English to Lithuanian Translation
EnglishLithuanian
1-30 days overdueVėluojama 1-30 dienų
1 day1 diena
31-60 days overdueVėluojama 31-60 dienų
61-90 days overdueVėluojama 61-90 dienų
90+ days overdueVėluojama 90 ir daugiau dienų
{0} days overdueVėluojama {0} dienų
AccountSąskaita
Show account codesRodyti sąskaitų kodus
Accounting feesApskaitos išlaidos
Accounting methodApskaitos metodas
Accounts payableMokėtinos sumos
Accounts receivableGautinos sumos
Accrual basisPinigų apskaičiavimo principu
Accumulated amortizationSukaupta amortizacija
Accumulated depreciationSukaupta amortizacija
ActiveAktyvus
ActualFaktinis
Actual balanceGalutinis balansas
AddPridėti
Add BusinessPridėti įmonę
Add comparative columnPridėti palyginamąjį stulpelį
AdditionsPrieaugis
Add lineNaujas įrašas
Add non-inventory cost into productionPridėti neinventorizacijos kainą prie produkcijos kainos
AddressAdresas
AdjustmentsKoregavimai
AdministratorAdministratorius
Advertising and promotionReklamos ir rėmimo išlaidos
Aged PayablesUždelstos mokėtinos sumos
Aged ReceivablesVėluojantys gautini mokėjimai
Error. Please complete all fields.Klaida. Visi laukai privalomi
AllocationPaskirstymas
AmortizationAmortizacija
AmountSuma
Amount paidApmokėta suma
Amount receivedGauta suma
Amounts are tax inclusiveSumos su mokesčiais
Amount to paySuma apmokėjimui
Application DataProgramos duomenys
ArchivedSuarchyvuota
Are you sure?Ar tikrai?
As at {0}{0} datai
AscendingDidėjant
AssetsTurtas
At costSavikaina, įsigijimo kaina
Audit TrailAudito seka
Authorized byPasirašė:
AutomaticAutomatinis
Available creditTurimas kreditas
Average costVidutinė kaina
BackAtgal
BackupKopija
BalanceBalansas
Balance due if paid by {0}Mokėtinas likutis, jei sumokėta iki {0}
Balance at beginning of periodBalansas periodo pradžiai
Balance at end of periodBalansas periodo pabaigai
BalancedSubalansuota
Balance dueMokėtina suma
Balance SheetBalansas
Bank accountBanko sąskaita
Bank chargesBanko mokesčiai
Bank accountBanko sąskaita
Bank AccountsBanko sąskaitos
Bank Account SummaryBanko paskyros santrauka
Bank ReconciliationBanko sutikrinimas
Bank ReconciliationsBanko suderinimai
Bank Reconciliation StatementBanko išrašo suderinimas
Bank ruleBanko taisyklė
Bank RulesBanko taisyklės
Base CurrencyPagrindinė valiuta
Batch CreateSukurti keletą
Batch DeleteIštrinti keletą
You are in batch delete mode. Remember to always backup your data before executing batch delete.Esate masinio ištrynimo režime. Prisiminkite prieš ištrynimą visada padaryti atsarginę kopiją.
Batch UpdateAtnaujinti keletą
Billable expensesApmokestinamos išlaidos
Billable timeApmokėtinas laikas
Billable time - invoicedApmokestinamo laiko sąskaita faktūra
Billable expenseApmokestinamos išlaidos
Billable ExpensesApmokestinamos išlaidos
Billable TimeApmokamas laikas
Billable time - movementApmokėtino laiko apyvarta
Billable time adjustmentApmokestinamo laiko koregavimas
Billing addressSąskaitos pateikimo adresas
Bill of materialsMedžiagų sąskaita
Book valueBuhalterinė vertė
BudgetBiudžetas
Built-in themeNumatytoji tema
Bulk UpdateMasinis atnaujinimas
Business NameĮmonės pavadinimas
Business DetailsInformacija apie įmonę
BusinessesĮmonė
Business IdentifierĮmonės kodas
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.įmonės, PVM kodas, verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos numeris ir pan.
