English to Serbian Translation
EnglishSerbian
1-30 days overdue1-30 dana kašnjenja
1 day1 dan
31-60 days overdue31-60 dana kašnjenja
61-90 days overdue61-90 dana kašnjenja
90+ days overdueKašnjenje preko 90 dana
... then allocate to... a zatim dodelite
{0} days overdue{0} dana kašnjenja
AcceptedPrihvaćeno
Access typeVrsta pristupa
AccountKonto
Show account codesPrikaži šifre konta
Accounting feesKnjigovodstvene naknade
Accounting methodMetod knjiženja
Accounts payableRačuni Obaveza
Accounts receivableRačuni Potraživanja
Accrual basisOsnovno Razgraničenje
Accumulated amortizationAkumulirana amortizacija
Accumulated depreciationAkumulirana amortizacija
Acquisition costTrošak Nabavke
ActionAkcija
ActiveAktivan
ActualStvarni
Actual balanceStvarni bilans
AddDodaj
Add BusinessNovo Preduzeće
Add comparative columnDodajte kolonu za poređenje
AdditionsUvećanja
Add lineDodaj stavku
Add non-inventory cost into productionDodaj utrošak materijala u proces proizvodnje
AddressAdresa
Adjusted BalancePrilagođen Bilans
Adjusted closing balance as per bank statementPrilagođeni završni saldo prema izvodu banke
AdjustmentsOtpis
Adjustments to reconcile net profit (loss) to net cash from operating activitiesPrilagođavanja radi usklađivanja neto dobiti (gubitak) na neto gotovine iz poslovnih aktivnosti
AdministratorAdministrator
Advertising and promotionReklamiranje i promocija
Aged PayablesStarost Obaveza u Danima
Aged ReceivablesStarost Potraživanja u Danima
AliasPseudonim
Error. Please complete all fields.Greška. Molimo popunite sva polja.
AllocationRaspodela
AmortizationAmortizacija
Amortization Calculation WorksheetObračun Amortizacije
Amortization daysDani Amortizacije
Amortization EntriesUnosi Amortizacije
Amortization EntryUnos Amortizacije
Amortization rateStopa Amortizacije
AmountIznos
Amount paidPlaćeni Iznos
Amount receivedPrimljen Iznos
Amounts are tax inclusiveIznosi uključuju porez
Amount to payIznos za uplatu
... and description contains... a opis zadržite
Application DataPodaci o Aplikaciji
ArchivedArhivirano
Are you sure?Da li ste sigurni?
As at {0}Na dan {0}
AscendingRastući
AssetsImovina
At costPo ceni
AttachmentPrilog
AttachmentsPrilozi
Audit TrailPregled Aktivnosti
Authorized byAutorizovano od
AutomaticAutomatski
Automatic referenceAutomatska referenca
Available creditDostupan kredit
Average costProsečna cena
BackNazad
BackupRezervna kopija
BalanceSaldo
Balance due if paid by {0}Stanje na računu ako je plaćeno do {0}
Balance at beginning of periodStanje na početku perioda
Balance at end of periodStanje na kraju perioda
BalancedSaldiran
Balance dueUkupan dug
Balance SheetBilans Stanja
Balance Sheet AccountBilansa Stanja Račun
Balance Sheet Built-in AccountBilans Stanja Ugrađeni Račun
Balance Sheet GroupBilans Stanja Grupa
Bank accountRačun u banci
Bank chargesBankarski troškovi
Bank accountRačun u banci
Bank AccountsBankarski Računi
Bank Account SummarySuma Bankovnih Računa
Bank and Cash AccountsBankarski i Gotovinski Računi
Bank ReconciliationBankarsko usaglašavanje
Bank ReconciliationsBankarska Usaglašavanja
Bank Reconciliation StatementIzvod
Bank ruleBankarska podešavanja
Bank RulesBankarska podešavanja
Base CurrencyOsnovna valuta
Based on entered production orders, at least one inventory item needs to have production stage elevated.Na osnovu unetih naloga za proizvodnju, najmanje jedan proizvod treba da ima povećanu fazu proizvodnje.
Batch CreateKreiraj seriju
Batch DeleteIzbriši seriju
You are in batch delete mode. Remember to always backup your data before executing batch delete.U režimu brisanja serije. Ne zaboravite uvek da pravite rezervne kopije podataka pre nego što izvršite brisanje serije.
Batch OperationSerijske Operacije
Batch UpdateAžuriraj seriju
Batch ViewGrupni Prikaz
Billable expensesNaplativi Troškovi
Billable expenses - costNaplativi troškovi - trošak
Billable expenses - invoicedNaplativi troškovi - fakturisani
Billable timeObračunato vrijeme
Billable time - invoicedObračunato vreme - fakturisano
Billable expenseNaplativi Trošak
Billable ExpensesNaplativi Troškovi
Billable TimeObračun Utrošenog Vremena
Billable time - movementObračunato vreme - nefakturisano
Billable time adjustmentKorekcija utrošenog vremena
Billable Time SummaryObračunato Vrijeme Ukupno
Billing addressAdresa za dostavu računa
Bill of materialsSpisak materijala
Book valueKnjigovodstvena vrednost
BudgetBudžet
Built-in themeUgrađena Tema
Bulk UpdateZbirno ažuriranje
BusinessPoslovanje
Business NameIme Preduzeća
Business DetailsPoslovni podaci
BusinessesPoslovni subjekti
Business IdentifierPoslovni identifikator
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.PIB:
Business LogoPoslovni logo
ByDo
CancelOtkazivanje
CancelledOtkazano
Capital AccountRačuni Kapitala
Capital AccountsRačuni Kapitala
Capital Accounts SummaryPregled Računa Kapitala
Capital subaccountsPodračuni kapitala
Cash accountGotovinski Račun
Cash AccountsGotovinski Računi
Cash Account SummarySuma Gotovinskih Računa
Cash & cash equivalentsGotovina i Gotovinski Ekvivalenti
Cash at bankNovac u Banci
Cash at the beginning of the periodGotovina na početku perioda
Cash at the end of the periodGotovina na kraju perioda
Cash basisGotovinsko Razgraničenje
Cash basis adjustmentPrilagođavanje gotovinske osnove
Cash flows from (used in) financing activitiesNovčani tokovi iz finansijskih aktivnosti
Cash flows from (used in) investing activitiesNovčani tokovi iz investicijskih aktivnosti
Cash flows from (used in) operating activitiesNovčani tokovi iz poslovnih aktivnosti
Cash Flow StatementIzveštaj o Novčanom Toku
Cash Flow Statement GroupsGrupni Izvještaji Novčanog Toka
Cash on handGotovina u Blagajni
Change FolderPromjeni Folder
Changes in working capitalPromjene u Obrtnom Kapitalu
Charge monthlyMesečna naplata
Chart of AccountsKontni Okvir
ClearedIzmiren
Cleared balanceČisti bilans
CloneKopirajte
Closing balanceZavršni saldo
Closing balance after importZavršni bilans posle uvoza
Closing balance as per balance sheetZaključivanje bilansa po bilansu stanja
Closing balance as per bank statementZaključivanje bilansa po izvodu banke
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement?Koliko je bilo krajnje stanje {0} na dan {1} prema izvodu iz banke?
Closing balance before importZavršni bilans pre uvoza
Closing balancesZaključni saldo
CodeKod
ColumnKolona
Column nameNaziv kolone
ColumnsKolone
CompletedZavršeno
Computer equipmentKompjuterska oprema
Consideration receivedNaknada Uplaćena
ContactKontakt
containssadrži
ContentSadržaj
ContributionDoprinos
Control accountKontrola računa
Control account - acquisition costKontrolni račun stalne imovine
Control account - accumulated depreciationKontrolni račun - amortizacija stalne imovine
Control account - acquisition costKontrolni račun nemeaterijalne imovine
Control account - accumulated amortizationKontrolni račun - amortizacija nematerijalne imovine
Control AccountsKontrolni računi
ConvertPretvorite
Convert into bank accountPretvorite u Bankovni Račun
Convert into cash accountPretvorite u Gotovinski Račun
CopiedKopiran je
Copy to clipboardKopiraj u klipbord
Copy data from a spreadsheet and paste it into the text field belowKopirajte podatke iz tabele i prekopirajte ga u tekstualnom polju ispod
Copy toKopirajte u
Cost adjustment to recover from negative inventoryPrilagođavanje troškova radi oporavljanja od negativnog inventara
Cost of salesTroškovi prodaje
CountryZemlja
CreateKreiraj
Create & add anotherKreiraj i dodaj novi
Create New BusinessKreiraj Novo Preduzeće
CreditPotražuje
Credit limitKreditni limit
Credit NoteKnjižno odobrenje
Credit NotesKnjižna Odobrenja
CurrencyValuta
Currency amountIznos valute
Foreign exchange gains (losses)Kursne razlike (dobitak / gubitak)
CurrentTrenutno
Current BalanceTrenutni Bilans
CustomPo narudžbini
Custom accessPrilagođeni pristup
Custom amortization expense accountPrilagođeni račun troškova amortizacije
Custom credit note titleNaslov prilagođene kreditne napomene
Custom depreciation expense accountPrilagođeni račun troškova amortizacije
CustomerKupac
Customer PortalKorisnički Portal
Customer PortalsPortal Kupca
CustomersKupci
Customer StatementIzvod Kupca
Customer StatementsKartice Kupaca
Customer Statements (Transactions)Kartice Kupaca (transakcije)
Customer Statements (Unpaid Invoices)Kartice Kupaca (neplaćeni računi)
Customer SummarySažetak Kupaca
Custom expense accountPrilagođeni račun troškova
Custom FieldPrilagođeno polje
Custom FieldsPrilagođena polja
Custom income accountPrilagođeni račun prihoda
Custom inventory locationsLokacije prilagođenih zaliha
CustomizeUređivanje
Custom %Prilagođen %
Custom ReportDodatni izveštaj
Custom ReportsDodatni izveštaji
Custom sales invoice titleNaslov prilagođene prodajne fakture
Custom templatePrilagođeni predložak
Custom themePrilagođena tema
Custom titlePrilagođeni naslov
DateDatum
Date & Number FormatFormat Datuma & Broja
Date formatFormat Datuma
daysDana
days after issue datedana nakon datuma izdavanja
DebitDuguje
Debit NoteKnjižno Zaduženje
Debit NotesKnjižna Zaduženja
Decimal placesDecimalna mjesta
DeductionOdbitak
Deduct withholding taxIzdvoji porez iz ukupnog zbira
DeleteIzbrisati
Delivery addressAdresa isporuke
Delivery dateDatum isporuke
Delivery InstructionsInstrukcije za isporuku
Delivery NoteOtpremnica
Delivery NotesOtpremnice
DepositDepozit
DepreciationAmortizacija
Depreciation Calculation WorksheetObračun Amortizacije
Depreciation daysDani Amortizacije
Depreciation EntriesUnosi Amortizacije
Depreciation EntryUnos Amortizacije
Depreciation rateStopa Amortizacije
DescendingOpadajući
DescriptionOpis
Direct costsDirektni Troškovi
Direct methodDirektna Metoda
DiscountPopust
DiscrepancyNeusaglašenost
Show custom field as a columnPrikaži dodatno polje kao kolonu
Show custom field on printed documentsPrikaži dodatno polje na štampanim dokumentima
Date of disposalDatum otpisa
DisposalsOtpis
DisposedRaspoloživ
Disposed fixed assetOtpis stalne imovine
Disposed intangible assetOtpis nematerijalne imovine
DivisionPodjela
Division Exception ReportIzvještaj bez podjele
DivisionsPodjele
does not containNe sadrži
DonationsDonacije
Do not recodeNe rekodiraj
DownloadPreuzimanje
DrawingsŽiro računi
Drop-down listPadajuća lista
Due in {0} daysValuta plaćanja {0} dana
Due todayValuta danas
Due tomorrowValuta sutra
Due dateRok plaćanja
Early payment discountPopust za rano plaćanje
Early payment discountsPopusti za rano plaćanje
EarningsZarada
EditUređivanje
Edit Bank RuleUredi Pravilo Banke
ElectricityStruja
EmailElektronska pošta
Email addressE-mail adresa
EmailsE-mail-ovi
Email sending formatFormat slanja e-maila
Email SettingsEmail Podešavanja
Email templateEmail Šablon
Email TemplatesEmail šabloni
EmployeeZaposleni
Employee clearing accountZarada zaposlenog
EmployeesZaposleni
Employee SummaryPregled Radnika
Employer contributionDoprinos poslodavca
EmptyPrazno
EntertainmentZabava
EquityKapital
ErrorGreška
EverySvaki
Exact amountPlaćeni iznos
Exchange rateDevizni kurs
Exchange RatesDevizni kursevi
Exclude inventory items with no movementIsključite stavke zaliha bez kretanja
Exclude zero balancesIsključi nulta salda
Expense claimsRashodi potraživanja
Expense accountRashodi
Expense ClaimPotraživanje troškova
Expense Claim PayersPotraživanje Troškova Obveznika
Expense ClaimsPotraživanje Troškova
PayerUplatilac
Expense Claims SummaryPregled potraživanja troškova
Expense groupGrupa troškova
ExpensesTroškovi
ExpiredIstekao
Expiry dateDatum isteka
ExportIzvoz
ExtensionDodatak
ExtensionsDodaci
FaxFaks
FeaturesKarakteristike
Fill in data in your spreadsheet programPopuni podatke u tabeli
FilterFilter
Filter by custom fieldFiltriraj po prilagođenom polju
Financial StatementsFinansijski Izveštaji
Financing activitiesFinansijske Aktivnosti
FindPronađi
Find & mergePronađi i spoji
Find & recodePronađi i rekodiraj
Find and replacePronađi i zamjeni
Finished itemZavršeni artikal
First day of weekPrvi Radni Dan u Sedmici
Fixed assetStalna imovina
Fixed assets, at costStalna imovina, po trošku
Fixed assets - depreciationStalna imovina - amortizacija
Fixed AssetStalna Imovina
Fixed Asset DepreciationAmortizacija Stalne Imovine
Fixed Asset DisposalStalna Imovina Otpis
Fixed AssetsStalna Imovina
Fixed assets, accumulated depreciationStalna imovina, akumulirana amortizacija
Fixed assets - loss on disposalStalna imovina - gubitak na raspolaganju
Fixed Asset SummaryPregled Stalne Imovine
Flat rateFiksna stopa
FolderFascikla
FoldersFascikle
FooterFuter
For the period from {0} to {1}Za period od {0} do {1}
Foreign BalanceStrani Bilans
Foreign CurrenciesStrane Valute
Foreign CurrencyStrana Valuta
Foreign exchange gainPozitivne kursne razlike
Foreign exchange lossNegativne kursne razlike
Foreign Exchange RevaluationRevalorizacija stranih valuta
Form DefaultsZadane Postavke Obrazaca
For tax purposes, this isU poreske svrhe, ovo je
ForumForum
Free Accounting SoftwareBesplatan Računovodstveni Softver
Free DownloadBesplatno Preuzimanje
Freight-inZavisni troškovi nabavke
FromOd
FromOd datuma
Full accessPuni pristup
Funds contributedUlog
Gain / LossDobit/Gubitak
General LedgerGlavna Knjiga
General Ledger AccountRačun Glavne Knjige
General Ledger SummaryBruto Bilans
General Ledger TransactionsGlavna Knjiga
Goods ReceiptUlaz Zaliha
Goods ReceiptsUlaz Zaliha
Gross payBruto plata
GroupGrupa
Groups to collapseGrupe za grupisanje
GuidesVodič
Group by…Grupiši Po
Order by…Poredaj Po
Where…Gde
{0} rows hidden because they do not contain {1}{0} redova je sakriveno, jer ne sadrže {1}
Hide due dateNe prikazuj datum dospeća
Hide total amountSakrij ukupni iznos
HistoryIstorija Aktivnosti
HostnameHostname
Hourly rateCena po satu
HoursSati
If paid withinAko plati u roku od
If bank account is:Ako je bankovni račun:
ImageSlika
ImportUvoz
Import business from a fileUvezi preduzeće u formi fajla
Import business from a URLUvezi preduzeće u formi URL
Import bank statementUvoz bankarskih izvoda
Import BusinessUvezi Preduzeće
The file you are trying to import is invalidDatoteka koju pokušavate da uvezete je nevažeća
InactiveNeaktivan
In-built Tax CodePredefinisane poreske stope
Includes {0}Uključujući {0}
IncomePrihod
Income groupGrupa prihoda
Indirect methodIndirektna Metoda
InflowsPriliv
InstallInstaliraj
InstalledInstalirano
InstructionsInstrukcije
Insufficient QtyNedovoljna Količina
Intangible assetNematerijalna imovina
Intangible assets, at costNematerijalna imovina, po trošku
Intangible AssetNematerijalno ulaganje
Intangible Asset AmortizationAmortizacija nematerijalne imovine
Intangible AssetsNematerijalna Imovina
Intangible assets, accumulated amortizationNematerijalna imovina, akumulirana amortizacija
Intangible assets - amortizationNematerijalna imovina - amortizacija
Intangible assets - loss on disposalNematerijalna imovina - gubitak na raspolaganju
Intangible Asset SummaryPregled Nematerijalne Imovine
Inter Account TransferInterni Transver Gotovine
Inter Account TransfersInterni Transferi Gotovine
Interdivisional loanInterdivizijski zajam
Interest receivedPrimljene kamate
IntervalRazmak
Invalid username or password. Please try again.Nevažeće korisničko ime ili šifra. Molimo Vas probajte ponovo.
Inventory on handZalihe na stanju
Inventory - costRoba - troškovi
Inventory ItemStavka Zaliha
Inventory ItemsStavke Zaliha
Inventory kitStavka Zaliha
Inventory KitsKompletiranje Zaliha 3u1
Inventory locationLokacija Inventara
Inventory locationsLokacije Zaliha
Inventory MovementKretanje inventara
Inventory Price ListCenovnik Zahila
Inventory Profit MarginProfitna Marža Prodaje
Inventory Quantity by LocationKoličina Zaliha po Lokacijama
Inventory Quantity SummaryKvantitativno kretanje inventara
Inventory - salesProdaja - robe
Inventory TransferDislokacija Zaliha
Inventory TransfersDislokacije Zaliha
Inventory Value SummaryNovčano kretanje inventara
Inventory Write-offOtpis Zaliha
Inventory Write-offsOtpis Zaliha
Investing activitiesInvesticijske Aktivnosti
InvoiceRačun
InvoicedFakturisano
Invoice dateDatum računa
Invoice numberBroj Računa
InvoicesFakturisanje
Invoice totalUkupan iznos
isje
is betweenje između
is checkedOznačeno
is emptyje prazno
is less thanje manje od
is more thanje više od
is notnije
is not checkedNe označeno
is not emptynije prazno
is not zeronije nula
Issue dateDatum izdavanja
is zeronula je
ItemArtikal / Usluga
Item codeŠifra artikla
Item nameNaziv artikla
Journal EntriesDnevnik Unosa
Journal EntryKnjiženje
LabelOznaka
LanguageJezik
LargeVeliki
Last reconciliationPoslednje izmirenje
Late Payment FeesNaknade za kašnjenje uplata
Late Payment FeeNaknada za kašnjenje uplate
Late payment feesNaknade za kasne uplate
LayoutRaspored
Learn MoreSaznajte više
Legal feesPravni troškovi
LessOdbitak
LiabilitiesObaveze
Liability accountRačun obaveza
LicenseLicense
Limited accessOgraničeni pristup
LineRed
Line descriptionLinija opisa
LocationLokacija
Lock DateDatum zatvaranja
If lock date is specified, all transactions dated on lock date or before will be read-only.Ako je datum zatvaranja naznačen, sve transakcije od dana zatvaranja ili pre će biti samo za čitanje.
Lock date is in place as at {0}. You can only update or delete transactions dated after this date.Datum zaključavanja je postavljen {0}. Možete ažurirati ili izbrisati samo datume poslije tog datuma.
LoginPrijavljivanje
LogoLogo
LogoutIzloguj se
MarginMarža
MaxMax
MediumSrednji
MergeSpojiti
Message bodyTelo poruke
MethodMetode
MinutesMinuti
MobileMobilni telefon:
MondayPonedeljak
Month(s)Mesec
Motor vehicle expensesTroškovi vozila
Multiple ratesVišestruke stope
Multi-user access is not available in desktop edition.Pristup za više korisnika nije moguć u desktop verziji.
NameIme
NarrationOpis
NetNeto
Net assetsNeto Imovina
Net lossNeto gubitak
Net movementNeto promene
Net profitNeto Dobit
Net profit (loss)Neto Dobit (Gubitak)
Net increase (decrease) in cash heldNeto povećanje ( smanjenje ) u gotovini
Net payNeto plata
Net PurchasesNeto kupovine
Net SalesNeto prodaja
NeverNikako
New AccountNovi račun
New Foreign CurrencyNova Strana Valuta
New Amortization EntryUnos Nove Amortizacije
New AttachmentNovi prilog
New Bank AccountNovi Bankarski Račun
New Bank ReconciliationNovo Bankarsko Usaglašavanje
New Bank RuleNova bankarska podešavanja
New Billable TimeNovi Obračun Utrošenog Vremena
New Capital AccountNovi Račun Kapitala
New Cash AccountNovi Gotovinski Račun
New Control AccountNovi Kontrolni Račun
New Credit NoteNovo Knjižno Odobrenje
New CustomerNovi Kupac
New Customer PortalPortal za Novog Kupca
New Custom FieldNovo prilagođeno polje
New Debit NoteNovo Knjižno Zaduženje
New Delivery NoteNova Otpremnica
New Depreciation EntryUnos Nove Amortizacije
New DivisionNova Podjela
New EmployeeNovi Zaposleni
New Exchange RateNove Devizne Stope
New Expense ClaimNovi Zahtev za Troškove
New Expense Claim PayerNova Isplata Potraživanja
New ExtensionNovi Dodatak
New Fixed AssetNova Stalna Imovina
New FolderNova Fascikla
New Goods ReceiptNovi Ulaz Zaliha
New GroupNova grupa
New Intangible AssetNovo Nematerijalno Ulaganje
New Inter Account TransferNovi Interni Transfer Gotovine
New Inventory ItemNova Stavka Zaliha
New Inventory KitNova Stavka Zaliha
New Inventory LocationNova Lokacija Zaliha
New Inventory TransferNova Dislokacija Zaliha
New Journal EntryNovo Knjiženje
New Late Payment FeeNova Naknada za kašnjenje uplate
New Non-inventory ItemNovi Artikl/Usluga Van Zaliha
New PaymentNova Isplata
New Payment RuleNovo Pravilo Isplate
New PayslipNova Obračunska Lista
New Payslip ItemNova stavka obračunske liste
New Production OrderNovi Nalog Proizvodnji
New ProjectNovi Projekat
New Purchase InvoiceNova Ulazna Faktura
New Purchase OrderNova Narudžbenica
New Purchase QuoteNovi Zahtev za Ponudu
New ReceiptNova Uplata
New Receipt RuleNovo Pravilo Uplate
New Recurring Journal EntryNovo Ponavljanje Knjižena
New Recurring PayslipNova Ponavljajuća Obračunska Lista
New Recurring Purchase InvoiceNova Ponavljajuća Ulazna Faktura
New Recurring Sales InvoiceNova Ponavljajuća Izlazna Faktura
New ReportNovi Izveštaj
New Report TransformationTransformacija Novog Izveštaja
New Sales InvoiceNova Izlazna Faktura
New Sales OrderNovi Predračun
New Sales QuoteNovi Predlog Ponude
New Special AccountNovi Posebni Račun
New SubaccountNovi podračun
New SupplierNovi Dobavljač
New Tax CodeNova poreska šiifra
New tax liabilityNova poreska obaveza
New ThemeNove Teme
New TotalNovi zbir
New UserNovi korisnik
New User PermissionsNove Korisničke Dozvole
New Withholding Tax ReceiptNova potvrda poreza po odbitku
New Write-offNovi Otpis Zaliha
NextSledeće
Next issue dateNovi datum izdavanja
No due dateBez datuma dospeća
No accessNema pristup
No matches foundNije pronađena stavka
NoneNikakav
Non-inventory ItemArtikl/Usluga Van Zaliha
Non-inventory ItemsArtikli/Usluge Van Zaliha
No pending deposits as at {0}Nema depozita na čekanju na dan {0}
No pending withdrawals as at {0}Nema na povlačenju na dan {0}
No taxBez poreza
Not DeliveredNije Isporučeno
NotesNapomena:
Not reconciledNisu usaglašeni
NumberBroj
Number formatFormat Brojeva
Number of transactions already importedBroj transakcije je već uvežen.
Number of transactions in the fileBroj transakcija u datoteci
Number of transactions to importBroj transakcija za uvoz.
OffIsključeno
OnUključeno
One option per lineJedna opcija po liniji
Only administrators can rename business name.Samo administratori mogu promeniti naziv preduzeća.
Copy to clipboard, then paste data to your spreadsheet programOtvorite podatke u programu za tabelarne proračune
Copy to clipboard, then paste columns to your spreadsheet programOtvorite prazan obrazac u programu za pregled tabela
Opening balancePočetno Stanje
Operating activitiesPoslovne Aktivnosti
OptionalOpciono
Options for drop-down listPodešavanja padajuće liste
Order numberBroj Predračuna
OrdersNarudžbe
OtherOstalo
Other movementsOstala kretanja
OutflowsOdliv
Out of balanceIzvan ravnoteže
OverdueZakasnio
Overdue yesterdayValuta istekla juče
OverpaidPretplaćeno
Page {0} of {1}Strana {0} od {1}
Paper sizeVeličina papira
PaidPlaćeno
Paid in fullPlaćeno
Paid byPlaća po
Paid fromUplatilac
Paid in advanceUnapred/avansno plaćeno
Paragraph textParagraf tekst
Partially DeliveredDjelimično Isporučeno
Partially InvoicedDjelimično Fakturisano
Partial paymentDelimično plaćanje
PasswordŠifra
PayeePrimalac
Payer or payeePlatiša ili primalac
PaymentIsplata
Payment RulePravilo Isplate
Payment RulesPravila Isplate
PaymentsPlaćanja
Payroll liabilitiesObaveze za plate i doprinose
PayslipObračunska Lista
Payslip Contribution ItemStavka doprinosa obračunske liste
Payslip Contribution ItemsStavke doprinosa obračunske liste
Payslip Deduction ItemStavka odbitka obračunske liste
Payslip Deduction ItemsStavke odbitka obračunske liste
Payslip Earnings ItemStavka zarade obračunske liste
Payslip Earnings ItemsStavke zarade obračunske liste
Payslip ItemsStavke obračunke liste
PayslipsPlatne Liste
Payslip SummaryPregled obračunskih lista
Payslip Totals per Item and EmployeeBruto i Neto Plate
PendingNa čekanju
Pending depositDepozit na čekanju
Pending depositsDepozit na čekanju
Pending withdrawalDepozit na povlačenju
Pending withdrawalsDepozit na povlačenju
PercentagePostotak
Permitted actionsDozvoljene Radnje
PlacementUgrađivanje
PlainObičan tekst
Plain textObičan tekst
PopularOmiljen
PortPort
PositionPozicija
PreferencesPostavke
PrintŠtampanje
Printing and stationeryŠtamparska i kancelarijska oprema
Production in progressProizvodnja u toku
Production OrderNalog proizvodnji
Production OrdersNalozi Proizvodnji
Production stageProizvodna faza
ProfitProfit
Profit and Loss StatementBilans Uspeha
Profit and Loss Statement AccountBilans Uspjeha Račun
Profit and Loss Statement (Actual vs Budget)Bilans Uspeha (Stvarni i Budžetirani)
Profit and Loss Statement Built-in AccountBilans Uspeha Ugrađeni Račun
Profit and Loss Statement GroupBilans Uspjeha Grupa
Profit (loss)Profit (gubitak)
Profit (loss) for the periodDobitak (gubitak) za period
ProjectProjekat
ProjectsProjekti
PublishedObjavljeno
Purchase InvoiceUlazna Faktura
Purchase Invoice CreditKreditna Ulazna Faktura
Purchase InvoicesUlazne Fakture
Purchase OrderNarudžbenica
Purchase OrdersNarudžbenice
purchase or purchase adjustmentKupovina ili Prilagođavanje kupovine
Purchase priceNabavna Cena
Purchase QuotePonuda Zahtev
Purchase QuotesZahtev Dobavljačima
PurchasesKupovine
QtyKoličina
Qty on handUkupna količina
Qty ownedKoličina na stanju
Qty to deliverKoličina za isporuku
Qty to invoiceKoličina za Fakturisanje
Qty to receiveZaprimljena količina
QuotePonuda
Quote numberBroj dokumenta
QuotesNapomene
RateIznos
ReceiptUplata
Payment or ReceiptPrilivi ili Odlivi
Receipt RulePravilo Uplate
Receipt RulesPravila Uplate
ReceiptsUplate
Receipts & PaymentsUplate i Isplate
Receipts & Payments SummaryPregled Tokova Gotovine
Received inUplaćeno
Receive email replies at a different address than you send fromPrimajte odgovore na drugu adresu od one s koje šaljete
RecipientPrimalac
ReconciledPoravnanje
Recurring Journal EntriesPonavljajući Unosi Knjiženja
Recurring Journal EntryNovo Ponavljanje Knjižena
Recurring PayslipPonavljanje obračunske liste
Recurring PayslipsPonavljajuće Obračunske Liste
Recurring Purchase InvoicePonavljajuća Ulazna Faktura
Recurring Purchase InvoicesPonavljajuće Ulazne Fakture
Recurring Sales InvoicePeriodični račun prodaje
Recurring Sales InvoicesPonavljajuće Izlazne Fakture
ReferenceRedni Broj
RefundPovraćaj novca
RefundsPovrat novca
RemainingPreostalo
Remove BusinessIzbriši Preduzeće
RenamePromeni naziv
Rename columnsPreimenuj kolone
Rename reportPreimenuj Izveštaj
RentZakup
Repairs and maintenancePopravke i održavanje
Replace withZamjenite sa
ReportsIzveštaji
Report TransformationTransformacija Izvještaja
Report TransformationsTransformacije Izvještaja
Request for quotationZahtev za ponudu
RequiredObavezno
Reset FolderPoništi Folder
Restricted userKorisnička prava
Retained earningsZadržana Dobit
Reverse chargedObrnuta promena
Reverse signsObrnuti Predznaci
RoleUloga
Round decimalsŽaokruži decimale
Round downZaokruženo na najniže
RoundingZaokruživanje
Rounding expenseZaokruživanje troškova
Round off the totalZaokruži iznos
Round to nearestZaokruženo na najbliže
sale or sale adjustmentProdaja ili Prilagođavanje prodaje
Sales priceProdajna Cena
SalesProdaja - učinaka
Sales InvoiceRačun
Sales Invoice CreditKreditna Izlazna faktura
Sales InvoicesIzlazne Fakture
Sales Invoice Totals by CustomerUkupna Prodaja po Kupcima
Sales Invoice Totals by Custom FieldUkupna Prodaja po Prilagođenim Poljima
Sales Invoice Totals by ItemUkupna Prodaja po Stavkama
Sales OrderPredračun
Sales OrdersPredračuni
Sales QuotePonuda Kupcu
Sales QuotesPonude Kupcima
SaturdaySubota
SchemaŠema
ScreenshotsSnimak Ekrana
SearchPretraga
Searching ...Pretraga u toku ...
SelectIzaberi
Select file from your computerIzaberi dokument sa računara
SendPošalji
Send a copy of every email to this addressPošalji kopiju svakog e-maila na ovo adresu
SenderPošiljalac
SentPoslano
Set DatePodesi Datum
Set PeriodOdredi period
SettingsPodešavanja
Share of profitRaspodela profita
Show balances for specified periodPregled bilansa za određeni period
Show InvoicesPrikaži Fakture
Show passwordPrikaži lozinku
Show totals for the periodPrikaži ukupan iznos za period
sign reversedobrnuti znak
Single line textJednolinijski tekst
Single rateJedinstvena stopa
SizeVeličina
SmallManji
SMTP credentialsSMTP akreditivi
SMTP serverSMTP serever
Sort BySortiraj po
Special AccountSpecijalni račun
Special AccountsPosebni Računi
Start DateDatum početka
Starting balancePočetni bilans
Starting balance equityPočetno stanje kapitala
Starting BalancesPočetni bilansi
StatementIzvod
Statement balanceBilans u ravnoteži
Statement of Changes in EquityIzveštaj o Promenama na Kapitalu
StatusStatus
Sub AccountPod račun
Subgroup ofPodgrupa
SubjectNaslov
Sub-totalMeđuzbir
SummaryKratak Pregled
This summary is set to show balance sheet as at {1} and profit and loss statement for the period from {0} to {1}.Ovaj rezime je podešen da prikazuje finansijsko stanje kao na {1} i finansijski učinak za period od {0} do {1}.
SundayNedelja
SupplierDobavljač
SuppliersDobavljači
Supplier StatementsKartice Dobavljača
Supplier Statements (Transactions)Kartice Dobavljača (transakcije)
Supplier Statements (Unpaid Invoices)Kartice Dobavljača (neplaćeni računi)
Supplier SummarySažetak Dobavljača
SupportPodrška
SuspensePrivremeni račun
SymbolSimbol
TabsTab
TaxPorez
Taxable PurchaseOporeziva Kupovina
Taxable Purchases per SupplierOporezive kupovine po Dobavljaču
Taxable SaleOporeziva Prodaja
Taxable Sales per CustomerOporeziva prodaja po kupcu
Tax AmountIznos Poreza
Tax AuditPoreska Revizija
Tax CodePoreska šifra
Tax CodesPDV
Tax liabilityPoreske Obaveze
Tax on PurchasesPorez na Kupovinu
Tax on SalesPorez na Prodaju
Tax payablePorez za plaćanje
Tax ratePoreska stopa
Tax ReconciliationPoresko Izmirenje
Tax SummaryUkupno Poreza
Tax TransactionsPoreske Transakcije
TelephoneTelefon
TerminationPrestanak usluge
Test email settingsTestiranje Podešenog Emaila
Test message has been successfully sent.Tekst poruka je uspešno poslata
Test MessageTekstualna Poruka
The form cannot be deleted because it is referenced in the following transactionsObrazac se ne može izbrisati jer se za njega vežu sledeće transkacije
ThemeTema
ThemesTeme
There is at least one invoice with pending early payment discountPostoji barem jedan faktura sa očekivanim ranim plaćanjem popusta
There is at least one invoice with pending late payment feePostoji barem jedna faktura sa naknadom za kašnjenje uplate
There is one or more recurring invoices pending to be issuedPostoji najmanje jedna ponavljajuća faktura koja se treba izdati.
There is one or more recurring journal entries pending to be createdPostoji najmanje jedno ponavljajuće knjiženje za kreiranje
There is at least one recurring payslip pending to be issuedPostoji najmanje jedna ponavljajuća faktura/račun za kreiranje
There are duplicates in this view.Postoje duplikati u tom pregledu
This item can be purchasedOvaj predmet se može kupiti
This item can be soldOvaj predmet se može prodati
ThreeTri
Time formatFormat Vremena
Time spentUtrošeno vreme
TimestampVrijeme ažuriranja
TitleNaslov
ToZa
ToDo datuma
TodayDanas
TotalUkupno
Total assetsUkupna Aktiva
Total costUkupna cena
Total creditsUkupno Potražuje
Total debitsUkupno Duguje
Total equityUkupan Kapital
Total liabilities & equityUkupna Pasiva
Total {0}Ukupno {0}
Total amount in base currencyUkupan iznos u osnovnoj valuti
Total amount in wordsUkupan iznos riječima
Total contributionsUkupno doprinosa
Total deductionsUkupno umanjenja
Total PurchasesUkupne kupovine
Pass-through (100%)Prolaz (100%)
Total SalesUkupna prodaja
Track quantity to deliverPratite Količine za Isporuku
Track quantity to receivePratite Količine za Primanje
TransactionTransakcija
TransactionsTransakcije
Transaction typeVrsata transakcije
There are {0} transactions dated after {1} therefore they are not accounted for in this view.Ima {0} transakcija datiranih nakon {1} tako da one nisu uračunate u ovaj pregled.
TransferTransfer
Trial BalanceProbni Bilans
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.Isprobajte internet verziju za pristup više korisnika i ostale pogodnosti.
TwoDva
TypeVrsta
UnbalancedNesaldiran
UncategorizedNeraspoređen
Uncategorized PaymentsNekategorisane Isplate
There is one or more uncategorized payments which can be categorized using payment rulesPostoji jedna ili više nekategorisanih isplata koje se mogu kategorisati pomoću pravila isplate
Uncategorized ReceiptsNekategorisane Uplate
There is one or more uncategorized receipts which can be categorized using receipt rulesPostoji jedna ili više nekategorisanih uplata koje se mogu kategorisati pomoću pravila uplate
Uncategorized transactionsNeodređene transakcije
UndoKorak nazad
UninstallDeinstaliraj
UninvoicedNefakturisano
Unit NameJM
Unit priceCena po jedinici
UnnamedNeimenovano
UnpaidNeplaćeno
Unpaid invoicesNeplaćeni Računi
UnspecifiedNeodređeno
Unspecified locationNeodređena lokacija
UntilDo datuma:
Until further noticeDo daljnjeg...!
UpdateAžuriraj Podatke
Update data in your spreadsheet programAžuriraj podatke u tabeli
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.Izgleda da pokušavate da otvorite dokument kome je već pristupila nova verzija Manager-a. Nadogradite postojeći softver na poslednju verziju Manager-a i probajte ponovo da otvorite dokument.
UserKorisnik
UsernameKorisničko ime
User PermissionsKorisnička prava
UsersKorisnici
Valid forVredi za
Value on handVrijednost na stanju
ViewPregled
ViewedPoslano i Pregledano
Wages & salariesDnevnice i plate
WebsiteVebsajt
Week(s)Nedelja
When purchasedKada Kupite
When soldKada Prodate
WithdrawalPovlačenje
Withholding taxPorez po odbitku
Withholding tax payablePlaćanje poreze po odbitku
Withholding tax receiptPotraživanja poreza po odbitku
Withholding Tax ReceiptsPorez po odbitku
Withholding tax receivablePotraživanja poreza po odbitku
Write-offOtpis
Write-onPiši na
Written-offOtpisano
{0} Cr{0} Potražuje
{0} days{0} dana
{0} Dr{0} Duguje
{0} transactions{0}transakcije
{0}h{0} h
{0}m{0} m
Zero (0%)Nula (0%)

Get Involved
Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

© 2021 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally