English to Polish Translation
EnglishPolish
1-30 days overdue1-30 dni opóźnienia
1 day1 dzień
31-60 days overdue31-60 dni opóźnienia
61-90 days overdue61-90 dni opóźniena
90+ days overduePonad 90 dni opóźnienia
{0} days overdue{0} dni opóźnienia
AccountKonto
Show account codesPokaż kody kont
Accounting feesOpłaty księgowe
Accounting methodSposób płatności
Accounts payableZobowiązania
Accounts receivableNależności
Accrual basisRozliczenia okresowe
Accumulated amortizationSkumulowana amortyzacja
Accumulated depreciationSkumulowana amortyzacja
ActiveAktywny
ActualAktualnie
Actual balanceAktualne saldo
AddDodaj
Add BusinessDodaj Firmę
Add comparative columnDodaj kolumnę
AdditionsWzbogacenie
Add lineDodaj linię
AddressAdres
AdministratorAdministrator
Advertising and promotionPromocja i reklama
Aged PayablesPrzeterminowane zobowiązania
Aged ReceivablesPrzeterminowane należności
AmortizationAmortyzacja
AmountWartość
Amount paidWartość wpłacona
Amount receivedKwota Otrzymana
Amounts are tax inclusiveWartości z podatkiem
Amount to payKwota płatności
ArchivedArchiwum
Are you sure?Jesteś tego pewien?
As at {0}Na dzień {0}
AscendingRosnąco
AssetsAktywa
At costwedług kosztu
AttachmentZałącznik
AttachmentsZałączniki
Authorized byZautoryzowane przez
AutomaticAutomatycznie
Available creditDostępny kredyt
BackWróć
BackupArchiwizuj
BalanceBilans (Balance)
Balance at beginning of periodSaldo na początku okresu
Balance at end of periodStan na końcu okresu
BalancedZbilanswane
Balance dueNależności
Balance SheetBilans
Bank accountRachunek bankowy
Bank chargesOpłaty bankowe
Bank accountRachunek bankowy
Bank AccountsKonta Bankowe
Bank ReconciliationUzgodnienie sald
Base CurrencyPodstawowa waluta
Billable expensesWydatki podlegające zwrotowi
Billable timePłatny czas
Billable time - invoicedPłatny czas - fakturowany
Billable TimeCzas rozliczeniowy
Billable time - movementPłatny czas - ruch
Billing addressDane adresowe
Book valueWartość księgowa
BudgetBudżet
Built-in themeWbudowany Szablon
Bulk UpdateDuża aktualizacja.
BusinessFirma
Business NameNazwa Firmy
Business DetailsInformacje o firmie
BusinessesFirmy
Business IdentifierOznaczenie przedsiębiorcy
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.NIP, REGON etc.
Business LogoLogo firmy
Byprzez
CancelAnuluj
Capital AccountKonto Kapitałowe
Capital AccountsRachunki kapitałowe
Capital Accounts SummaryRachunki kapitałowe - podsumowanie
Cash accountRachunek gotówkowy
Cash AccountsRachunki gotówkowe
Cash at bankGotówka w banku
Cash at the beginning of the periodŚrodki pieniężne na początek okresu
Cash at the end of the periodŚrodki pieniężne na koniec okresu
Cash basisRaport kasowy
Chart of AccountsPlan kont
CloneDuplikuj
Closing balanceSaldo zamknięcia
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement?Jakie było saldo {0} na dzień {1} wg wyciągów bankowych.
Closing balancesSaldo zamknięcia
CodeKod
ColumnKlumna
Column nameNazwa kolumny
ColumnsKolumny
Computer equipmentWyposażenie komputerowe
ContactKontakt
containszawiera
ConvertZamień
CopiedSkopiowano
Copy to clipboardSkopiuj do schowka
Copy toKopiuj do
Cost of salesKoszt sprzedaży
CreateUtwórz
Create New BusinessUtwórz nową firmę
CreditObciążenie Kredytowe
Credit limitLimit kredytowy
Credit NoteNota kredytowa
Credit NotesNoty kredytowe / obciążeniowe
CurrencyWaluta
Foreign exchange gains (losses)Różnice kursowe (straty)
CurrentStan obecny
CustomerKlient
CustomersKlienci
Customer StatementOświadczenie nabywcy
Customer StatementsWyciąg z konta klienta
Custom FieldPole niestandardowe
Custom FieldsPola niestandardowe
CustomizeModyfikacje
Custom titleTytuł niestandardowy
DateData
Date formatFormat Daty
daysdni
DebitUznanie (Debit)
Debit NoteNoty Debetowe
Debit NotesNoty Debetowe
DeleteUsuń
Delivery addressAdres dostawy
Delivery dateData dostawy
Delivery InstructionsInstrukcje do dostawy
Delivery NoteList przewozowy
Delivery NotesListy przewozowe
DepositDepozyt
DepreciationAmortyzacja
DescendingMalejąco
DescriptionOpis
DiscountRabat
Date of disposalData dyspozycji
DisposalsDyspozycje
Disposed fixed assetZbyte aktywa trwałe
Disposed intangible assetZbyt wartości niematerialnej
does not containNie zawiera
DonationsDarowizny
DownloadPobierz
DrawingsSzkice
Due in {0} daysPłatne za {0} dni
Due todayPłatne w dniu dzisiejszym
Due tomorrowPłatne do jutra
Due datePłatne do
EarningsZyski
EditEdytuj
ElectricityElektryczność
EmailE-mail
Email addressAdres e-mail
EmailsAdresy email
Email SettingsUstawienia email
Email templateSzablon Email
EmployeePracownik
Employee clearing accountKonto rozliczeniowe pracownika
EmployeesPracownicy
EmptyPuste
EntertainmentRozrywka
EquityKapitał własny
ErrorBłąd
Everykażdy
Exchange RatesKurs wymiany
Expense claimsOświadczenia wydatków
Expense ClaimWydatki
Expense ClaimsOświadczenia dotyczące wydatków
PayerPłatnik
ExpensesWydatki
ExportEksport
FaxFax
FilterFiltry
Financial StatementsZeznania finansowe
Find & mergeZnajdź i połącz
First day of weekPierwszy Dzień Tygodnia
Fixed assets - depreciationŚrodki trwałe - amortyzacja
Fixed AssetŚrodek trwały
Fixed Asset DepreciationStała amortyzacji środków trwałych
Fixed Asset DisposalSprzedaż Środka Trwałego
Fixed AssetsŚrodki trwałe
Fixed assets, accumulated depreciationŚrodki trwałe, skumulowana amortyzacja
Fixed assets - loss on disposalŚrodki trwałe - strata ze zbycia
Fixed Asset SummaryPodsumowanie - środki trwałe
FolderFolder
FoldersFoldery
FooterStopka
For the period from {0} to {1}Na okres od {0} do {1}
ForumForum
Free DownloadPobieranie Darmowe
FromOd
FromOd
Full accessPełen dostęp
Funds contributedWpłacone fundusze
General LedgerKsięga główna
General Ledger SummaryPodsumowanie księgi głównej
General Ledger TransactionsTransakcje księgi głównej
GroupGrupa
GuidesPrzewodnik
Group by…Grupuj po
Order by…Sortuj przez
Where…Gdzie
{0} rows hidden because they do not contain {1}{0} wierszy zostało ukrytych w związku z niezawieraniem {1}
HostnameNazwa HOST
Hourly rateStawka godzinowa
HoursGodzin
ImageObrazy
ImportImport
Import bank statementImportuj wyciąg bankowy
Import BusinessImportuj Firmę
InactiveNieaktywny
In-built Tax CodeWbudowany kod podatkowy
Includes {0}Zawiera {0}
IncomePrzychód
InflowsWpływy
Intangible AssetsWartości niematerialne
Intangible assets, accumulated amortizationWartości niematerialne i prawne, skumulowana amortyzacja
Intangible assets - amortizationWartości niematerialne i prawne - amortyzacja
Intangible assets - loss on disposalWartości niematerialne i prawne - strata z tytułu zbycia
Interest receivedOdsetki otrzymane
IntervalInterwał
Invalid username or password. Please try again.Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło. Spróbuj ponownie.