Business LogoĮmonės logotipas
ByIki
CancelAtšaukti
Capital AccountKapitalo sąskaita
Capital AccountsInvestuotojų sąskaitos
Capital Accounts SummaryIlgalaikio turto suvestinė
Capital subaccountsKapitalo subsąskaita
Cash accountGrynųjų pinigų sąskaita
Cash AccountsGrynieji pinigai
Cash Account SummaryGrynųjų paskyros santrauka
Cash & cash equivalentsPinigų ir pinigų ekvivalentai
Cash at bankPinigai banke
Cash at the beginning of the periodPinigai periodo pradžioje
Cash at the end of the periodPinigai periodo pabaigoje
Cash basisPinigų gavimo principu
Cash on handGryni pinigai
Charge monthlyKas mėnesį
Chart of AccountsSąskaitų sąrašas
ClearedApmokėta
CloneKopijuoti
Closing balanceAtaskaitinio laikotarpio pabaigos balansas
Closing balance after importUždaromasis balansas po importo
Closing balance as per balance sheetGalutinis balansas pagal balanso rodmenis
Closing balance as per bank statementGalutinis balansas pagal banko išrašą
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement?Koks yra {0} galutinis balansas {1} pagal banko išrašą?
Closing balance before importUždaromasis balansas prieš importą
Closing balancesGalutiniai ataskaitinio laikotarpio balansai
CodeKodas
ColumnStulpelis
Column nameStulpelio pavadinimas
ColumnsStulpeliai
Computer equipmentKompiuterinės įrangos išlaidos
ContactSusisiekti
containsturi
ContributionĮmoka
Control accountSuminė sąskaita
ConvertKonvertuoti
Convert into bank accountKonvertuoti į banko sąskaitą
Convert into cash accountKonvertuoti į grynųjų sąskaitą
CopiedNukopijuota
Copy to clipboardKopijuoti
Copy data from a spreadsheet and paste it into the text field belowKopijuoti duomenis iš skaičiuoklės ir įklijuoti apačioje
Copy toKopijuoti į
Cost adjustment to recover from negative inventoryKainų sureguliavimas siekiant susigrąžinti lėšas po neigiamo atsargų kiekio
Cost of salesPardavimų kaina
CreateKurti
Create & add anotherSukurti ir pridėti kitą
Create New BusinessNauja įmonė
CreditKreditas
Credit limitKredito limitas
Credit NoteKreditinė sąskaita
Credit NotesKreditinės sąskaitos
CurrencyValiuta
Foreign exchange gains (losses)Valiutų išlošiai (praradimai)
CurrentDabartinis
CustomPasirinktinis
CustomerKlientas
CustomersKlientai
Customer StatementAtaskaita pagal kliento sąskaitą
Customer StatementsAtaskaita pagal klientus
Custom FieldNaudotojo sukurtas laukas
Custom FieldsNaudotojo sukurti laukai
CustomizePritaikyti
Custom ReportPasirinkti ataskaitą
Custom ReportsPasirinkti ataskaitas
Custom themePasirinktinė tema
Custom titleKitas pavadinimas
DateData
Date formatDatos formatas
daysDienos
days after issue dateDienų po išdavimo datos
DebitDebetas
Debit NoteDebetinis dokumentas
Debit NotesDebetiniai dokumentai
DeductionAtskaitymas
Deduct withholding taxIšskaičiuoti išskaičiuojamąjį mokestį
DeletePanaikinti
Delivery addressPristatymo adresas
Delivery datePristatymo data
Delivery InstructionsPristatymo nurodymai ir instukcijos
Delivery NotePrekių ir paslaugų priėmimo-perdavimo aktas
Delivery NotesPristatymo aktai
DepositĮnešimas
DepreciationAmortizacija
DescendingMažėjant
DescriptionAprašymas
DiscountNuolaida
Show custom field as a columnRodyti pasirinktą laukelį stulpelyje
Show custom field on printed documentsRodyti parinkties lauką spausdintuose dokumentuose
Date of disposalNurašymo data
DisposalsNurašymai
Disposed fixed assetNurašytas ilgalaikis turtas
Disposed intangible assetPerleistas nematerialusis turtas
does not containneturi
DonationsAukos
Do not recodeNeperkoduoti
DownloadAtsisiųsti
DrawingsGIRO sąskaitos
Drop-down listIšskleidžiamasis sąrašas
Due in {0} daysApmokėti per {0} dienų
Due todayApmokėti šiandien
Due tomorrowApmokėti iki rytojaus
Due dateApmokėti iki
Early payment discountAnkstyvo mokėjimo nuolaida
Early payment discountsAnkstyvo mokėjimo nuolaidos
EarningsPelnas
EditRedaguoti
ElectricityElektros energijos išlaidos
EmailEl. paštas
Email addressEl. pašto adresas
EmailsEl. pašto adresai
Email sending formatElektroninio laiško siuntimo formatas
Email SettingsEl. pašto parinktys
Email templateEl. pašto šablonas
Email TemplatesEl. pašto šablonai
EmployeeDarbuotojas
Employee clearing accountDarbuotojo sąskaita
EmployeesDarbuotojai
Employer contributionDarbdavio įmoka
EmptyTuščia
EntertainmentPramogos
EquityKapitalas
ErrorKlaida
EveryKiekviena
Exact amountTiksli suma
Exchange rateKeitimo kursas
Exchange RatesValiutų kursai
Exclude zero balancesIšskirti nulinius likučius
Expense claimsIšlaidų paraiškos
Expense accountIšlaidų sąskaita
Expense ClaimAvanso apyskaita
Expense Claim PayersIšlaidų paraiškų mokėtojai
Expense ClaimsAvanso apyskaitos
PayerMokėtojas
Expense Claims SummaryIšlaidų suvestinė
ExpensesIšlaidos
ExportEksportuoti
FaxFaksas
FeaturesFunkcijos
Fill in data in your spreadsheet programUžpildyti duomenis savo skaičiuoklės programoje
FilterFiltras
Filter by custom fieldFiltruoti pagal įprastą reikšmę
Financial StatementsPelningumo suvestinė
Find & mergeRasti ir sujungti
Find & recodeRasti ir perkoduoti
Finished itemPagamintų atsargų likutis
First day of weekPirma savaitės diena
Fixed assetIlgalaikis turtas
Fixed assets - depreciationIlgalaikio turto nusidėvėjimas
Fixed AssetIlgalaikis turtas
Fixed Asset DepreciationIlgalaikio turto nusidėvėjimas
Fixed Asset DisposalIlgalaikio turto nurašymas
Fixed AssetsIlgalaikis turtas
Fixed assets, accumulated depreciationIlgalaikis turtas, sukauptas nusidėvėjimas
Fixed assets - loss on disposalMaterialaus turto perleidimo nuostolis
Fixed Asset SummaryIlgalaikio turto suvestinė
FolderAplankas
FoldersAplankai
FooterPoraštės
For the period from {0} to {1}Laikotrapiui nuo {0} iki {1}
Foreign exchange gainUžsienio valiutos keitimo pelnas
Foreign exchange lossUžsienio valiutos keitimo nuostolis
Form DefaultsFormų nustatymai
ForumForumas
Free Accounting SoftwareNemokama bulhaterinės apskaitos programa
Free DownloadNemokamas atsisiuntimas
Freight-inTransportavimo išlaidos apmokamos pardavėjo
FromNuo
FromNuo
Full accessPilna prieiga
Funds contributedĮneštos lėšos
General LedgerDidžioji knyga
General Ledger SummaryDidžiosios knygos suvestinė
General Ledger TransactionsDidžiosios Knygos operacijos
Goods ReceiptPrekių įplauka
Goods ReceiptsPrekių įplaukos
Gross payUžmokestis neatskaičius mokesčių
GroupGrupė
GuidesVedliai
Group by…Grupuoti pagal
Order by…Rikiuoti pagal
Where…Kur
{0} rows hidden because they do not contain {1}{0} įrašai paslėpti, kadangi jie neturi {1}
Hide due datePaslėpti apmokėjimo datą
Hide total amountPaslėpti bendrą sumą
Hourly ratevalandinis įkainis
HoursValandos
If paid withinJeigu sumokėta per
ImagePaveikslėlis
ImportImportas
Import bank statementImportuoti banko išrašą
Import BusinessImportuoti įmonę
The file you are trying to import is invalidNetinkama importo byla
InactiveNeaktyvus
In-built Tax CodeNumatytasis mokesčių kodas
Includes {0}Įskaičiuotas {0}
IncomePajamos
InflowsĮplaukos
Intangible assetNematerialus turtas
Intangible AssetNematerialusis turtas
Intangible Asset AmortizationNematerialiojo turto amortizacija
Intangible AssetsNematerialusis ilgalaikis turtas
Intangible assets, accumulated amortizationSukaupto nematerialaus turto amortizacija
Intangible assets - amortizationNematerialaus turto amortizacija
Intangible assets - loss on disposalNematerialaus turto perleidimo nuostolis
Intangible Asset SummaryNematerialaus turto santrauka
Inter Account TransferPervedimas tarp sąskaitų
Inter Account TransfersPervedimai tarp sąskaitų
Interest receivedPalūkanų pajamos
IntervalIntervalas
Invalid username or password. Please try again.Neteisingas Naudotojo vardas arba slaptažodis. Bandykite dar kartą.
Inventory on handAtsargos
Inventory - costAtsargų kaina
Inventory ItemInventoriaus elementas
Inventory ItemsInventorius
Inventory kitInventoriaus rinkinys
Inventory KitsInventoriaus rinkiniai
Inventory locationInventoriaus saugojimo vieta
Inventory locationsAtsargų vietos
Inventory MovementMaterialinių vertybių judėjimas
Inventory Price ListInventoriaus kainoraštis
Inventory Profit MarginMaterialinių vertybių pelningumo koeficientas
Inventory Quantity by LocationInventoriaus kiekis pagal vietą
Inventory Quantity SummaryMaterialinių vertybių kiekio judėjimas
Inventory - salesInventoriaus pardavimas
Inventory TransferAtsargų pervedimas
Inventory TransfersInventoriaus pervedimai
Inventory Value SummaryMaterialinių vertybių vertės judėjimas
Inventory Write-offInventoriaus nurašymas
Inventory Write-offsInventoriaus nurašymai
InvoiceSąskaita-faktūra
InvoicedĮtraukta į sąskaitą faktūrą
Invoice dateSąskaitos data
Invoice numberSąskaitos numeris
InvoicesSąskaitos
Invoice totalSąskaita viso
isyra
is betweenyra tarp
is checkedpažymėta
is emptytuščia
is less thanyra mažiau negu
is more thanyra daugiau negu
is notnėra
is not checkednepažymėta
is not emptyne tuščia
is not zerone nulis
Issue dateIšrašymo data
is zeronulis
ItemPrekė/paslauga
Item codeElemento kodas
Item namePavadinimas
Journal EntriesŽurnalo įrašai
Journal EntryŽurnalo įrašas
LabelAntraštė
LargeDidelis
Last reconciliationPaskutinis suderinimas
Late Payment FeesDelspinigiai
Late Payment FeeDelspinigiai
Late payment feesDelspinigiai
LayoutMaketas
Learn MoreSužinoti daugiau
Legal feesTeisinių paslaugų išlaidos
LessMinus
LiabilitiesĮsipareigojimai
Liability accountĮsipareigojimų sąskaita
Limited accessRibota prieiga
LineLinija
LocationVieta
Lock DateFiksuota data
If lock date is specified, all transactions dated on lock date or before will be read-only.Jeigu nurodyta fiksuota data, visos operacijos iki nurodytos datos bus neredaguojamos.
Lock date is in place as at {0}. You can only update or delete transactions dated after this date.Užrakinimo data yra {0}. Galite keisti ar ištrinti įrašus tik po šios datos.
LoginPrisijungti
LogoutAtsijungti
MarginPelningumo koeficientas
MediumVidutinis
MergeSujungti
Message bodyŽinutės turinys
MinutesMinutės
MobileMobilus
Month(s)Mėnuo (mėnesiai)
Motor vehicle expensesTransporto išlaidos
Multi-user access is not available in desktop edition.Daugiavartojiška prieiga neįmanoma lokalioje versijoje.
NameVardas
NarrationPastaba
NetPer
Net assetsGrynasis turtas
Net lossGrynasis nuostolis
Net movementJudėjimas viso
Net profitGrynasis pelnas
Net profit (loss)Grynasis pelnas (nuostolis)
Net increase (decrease) in cash heldPinigų grynas padidejimas (sumažėjimas)
Net payGrynasis atlyginimas
Net PurchasesGrynos pirkimų išlaidos
Net SalesGrynosios pardavimų pajamos
NeverNiekada
New AccountNauja sąskaita
New Amortization EntryNaujas amortizacijos įrašas
New AttachmentNaujas priedas
New Bank AccountNauja banko sąskaita
New Bank ReconciliationNaujas banko suderinimas
New Bank RuleNauja banko taisyklė
New Billable TimeNaujas apmokamo laiko įrašas
New Capital AccountNauja kapitalo sąskaita
New Cash AccountNauja grynųjų pinigų sąskaita
New Credit NoteNauja kreditinė sąskaita
New CustomerNaujas klientas
New Custom FieldNaujas Naudotojo laukas
New Debit NoteDebetinis dokumentas
New Delivery NoteNaujas pristatymo aktas
New Depreciation EntryNaujas amortizacijos įrašas
New EmployeeNaujas darbuotojas
New Exchange RateNaujas keitimo kursas
New Expense ClaimNauja avanso apyskaita
New Fixed AssetNaujas ilgalaikis turtas
New FolderNaujas aplankas
New Goods ReceiptNaujų prekių įplauka
New GroupNauja Grupė
New Intangible AssetNaujas nematerialusis turtas
New Inter Account TransferNaujas vidinis pervedimas
New Inventory ItemNaujas inventoriaus elementas
New Inventory KitNaujas inventoriaus rinkinys
New Inventory LocationNauja inventoriaus vieta
New Inventory TransferNaujas atsargų pervedimas
New Journal EntryNaujas žurnalo įrašas
New Late Payment FeeNauji delspinigiai
New Non-inventory ItemNaujas neinventorizuotas elementas
New PaymentNaujas mokėjimas
New PayslipNaujas atlyginimo lapelis
New Payslip ItemNaujas atlyginimo lapelio įrašas
New Production OrderNaujas gamybos užsakymas
New Purchase InvoiceNauja pirkimų sąskaita
New Purchase OrderNaujas pirkimų užsakymas
New ReceiptNauja įplauka
New Recurring Journal EntryNaujas pasikartojantis žurnalo įrašas
New Recurring PayslipNaujas pasikartojantis atlyginimo lapelis
New Recurring Purchase InvoicePasikartojančios pirkimų sąskaitos
New Recurring Sales InvoiceNauja pasikartojančių pardavimų sąskaita
New ReportNauja ataskaita
New Sales InvoiceNauja pardavimų sąskaita
New Sales OrderNaujas pardavimų užsakymas
New Sales QuoteNaujas pardavimo pasiūlymas
New Special AccountNauja speciali sąskaita
New SubaccountNauja subsąskaita
New SupplierNaujas tiekėjas
New Tax CodeNaujas mokesčio kodas
New tax liabilityNaujas mokestinis įsipareigojimas
New ThemeNauja tema
New TotalNaujas galutinis
New UserNaujas vartotojas
New Write-offNaujas nurašymas
NextKitas
Next issue dateKita išdavimo data
No due dateBe apmokėjimo datos
No matches foundNerasta įrašų
NoneNei viena / nei vienas
Non-inventory ItemNeinventorizuotas elementas
Non-inventory ItemsNeinventorizuoti elementai
No pending deposits as at {0}Nėra pinigų įnešimo į sąskaitą operacijų laukiančių patvirtinimų nuo {0}
No pending withdrawals as at {0}Nėra pinigų išėmimo iš sąskaitos operacijų laukiančių patvirtinimų nuo {0}
No taxBe mokesčio
NotesPastabos
Not reconciledNesuderinta
NumberSkaičius
Number formatSkaičių formatas
Number of transactions already importedImportuotų operacijų skaičius
Number of transactions in the fileOperacijų skaičius byloje
Number of transactions to importImportuojamų operacijų skaičius
OffIšjungtas
OnĮjungtas
One option per lineViena parinktis eilutėje
Only administrators can rename business name.Įmonės pavadinimą gali keisti tik administratorius
Copy to clipboard, then paste data to your spreadsheet programAtidaryti duomenis programoje
Copy to clipboard, then paste columns to your spreadsheet programAtidaryti tuščią šabloną programoje
Opening balancePradinis balansas
OptionalNeprivalomas
Options for drop-down listIšskleidžiamojo sąrašo parinktys
Order numberUžsakymo numeris
Other movementsKiti judėjimai
OutflowsIšlaidos
OverduePradelsta
Overdue yesterdayVėluojama vakar
OverpaidPermoka
Page {0} of {1}Lapas {0} iš {1}
Paper sizePuslapio dydis
Paid in fullVisiškai apmokėta
Paid fromApmokėta nuo
Paid in advanceIšmokėta avansu
Paragraph textPastraipos tekstas
PasswordSlaptažodis
PayeeGavėjas
PaymentMokėjimas
PaymentsMokėjimai
Payroll liabilitiesMokėtinas DU
PayslipAtlyginimo lapelis
Payslip Contribution ItemĮmokos įrašas atlyginimo lapelyje
Payslip Contribution ItemsĮmokos įrašai atlyginimo lapelyje
Payslip Deduction ItemAtskaitymo iš atlyginimo įrašas atlyginimo lapelyje
Payslip Deduction ItemsAtskaitymo įrašai atlyginimo lapelyje
Payslip Earnings ItemUždarbio įrašas atlyginimo lapelyje
Payslip Earnings ItemsUždarbio įrašai atlyginimo lapelyje
Payslip ItemsAtlyginimo lapelio įrašai
PayslipsAlgalapiai
Payslip SummaryDarbo užmokesčio suvestinė
PendingVykdoma
Pending depositsMokėjimai laukiantys patvirtinimo
Pending withdrawalsLaukiantys atskaitymai
PercentageProcentai
PlainPaprastas
Plain textPaprastas tekstas
PopularPopuliarus
PortPrievadas
PositionPozicija
PreferencesNustatymai
PrintSpausdinti
Printing and stationeryKanceliarinės išlaidos
Production OrderGamybos užsakymas
Production OrdersGamybos užsakymai
ProfitPelnas
Profit and Loss StatementPelno-nuostolio ataskaita
Profit and Loss Statement (Actual vs Budget)Pelno-nuostolio ataskaita (Faktinė / Biudžetas)
Profit (loss) for the periodAtaskaitinio laikotarpio pelnas (nuostolis)
Purchase InvoicePirkimo sąskaita
Purchase InvoicesPirkimų sąskaitos
Purchase OrderPirkimų užsakymas
Purchase OrdersPirkimų užsakymai
Purchase pricePirkimo kaina
PurchasesPirkimai
QtyKiekis
Qty on handTurimas kiekis
Qty ownedPriklausantis kiekis
Qty to deliverKiekis pristatyti
Qty to invoiceKiekis apmokėti
Qty to receiveReikalingas kiekis
QuotePasiūlymas
Quote numberPasiūlymo numeris
RateTarifas
ReceiptĮplauka
Payment or ReceiptMokėjimas arba įplauka
ReceiptsĮplaukos
Receipts & PaymentsMokėjimai
Receipts & Payments SummaryĮplaukų ir mokėjimų santrauka
Received inGauta
ReconciledPatikrinta
Recurring Journal EntriesPasikartojantys žurnalo įrašai
Recurring Journal EntryPasikartojantis žurnalo įrašas
Recurring PayslipPasikartojantis atlyginimo lapelis
Recurring PayslipsPasikartojantys atlyginimo lapeliai
Recurring Purchase InvoicePasikartojanti pirkimų sąskaita
Recurring Purchase InvoicesPasikartojančios pirkimų sąskaitos
Recurring Sales InvoicePasikartojančių pardavimų sąskaita
Recurring Sales InvoicesPasikartojančių pardavimų sąskaitos
ReferenceNumeris
RefundGrąžinimas
Remove BusinessIštrinti įmonę
RenamePervadinti
Rename columnsPervadinti stulpelius
Rename reportPerdavinti ataskaitą
RentNuomos išlaidos
Repairs and maintenancePriežiūros ir remonto išlaidos
ReportsAtaskaitos
Restricted userApribotas vartotojas
Retained earningsNepaskirstytosios pajamos
Reverse signsSukeisti ženklus
RoleRolė
Round downApvalinanti sumažinant
RoundingApvalinti
Rounding expenseApvalinimo išlaidos
Round off the totalSuapvalinti sumą
Round to nearestSuapvalinant iki artimiausio
Sales pricePardavimo kaina
SalesPardavimai
Sales InvoiceNauja pardavimų sąskaita
Sales InvoicesPardavimų sąskaitos
Sales Invoice Totals by CustomerSąskaitų suma pagal klientus
Sales Invoice Totals by Custom FieldSąskaitų suma pagal papildomus laukus
Sales Invoice Totals by ItemSąskaitų suma pagal prekes
Sales OrderPardavimų užsakymas
Sales OrdersPardavimų užsakymai
Sales QuotePardavimo pasiūlymas
Sales QuotesPardavimų pasiūlymai
ScreenshotsEkrano nuotraukos
SearchIeškoti
Searching ...Ieškoma...
SelectPasirinkti
Select file from your computerPasirinkite bylą iš kompiuterio
SendSiųsti
Send a copy of every email to this addressNusiųsti kopiją šiuo adresu
Set DateNustatyti datą
Set PeriodNustatytas laikotarpis
SettingsNustatymai
Share of profitPelno dalis
Show balances for specified periodRodyti balansą pasirinktu laikotarpiu
sign reversedženklas atkeistas
Single line textVienos eilutės tekstas
SmallMažas
Special AccountSpeciali sąskaita
Special AccountsSpecialios sąskaitos
Start DatePradžios data
Starting balancePradinis balansas
Starting balance equityPradinio nuosavo kapitalo balansas
Starting BalancesPradiniai balansai
StatementIšrašas
Statement balanceIšrašo balansas
Statement of Changes in EquityKapitalo pokyčių išrašas
StatusBūsena
Sub AccountSubsąskaita
SubjectAntraštė
Sub-totalTarpinė suma
SummarySantrauka
This summary is set to show balance sheet as at {1} and profit and loss statement for the period from {0} to {1}.Santrauka rodo {1} balansą bei pelno ir nuostolių ataskaitą laikotarpyje nuo {0} iki {1}
SupplierTiekėjas
SuppliersTiekėjai
Supplier StatementsTiekėjo išrašai
SupportPagalba
SuspenseTranzitinė sąskaita
TabsSkirtukai
TaxMokestis
Tax AmountMokesčių suma
Tax AuditMokestinis patikrinimas
Tax CodeMokesčio kodas
Tax CodesMokesčių kodai
Tax liabilityMokestiniai įsipareigojimai
Tax on PurchasesPirkimų mokestis
Tax on SalesPardavimų mokestis
Tax payableMokėtinas mokestis
Tax rateMokesčio tarifas
Tax ReconciliationMokesčių suderinimas
Tax SummaryMokesčių suvestinė
Tax TransactionsSandorio mokesčiai
TelephoneTelefonas
TerminationNutraukimas
Test email settingsTikrinti el. pašto nustatymus
Test message has been successfully sent.Bandomasis laiškas išsiųstas sėkmingai
Test MessageTikrinti pranešimą
ThemeTema
ThemesTemos
There is at least one invoice with pending early payment discountYra bent viena sąskaita faktūra su laukiančia išankstinio mokėjimo nuolaida
There is at least one invoice with pending late payment feeYra bent viena sąskaita, kurioje laukiama pavėluoto mokėjimo
There is one or more recurring invoices pending to be issuedPasikartojanti sąskaita laukia išrašymo
There is one or more recurring journal entries pending to be createdYra bent vienas sukūrimo laukiantis žurnalo įrašas
There is at least one recurring payslip pending to be issuedYra bent vienas išdavimo laukiantis atlyginimo lapelis.
There are duplicates in this view.Šiame lange aptikta duplikatų
Time spentSugaištas laikas
TitleAntraštė
ToKam
ToIki
TodayŠiandien
TotalIš viso
Total assetsBendras turtas
Total costIš viso, galutinė suma
Total creditsViso kredito
Total debitsViso debeto
Total equityNuosavo kapitalo viso
Total liabilities & equityBendri turto įsipareigojimai
Total {0}Viso {0}
Total contributionsBendros įmokos
Total deductionsGalutiniai atskaitymai
Total PurchasesPirkimų išlaidos viso
Total SalesPardavimų pajamos viso
TransactionTransakcija
TransactionsOperacijos
Transaction typeSandorio tipas
There are {0} transactions dated after {1} therefore they are not accounted for in this view.Nerodomi {0} pervedimų, nes jie buvo atlikti po nurodytos datos {1}
TransferPervedimas
Trial BalanceBandomasis balansas
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.Išbandykite "debesijos" versiją daugiavartotojiškam darbui ir kitiems programos privalumams.
TypeTipas
UnbalancedNesubalansuota
UncategorizedBe kategorijos
Uncategorized transactionsPervedimai be kategorijos
UndoAtšaukti
UninvoicedNeįtraukta į sąskaitas faktūras
Unit NameVieneto pavadinimas
Unit priceVieneto kaina
UnnamedBe pavadinimo
Unpaid invoicesNeapmokėtos sąskaitos
UnspecifiedNenurodyta
Unspecified locationNenurodyta vieta
UntilIki
Until further noticeIki tolesnio pranešimo
UpdateAtnaujinti
Update data in your spreadsheet programAtnaujinti duomenis savo skaičiuoklės programoje
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.Jūs bandote atverti bylą, kuri jau buvo atverta su nauja Manager versija. Atsinaujinkite versiją ir bandykite dar kartą.
UserNaudotojas
UsernameNaudotojo vardas
User PermissionsNaudotojo teisės
UsersNaudotojai
Value on handTurimo kiekio vertė
ViewPeržiūra
Wages & salariesAlgos
WebsiteTinklapis
Week(s)Savaitė(s)
WithdrawalIšėmimas
Withholding taxIšskaičiuojamasis mokestis
Withholding tax receiptNesumokėtų mokesčių kvitas
Withholding tax receivableGautinas išskaičiuojamasis mokestis
Write-offNurašymas
Write-onĮrašymas į sąskaitą
Written-offNurašyta
{0} Cr{0} Kr
{0} days{0} dienos
{0} Dr{0} Db
{0} transactionsoperacijų
{0}h{0}val
{0}m{0}min.

Get Involved
Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

© 2021 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally