English to Norwegian Bokmål Translation
EnglishNorwegian Bokmål
1-30 days overdueForfalt for 1-30 dager siden
1 day1 dag
31-60 days overdueForfalt for 31-60 dager siden
61-90 days overdueForfalt for 61-90 dager siden
90+ days overdueForfalt for over 90 dager siden
{0} days overdueForfalt for {0} dager siden
AccountKontoplan
Show account codesVis kontokoder
Accounting feesRegnskapsutgifter
Accounting methodBokføringsmetode
Accounts payableVentet Utgift
Accounts receivableVentet Inntekt
Accrual basisPeriodiseringsgrunnlag
Accumulated depreciationAkkumulerte avskrivninger
Add comparative columnLegg komparativ kolonne
AdditionsTillegg
Add lineLegg til
Add non-inventory cost into productionLegg til påfyllingskostnader
AddressAdresse
AdjustmentsEndringer
Advertising and promotionReklame og markedsføring
Aged PayablesForfalt transportgjeld
Aged ReceivablesForfalt transportbetalinger
AmountBeløp
Amount paidBetalt beløp
Amounts are tax inclusiveBeløpene inneholder skatt
Amount to payBeløp å betale
Are you sure?Er du sikker?
As at {0}Per {0}
AssetsEiendeler
At costTil kostpris
Authorized byAutorisert av
Available creditTilgjengelig kreditt
BackTilbake
BackupSikkerhetskopi
BalanceBalanse
Balance dueUtestående balanse
Balance at beginning of periodBalanse ved begynnelsen av perioden
Balance at end of periodBalanse ved slutten av perioden
Balance SheetBalanse
Bank accountBankkonto
Bank chargesBankrelaterte utgifter
Bank accountBankkonto
Bank ReconciliationBankavstemmning
Base CurrencyPrimær Valuta
Billable expensesFakturerbare utgifter
Billable timeFakturerbar tid
Billable time - invoicedFakturerbar tid - fakturert
Billable TimeLoggført Arbeidstid
Billable time - movementFakturerbar tid justering
Billable time adjustmentFakturerbar tid justering
Billing addressFakturaadresse
Bill of materialsProduksjonskostnader
Book valueBokført verdi
Bulk UpdateBulk oppdatering
Business DetailsFirma Detaljer
Business IdentifierOrganisasjons Nummer
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.F.eks.: NO 000 000 000 MVA
Business LogoFirmalogo
ByAv
CancelAvbryt
Capital AccountsKapitalregnskap
Capital Accounts SummaryEndringer i kapitalregnskapet
Cash accountKontantkonto
Cash AccountsKontantkonti
Cash at the beginning of the periodKontanter ved periodens begynnelse
Cash at the end of the periodKontanter ved endt periode
Cash basisKontantbeholdning
Charge monthlyFakturer månedlig
Chart of AccountsKontoplan
CloneKlone
Closing balanceBalanse ved endt periode
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement?Hva var den utgående balanse av {0} pr. {1} pr. kontoutskrift ?
Closing balancesSluttbalanse
CodeKode
Computer equipmentDatautstyr
ContactKontakt
Copy toKopier til
CreateOpprett
CreditKredit
Credit limitKredittgrensep
Credit NoteKreditnota
Credit NotesKreditnota
CurrencyValuta
Foreign exchange gains (losses)Valutagevinster (Tapt)
CurrentNåværende
CustomTilpass
CustomerKunde
CustomersKunder
Customer StatementKunde Erklæring
Customer StatementsKontoutdrag for kunde
Custom FieldEgendefinert Felt
Custom FieldsEgendefinerte Felt
CustomizeTilpasse
Custom ReportTilpasset Rapporter
Custom ReportsTilpasset Rapporter
DateDato
DebitDebet
DeleteSlett
Delivery addressLeveringsadresse
Delivery dateLeveringsdato
Delivery InstructionsLeveringsinstruksjoner
Delivery NotePakkseddel
Delivery NotesPakkseddel
DepreciationAvskriving
DescriptionBeskrivelse
DiscountAvslag
Show custom field on printed documentsVis tilpassede felt på printede dokumenter
Date of disposalDatoen for avhendelse
DisposalsSalg av eiendeler
Disposed fixed assetAvhendete anleggsmidler
DonationsDoneringer
DrawingsTrekk
Due in {0} daysForfaller om {0} dager
Due todayForfaller i dag
Due tomorrowForfaller i morgen
Due dateForfallsdato
EditRediger
ElectricityElektrisitet
EmailE-post
Email addressE-post adresse
EmailsEpost
Email SettingsEpost Instillinger
Email TemplatesE-post maler
EmployeeAnsatt
Employee clearing accountAnsatt Lønnings Utbetaling
EmployeesAnsatte
EmptyTom
EntertainmentUnderholdning
EquityEgenkapital
ErrorFeil
EveryHver
Exchange RatesValutakurser
Expense claimsutlegg
Expense accountUtgiftskonto
Expense ClaimUtgiftskrav
Expense ClaimsAnsattutlegg
PayerBetalingsavsender
ExpensesUtgifter
ExportEksporter
FaxFaks
Financial StatementsÅrsregnskap
Find & mergeFinn og slå sammen
Finished itemProdusert vare
Fixed assets - depreciationAnleggsmidler, akkumulert avskrivning
Fixed AssetAnleggsmidler
Fixed Asset DepreciationAvskrivninger anleggsmidler
Fixed Asset DisposalFaste driftsmidler avhending
Fixed AssetsAnleggsmidler
Fixed assets, accumulated depreciationAnleggsmidler, akkumulert avskrivning
Fixed assets - loss on disposalAnleggsmidler - tap
Fixed Asset SummaryAnleggsmidler
FooterBunntekst
For the period from {0} to {1}For perioden {0} til {1}
FromFra
Full accessFull tilgang
Funds contributedBidrate midler
General LedgerFinans
General Ledger SummaryHovedbok sammendrag
General Ledger TransactionsHovedbok Transaksjoner
GroupGruppe
{0} rows hidden because they do not contain {1}{0} rader skjult fordi de ikke inneholder {1}
Hourly rateTimepris
HoursTimer
Import bank statementImporter kontoutskrift
InactiveIkke aktiv
In-built Tax CodeInnebygd skatteklasse
Includes {0}Inklusive {0}
IncomeInntekt
InflowsInngående
Intangible AssetsImaterielle eiendeler
Intangible assets, accumulated amortizationAnleggsmidler, akkumulert avskrivning
Intangible assets - amortizationNetto eiendeler
Intangible assets - loss on disposalNetto eiendeler - tap
Interest receivedRenter opptjent
Invalid username or password. Please try again.Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen
Inventory on handEiendeler
Inventory - costLager - kost
Inventory ItemLager Vare
Inventory ItemsLager
Inventory MovementLager Bevegelse
Inventory Profit MarginLager Resultat Margin
Inventory Quantity SummaryInventar Antall bevegelse
Inventory - salesLager - salg
Inventory Value SummaryInventar Verdi bevegelse
InvoiceFaktura
InvoicedFakturert
Invoice dateFakturadato
Invoice numberFakturanummer
Invoice totalFakturaens Total
Issue dateBilagsført
ItemArtikkel
Item codeVarenummer
Item nameVarenavn
Journal EntriesPosteringer
Journal EntryPostering
LabelEtikett
LargeStor
Late payment feesForsinkelsesgebyr
Learn MoreLær mer
Legal feesAdvokatutgifter
LessTrekk fra
LiabilitiesGjeld
Limited accessBegrenset tilgang
LoginInnlogging
LogoutLogg ut
MarginFortjenestemargin
Message bodyMeldingstekst
MinutesMinutter
MobileMobil
Month(s)Måned(er)
Motor vehicle expensesUtgifter til motoriserte kjøretøy
Multi-user access is not available in desktop edition.Flere bruker tilgang er ikke tilgjengelig i Skrivebord versjonen
NameNavn
NarrationAnmerkning
Net assetsNetto eiendeler
Net lossNetto underskudd
Net movementNetto bevegelser
Net profitNetto overskudd
Net profit (loss)Netto overskudd (tap)
Net increase (decrease) in cash heldNetto økning (reduksjon) i kontanter holdt
Net PurchasesNetto Kjøp
Net SalesNetto Salg
New AccountNy konto
New Billable TimeNy fakturerbar time
New Cash AccountNy kontant konto
New Credit NoteNytt kredittnotat
New CustomerNy kunde
New Custom FieldNytt Egendefinert Felt
New Delivery NoteNy Pakkseddel
New Depreciation EntryAvskriving
New Expense ClaimNytt refusjonskrav
New Fixed AssetNye driftsmidler
New GroupNy Gruppe
New Inventory ItemNy Lager Vare
New Journal EntryNy postering
New Production OrderNy Lagerpåfylling
New Purchase InvoiceNy transport faktura
New Purchase OrderNy Påfyllingsordre
New ReportNy Rapport
New Sales InvoiceNy faktura
New Sales OrderNy Ordre
New Sales QuoteNytt Pristilbud
New SupplierNy transportør
New Tax CodeNy Skatteklasse
New Tracking CodeNy Sporingkode
New UserNy Bruker
NextNeste
No due dateIngen forfallsdato
No matches foundIngen Treff
NoneIngen
No taxIngen MVA
NotesMerknader
OffAv
On
Opening balanceInngående balanse
OptionalValgfritt
Order numberOrdrenummer
Other movementsAndre bevegelser
OutflowsUtgående
OverdueForfalt
Overdue yesterdayForfalt i går
OverpaidBetalt for mye
Page {0} of {1}Side {0} av {1}
Paid in fullBETALT
Paid fromBetalt fra
Paid in advanceForhåndsbetalt
PasswordPassord
PayeeBetalingsmottaker
PaymentsBetalinger
Payroll liabilitiesAnsattes Skattetrekk
PayslipLønnsslipp
PayslipsLønnsslipp
PortPort
PositionPosisjon
PrintSkriv ut
Printing and stationeryKontorutgifter
Production OrderLagerpåfyll
Production OrdersLagerpåfyll
ProfitFortjeneste
Profit and Loss StatementResultatregnskap
Profit (loss) for the periodResultat (tap) for perioden
Purchase InvoiceTransport faktura
Purchase InvoicesTransport fakturaer
Purchase OrderInnkjøpsordre
Purchase OrdersPåfyllingsordre
PurchasesInnkjøp
QtyAnt.
QuoteTilbud
Received inMottatt i
ReconciledAvstemt
ReferenceReferanse
RefundRefusjon
RentLeie
Repairs and maintenanceReperasjoner og vedlikehold
ReportsRapporter
Retained earningsOverskudd
Rounding expenseUtgiftskrav
Round to nearestAvrund til nærmeste
SalesSalg
Sales InvoiceFaktura
Sales InvoicesFakturaer
Sales OrderOrdre
Sales OrdersOrdre
Sales QuotePristilbud
Sales QuotesTilbud
SearchSøk
Searching ...Søker ...
Select file from your computerVelg en fil fra datamaskinen
SettingsInnstillinger
Share of profitOverskudd distribusjon
SmallLiten
Start DateStart Dato
StatementErklæring
Statement of Changes in EquityOppstilling av endringer i egenkapital
StatusStatus
Sub AccountUnder Konto
SubjectEmne
Sub-totalDel sum
SummarySammendrag
SupplierTransportør
SuppliersTransportør
SuspenseAvregning
TaxAvgift
Tax liabilityUbetalte skatter og avgifter
Tax AuditSkatterevisjon
Tax CodeSkatteklasse
Tax CodesSkatteavgifter: MVA og Moms
Tax payableMerverdiavgift
Tax SummarySammendrag skatt og avgift
TelephoneTelefon
Time spentTid brukt
TitleTittel
ToTil
Todayidag
TotalTotalt
Total creditsSum kredit
Total debitsSum debet
Total equitySum egenkapital
Total {0}Sum {0}
Total PurchasesDen Totale Kjøpesummen
Total SalesDet Totale Salget
Tracking CodeSporingskode
Tracking CodesSporingskoder
TransactionTransaksjon
TransactionsTransaksjoner
Trial BalanceBalanse
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.Prøv "Cloud Edition" for tilgang for flere brukere og fordeler
TypeType
UncategorizedUkategorisert
UndoAngre
UninvoicedIkke fakturert
Unit NameEnhet
Unit priceEnhetspris
UnnamedUten navn
Unpaid invoicesUbetalte fakturaer
UntilFrem til
UpdateOppdater
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.Det virker som om du prøver å åpne en fil som er allerede er åpnet av nyere versjon av Manager. Oppgradere til den nyeste versjonen av Manager og prøv å åpne filen på nytt.
UserBruker
UsernameBrukernavn
User PermissionsBruker Tillatelser
UsersBrukere
ViewVis
Wages & salariesAvlønning og lønn
Week(s)Uke(r)
Write-offAvrunding
Write-onAvrunding
{0} Cr{0} kr (kredit)
{0} days{0} dager
{0} Dr{0} kr (debet)
{0}h{0}t
{0}m{0}m

Get Involved
Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

© 2021 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally