English to Slovenian Translation
EnglishSlovenian
1-30 days overdueZapadlo 1-30 dni
1 day1. Dan
31-60 days overdueZapadlo 31-60 dni
61-90 days overdueZapadlo 61-90 dni
90+ days overdueZapadlo nad 90 dni
{0} days overdueZapadlo {0} dan/dni
AccountKonto
Accounting feesRačunovodski stroški
Accounting methodRačunovodska metoda
Accounts payableObveznosti
Accounts receivableTerjatve
Accrual basisPo zaračunani realizaciji
Accumulated amortizationNabrana amortizacija
Accumulated depreciationAkumulirana amortizacija
Actual balanceDejanska bilanca
AddDodaj
Add comparative columnDodaj novo vrstico
Additionsdodatki
Add lineDodaj vrstico
AddressNaslov
AdjustmentsPrilagoditve
Advertising and promotionOglaševanje in promocija
Aged PayablesPregled obveznosti
Aged ReceivablesPregled terjatev
AllocationRazporeditev
AmortizationAmortizacija
AmountZnesek brez DDV
Amount paidPlačani znesek
Amounts are tax inclusiveZneski vključujejo davek
Amount to payZnesek za plačilo
Are you sure?Ali ste prepričani?
As at {0}Na dan {0}
AssetsSredstva
At costpo nabavni vrednosti
Authorized byOdobreno od
AutomaticAvtomatično
Available creditKredit na razpolago
Average costPovprečni strošek
BackNazaj
BackupVarnostna kopija
Remember to always backup your business before executing any batch operationsNe pozabite, da vedno ustvarite varnostno kopijo vašega podjetja pred izvršitvijo poslov seznamov
BalanceSaldo
Balance dueZapadli saldo
Balance SheetBilanca stanja
Balance at beginning of periodStanje na začetku obdobja
Balance at end of periodStanje na koncu obdobja
BalancedUravnotežena
Bank accountBančni račun
Bank chargesBančni stroški
Bank ruleBančno pravilo
Bank accountBančni račun
Bank ReconciliationUskladitev bančnega računa
Bank Reconciliation StatementIzjava o bančni uskladitvi
Bank RulesBančna pravila
Base CurrencyOsnovna valuta
Batch CreateUstvari seznam
Batch DeleteBrisanje seznama
Batch UpdatePosodobitev seznama
Billable expensesPlačljiv odhodek
Billable expenses - markupPlačljivih odhodki - označen
Billable expenses - unrecoverablePlačljivih odhodki - regenerirati
Billable timePlačljiv čas
Billable time - invoicedPlačljiv čas - račun
Billable expensePlačani odhodki
Billable ExpensesPlačljivi stroški
Billable TimePlačljiv čas
Billable time - movementPlačljiv čas - premikanje
Billable time adjustmentPlačljivo čas za prilagajanje
Billing addressNaslov za račun
Bill of materialsObračun materiala
Book valueKnjigovodska vrednost
Bulk UpdatePosodobitev
Business DetailsInformacije o podjetju
Business IdentifierID za DDV
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.SI XXX XXX XX
Business LogoPoslovni logotip
ByOd
CancelPrekliči
Capital AccountKapitalski račun
Capital AccountsKapitalski račun
Capital Accounts SummaryKapitalski računi Povzetek
Capital subaccountskapitalski podračun
Cash basisPo plačani realizaciji
Cash accountGotovinski račun
Cash AccountsDenarni računi
Cash & cash equivalentsGotovinski in enakovredni
Cash at the beginning of the periodGotovina na začetku obdobja
Cash at the end of the periodGotovina na koncu obdobja
Cash SummaryPovzetek gotovine
Charge monthlyZaračunaj mesečno
Chart of AccountsKontni načrt
ClearedOčiščen
ClonePodvoji
Closing balanceZaključni saldo
Closing balance as per balance sheetKončno stanje glede na bilanco stanja
Closing balance as per bank statementKončno stanje glede na bančni izpisek
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement?Kakšno je bilo končno stanje {0}, kot na {1}, na bančnem izpisku?
Closing balancesZapiranje bilanc
CodeZap. št.
Column nameIme stolpca
Computer equipmentRačunalniška oprema
ContactKontakt
ContributionPrispevek
Control accountNadzor računa
Copy data from a spreadsheet and paste it into the text field belowKopiranje podatkov iz preglednice in jo prilepite v besedilno polje spodaj
Copy toKopiraj v
Cost adjustment to recover from negative inventoryPrilagoditev strošek, da si opomore od negativnega inventarja
Cost of salesStrošek prodaje
CreateUstvari
Create & add anotherUstvari in dodaj drugo
CreditDobro
Credit limitKreditni limit
Credit NoteDobropis
Credit NotesPoročilo o preplačilu
CurrencyValuta
Foreign exchange gains (losses)Devizni dobički (izgube)
CurrentTrenutno
CustomPo meri
CustomerKupec
CustomersStranke
Customer StatementIzjava kupca
Customer StatementsIzjava kupca
Custom FieldPolje po meri
Custom FieldsPolja po meri
CustomizePrilagodi
Custom ReportPoročilo po meri
Custom ReportsPoročila po meri
DateDatum
Date formatOblika datuma
Date of disposalDatum na razpolago
daysdnevi
days after issue datedni po datumu izdaje
DebitBreme
Debit NoteBremepis
Debit NotesBremepisi
DeductionOdbitek
DeleteIzbriši
Delivery addressNaslov za dostavo
Delivery dateDatum dostave
Delivery InstructionsNavodila dostave
Delivery NoteObvestilo dostave
Delivery NotesObvestila dostave
DepreciationAmortizacija
DescriptionOpis blaga
DiscountPopust
DisposalsOdtujitve
Disposed intangible assetOdtujeno neopredmeteno sredstvo
Disposed fixed assetNa razpolago osnovna sredstva
Disposed on {0}Razporejen na {0}
DonationsDonacije
Do not recodeNe kodiraj
DrawingsRisba
Drop-down listSpustni seznam
Due dateDatum zapadlosti
Due in {0} daysv {0} dneh
Due todayDo danes
Due tomorrowDo jutri
EarningsZaslužki
EditUredi
ElectricityElektrika
Email addressE-poštni naslov
EmailsE-naslovi
Email sending formatOblika pošiljanja e-pošte
Email SettingsNastavitve e-pošte
Email templatePredloga elektronske pošte
Email TemplatesPredloge E-pošte
EmployeeZaposleni
Employee clearing accountZaposleni klirinški račun
EmployeesZaposleni
Employer contributionPrispevek delodajalca
EmptyPrazno
EntertainmentZabava
EquityKapital
ErrorNapaka
EveryVsak
Exchange rateMenjalni tečaj
Exchange RatesMenjalni tečaj
Expense claimsStroškovni zahtevki
Expense accountOdhodki
Expense ClaimZahtevki povračila stroškov
Expense Claim PayersOdhodki z zahtevki plačnikov
Expense ClaimsZahtevki povračila stroškov
Expense Claims SummaryPovzetek terjatev, odhodki
ExpensesStroški
ExportIzvoz
FaxFaks
Fill in data in your spreadsheet programIzpolnite podatke v programu za obdelavo preglednic
Financial Statementsračunovodski izkazi
Find & mergeNajdi in združi
Find & recodeNajdi & kodiraj
Finished itemKončan artikel
Fixed assetsOsnovna sredstva
Fixed assets - depreciationOsnovna sredstva - amortizacija
Fixed AssetOsnovno sredstvo
Fixed Asset DepreciationFiksna Amortizacija
Fixed Asset DisposalOdtujitev premženja
Fixed AssetsOsnovna sredstva
Fixed assets, accumulated depreciationOsnovna sredstva, akumulirana amortizacija
Fixed assets - loss on disposalOsnovna sredstva - izguba ob odsvojitvi
Fixed Asset SummaryPovzetek premoženja
FolderImenik
FoldersImeniki
FooterNoga
For the period from {0} to {1}Za obdobje od {0} do {1}
Foreign exchange gainDevizni dobički
Foreign exchange lossNegativne tečajne razlike
FromOd
FromOd
Full accessPolni dostop
Funds contributedPrispevek sredstev
General LedgerGlavna knjiga
General Ledger SummaryPovzetek Glavne knjige
General Ledger TransactionsGlavna knjiga transakcij
Goods ReceiptDobavnica
Gross payBruto plača
GroupSkupina
{0} rows hidden because they don't contain {1}{0} vrstice skrita, saj ne vsebuje {1}
HostGostitelj
Hourly rateUrna postavka
HoursUre
ImageSlika
Import bank statementUvozi bančni izpisek
InactiveNeaktiven
In-built Tax CodeV ceno vključen davek
Includes {0}Vključuje {0}
IncomePrihodki
InflowsPritoki
Intangible assetsNeopredmetena sredstva
Intangible AssetNematerialnega premoženja
Intangible Asset AmortizationNeopredmeteno sredstvo Amortizacija
Intangible AssetsNeopredmetena sredstva
Intangible assets, accumulated amortizationNeopredmetena sredstva, nabrano amortizacijo
Intangible assets - amortizationNeopredmetena sredstva - amortizacija
Intangible assets - loss on disposalNeopredmetena sredstva - izguba ob odsvojitvi
Interest receivedPrejete obresti
IntervalInterval
Invalid username or password. Please try again.Neveljavno Uporabniško ime ali Geslo. Poiskusite ponovno.
Inventory on handNa zalogi
Inventory - costStroški blaga
Inventory ItemBlago na zalogi
Inventory ItemsBlago na zalogi
Inventory kitMaterialno knjigovodstvo
Inventory KitsPopis inventarja
Inventory MovementGibanje blaga
Inventory Profit MarginDobiček blaga
Inventory Quantity SummaryPopis količine materiala
Inventory - salesProdano blago
Inventory Value SummaryPopis vrednosti materiala
Inventory Write-offOdpis blaga
Inventory Write-offsOdpis blaga
InvoiceRačun
InvoicedObračunan
Invoice dateDatum izdaje
Invoice numberŠtevilka računa
Invoice totalSkupni račun
Issue dateDatum izdaje
ItemElement
Item codeKoda izdelka
Item nameNaziv izdelka
Journal EntriesDnevniški vnosi
Journal EntryVnos v dnevnik
LabelEtiketa
LanguageJezik
LargeVelika
Late payment feesZamudne obresti
LayoutPostavitev
Learn MoreIzvedi več
Legal feesOdvetniški stroški
LessZmanjšanje
LiabilitiesObveznosti
Liability accountObveznosti
Limited accessOmejen dostop
Lock DateZaklenjen datum
If lock date is specified, all transactions dated on lock date or before will be read-only.Če je datum zaklepanja določen, bodo vse transakcije, datirane pred tem datumom samo za branje.
LoginPrijava
LogoutOdjava
MarginMarža
MediumSrednja
MergeZdruži
Message bodyTelo sporočila
MinutesMinute
MobileMobilni telefon
Month(s)Mesec/i
Motor vehicle expensesStroški motornih vozil
Multi-user access is not available in desktop edition.Večuporabniški dostop ni navoljo na namizni različici
NameNaziv
NarrationOpis
NetNeto
Net assetsČisto premoženje
Net lossČista izguba
Net movementNeto premik
Net profitČisti dobiček
Net profit (loss)Čisti dobiček (izguba)
Net increase (decrease) in cash heldNeto povečanje (zmanjšanje) denarnih sredstev
Net payNeto plača
Net PurchasesČista kupna vrednost
Net SalesČisti prihodki od prodaje
New Accountdodaj konto
New Amortization EntryNov amortizacijski vnos
New AttachmentDodaj priponko
New Bank RuleNovo bančno pravilo
New Billable TimeNew zaračunljiva čas začetka
New Capital AccountNov kapitalski račun
New Cash AccountDodaj gotovinski račun
New Credit NoteNovi kreditni zapis
New CustomerDodaj kupca
New Custom FieldNovo polje po meri
New Delivery NoteNovo obvestilo dostave
New Depreciation EntryNov vnos amortizacije
New EmployeeNov zaposleni
New Expense ClaimNov zahtevek stroškov
New Fixed AssetNovo premoženje
New FolderNov imenik
New Goods ReceiptNova dobavnica
New GroupNova skupina
New Intangible AssetNovo neopredmeteno sredstvo
New Inventory ItemDodaja blaga
New Inventory KitNov inventar
New Journal EntryNov vnos v dnevnik
New PayslipNov plačilni list
New Payslip ItemNov predmet plačilnega lista
New Production OrderNovo naročilo proizvodnje
New Purchase InvoiceNov prejet račun
New Purchase OrderNovo naročilo
New ReceiptNov račun
New Recurring PayslipNov ponavljajoči plačilni listi
New Recurring Sales InvoiceNov ponavljajoči prodajni račun
New ReportNovo poročilo
New Sales InvoiceNov izstavljen račun
New Sales OrderNovo naročilo prodaje
New Sales QuoteNova prodajna ponudba
New Special AccountNov posebni račun
New SubaccountNov podračun
New SupplierDodaj dobavitelja
New Tax CodeNova davčna stopnja
New tax liabilityNova davčna obveznost
New TotalNovo skupaj
New Tracking CodeNova sledilna koda
New UserNov uporabnik
New Write-offNov odpis
NextNaslednji
Next issue dateNaslednji datum izdaje
No due dateBrez datuma zapadlosti
No matches foundNi najdenih zadetkov
NoneNoben
No taxNi davka
NotesZapiski
Not reconciledNeusklajeno
Number formatOblika številk
OffIzklop
OnVklop
One option per lineEna možnos na vrsto
Opening balanceZaloga
OptionalIzbirno
Options for drop-down listMožnosti za spustni seznam
Order numberŠtevilka naročila
Other movementsDruga gibanja
OutflowsOdlivi
OverdueZapadle obveznosti
Overdue yesterdayZapadlo včeraj
OverpaidPreplačilo
Page {0} of {1}Stran {0} od {1}
Paper sizeVelikost strani (npr. A4, Pismo)
Paid in fullPlačano v celoti
Paid fromPlačilo prejeto od
Paid in advancePlača vnaprej
Paragraph textOdstavek besedila
PasswordGeslo
PayeePrejemnik plačila
PayerPlačnik
PaymentsPlačilo
Payroll liabilitiesObveznosti na izplačane plače
PayslipPlačilni list
Payslip Contribution ItemPredmeti prispevka k plačilnemu listu
Payslip Contribution ItemsPredmeti prispevkov plačilnega lista
Payslip Contributions SummaryPrispevki k plači
Payslip Deduction ItemPredmeti odbitkov plačilnega lista
Payslip Deduction ItemsPredmeti odbitkov plačilnega lista
Payslip Deductions SummaryOdbitek plače
Payslip Earnings ItemPredmeti zaslužka plačilnega lista
Payslip Earnings ItemsPredmeti zaslužka plačilnega lista
Payslip ItemsPredmeti plačilnega lista
PayslipsPlačilni listi
Payslip SummaryPovzetek plačilnega lista
PendingNa čakanju
Pending depositsČakajoč polog
Pending withdrawalsČakajoč dvig
Plain textGolo besedilo
PopularPopularni
PortVrata
PositionPoložaj
PrintNatisni
Printing and stationeryTiskanje in pisarniški material
Production OrderNaročilo proizvodnje
Production OrdersNaročila proizvodnje
ProfitDobiček
Profit and Loss StatementIzkaz poslovnega izida
Profit (loss) for the periodDobiček (izguba) za obdobje
Purchase costNabavna vrednost
Purchase InvoicePrejeti račun
Purchase InvoicesPrejeti računi
Purchase OrderNaročilo blaga
Purchase OrdersNaročilo blaga
PurchasesNakup
QtyKoličina
Qty on handKoličina na zalogi
QuoteCitiraj
Quote numberŠtevilka ponudbe
RateStopnja
ReceiptsPrejemnik
Received inPrejeto v
ReconciledUsklajeno
Recurring PayslipPonavljajoč plačilni list
Recurring PayslipsPonavljajoči plačilni listi
Recurring Sales InvoicePonavljajoči prodajni račun
Recurring Sales InvoicesPonavljajoče Prodajne fakture
ReferenceŠt. ponudbe
RefundVračilo
RentNajem
Repairs and maintenancePopravila in vzdrževanje
ReportsPoročila
Retained earningsZadržani prihodki
Round downZaokroževanje navzdol
RoundingZaokroževanje
Rounding expenseZaokroževanje odhodkov
Round off the totalZaokroži seštevke
Round to nearestZaokroževanje do najbližje
SalesProdaja
Sales InvoiceProdajni račun
Sales InvoicesIzstavljeni računi
Sales OrderNaročilo prodaje
Sales OrdersNaročila prodaje
Sales QuoteProdajna ponudba
Sales QuotesPonudbe
SearchIšči
Searching ...Iskanje
Select file from your computerIzberite datoteko iz vašega računalnika
SendPošlji
EmailE-pošta
Send a copy of every email to this addressPošlji kopijo vseh sporočil na ta e-naslov
Set PeriodNastavitev obdobja
SettingsNastavitve
Share of profitDelež dobička
Show account codesPrikaži številke računa
Show balances for specified periodPrikaz bilance za določeno obdobje
Show custom field as a columnPrikaži polje po meri v stolpcu
Show custom field on printed documentsPrikaži polja po meri na natisnjenih dokumentih
Single line textEnovrstično besedilo
SmallMala
SMTP server requires authenticationSMTP server zahteva identifikacijo
Special AccountPosebni račun
Special AccountsPosebni računi
Start DateZačetni datum
Starting balanceZačetno stanje
Starting balance equityZačetni kapital
Starting BalancesZačetna stanja
StatementIzjava
Statement of Changes in EquityGibanje kapitala
StatusStanje
Sub AccountPodračun
SubjectZadeva
Sub-totalOsnova za DDV
SummaryPovzetek
This summary is set to show balance sheet as at {1} and profit and loss statement for the period from {0} to {1}.Ta povzetek je nastavljen na prikaz finančnega položaja na {1} in finančnem poslovanju za obdobje od {0} do {1}.
SupplierDobavitelj
SuppliersDobavitelji
Supplier StatementsIzjave dobaviteljev
SuspensePrehodni
TaxDavek
Tax AuditDavčni nadzor
Tax liabilityDavčna obveznost
Tax SummaryPovzetek davka
Tax CodeDavčna stopnja
Tax CodesDavčne kode
Tax payableDavek
Tax rateDavčna stopnja
Tax ReconciliationDavčno usklajevanje
Tax TransactionsDavčne transakcije
TelephoneTelefon
Test email settingsPreveri nastavitve e-pošte
Test message has been successfully sent.Testno sporočilo je bilo uspešno odposlano.
Test MessageTestno sporočilo
There are duplicates in this view.V tem pogledu obstajajo dvojniki.
Time spentporabljen čas
TitleNaslov
ToZa
ToDo
TodayDanes
TotalSkupaj
Total costSkupni strošek
Total creditsSkupaj v dobro
Total debitsSkupaj v breme
Total equityPoslovni izid
Total {0}Skupaj {0}
Total contributionsSkupni prispevek
Total deductionsSkupni odbitek
Total PurchasesSkupni nakup
Total SalesSkupno prodano
Tracking CodeSledilna koda
Tracking CodesSledilne kode
Tracking Exception ReportSledenje izjemnih poročil
TransactionTransakcije
TransactionsTransakcije
There are {0} transactions dated after {1} therefore they are not accounted for in this view.Obstajajo {0} transakcije datirani po {1}, zato se ne obračunavajo v tem pogledu.
TransferPrenos
Trial BalanceBruto bilanca
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.Poskusite oblak za dostop več uporabnikov in drugih ugodnosti
TypeTip
UnbalancedNeuravnotežena
UncategorizedNekategoriziran
Uncategorized transactionsneopredmetena transakcija
UndoRazveljavi
UninvoicedNeobračunan
Unit priceCena na enoto brez DDV
Unit NameEnota
UnnamedNeimenovan
Unpaid invoicesneplačani računi
UntilDo
UpdatePosodobitev
Update data in your spreadsheet programPosodabljanje podatkov v program za obdelavo preglednic
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.Kot kaže poskušate odpreti datoteko, do katere že dostopa novejša verzija Managerja. Izvedite nadgradnjo na novejšo verzijo Managerja in poskusite odpreti to datoteko ponovno.
Use custom SMTP serverUporabi SMTP strežnik
UserUporabnik
UsernameUporabniško ime
User PermissionsUporabniška dovoljenja
UsersUporabniki
Use SSLUporabi SSL
Value on handVrednost na zalogi
ViewPogled
Wages & salariesStroški in plače
Week(s)Teden/ni
Withholding taxDavčni odtegljaj
Withholding tax receivableDavčni odtegljaj terjatve
Write-offOdpis
Write-onNapišite o
Written-offOdpis
{0} Cr{0} Dr
{0} days{0} dni
{0} Dr{0} Br
{0}h{0}h
{0}m{0}m

Get Involved
Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

Manager is rated 5 out of 5 by 42 reviewers
© 2019 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally