English to Slovenian Translation
EnglishSlovenian
1-30 days overdueZapadlo 1-30 dni
1 day1. Dan
31-60 days overdueZapadlo 31-60 dni
61-90 days overdueZapadlo 61-90 dni
90+ days overdueZapadlo nad 90 dni
{0} days overdueZapadlo {0} dan/dni
AccountKonto
Show account codesPrikaži številke računa
Accounting feesRačunovodski stroški
Accounting methodRačunovodska metoda
Accounts payableObveznosti
Accounts receivableTerjatve
Accrual basisPo zaračunani realizaciji
Accumulated amortizationNabrana amortizacija
Accumulated depreciationAkumulirana amortizacija
Acquisition costStrošek nabave
ActiveAktivno
ActualDejansko
Actual balanceDejanska bilanca
AddDodaj
Add BusinessDodaj podjem
Add comparative columnDodaj novo vrstico
Additionsdodatki
Add lineDodaj vrstico
AddressNaslov
AdjustmentsPrilagoditve
AdministratorAdministrator
Advertising and promotionOglaševanje in promocija
Aged PayablesPregled obveznosti
Aged ReceivablesPregled terjatev
Error. Please complete all fields.Napaka. Prosim vnesite vsa polja.
AllocationRazporeditev
AmortizationAmortizacija
Amortization daysDnevi amortiziranja
Amortization EntriesVnosi amortiziranja
Amortization EntryVnos amortiziranja
Amortization rateStopnja amortiziranja
AmountZnesek brez DDV
Amount paidPlačani znesek
Amount receivedPrejet znesek
Amounts are tax inclusiveZneski vključujejo davek
Amount to payZnesek za plačilo
ArchivedArhivirano
Are you sure?Ali ste prepričani?
As at {0}Na dan {0}
AscendingNaraščajoče
AssetsSredstva
At costpo nabavni vrednosti
AttachmentPriloga
Audit TrailRevizijska sled
Authorized byOdobreno od
AutomaticAvtomatično
Available creditKredit na razpolago
Average costPovprečni strošek
BackNazaj
BackupVarnostna kopija
Remember to always backup your business before executing any batch operationsNe pozabite, da vedno ustvarite varnostno kopijo vašega podjetja pred izvršitvijo poslov seznamov
BalanceSaldo
Balance dueZapadli saldo
Balance at beginning of periodStanje na začetku obdobja
Balance at end of periodStanje na koncu obdobja
BalancedUravnotežena
Balance SheetBilanca stanja
Bank accountBančni račun
Bank chargesBančni stroški
Bank accountBančni račun
Bank AccountsBančni računi
Bank Account SummaryPovzetek bančnega računa
Bank ReconciliationUskladitev bančnega računa
Bank ReconciliationsBančna uskladitev
Bank Reconciliation StatementIzjava o bančni uskladitvi
Bank ruleBančno pravilo
Bank RulesBančna pravila
Base CurrencyOsnovna valuta
Batch CreateUstvari seznam
Batch DeleteBrisanje seznama
Batch UpdatePosodobitev seznama
Billable expensesPlačljiv odhodek
Billable timePlačljiv čas
Billable time - invoicedPlačljiv čas - račun
Billable expensePlačani odhodki
Billable ExpensesPlačljivi stroški
Billable TimePlačljiv čas
Billable time - movementPlačljiv čas - premikanje
Billable time adjustmentPlačljivo čas za prilagajanje
Billing addressNaslov za račun
Bill of materialsObračun materiala
Book valueKnjigovodska vrednost
BudgetProračun
Built-in themeVgrajena tema
Bulk UpdatePosodobitev
BusinessPodjem
Business NameIme podjema
Business DetailsInformacije o podjetju
BusinessesPodjemi
Business IdentifierID za DDV
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.SI XXX XXX XX
Business LogoPoslovni logotip
ByOd
CancelPrekliči
Capital AccountKapitalski račun
Capital AccountsKapitalski račun
Capital Accounts SummaryKapitalski računi Povzetek
Capital subaccountskapitalski podračun
Cash accountGotovinski račun
Cash AccountsDenarni računi
Cash Account SummaryPovzetek gotovinskega računa
Cash & cash equivalentsGotovinski in enakovredni
Cash at bankDenar pri banki
Cash at the beginning of the periodGotovina na začetku obdobja
Cash at the end of the periodGotovina na koncu obdobja
Cash basisPo plačani realizaciji
Cash on handDenar pri roki
Charge monthlyZaračunaj mesečno
Chart of AccountsKontni načrt
ClearedOčiščen
ClonePodvoji
Closing balanceZaključni saldo
Closing balance after importZaključno stanje po uvozu
Closing balance as per balance sheetKončno stanje glede na bilanco stanja
Closing balance as per bank statementKončno stanje glede na bančni izpisek
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement?Kakšno je bilo končno stanje {0}, kot na {1}, na bančnem izpisku?
Closing balance before importZaključno stanje pred uvozom
Closing balancesZapiranje bilanc
CodeZap. št.
ColumnStolpec
Column nameIme stolpca
ColumnsStolpci
Computer equipmentRačunalniška oprema
ContactKontakt
containsvsebuje
ContributionPrispevek
Control accountNadzor računa
ConvertPretvori
Convert into bank accountPretvori v bančni račun
Convert into cash accountPretvori v blagajniški račun
CopiedKopirano
Copy to clipboardKopiraj v odlagališče
Copy data from a spreadsheet and paste it into the text field belowKopiranje podatkov iz preglednice in jo prilepite v besedilno polje spodaj
Copy toKopiraj v
Cost adjustment to recover from negative inventoryPrilagoditev strošek, da si opomore od negativnega inventarja
Cost of salesStrošek prodaje
CreateUstvari
Create & add anotherUstvari in dodaj drugo
Create New BusinessUstvari nov podjem
CreditDobro
Credit limitKreditni limit
Credit NoteDobropis
Credit NotesPoročilo o preplačilu
CurrencyValuta
Foreign exchange gains (losses)Devizni dobički (izgube)
CurrentTrenutno
CustomPo meri
CustomerKupec
CustomersStranke
Customer StatementIzjava kupca
Customer StatementsIzjava kupca
Customer SummaryPovzetek stranke
Custom expense accountLasten stroškovni konto
Custom FieldPolje po meri
Custom FieldsPolja po meri
Custom income accountLasten prihodkovni konto
CustomizePrilagodi
Custom ReportPoročilo po meri
Custom ReportsPoročila po meri
Custom themeLastna tema
Custom titleLasten naziv
DateDatum
Date formatOblika datuma
daysdnevi
days after issue datedni po datumu izdaje
DebitBreme
Debit NoteBremepis
Debit NotesBremepisi
DeductionOdbitek
Deduct withholding taxOdvedi davčni odtegljaj
DeleteIzbriši
Delivery addressNaslov za dostavo
Delivery dateDatum dostave
Delivery InstructionsNavodila dostave
Delivery NoteObvestilo dostave
Delivery NotesObvestila dostave
DepositPolog
DepreciationAmortizacija
Depreciation daysDnevi slabitve
Depreciation EntriesVnosi slabljenja
Depreciation EntryVnos slabitve
Depreciation rateStopnja slabitve
DescendingPadajoče
DescriptionOpis blaga
DiscountPopust
DiscrepancyRazhajanje
Show custom field as a columnPrikaži polje po meri v stolpcu
Show custom field on printed documentsPrikaži polja po meri na natisnjenih dokumentih
Date of disposalDatum na razpolago
DisposalsOdtujitve
Disposed fixed assetNa razpolago osnovna sredstva
Disposed intangible assetOdtujeno neopredmeteno sredstvo
does not containne vsebuje
DonationsDonacije
Do not recodeNe kodiraj
DownloadPrenos
DrawingsRisba
Drop-down listSpustni seznam
Due in {0} daysv {0} dneh
Due todayDo danes
Due tomorrowDo jutri
Due dateDatum zapadlosti
Early payment discountPopust za hitro plačilo
Early payment discountsPopusti za hitro plačilo
EarningsZaslužki
EditUredi
ElectricityElektrika
EmailE-pošta
Email addressE-poštni naslov
EmailsE-naslovi
Email sending formatOblika pošiljanja e-pošte
Email SettingsNastavitve e-pošte
Email templatePredloga elektronske pošte
Email TemplatesPredloge E-pošte
EmployeeZaposleni
Employee clearing accountZaposleni klirinški račun
EmployeesZaposleni
Employee SummaryPovzetek zaposlenih
Employer contributionPrispevek delodajalca
EmptyPrazno
EntertainmentZabava
EquityKapital
ErrorNapaka
EveryVsak
Exact amountTočen znesek
Exchange rateMenjalni tečaj
Exchange RatesMenjalni tečaj
Exclude zero balancesIzključna ničelne postavke
Expense claimsStroškovni zahtevki
Expense accountOdhodki
Expense ClaimZahtevki povračila stroškov
Expense Claim PayersOdhodki z zahtevki plačnikov
Expense ClaimsZahtevki povračila stroškov
PayerPlačnik
Expense Claims SummaryPovzetek terjatev, odhodki
ExpensesStroški
ExportIzvoz
FaxFaks
FeaturesZnačilnost
Fill in data in your spreadsheet programIzpolnite podatke v programu za obdelavo preglednic
FilterIzbirnik
Filter by custom fieldLoči po izbranem polju
Financial Statementsračunovodski izkazi
Find & mergeNajdi in združi
Find & recodeNajdi & kodiraj
Finished itemKončan artikel
First day of weekPrvi dan tedna
Fixed assetOpredmetena sredstva
Fixed assets - depreciationOsnovna sredstva - amortizacija
Fixed AssetOsnovno sredstvo
Fixed Asset DepreciationFiksna Amortizacija
Fixed Asset DisposalOdtujitev premženja
Fixed AssetsOsnovna sredstva
Fixed assets, accumulated depreciationOsnovna sredstva, akumulirana amortizacija
Fixed assets - loss on disposalOsnovna sredstva - izguba ob odsvojitvi
Fixed Asset SummaryPovzetek premoženja
Flat rateEnotna stopnja
FolderImenik
FoldersImeniki
FooterNoga
For the period from {0} to {1}Za obdobje od {0} do {1}
Foreign exchange gainDevizni dobički
Foreign exchange lossNegativne tečajne razlike
ForumForum
Free Accounting SoftwareBrezplačna računovodska programska oprema
Free DownloadBrezplačen prenos
FromOd
FromOd
Full accessPolni dostop
Funds contributedPrispevek sredstev
General LedgerGlavna knjiga
General Ledger SummaryPovzetek Glavne knjige
General Ledger TransactionsGlavna knjiga transakcij
Goods ReceiptDobavnica
Goods ReceiptsRačuni za blago
Gross payBruto plača
GroupSkupina
GuidesVodiči
Group by…Spravi v skupine po:
Order by…Razporedi po:
Where…Kje
{0} rows hidden because they do not contain {1}{0} vrstice skrita, saj ne vsebuje {1}
Hide due dateSkrij dan zapadlosti
Hide total amountSkrij skupno vsoto
Hourly rateUrna postavka
HoursUre
If bank account is:Če je bančni račun:
If paid withinČe je plačan v
ImageSlika
ImportUvozi
Import bank statementUvozi bančni izpisek
Import BusinessUvozi podjem
The file you are trying to import is invalidDatoteka ki jo poskušate uvoziti je neveljavna.
InactiveNeaktiven
In-built Tax CodeV ceno vključen davek
Includes {0}Vključuje {0}
IncomePrihodki
InflowsPritoki
Intangible assetNeopredmetena sredstva
Intangible AssetNematerialnega premoženja
Intangible Asset AmortizationNeopredmeteno sredstvo Amortizacija
Intangible AssetsNeopredmetena sredstva
Intangible assets, accumulated amortizationNeopredmetena sredstva, nabrano amortizacijo
Intangible assets - amortizationNeopredmetena sredstva - amortizacija
Intangible assets - loss on disposalNeopredmetena sredstva - izguba ob odsvojitvi
Intangible Asset SummaryPovzetek neopredmetenih sredstev
Inter Account TransferPrenos sredstev med računi
Inter Account TransfersPrenosi med računi
Interest receivedPrejete obresti
IntervalInterval
Invalid username or password. Please try again.Neveljavno Uporabniško ime ali Geslo. Poiskusite ponovno.
Inventory on handNa zalogi
Inventory - costStroški blaga
Inventory ItemBlago na zalogi
Inventory ItemsBlago na zalogi
Inventory kitMaterialno knjigovodstvo
Inventory KitsPopis inventarja
Inventory locationMesto zaloge
Inventory MovementGibanje blaga
Inventory Price ListCenik zaloge
Inventory Profit MarginDobiček blaga
Inventory Quantity SummaryPopis količine materiala
Inventory - salesProdano blago
Inventory TransferPrenos zaloge
Inventory TransfersPrenosi zaloge
Inventory Value SummaryPopis vrednosti materiala
Inventory Write-offOdpis blaga
Inventory Write-offsOdpis blaga
InvoiceRačun
InvoicedObračunan
Invoice dateDatum izdaje
Invoice numberŠtevilka računa
InvoicesRačuni
Invoice totalSkupni račun
isje
is betweenje med
is checkedje preverjen
is emptyje prazen
is less thanje manj kakor
is more thanje več kakor
is notni
is not checkedni preverjen
is not emptyni prazen
is not zeroni ničeln
Issue dateDatum izdaje
is zeroje ničeln
ItemElement
Item codeKoda izdelka
Item nameNaziv izdelka
Journal EntriesDnevniški vnosi
Journal EntryVnos v dnevnik
LabelEtiketa
LanguageJezik
LargeVelika
Last reconciliationZadnja uskladitev
Late Payment FeesStroški zakasnelega plačila
Late Payment FeeStrošek zakasnelega plačila
Late payment feesZamudne obresti
LayoutPostavitev
Learn MoreIzvedi več
Legal feesOdvetniški stroški
LessZmanjšanje
LiabilitiesObveznosti
Liability accountObveznosti
LicenseLicenca
Limited accessOmejen dostop
LineVrstica
LocationMesto
Lock DateZaklenjen datum
If lock date is specified, all transactions dated on lock date or before will be read-only.Če je datum zaklepanja določen, bodo vse transakcije, datirane pred tem datumom samo za branje.
Lock date is in place as at {0}. You can only update or delete transactions dated after this date.Z {0} je datum zaklepanja. Lahko le posodobiš ali izbrišeš transakcije datirane po tem datumu.
LoginPrijava
LogoutOdjava
MarginMarža
MediumSrednja
MergeZdruži
Message bodyTelo sporočila
MinutesMinute
MobileMobilni telefon
Month(s)Mesec/i
Motor vehicle expensesStroški motornih vozil
Multiple ratesVeč stopenj
Multi-user access is not available in desktop edition.Večuporabniški dostop ni navoljo na namizni različici
NameNaziv
NarrationOpis
NetNeto
Net assetsČisto premoženje
Net lossČista izguba
Net movementNeto premik
Net profitČisti dobiček
Net profit (loss)Čisti dobiček (izguba)
Net increase (decrease) in cash heldNeto povečanje (zmanjšanje) denarnih sredstev
Net payNeto plača
Net PurchasesČista kupna vrednost
Net SalesČisti prihodki od prodaje
NeverNikoli
New Accountdodaj konto
New Amortization EntryNov amortizacijski vnos
New AttachmentDodaj priponko
New Bank AccountNov bančni račun
New Bank ReconciliationNova bančna izravnava
New Bank RuleNovo bančno pravilo
New Billable TimeNew zaračunljiva čas začetka
New Capital AccountNov kapitalski račun
New Cash AccountDodaj gotovinski račun
New Credit NoteNovi kreditni zapis
New CustomerDodaj kupca
New Custom FieldNovo polje po meri
New Delivery NoteNovo obvestilo dostave
New Depreciation EntryNov vnos amortizacije
New EmployeeNov zaposleni
New Exchange RateNovo tečajno razmerje
New Expense ClaimNov zahtevek stroškov
New Fixed AssetNovo premoženje
New FolderNov imenik
New Goods ReceiptNova dobavnica
New GroupNova skupina
New Intangible AssetNovo neopredmeteno sredstvo
New Inter Account TransferNov prenos sredstev med računi
New Inventory ItemDodaja blaga
New Inventory KitNov inventar
New Inventory TransferNov prenos zaloge
New Journal EntryNov vnos v dnevnik
New Late Payment FeeNov strošek zakasnelega plačila
New PaymentNovo plačilo
New PayslipNov plačilni list
New Payslip ItemNov predmet plačilnega lista
New Production OrderNovo naročilo proizvodnje
New Purchase InvoiceNov prejet račun
New Purchase OrderNovo naročilo
New ReceiptNov račun
New Recurring Journal EntryNovi ponavljajoči se dnevniški vnos
New Recurring PayslipNov ponavljajoči plačilni listi
New Recurring Sales InvoiceNov ponavljajoči prodajni račun
New ReportNovo poročilo
New Sales InvoiceNov izstavljen račun
New Sales OrderNovo naročilo prodaje
New Sales QuoteNova prodajna ponudba
New Special AccountNov posebni račun
New SubaccountNov podračun
New SupplierDodaj dobavitelja
New Tax CodeNova davčna stopnja
New tax liabilityNova davčna obveznost
New ThemeNova tema
New TotalNovo skupaj
New Tracking CodeNova sledilna koda
New UserNov uporabnik
New Write-offNov odpis
NextNaslednji
Next issue dateNaslednji datum izdaje
No due dateBrez datuma zapadlosti
No matches foundNi najdenih zadetkov
NoneNoben
No pending deposits as at {0}Na čakanju ni pologov kot po {0}
No pending withdrawals as at {0}Na čakanju ni dvigov kot po {0}
No taxNi davka
NotesZapiski
Not reconciledNeusklajeno
NumberŠtevilo
Number formatOblika številk
Number of transactions already importedŠtevilo že vnešenih transakcij
Number of transactions in the fileŠtevilo
Number of transactions to importŠtevilo transakcij za uvoz
OffIzklop
OnVklop
One option per lineEna možnos na vrsto
Only administrators can rename business name.Le administratorji lahko preimenujejo ime podjema.
Copy to clipboard, then paste data to your spreadsheet programKopiraj v odložišče, potem prilepi podatke v program z razpredelnico
Copy to clipboard, then paste columns to your spreadsheet programKopiraj v odložišče, potem prilepi stolpce v program z razpredelnico
Opening balanceZaloga
OptionalIzbirno
Options for drop-down listMožnosti za spustni seznam
Order numberŠtevilka naročila
Other movementsDruga gibanja
OutflowsOdlivi
OverdueZapadle obveznosti
Overdue yesterdayZapadlo včeraj
OverpaidPreplačilo
Page {0} of {1}Stran {0} od {1}
Paper sizeVelikost strani (npr. A4, Pismo)
Paid in fullPlačano v celoti
Paid fromPlačilo prejeto od
Paid in advancePlača vnaprej
Paragraph textOdstavek besedila
PasswordGeslo
PayeePrejemnik plačila
PaymentPlačilo
PaymentsPlačilo
Payroll liabilitiesObveznosti na izplačane plače
PayslipPlačilni list
Payslip Contribution ItemPredmeti prispevka k plačilnemu listu
Payslip Contribution ItemsPredmeti prispevkov plačilnega lista
Payslip Deduction ItemPredmeti odbitkov plačilnega lista
Payslip Deduction ItemsPredmeti odbitkov plačilnega lista
Payslip Earnings ItemPredmeti zaslužka plačilnega lista
Payslip Earnings ItemsPredmeti zaslužka plačilnega lista
Payslip ItemsPredmeti plačilnega lista
PayslipsPlačilni listi
Payslip SummaryPovzetek plačilnega lista
PendingNa čakanju
Pending depositsČakajoč polog
Pending withdrawalsČakajoč dvig
PercentageOdstotek
PlainGolo
Plain textGolo besedilo
PopularPopularni
PortVrata
PositionPoložaj
PreferencesNastavitve
PrintNatisni
Printing and stationeryTiskanje in pisarniški material
Production OrderNaročilo proizvodnje
Production OrdersNaročila proizvodnje
ProfitDobiček
Profit and Loss StatementIzkaz poslovnega izida
Profit and Loss Statement (Actual vs Budget)Izkaz poslovnega izida (dejansko vs proračun)
Profit (loss)Dobiček (izguba)
Profit (loss) for the periodDobiček (izguba) za obdobje
Purchase InvoicePrejeti račun
Purchase InvoicesPrejeti računi
Purchase OrderNaročilo blaga
Purchase OrdersNaročilo blaga
Purchase priceNabavna cena
PurchasesNakup
QtyKoličina
Qty on handKoličina na zalogi
Qty ownedKoličina v lasti
Qty to deliverKoličina za dostavo
Qty to receiveKoličina za prejem
QuoteCitiraj
Quote numberŠtevilka ponudbe
RateStopnja
ReceiptPrejem
Payment or ReceiptPlačilo ali prejem
ReceiptsPrejemnik
Receipts & PaymentsPlačila in prejemi
Receipts & Payments SummaryPovzetek plačil in prejemov
Received inPrejeto v
ReconciledUsklajeno
Recurring Journal EntriesPonavljajoči se dnevniški vnosi
Recurring PayslipPonavljajoč plačilni list
Recurring PayslipsPonavljajoči plačilni listi
Recurring Sales InvoicePonavljajoči prodajni račun
Recurring Sales InvoicesPonavljajoče Prodajne fakture
ReferenceŠt. ponudbe
RefundVračilo
Remove BusinessOdstrani podjem
RenamePreimenuj
Rename columnsPreimenuj stolpce
Rename reportPreimenuj poročilo
RentNajem
Repairs and maintenancePopravila in vzdrževanje
ReportsPoročila
Retained earningsZadržani prihodki
RoleVloga uporabnika
Round downZaokroževanje navzdol
RoundingZaokroževanje
Rounding expenseZaokroževanje odhodkov
Round off the totalZaokroži seštevke
Round to nearestZaokroževanje do najbližje
Sales priceProdajna cena
SalesProdaja
Sales InvoiceProdajni račun
Sales InvoicesIzstavljeni računi
Sales OrderNaročilo prodaje
Sales OrdersNaročila prodaje
Sales QuoteProdajna ponudba
Sales QuotesPonudbe
ScreenshotsZajem zaslona
SearchIšči
Searching ...Iskanje
SelectIzberi
Select file from your computerIzberite datoteko iz vašega računalnika
SendPošlji
Send a copy of every email to this addressPošlji kopijo vseh sporočil na ta e-naslov
Set DateNastavi datum
Set PeriodNastavitev obdobja
SettingsNastavitve
Share of profitDelež dobička
Show balances for specified periodPrikaz bilance za določeno obdobje
sign reversedobrnjen znak
Single line textEnovrstično besedilo
Single rateEna stopnja
SizeVelikost
SmallMala
Special AccountPosebni račun
Special AccountsPosebni računi
Start DateZačetni datum
Starting balanceZačetno stanje
Starting balance equityZačetni kapital
Starting BalancesZačetna stanja
StatementIzjava
Statement balanceStanje bilance
Statement of Changes in EquityGibanje kapitala
StatusStanje
Sub AccountPodračun
SubjectZadeva
Sub-totalOsnova za DDV
SummaryPovzetek
This summary is set to show balance sheet as at {1} and profit and loss statement for the period from {0} to {1}.Ta povzetek je nastavljen na prikaz finančnega položaja na {1} in finančnem poslovanju za obdobje od {0} do {1}.
SupplierDobavitelj
SuppliersDobavitelji
Supplier StatementsIzjave dobaviteljev
Supplier SummaryPovzetek dobavitelja
SupportPodpora
SuspensePrehodni
TabsZavihki
TaxDavek
Tax liabilityDavčna obveznost
Tax AmountZnesek davka
Tax AuditDavčni nadzor
Tax CodeDavčna stopnja
Tax CodesDavčne kode
Tax on PurchasesNabavni davek
Tax on SalesProdajni davek
Tax payableDavek
Tax rateDavčna stopnja
Tax ReconciliationDavčno usklajevanje
Tax SummaryPovzetek davka
Tax TransactionsDavčne transakcije
TelephoneTelefon
TerminationPrekinitev
Test email settingsPreveri nastavitve e-pošte
Test message has been successfully sent.Testno sporočilo je bilo uspešno odposlano.
Test MessageTestno sporočilo
ThemeTema
ThemesTeme
There is at least one invoice with pending late payment feeObstaja najmanj en račun s stroški zakasnelega plačila
There is one or more recurring invoices pending to be issuedObstaja ena ali več ponavljajočih se faktur, ki jih je potrebno izdati
There is at least one recurring payslip pending to be issuedObstaja najmanj ena ponavljajoča se plačilna lista, ki jo je potrebno še izdati
There are duplicates in this view.V tem pogledu obstajajo dvojniki.
Time spentporabljen čas
TitleNaslov
ToZa
ToDo
TodayDanes
TotalSkupaj
Total assetsSkupna vrednost sredstev
Total costSkupni strošek
Total creditsSkupaj v dobro
Total debitsSkupaj v breme
Total equityPoslovni izid
Total liabilities & equitySkupna vrednost obveznosti & kapitala
Total {0}Skupaj {0}
Total contributionsSkupni prispevek
Total deductionsSkupni odbitek
Total PurchasesSkupni nakup
Total SalesSkupno prodano
Tracking CodeSledilna koda
Tracking CodesSledilne kode
Tracking Exception ReportSledenje izjemnih poročil
TransactionTransakcije
TransactionsTransakcije
Transaction typeVrsta transakcije
There are {0} transactions dated after {1} therefore they are not accounted for in this view.Obstajajo {0} transakcije datirani po {1}, zato se ne obračunavajo v tem pogledu.
TransferPrenos
Trial BalanceBruto bilanca
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.Poskusite oblak za dostop več uporabnikov in drugih ugodnosti
TypeTip
UnbalancedNeuravnotežena
UncategorizedNekategoriziran
Uncategorized transactionsneopredmetena transakcija
UndoRazveljavi
UninvoicedNeobračunan
Unit NameEnota
Unit priceCena na enoto brez DDV
UnnamedNeimenovan
Unpaid invoicesneplačani računi
UnspecifiedNedoločeno
Unspecified locationNedoločeno mesto
UntilDo
Until further noticeDo nadaljnjega
UpdatePosodobitev
Update data in your spreadsheet programPosodabljanje podatkov v program za obdelavo preglednic
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.Kot kaže poskušate odpreti datoteko, do katere že dostopa novejša verzija Managerja. Izvedite nadgradnjo na novejšo verzijo Managerja in poskusite odpreti to datoteko ponovno.
UserUporabnik
UsernameUporabniško ime
User PermissionsUporabniška dovoljenja
UsersUporabniki
Value on handVrednost na zalogi
ViewPogled
Wages & salariesStroški in plače
WebsiteSpletna stran
Week(s)Teden/ni
WithdrawalDvig
Withholding taxDavčni odtegljaj
Withholding tax receiptRačun davčnega odtegljaja
Withholding tax receivableDavčni odtegljaj terjatve
Write-offOdpis
Write-onNapišite o
Written-offOdpis
{0} Cr{0} Dr
{0} days{0} dni
{0} Dr{0} Br
{0}h{0}h
{0}m{0}m

Get Involved
Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

© 2021 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally