English to Turkish Translation
EnglishTurkish
1-30 days overdue1-30 gün vadeli
1 day1 gün
31-60 days overdue31-60 gün vadeli
61-90 days overdue61-90 gün vadeli
90+ days overdue90+ gün vadeli
... then allocate toSonra tahsis etmek
{0} days overdue{0} gün vadeli
AcceptedKabul Edilmiş
Access typeErişim Türü
AccountHesap
Show account codesHesap kodlarını göster
Accounting feesMuhasebe Ücretleri
Accounting methodMuhasebe Yöntemi
Accounts payableBorç Hesabı
Accounts receivableAlacak Hesabı
Accrual basisTahakkuk Esaslı
Accumulated amortizationBirikmiş Amortisman
Accumulated depreciationBirikmiş Amortisman
Acquisition costEdinme Maliyeti
ActionEylem
ActiveAktif
ActualGüncel
Actual balanceBakiye
AddEkle
Add BusinessŞirket Ekle
Add comparative columnKarşılaştırma Sütunu Ekle
Additionsİlaveler
Add lineSatır Ekle
Add non-inventory cost into productionÜrüne Stok Dışı Maliyet Ekle
AddressAdres
Adjusted BalanceDüzeltilmiş Bakiye
AdjustmentsAyarlar
AdministratorYönetici
Advertising and promotionReklam ve Tanıtım
Aged PayablesEski Borçlar
Aged ReceivablesEski Alacaklar
AliasTakma Ad
Error. Please complete all fields.Hata. Lütfen tüm alanları doldurun.
AllocationTahsis
AmortizationAmortisman
Amortization Calculation WorksheetAmortisman Hesaplama Çalışma Sayfası
Amortization daysAmortisman Günleri
Amortization EntriesAmortisman Girişleri
Amortization EntryAmortisman Girişi
Amortization rateAmortisman Oranı
AmountTutar
Amount paidÖdenen Tutar
Amount receivedAlınan Miktar
Amounts are tax inclusiveVergi Dahil
Amount to payÖdenecek Miktar
... and description containsve açıklama içerir
Application DataUygulama Verisi
ArchivedArşivlenen
Are you sure?Emin misiniz?
As at {0}{0} itibariyle
AscendingArtan
AssetsVarlıklar
At costMaliyetli
AttachmentEk Dosya
AttachmentsEk Dosyalar
Audit Trailİşlem Denetimi
Authorized byYetkili
AutomaticOtomatik
Automatic referenceOtomatik Referans
Available creditKullanılabilir Kredi
Average costOrtalama Tutar
BackGeri
BackupYedekleme
BalanceBakiye
Balance due if paid by {0}Kalan borç eger {0} kadar ödenirse
Balance at beginning of periodDönem Başlangıcındaki Bakiye
Balance at end of periodDönem Sonundaki Bakiye
BalancedDengeli
Balance dueVadesi Gelmiş Borç
Balance SheetBilanço
Balance Sheet AccountBilanço Hesabı
Balance Sheet Built-in AccountDahili Hesap Bilançosu
Balance Sheet GroupBilanço Grubu
Bank accountBanka Hesabı
Bank chargesBanka Masrafları
Bank accountBanka Hesabı
Bank AccountsBanka Hesapları
Bank Account SummaryBanka Hesap Özeti
Bank and Cash AccountsBanka ve Nakit Hesapları
Bank ReconciliationBanka Mutabakatı
Bank ReconciliationsBanka Mutabakatları
Bank Reconciliation StatementBanka Mutabakat Tablosu
Bank ruleBanka Kuralları
Bank RulesBanka Kuralları
Base CurrencyAna Para Birimi
Based on entered production orders, at least one inventory item needs to have production stage elevated.Girilen üretim siparişlerine dayanarak, en az bir stok kaleminin üretim aşamasının yükseltilmesi gerekir.
Batch CreateAlım Grubu Oluştur
Batch DeleteAlım Grubu Sil
You are in batch delete mode. Remember to always backup your data before executing batch delete.Toplu silme modundasınız. Toplu silme işlemini gerçekleştirmeden önce her zaman verilerinizi yedeklemeyi unutmayın.
Batch OperationToplu İşlem
Batch UpdateAlım Grubu Güncelle
Billable expensesFaturalandırılabilir Giderler
Billable timeFaturalandırma Zamanı
Billable time - invoicedFaturalandırma Zamanı - Faturalandı
Billable expenseMasraf Faturası
Billable ExpensesFaturalandırılabilir Giderler
Billable TimeFaturalandırma Zamanı
Billable time - movementFaturalandırma Zamanı - Hareket
Billable time adjustmentFaturalandırılabilir zaman ayarı
Billing addressFatura Adresi
Bill of materialsMalzeme Faturası
Book valueKayıt Değeri
BudgetBütçe
Built-in themeYerleşik Temalar
Bulk UpdateToplu Güncelleme
Businessİş
Business NameŞirket Adı
Business DetailsŞirket Bilgileri
BusinessesŞirketler
Business IdentifierVergi Numarası
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc.Vergi No. veya BIC/Swift Kodu girebilirsiniz. XXX XXX XXX gibi.
Business LogoŞirket Logosu
ByTarafından
Cancelİptal
Cancelledİptal Edildi
Capital AccountSermaye Hesabı
Capital AccountsSermaye Hesapları
Capital Accounts SummarySermaye Hesapları Özeti
Capital subaccountsSermaye Alt Hesapları
Cash accountNakit Hesabı
Cash AccountsNakit Hesapları
Cash Account SummaryNakit Hesap Özeti
Cash & cash equivalentsNakit & Nakit Benzerleri
Cash at bankBankadaki Nakit
Cash at the beginning of the periodDönem Başlangıcındaki Nakit
Cash at the end of the periodDönem Sonu Nakit
Cash basisNakit Esaslı
Cash flows from (used in) financing activitiesFinansman Faaliyetlerinde ( Kullanılan ) Nakit Akışları
Cash flows from (used in) investing activitiesYatırım Faaliyetlerinde ( Kullanılan ) Nakit Akışları
Cash flows from (used in) operating activitiesİşletme Faaliyetlerinde ( Kullanılan ) Nakit Akışları
Cash Flow StatementNakit Akış Tablosu
Cash on handEldeki Nakit
Change FolderKlasörü Değiştir
Changes in working capitalİşletme Sermayesindeki Değişiklikler
Charge monthlyAylık Faiz
Chart of AccountsHesap Planı
ClearedTahsil Edilmiş
Cleared balanceTahsil Edilmiş Bakiye
CloneKlon
Closing balanceKapanış Bakiyesi
Closing balance after importDevir işleminden sonra kapanış bakiyesi
Closing balance as per balance sheetHer bilanço başına kapanış bakiyesi
Closing balance as per bank statementHer hesap özeti başına kapanış bakiyesi
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement?{1} tarihi itibariyle {0} banka hesabı Kapanış bakiyesi?
Closing balance before importDevir işleminden önce kapanış bakiyesi
Closing balancesKapanış Bakiyeleri
CodeKod
ColumnKolon
Column nameSütun Adı
ColumnsKolonlar
CompletedTamamlandı
Computer equipmentBilgisayar Donanımları
Consideration receivedDikkate Alındı
Contactİletişim
containsiçeren
Contentİçerik
ContributionKatkı
Control accountKontrol Hesabı
Control AccountsKontrol Hesapları
ConvertDönüştür
Convert into bank accountBanka Hesabına Dönüştürün
Convert into cash accountNakit Hesabına Dönüştürün
CopiedKopyalandi
Copy to clipboardPanoya kopyala
Copy data from a spreadsheet and paste it into the text field belowExcel programınızdan veri kopyalayın ve aşağıdaki metin alanına yapıştırın
Copy toŞuraya kopyala
Cost adjustment to recover from negative inventoryEksi envanterden kurtarmak için maliyet ayarlaması
Cost of salesSatışların Maliyeti
CountryÜlke
CreateOluştur
Create & add anotherBaşka Oluştur ve Ekle
Create New BusinessYeni Şirket Oluştur
CreditAlacak
Credit limitKredi Limiti
Credit NoteAlacak Dekontu
Credit NotesAlacak Dekontları
CurrencyPara Birimi
Foreign exchange gains (losses)Döviz Kazançları ( Kayıpları )
CurrentCari
Current BalanceMevcut Bakiye
CustomÖzel
Custom accessÖzel Erişim
Custom amortization expense accountÖzel Amortisman Gider Hesabı
Custom depreciation expense accountÖzel Amortisman Gider Hesabı
CustomerMüşteri
Customer PortalMüşteri Portalı
Customer PortalsMüşteri Portalları
CustomersMüşteriler
Customer StatementMüşteri Durumu
Customer StatementsMüşteri Tabloları
Customer Statements (Transactions)Müşteri Tabloları ( İşlemler )
Customer Statements (Unpaid Invoices)Müşteri Tabloları ( Ödenmemiş Faturalar )
Customer SummaryMüşteri Özeti
Custom expense accountÖzel Gider Hesabı
Custom FieldÖzel Alan
Custom FieldsÖzel Alanlar
Custom income accountÖzel Gelir Hesabı
CustomizeKişiselleştir
Custom ReportÖzel Rapor
Custom ReportsÖzel Raporlar
Custom templateÖzel Şablon
Custom themeÖzel Tema
Custom titleÖzel Başlık
DateTarih
Date & Number FormatTarih & Sayı Formatı
Date formatTarih Formatı
daysGün
days after issue dateDüzenleme Tarihinden Sonraki Günler
DebitBorç
Debit NoteBorç Dekontu
Debit NotesBorç Dekontları
Decimal placesOndalık Basamak
DeductionKesinti
Deduct withholding taxStopajı Hesaptan Düş
DeleteSil
Delivery addressSevk Adresi
Delivery dateSevk Tarihi
Delivery InstructionsSevk Talimatları
Delivery NoteSevk İrsaliyesi
Delivery NotesSevk İrsaliyeleri
DepositPara Yatırmak
DepreciationAmortisman
Depreciation Calculation WorksheetAmortisman Hesaplama Çalışma Sayfası
Depreciation daysAmortisman Günleri
Depreciation EntriesAmortisman Girişleri
Depreciation EntryAmortisman Girişi
Depreciation rateAmortisman Oranı
DescendingAzalan
DescriptionAçıklama
Direct methodDirekt Yöntem
Discountİskonto
DiscrepancyUyuşmazlık
Show custom field as a columnÖzel Alanı Sütun Olarak Göster
Show custom field on printed documentsYazdırılan Evrakta Özel Alanı Göster
Date of disposalBertaraf Tarihi
DisposalsÇıkışlar
DisposedElden Çıkmış
Disposed fixed assetElden Çıkan Duran Varlık
Disposed intangible assetBertaraf Edilen Maddi Olmayan Duran Varlık
DivisionBölüm
DivisionsBölümler
does not containiçermiyor
DonationsBağışlar
Do not recodeYeniden kodlama!
Downloadİndir
DrawingsÇizimler
Drop-down listAçılır Liste
Due in {0} days{0} gün içinde son
Due todayBugün son
Due tomorrowYarın son
Due dateVade Tarihi
Early payment discountErken Ödeme İndirimi
Early payment discountsErken Ödeme İndirimleri
EarningsKazançlar
EditDüzenle
ElectricityElektrik
EmailE-Posta
Email addressE-Posta Adresi
EmailsE-Postalar
Email sending formatE-posta gönderim formatı
Email SettingsE-Posta Ayarları
Email templateE-posta Şablonu
Email TemplatesE-posta Şablonları
EmployeePersonel
Employee clearing accountPersonele Borçlar Hesabı
EmployeesPersoneller
Employee SummaryPersonel Özeti
Employer contributionİş Veren Katkısı
EmptyBoş
EntertainmentEğlence
EquityÖz Kaynak
ErrorHata
EveryHer
Exact amountTam Değer
Exchange rateDöviz Kuru
Exchange RatesDöviz Kurları
Exclude inventory items with no movementHareketi olmayan envanter kalemlerini hariç tut
Exclude zero balancesSıfır Bakiyeleri Hariç Tut
Expense claimsGider İddiaları
Expense accountGider Hesabı
Expense ClaimGider Talebi
Expense Claim PayersÖdeyenler
Expense ClaimsGider Talepleri
PayerÖdeyen Kişi
Expense Claims SummaryGider İddiaları Özeti
Expense groupGider Grubu
ExpensesGiderler
ExpiredSüresi Bitmiş
Expiry dateSon Kullanma Tarihi
ExportDışa aktar
FaxFaks
FeaturesÖzellikler
Fill in data in your spreadsheet programVeriyi Excel programınızda doldurun
FilterFiltre
Filter by custom fieldÖzel alanlara göre filtrele
Financial StatementsFinansal Tablolar
Financing activitiesFinansman Faaliyetleri
Find & mergeBul ve Birleştir
Find & recodeBul ve yeniden kodla
Finished itemBiten Ürün
First day of weekHaftanin Ilk Gunu
Fixed assetSabit Varlıklar
Fixed assets, at costDuran Varlıklar, maliyeti
Fixed assets - depreciationDuran Varlıklar - Amortisman
Fixed AssetDuran Varlık
Fixed Asset DepreciationDuran Varlık Amortismanı
Fixed Asset DisposalSüresi Dolan Duran Varlık
Fixed AssetsDuran Varlıklar
Fixed assets, accumulated depreciationDuran varlıklar, birikmiş amortisman
Fixed assets - loss on disposalDuran Varlıklar - Elden Çıkarma Zararı
Fixed Asset SummaryDuran Varlık Özeti
Flat rateSabit Oran
FolderKlasör
FoldersKlasörler
FooterAltbilgi
For the period from {0} to {1}{0} - {1} dönemi için
Foreign CurrenciesYabancı Para Birimleri
Foreign CurrencyYabancı Para Birimi
Foreign exchange gainDöviz Kazancı
Foreign exchange lossDöviz Zararı
Foreign Exchange RevaluationDöviz Yeniden Değerleme
Form DefaultsVarsayılan Formu
ForumForum
Free Accounting SoftwareÜcretsiz Muhasebe Programı
Free DownloadÜcretsiz İndirin
Freight-inYük
FromKimden
FromTarihinden
Full accessTam Erişim
Funds contributedFon Katkısı
Gain / LossKazanç / Kayıp
General LedgerBüyük Defter
General Ledger AccountBüyük Defter Hesabı
General Ledger SummaryBüyük Defter Özeti
General Ledger TransactionsBüyük Defter İşlemleri
Goods ReceiptMal Makbuzu
Goods ReceiptsMal Makbuzları
Gross payBrüt Ödeme
GroupGrup
Groups to collapseGrupları Daralt
GuidesRehberler
Group by…Grupla
Order by…Sıralama
Where…Nerede
{0} rows hidden because they do not contain {1}{0} bulunamadığından {1}satırları gizli
Hide due dateVade Tarihini Gizle
Hide total amountToplam Tutarı Gizle
HistoryGeçmiş
HostnameHost Adı
Hourly rateSaatlik Ücret
HoursSaat
If paid withinİçinde ödendiyse
If bank account is:Banka hesabı ise
ImageGörsel
Importİçeri Aktar
Import business from a fileŞirketi Bir Dosyadan İçe Aktar
Import business from a URLŞirketi Bir URL'den İçe Aktar
Import bank statementBanka Durumunu İçe Aktar
Import BusinessŞirketi İçeri Aktar
The file you are trying to import is invalidAlmaya çalıştığınız dosya geçersiz.
InactiveAktif Değil
In-built Tax CodeDahili Vergi Kodu
Includes {0}{0} Dahil
IncomeGelirler
Income groupGelir Grubu
Indirect methodDolaylı Yöntem
InflowsGirişler
Insufficient QtyYetersiz Miktar
Intangible assetMaddi Olmayan Duran Varlıklar
Intangible assets, at costMaddi Olmayan Duran Varlıklar, maliyeti
Intangible AssetMaddi Olmayan Varlık
Intangible Asset AmortizationMaddi Varlık Amortisman
Intangible AssetsMaddi Olmayan Duran Varlıklar
Intangible assets, accumulated amortizationMaddi Olmayan Duran Varlıklar, Birikmiş Amortisman
Intangible assets - amortizationMaddi Olmayan Duran Varlıklar - Amortisman
Intangible assets - loss on disposalMaddi Olmayan Duran Varlıklar - Elden Çıkarma Zararı
Intangible Asset SummaryMaddi Olmayan Duran Varlık Özeti
Inter Account TransferHesaplar Arası Transfer
Inter Account TransfersHesaplar Arası Transferler
Interest receivedAlınan Faiz
IntervalSüre
Invalid username or password. Please try again.Geçersiz kullanıcı adı veya şifre. Lütfen tekrar deneyin
Inventory on handStok
Inventory - costStok Maliyeti
Inventory ItemEnvanter Ürünü
Inventory ItemsEnvanter Ürünleri
Inventory kitEnvanter Malzemesi
Inventory KitsEnvanter Setleri
Inventory locationStok Konumu
Inventory locationsStok Konumları
Inventory MovementEnvanter Hareketleri
Inventory Price ListEnvanter Fiyat Listesi
Inventory Profit MarginEnvanter Kâr Marjı
Inventory Quantity by LocationKonuma göre Stok Miktarları
Inventory Quantity SummaryStok Miktar Hareketi
Inventory - salesStoktan Satış
Inventory TransferStok Transferi
Inventory TransfersStok Transferleri
Inventory Value SummaryStok Değer Hareketi
Inventory Write-offEnvanter Değer Kaybı
Inventory Write-offsEnvanter Değer Kayıpları
Investing activitiesYatırım Faaliyetleri
InvoiceFatura
InvoicedFaturalanmış
Invoice dateFatura Tarihi
Invoice numberFatura Numarası
InvoicesFaturalar
Invoice totalFatura Toplamı
isbu
is betweenarasında
is checkedkontrol edildi
is emptyboştur
is less thandaha az
is more thandaha fazla
is notdeğil
is not checkedkontrol edilmedi
is not emptyboş degildir
is not zerosifir degildir
Issue dateKesim Tarihi
is zerosıfırdır
ItemÜrün
Item codeÜrün Kodu
Item nameÜrün Adı
Journal EntriesYevmiye Kayıtları
Journal EntryYevmiye Kaydı
LabelEtiket
LanguageDil
LargeBüyük
Last reconciliationSon Mutabakat
Late Payment FeesGeç Ödeme Ücretleri
Late Payment FeeGeç Ödeme Ücreti
Late payment feesGeç Ödeme Ücreti
LayoutDüzen
Learn MoreDaha Fazla Bilgi Edin
Legal feesHukuki Ücretler
Less( - )
LiabilitiesYükümlülükler
Liability accountYükümlülük Hesabı
LicenseLisans
Limited accessSınırlı Erişim
LineÇizgi
Line descriptionSatır Açıklaması
LocationYer
Lock DateKapanış Tarihi
If lock date is specified, all transactions dated on lock date or before will be read-only.Eğer kapanış tarihi tanımlıysa, bütün işlemler o tarihe göre ayarlanır ya da öncesi sadece okunabilir salt okunur olacak.
Lock date is in place as at {0}. You can only update or delete transactions dated after this date.Kilitleme tarihi {0} konumundaki yerde. Yalnızca bu tarihten sonra tarihli işlemleri güncelleyebilir veya silebilirsiniz.
LoginGiriş
LogoLogo
LogoutÇıkış
MarginMarj
MediumOrta
MergeBirleştir
Message bodyİleti gövdesi
MethodYöntem
MinutesDakika
MobileCep
MondayPazartesi
Month(s)Ay
Motor vehicle expensesMotorlu Taşıt Giderleri
Multiple ratesÇoklu Oran
Multi-user access is not available in desktop edition.Çok kullanıcılı erişim masaüstü sürümünde mevcut değildir.
NameAd
NarrationAçıklama
NetNet
Net assetsNet Varlıklar
Net lossNet Zarar
Net movementNet Hareketlilik
Net profitNet Kar
Net profit (loss)Net Kar ( Zarar )
Net increase (decrease) in cash heldNakitteki Net Artış ( Azalış )
Net payNet Ödeme
Net PurchasesNet Alışlar
Net SalesNet Satışlar
NeverHiçbir Zaman
New AccountYeni Hesap
New Foreign CurrencyYeni Yabancı Para Brimi
New Amortization EntryYeni Amortisman Kaydı
New AttachmentYeni Ekli Dosya
New Bank AccountYeni Banka Hesabı
New Bank ReconciliationYeni Banka Mutabakatı
New Bank RuleYeni Banka Kuralı
New Billable TimeYeni Faturalandırılabilir Tarih Girişi
New Capital AccountYeni Sermaye Hesabı
New Cash AccountYeni Nakit Hesabı
New Control AccountYeni Kontrol Hesabı
New Credit NoteYeni Alacak Dekontu
New CustomerYeni Müşteri
New Customer PortalYeni Müşteri Portalı
New Custom FieldYeni Özel Alan Ekle
New Debit NoteYeni Borç Dekontu
New Delivery NoteYeni Sevk İrsaliyesi
New Depreciation EntryAmortisman Kayıt Girişi
New DivisionYeni Bölüm
New EmployeeYeni Personel
New Exchange RateYeni Döviz Kuru
New Expense ClaimYeni Gider İddiası
New Fixed AssetYeni Duran Varlık
New FolderYeni Klasör
New Goods ReceiptYeni Mal Makbuzu
New GroupYeni Grup
New Intangible AssetYeni Maddi Olmayan Varlık
New Inter Account TransferYeni Hesap Transferi
New Inventory ItemYeni Envanter Ürünü
New Inventory KitYeni Envanter Malzemesi
New Inventory LocationYeni Stok Konumu
New Inventory TransferYeni Stok Transferi
New Journal EntryYeni Yevmiye Kaydı
New Late Payment FeeYeni Geç Ödeme Ücreti
New Non-inventory ItemYeni Stok Dışı Ürün
New PaymentYeni Ödeme
New PayslipYeni Maaş Bordrosu
New Payslip ItemYeni Maaş Bordrosu Ürünü
New Production OrderYeni Üretim Siparişi
New Purchase InvoiceYeni Alış Faturası
New Purchase OrderYeni Sipariş Ver
New Purchase QuoteYeni Verilen Teklif
New ReceiptYeni Makbuz
New Recurring Journal EntryYeni Tekrar Eden Yevmiye Kaydı
New Recurring PayslipYeni Yinelenen Maaş Bordrosu
New Recurring Purchase InvoiceYeni Tekrar Eden Satın Alım Faturası
New Recurring Sales InvoiceYeni Yinelenen Satış Faturası
New ReportYeni Rapor
New Report TransformationYeni Rapor Oluşturma
New Sales InvoiceYeni Satış Faturası
New Sales OrderYeni Alınan Sipariş
New Sales QuoteYeni Satış Teklifi
New Special AccountYeni Özel Hesap
New SubaccountYeni Alt Toplam
New SupplierYeni Satıcı
New Tax CodeYeni Vergi Kodu
New tax liabilityYeni Vergi Yükümlülüğü
New ThemeYeni tema
New TotalYeni Toplam
New UserYeni Kullanıcı
New User PermissionsYeni Kullanıcı İzinleri
New Write-offYeni Değer Kaybı
Nextİleri
Next issue dateSonraki Düzenleme Tarihi
No due dateBitiş tarihi yok
No accessErişim Yok
No matches foundHerhangi bir eşleşme bulunamadı
NoneHiçbiri
Non-inventory ItemStok Dışı Ürün
Non-inventory ItemsStok Dışı Ürünler
No pending deposits as at {0}{0} itibariyle bekleyen mevduat yoktur.
No pending withdrawals as at {0}{0} itibariyle bekleyen para çekimleri yoktur
No taxVergisiz
NotesNotlar
Not reconciledMutabık Değil
NumberNumara
Number formatSayı Formatı
Number of transactions already importedİşlemler daha önceden içe aktarıldı.
Number of transactions in the fileDosyadaki işlem sayısı
Number of transactions to importİçe aktarılacak işlem sayısı
OffKapalı
OnAçık
One option per lineHer satıra bir seçenek
Only administrators can rename business name.Yalnızca yöneticiler işletme adını yeniden adlandırabilir.
Copy to clipboard, then paste data to your spreadsheet programE-tablo programınızda verileri açın
Copy to clipboard, then paste columns to your spreadsheet programE-tablo programınızda boş şablonu açın
Opening balanceAçılış Bakiyesi
Operating activitiesİşletme Faaliyetleri
Optionalİsteğe Bağlı
Options for drop-down listAçılır liste için seçenekler
Order numberSipariş Numarası
OrdersSiparişler
OtherDiğer
Other movementsDiğer Hareketler
OutflowsÇıkışlar
OverdueVadesi geçmiş
Overdue yesterdayVadesi dün dolmuş
OverpaidFazla Ödeme
Page {0} of {1}{1} sayfada {0}
Paper sizeSayfa Boyu
PaidÖdenmiş
Paid in fullTamamı Ödendi
Paid byÖdeyen
Paid fromHesaptan Öde
Paid in advancePeşin Ödeme
Paragraph textParagraf Metni
Partial paymentKısmi Ödeme
PasswordParola
PayeeTahsil Eden Kişi
Payer or payeeÖdeyen ya da Alacaklı
PaymentÖdeme
PaymentsÖdemeler
Payroll liabilitiesBordro Yükümlülükleri
PayslipMaaş Bordrosu
Payslip Contribution ItemMaaş Bordrosu Katkı Öğesi
Payslip Contribution ItemsMaaş Bordrosu Katkı Öğeleri
Payslip Deduction ItemMaaş Bordrosu Kesinti Öğesi
Payslip Deduction ItemsMaaş Bordrosu Kesinti Öğeleri
Payslip Earnings ItemMaaş Bordrosu Kazanç Öğesi
Payslip Earnings ItemsMaaş Bordrosu Kazanç Öğeleri
Payslip ItemsMaaş Bordrosu Öğeleri
PayslipsMaaş Bordroları
Payslip SummaryMaaş Bordrosu Özeti
Payslip Totals per Item and EmployeeÜrün ve Personel Başına Maaş Bordrosu Toplamları
PendingAskıda
Pending depositBekleyen Mevduat
Pending depositsBekleyen Mevduatlar
Pending withdrawalbekleyen Para Çekme
Pending withdrawalsBekleyen Para Çekimleri
PercentageYüzde
Permitted actionsİzin Verilen Eylemler
PlainDüz
Plain textDüz Metin
PopularPopüler
PortPort
PositionPozisyon
PreferencesTercihler
PrintYazdır
Printing and stationeryBaskı ve Kırtasiye
Production in progressÜretim Devam Ediyor
Production OrderÜretim Siparişi
Production OrdersÜretim Siparişleri
Production stageÜretim Aşaması
ProfitKar
Profit and Loss StatementKar ve Zarar Tablosu
Profit and Loss Statement AccountKar ve Zarar Tablosu Hesabı
Profit and Loss Statement (Actual vs Budget)Kâr ve Zarar Hesap Beyanı (Güncel-Bütçe)
Profit and Loss Statement Built-in AccountDahili Hesap Kar ve Zarar Tablosu
Profit and Loss Statement GroupKar ve Zarar Tablosu Grubu
Profit (loss)Kar ( Zarar )
Profit (loss) for the periodDönem Karı ( Zararı )
Purchase InvoiceAlış Faturası
Purchase InvoicesSatın Alım Faturaları
Purchase OrderVerilen Sipariş
Purchase OrdersVerilen Siparişler
Purchase priceAlış Fiyatı
Purchase QuoteVerilen Teklif
Purchase QuotesVerilen Teklifler
PurchasesAlışlar
QtyMiktar
Qty on handEldeki Miktar
Qty ownedAlınmış Miktar
Qty to deliverTeslim Edilecek Miktar
Qty to invoiceFatura için adet
Qty to receiveAlınacak Miktar
QuoteFiyatlandırma
Quote numberTeklif Numarası
QuotesTeklifler
RateOran
ReceiptMakbuz
Payment or ReceiptÖdeme ya da Makbuz
ReceiptsMakbuzlar
Receipts & PaymentsMakbuzlar & Ödemeler
Receipts & Payments SummaryMakbuzlar & Ödemeler Özeti
Received inHesaba Al
ReconciledMutabık
Recurring Journal EntriesTekrar Eden Yevmiye Kayıtları
Recurring Journal EntryTekrar Eden Yevmiye Kaydı
Recurring PayslipYinelenen Maaş Bordrosu
Recurring PayslipsYinelenen Maaş Bordroları
Recurring Purchase InvoiceTekrar Eden Satın Alım Faturası
Recurring Purchase InvoicesTekrar Eden Satın Alım Faturaları
Recurring Sales InvoiceYinelenen Satış Faturası
Recurring Sales InvoicesYinelenen Satış Faturaları
ReferenceReferans
Refundİade
Refundsİadeler
Remove BusinessŞirketi Sil
RenameYeniden Adlandır
Rename columnsKolonlari yeniden adlandir
Rename reportRaporu yeniden adlandır
RentKira
Repairs and maintenanceTamir ve Bakım
ReportsRaporlar
Report TransformationRapor Oluşturma
Report TransformationsRapor Formatı
RequiredGerekli
Reset FolderKlasörü Sıfırla
Restricted userKısıtlı kullanıcı
Retained earningsDağıtılmamış Karlar
Reverse chargedKarşı Ödemeli
Reverse signsTers İşaretler
RoleRol
Round decimalsKüsuratları Yuvarla
Round downAşağı Yuvarla
RoundingYuvarlama
Rounding expenseMasrafları Yuvarla
Round off the totalToplamı Yuvarla
Round to nearestEn Yakına Yuvarla
Sales priceSatış Fiyatı
SalesSatışlar
Sales InvoiceSatış Faturası
Sales InvoicesSatış Faturaları
Sales Invoice Totals by CustomerMüşteriye Göre Satış Faturaları Toplamları
Sales Invoice Totals by Custom FieldÖzel Alana Göre Satış Faturaları Toplamları
Sales Invoice Totals by ItemÜrüne Göre Satış Faturaları Toplamları
Sales OrderAlınan Sipariş
Sales OrdersAlınan Siparişler
Sales QuoteSatış Teklifi
Sales QuotesSatış Teklifleri
SaturdayCumartesi
SchemaŞema
ScreenshotsEkran Görüntüleri
SearchAra
Searching ...Aranıyor ...
SelectSeç
Select file from your computerBilgisayardan Dosya Seç
SendGönder
Send a copy of every email to this addressBu adresteki her e-postaya kopya gönder
Set DateTarihi Ayarla
Set PeriodDönem Ayarla
SettingsAyarlar
Share of profitKâr Payı
Show balances for specified periodBelirli Tarihler Arasındaki Bakiyeleri Göster
Show InvoicesFaturaları Göster
Show passwordŞifreyi Göster
Show totals for the periodBelirli periyot için toplamı göster
sign reversedİşaret Ters Çevrildi
Single line textTek Satırlık Metin
Single rateTek Oran
SizeBoyutu
SmallKüçük
SMTP credentialsSMTP Kimlik Bilgileri
SMTP serverSMTP Sunucu
Sort ByGöre Sırala
Special AccountÖzel Hesap
Special AccountsÖzel Hesaplar
Start DateBaşlangıç Tarihi
Starting balanceBaşlangıç Bakiyesi
Starting balance equityÖzkaynak başlangıç bakiyesi
Starting BalancesBaşlangıç Bakiyeleri
StatementBeyan
Statement balanceHesap Bakiyesi
Statement of Changes in EquityÖzkaynak Değişim Tablosu
StatusDurum
Sub AccountAlt Hesap
Subgroup ofAlt Grubu
SubjectKonu
Sub-totalAra Toplam
SummaryÖzet
This summary is set to show balance sheet as at {1} and profit and loss statement for the period from {0} to {1}.Bu özet {1} tarihli Bilanço ve {0} - {1} tarihleri arasındaki Kar-Zarar Tablosunu göstermek için hazırlanmıştır.
SundayPazar
SupplierSatıcı
SuppliersSatıcılar
Supplier StatementsTedarikçi Durumu
Supplier Statements (Transactions)Tedarikçi Tabloları ( İşlemler )
Supplier Statements (Unpaid Invoices)Tedarikçi Tabloları ( Ödenmemiş Faturalar )
Supplier SummaryTedarikci Özeti
SupportDestek
SuspenseGeçici Hesap
SymbolSembol
TabsSekmeler
TaxVergi
Taxable PurchaseVergilendirilebilir Satın Alma
Taxable Purchases per SupplierTedarikci Başına Vergilendirilebilir Alımlar
Taxable SaleVergilendirilebilir Satış
Taxable Sales per CustomerMüşteri Başına Vergilendirilebilir Satışlar
Tax AmountVergi Tutarı
Tax AuditVergi Denetimi
Tax CodeVergi Kodu
Tax CodesVergi Kodları
Tax liabilityVergi Borcu
Tax on PurchasesAlımlar KDVsi
Tax on SalesSatışlar KDVsi
Tax payableÖdenecek Vergi
Tax rateVergi Oranı
Tax ReconciliationVergi Mutabakatı
Tax SummaryVergi Özeti
Tax TransactionsVergi İşlemleri
TelephoneTelefon
TerminationSonlandırma
Test email settingsTest e-posta ayarları
Test message has been successfully sent.Test mesajı başarıyla gönderilmiştir.
Test MessageTest Mesajı
The form cannot be deleted because it is referenced in the following transactionsAşağıdaki işlemlere başvurulduğu için form silinemez.
ThemeTema
ThemesTemalar
There is at least one invoice with pending early payment discountBekleyen erken ödeme indirimi olan en az bir fatura var
There is at least one invoice with pending late payment feeBekleyen geç ödeme ücreti olan en az bir fatura var.
There is one or more recurring invoices pending to be issuedDüzenlenmeyi bekleyen bir veya daha fazla yinelenen fatura var
There is one or more recurring journal entries pending to be createdOluşturulmayı bekleyen bir veya daha fazla yinelenen günlük girişi var
There is at least one recurring payslip pending to be issuedİhraç edilmeyi bekleyen en az bir adet tekrarlanan maaş bordrosu var
There are duplicates in this view.Bu görünümde kopyalar mevcut
This item can be purchasedBu Ürün Satın Alınabilir
This item can be soldBu Ürün Satılabilir
ThreeÜç
Time formatZaman Formatı
Time spentGeçen Zaman
TitleBaşlık
ToAlıcı
ToTarihine
TodayBugün
TotalToplam
Total assetsToplam Varlıklar
Total costToplam Maliyet
Total creditsToplam Alacak
Total debitsToplam Borç
Total equityToplam Öz Kaynak
Total liabilities & equityToplam Yükümlülükler & Özkaynak
Total {0}Toplam {0}
Total contributionsToplam Katkı
Total deductionsToplam Kesinti
Total PurchasesToplam Alışlar
Total SalesToplam Satışlar
Transactionİşlem
Transactionsİşlemler
Transaction typeİşlem Tipi
There are {0} transactions dated after {1} therefore they are not accounted for in this view.{1} tarihinden sonra {0} adet işlem bulunmaktadır. Bu nedenle bu görünümde hesaplanmamıştır.
TransferTransfer
Trial BalanceGeçici Bilanço
Try cloud edition for multi-user access and other benefits.Çok kullanıcılı erişim ve diğer yardımlar için bulut uygulamasını deneyin.
Twoİki
TypeTip
UnbalancedDengesiz
UncategorizedKategorilenmemiş
Uncategorized PaymentsKategorize Edilmemiş Ödemeler
Uncategorized ReceiptsKategorize Edilmemiş Makbuzlar
Uncategorized transactionsKategorilenmemiş İşlemler
UndoGeri al
UninvoicedFaturalandırılmamış
Unit NameBirimi
Unit priceBirim Fiyat
UnnamedAdsız
UnpaidÖdenmemiş
Unpaid invoicesÖdenmeyen Faturalar
UnspecifiedBelirtilmemiş
Unspecified locationKonum belirtilmemiş
UntilTarihine kadar
Until further noticeYeni bir karara kadar
UpdateGüncelle
Update data in your spreadsheet programVeriyi Excel programınızda güncelleyin
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again.Yeni sürüm Manager’ a ait bir dosyayı açmaya çalışıyorsunuz. Dosyayı açmak için Manager’ ı son sürüme yükseltip, yeniden deneyiniz.
UserKullanıcı
UsernameKullanıcı Adı
User PermissionsKullanıcı İzinleri
UsersKullanıcılar
Value on handEldeki Değer
ViewGöster
Wages & salariesÜcretler & Maaşlar
WebsiteWeb Sayfası
Week(s)Hafta
When purchasedSatın Alındığında
When soldSatıldığında
WithdrawalPara Çekmek
Withholding taxStopaj Vergisi
Withholding tax receiptStopaj Makbuzu
Withholding tax receivableStopaj Vergisi Alacakları
Write-offSilmek
Write-onÜzerine Yaz
Written-offDeğer Kaybı
{0} Cr{0} Alacak
{0} days{0} gün
{0} Dr{0} Borç
{0} transactions{0} çeviri
{0}h{0}Saat
{0}m{0}dakika

Get Involved
Subscribe to Updates

Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.

© 2021 — Based in Sydney, Australia but providing goodness globally