Inventory on handStan magazynu
Inventory - costInwentarz - koszt
Inventory ItemPozycja Zapasów
Inventory ItemsAsortyment
Inventory MovementPrzeniesienie zapasów
Inventory Profit MarginInwentaryzacja Marży Zysku
Inventory Quantity SummaryRuch ilości magazynowych
Inventory - salesInwentarz - obroty ze sprzedaży
Inventory Value SummaryRuch Wartości Magazynu
InvoiceFaktura
InvoicedZafakturowano
Invoice datedata wystawienia faktury
Invoice numberNumer faktury
InvoicesFaktury
Invoice totalSuma faktury
isjest
is betweenPomiędzy
is checkedZaznaczone
is emptyPuste
is less thanMniejsze niż
is more thanWiększe niż
is notnie jest
is not checkedNie zaznaczone
is not emptyNie jest puste
is not zeroNie jest 0
Issue dateWystawione dnia
is zeroJest równe 0
ItemPozycja
Item codeKod produktu
Item nameNazwa produktu
Journal EntriesWpisy do księgi
Journal EntryWpis księgi
LabelEtykieta
LanguageJęzyk
Largeduże
Late payment feesOpłaty za opóźnione płatności
LayoutWygląd
Learn MoreDowiedz sie więcej
Legal feesUsługi prawne
LessAnaliza kosztów
LiabilitiesZobowiązania
LicenseLicencja
Limited accessDostęp ograniczony
LineLinia
LocationLokacja
Lock DateData zablokowania
LoginLogin
LogoutWyloguj
MarginMarża
Mediumśrednie
MergePołącz
Message bodyTreść wiadomości
MinutesMinut
MobileTel komórkowy
Month(s)Miesiąc(Miesięcy)
Motor vehicle expensesKoszty eksploatacji pojazdów
Multi-user access is not available in desktop edition.Większa ilość użytkowników nie jest dostępna w tej desktopowej wersji programu
NameNazwa
NarrationOpis
NetNetto
Net assetsAktywa netto
Net lossStrata netto
Net movementObrót netto
Net profitZysk netto
Net profit (loss)Zysk (strata) netto
Net increase (decrease) in cash heldWzrost netto (zmniejszenie) posiadanych środków pieniężnych
Net PurchasesZakupy netto
Net SalesSprzedaż netto
NeverNigdy
New AccountNowe konto
New Amortization EntryNowy wpis amortyzacji
New AttachmentNowy Załącznik
New Bank AccountNowe Konto Bankowe
New Billable TimeNowy Czas Rozliczeniowy
New Cash AccountNowy rachunek
New Credit NoteNowa nota kredytowa
New CustomerNowy klient
New Custom FieldNowe pole niestandardowe
New Debit NoteNowa Nota Debetowa
New Delivery NoteNowy list przewozowy
New Depreciation EntryNowy wpis amortyzacji
New EmployeeNowy Pracownik
New Expense ClaimNowy wydatek osobisty
New Fixed AssetNowy środek trwały
New FolderNowy Folder
New GroupNowa grupa
New Inventory ItemNowa pozycja zapasów
New Journal EntryNowy wpis do księgi
New PaymentNowa płatność
New Purchase InvoiceNowa faktura zakupowa
New Purchase OrderNowe zamówienie
New ReceiptNowy Paragon
New ReportNowy raport
New Sales InvoiceNowa faktura sprzedaży
New Sales OrderNowe zlecenie sprzedaży
New Sales QuoteNowa oferta
New SupplierNowy dostawca
New Tax CodeNowy kod podatkowy
New ThemeNowy Szablon
New UserNowy użytkownik
NextDalej
No due dateBrak terminu
No matches foundBrak wyników
NoneBrak
No taxBez podatku
NotesUwagi
NumberNumer
Number formatFormat Cyfr
OffWył.
OnWł.
Only administrators can rename business name.Tylko ADMINISTRATOR może zmienić nazwę firmy.
Opening balanceSaldo początkowe
OptionalOpcjonalne
Order numberNumer zamówienia
Other movementsInne przesunięcia
OutflowsWydatki
OverduePrzedawnione
Overdue yesterdayPrzedawnione o 1 dzień
OverpaidNadpłata
Page {0} of {1}Strona {0} z {1}
Paid in fullZapłacone w całości
Paid fromPłatność od
Paid in advancePrzedpłacone
Paragraph textTekst paragrafowany
PasswordHasło
PayeeOdbiorca
PaymentPłatność
PaymentsPłatności
Payroll liabilitiesZobowiązania z tytułu płac
PayslipOdcinek wypłaty
PayslipsWyciągi
PendingOczekuje
PercentageProcent
Plain textCzysty tekst
PopularPopularne
PortPort
PositionPozycja
PreferencesUstawienia
PrintDrukuj
Printing and stationeryMateriały biurowe/drukarka
ProfitZysk
Profit and Loss StatementRachunek zysków i strat
Profit (loss) for the periodZysk (strata) za okres
Purchase InvoiceFaktury zakupowe
Purchase InvoicesFaktury zakupowe
Purchase OrderZamówienie
Purchase OrdersZamówienia
Purchase priceCena zakupu
PurchasesZakupy
QtyIlość
Qty to deliverIlość do dostarczenia
Qty to receiveIlość do otrzymania
QuoteOferta
RateStawka
ReceiptRachunek
ReceiptsRachunki
Received inOtrzymano w
ReconciledUzgodnione
ReferenceNumer dokumentu
RefundZwrot
Remove BusinessUsuń Firmę
RenameZmień nazwę
Rename columnsZmień nazwę kolumn
Rename reportZmień nazwę raportu
RentCzynsz
Repairs and maintenanceNaprawy i obsługa
ReportsRaporty
Retained earningsZysk z lat ubiegłych
RoleRola
RoundingZaokrąglanie
Rounding expenseWydatki - zaokrąglenie
Sales priceCena sprzedażowa
SalesSprzedaż
Sales InvoiceFaktura sprzedaży
Sales InvoicesFaktury sprzedażowe
Sales OrderZlecenie sprzedaży
Sales OrdersZlecenia sprzedaży
Sales QuoteOferta
Sales QuotesOferty
ScreenshotsZrzuty ekranu
SearchSzukaj
Searching ...Szukam ...
SelectWybierz
Select file from your computerWybierz plik z komputera
SendWyślij
Set DateUstaw Date
Set PeriodUstaw Okres
SettingsUstawienia
Share of profitUdział zysków
Single line textPojedyncza linia tekstu
SizeWielkość
Smallmałe
SMTP credentialsDane logowania SMTP
SMTP serverSerwer SMTP
Start DateData początkowa
StatementZestawienie
Statement of Changes in EquityZestawienie zmian w kapitale własnym
StatusStatus
Sub AccountSubkonto
SubjectTytuł
Sub-totalPodsumowanie
SummaryPodsumowanie
SupplierDostawca
SuppliersDostawcy
SupportSupport
SuspenseRachunek zawieszony
TabsZakładki
TaxPodatek
Tax AmountKwota Podatku
Tax AuditKontrola podatkowa
Tax CodeKod podatkowy
Tax CodesKody podatkowe
Tax liabilityPodatek do zapłacenia
Tax on PurchasesPodatek od zakupu
Tax on SalesPodatek od sprzedaży
Tax payableZobowiązania podatkowe
Tax rateStawka podatkowa
Tax SummaryPodatek łącznie
TelephoneTelefon
Test MessageWiadomość testowa - TEST
ThemeSzablon
ThemesSzablony
Time spentSpędzony czas
TitleTytuł
ToDo
ToDo
TodayDzisiaj
TotalSuma
Total creditsSuma obciążeń
Total debitsSuma uznań
Total equityKapitał łącznie
Total {0}Suma {0}
Total PurchasesSuma zakupów
Total SalesSuma sprzedaży
TransactionTransakcja
TransactionsTransakcje
Transaction typeRodzaj Transakcji
TransferPrzenieś
Trial BalanceBilans próbny
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.Wypróbuj wersję w chmurze aby zakładac więcej kont użytkowników i skorzystać z innych dodatków
TypeTyp
UncategorizedBez kategorii
Uncategorized transactionsTransakcje bez kategorii
UndoCofnij
Unit NameJednostka
Unit priceCena jednostkowa
UnnamedBez_nazwy
Unpaid invoicesNiezapłacone faktury
UntilDo
UpdateAktualizuj
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.Wygląda na to, że próbujesz otworzyć plik utworzony w nowszej wersji programu Manager. Zaktualizuj program Manager do najnowszej wersji i spróbuj ponownie otworzyć ten plik.
UserUżytkownik
UsernameNazwa użytkownika
User PermissionsPrawa użytkownika
UsersUżytkownicy
ViewZobacz
Wages & salariesPłace i wynagrodzenia
WebsiteStrona internetowa
Week(s)Tydzień(Tygodni)
Write-offOdpis
Write-onZapis włączony
{0} Cr{0} Kredyt
{0} days{0} dni
{0} Dr{0} Dług
{0} transactions{0} transakcji
{0}h{0} godz.
{0}m{0} min.

Get Involved
Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

© 2021 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally