages & salariesLaun og verktakavinna
WebsiteVefsíða
Week(s)Vika(ur)
WithdrawalAfturköllun
Withholding taxAfdráttarskattur
Withholding tax receiptKvittun v. staðgreiðsluskatta
Withholding tax receivableKrafa v. staðgreiðsluskattar
Write-offNiðurfærsla
Write-onFært upp
Written-offFært út
{0} Cr{0} Cr
{0} days{0} dagar
{0} Dr{0} Dr
{0} transactions{0} færslur
{0}h{0}klst
{0}m{0}mín
Zero (0%)Núll (0%)

Get Involved
Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

© 2021 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally